Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tuyên truyền chính sách luôn phải đi trước một bước (Bài 17)

Thúy Hồng - 22:04, 24/08/2023

Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông, tuyên truyền trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: từ năm 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Ủy ban Dân tộc với vai trò là cơ quan thường trực đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cùng với các đơn vị truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Chương trình MTQG 1719. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các mục tiêu, nội dung các dự án của Chương trình...

Người có uy tín Tẩn Ông Khé, thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai cùng bộ đội biên phòng Trịnh Tường tìm hiểu thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển
Người có uy tín Tẩn Ông Khé (bìa phải) thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai cùng bộ đội biên phòng Trịnh Tường tìm hiểu thông tin trên Báo Dân tộc và Phát triển

Đẩy mạnh truyền thông về Chương trình MTQG 1719

Xác định vai trò quan trọng của công tác truyền thông, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung, dự án của Chương trình. 

Theo đó, ngoài việc phối hợp, góp ý với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng các văn bản hướng dẫn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, Ủy ban Dân tộc cũng đã hướng dẫn và yêu cầu các địa phương ban hành Kế hoạch tuyên truyền, truyền thông, vận động về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) cho biết: Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, Vụ Tuyên truyền đã nỗ lực, tập trung tham mưu tổ chức triển khai đồng bộ Nội dung số 2, Tiểu dự án 1 (Dự án 10), trong đó, tập trung tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về các dự án, tiểu dự án và các văn bản chỉ đạo có liên quan; đồng thời tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao các năm 2022, 2023.

Theo ông Đinh Xuân Thắng, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN tập trung vào một số hoạt động: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền qua các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi, nói chuyện chuyên đề, xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào; xây dựng chuyên trang, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ DTTS…

Đặc biệt là, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai Chương trình MTQG 1719.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Ông Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: Thông qua các lớp tập huấn về Chương trình MTQG 1719, đội ngũ cán bộ cơ sở đã  nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ làm công tác dân tộc; của cả đối tượng thụ hưởng chính sách trong triển khai thực hiện Chương trình. 

"Từ những thông tin, kiến thức tiếp thu qua những buổi tập huấn, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; về ý nghĩa, mục đích, những nội dung cơ bản của Chương trình MTQG 1719, qua đó để người dân hiểu hơn những lợi ích mà Chương trình mang lại, qua đó chung tay thực hiện chương trình hiệu quả", ông Thái chia sẻ.

Hình thức truyền thông  phong phú, đa dạng

Xác định, công tác tuyên truyền, truyền thông tại vùng DTTS và miền núi, có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, kết nối cộng đồng, chia sẻ thông tin, làm thay đổi nhận thức, là một trong những yếu tố duy trì và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.  Đặc biệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Chương trình MTQG 1719 nói riêng, sẽ là động lực góp phần để đồng bào các dân tộc nâng cao nhận thức, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, tích cực phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thời gian qua, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với nhiều cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức sản xuất các chương trình tuyên truyền, truyền thông như tuyên truyền trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Xây dựng chuyên trang “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc” trên báo điện tử Dân tộc và Phát triển; Mở chuyên trang “Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc miền núi” trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Dân tộc và Phát triển; Xuất bản Đặc san “Chính sách dân tộc với đồng bào DTTS”...

Thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc cũng đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 752 /QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang khẩn trương thực hiện các bước để đặt hàng các cơ quan báo chí, phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác tuyên truyền, truyền thông, nhận thức của người dân về Chương trình MTQG 1719 được nâng cao
Công tác tuyên truyền, truyền thông về Chương trình MTQG 1719 góp phần tạo sự đồng thuận của người dân trong việc phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới người dân hiểu rõ về mục tiêu của Chương trình MTQG 1719, Ủy ban Dân tộc cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn về thông tin đối ngoại cho Người có uy tín, trưởng thôn, bản và cán bộ làm công tác dân tộc để Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Tẩn Ông Khé, Người có uy tín thôn Tân Tiến, xã Trình Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: Qua các buổi tập huấn của địa phương và những thông tin từ báo, đài chúng tôi hiểu thêm được tầm quan trọng của Chương trình MTQG1719, trong đó việc triển khai Chương trình đúng quy định, đối tượng sẽ góp phầngiải quyết cơ bản, toàn diện những nhu cầu bức xúc thiết yếu của người dân vùng khó khăn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi. 

“Với vai trò là Người có uy tín, tôi luôn tuyên truyền vận động bà con trong thôn hiểu về mục tiêu to lớn của Chương trình, đồng thời vận động bà con chung tay thực hiện Chương trình” ông Tẩn Ông Khé cho biết.

Có thể thấy, bằng nhiều hình thức truyền thông, tuyên truyền phong phú, đa dạng cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan và sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông, công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách và Chương trình MTQG 1719 đang lan tỏa và có những tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của đối tượng thụ hưởng chính sách về ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình.

 Đặc biệt, nhận thức của các cấp chính quyền, Nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục được nâng cao, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, hoàn thành các mục tiêu Đảng và Nhà nước đặt ra đối với vùng đồng bào DTTS&MN trong giai đoạn mới.

 Đúng như ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trong nhiều cuộc họp liên quan đến công tác tuyên truyền Chương trình MTQG 1719 đó là, "cần nhận thức rõ công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi Chương trình MTQG, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước...".

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.
Tin nổi bật trang chủ
Về nơi “vựa lúa, bồ thóc” của Lào Cai thời kháng chiến

Về nơi “vựa lúa, bồ thóc” của Lào Cai thời kháng chiến

Phóng sự - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Những ngày đầu năm mới, chúng tôi về xã Võ Lao, huyện Văn Bàn- một vùng đất từng được xem là 'vựa lúa, bồ thóc" của Lào Cai trong thời kháng chiến. Phát huy truyền thống cách mạng, Nhân dân Võ Lao hôm nay đang tiếp tục thay đổi phương thức sản xuất tiên tiến, phát triển các mô hình kinh tế mới để nâng cao thu nhập, làm giàu... vững bước trên con đường xây dựng Nông thôn mới.
Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ biên giới hòa bình phát triển

Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ biên giới hòa bình phát triển

Xã hội - Lê Hường - 1 giờ trước
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk không những quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, toàn diện, mà còn phát huy tinh thần đoàn kết giữa Bộ đội với chính quyền địa phương và Nhân dân các dân tộc, cùng nhau bảo vệ vững chắc biên cương.
Thế hệ trẻ ngày nay đang quay lại với trang phục truyền thống

Thế hệ trẻ ngày nay đang quay lại với trang phục truyền thống

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 1 giờ trước
Ngày nay, trang phục dân tộc Việt Nam đã dần trở nên gần gũi với mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh, sinh viên mặc những bộ áo dài, áo giao lĩnh, áo nhật bình, áo tấc, đi dạo trên đường phố, hay chụp hình trong những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, người trẻ không chỉ tự hào khoác lên mình những bộ cổ phục của dân tộc, mà còn có niềm đam mê mạnh mẽ, dành hết tâm huyết để phục dựng lại những bộ trang phục đã có tuổi đời hàng trăm năm đó.
Nhiều khách du lịch ở Hà Giang được nhận lại tài sản đã bị thất lạc

Nhiều khách du lịch ở Hà Giang được nhận lại tài sản đã bị thất lạc

Xã hội - Chí Tín - Vũ Mừng - 1 giờ trước
Công an xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xác minh và tiến hành trao trả lại tài sản bị thất lạc cho khách du lịch.
Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam tham dự giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O

Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam tham dự giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O

Thể thao - T.Nhân - 1 giờ trước
Ngày 1/3, Đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định - Việt Nam với 2 thành viên, gồm nhà đương kim vô địch thế giới người Thụy Điển - Jonas Andersson và tay đua người Estonia - Stefan Arand sẽ chính thức bước vào tranh tài Giải đua thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O, với chặng đua đầu tiên Grand Prix of Indonesia. Đây cũng là chặng đầu đội Bình Định - Việt Nam ra quân ở một đấu trường dành cho bộ môn đua thuyền công thức 1 lớn nhất thế giới.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin tức - T.Hợp - 3 giờ trước
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 208/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án).
Khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, gay gắt, độ mặn xâm nhập sâu ở sông, kênh rạch

Khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, gay gắt, độ mặn xâm nhập sâu ở sông, kênh rạch

Môi trường sống - T.Hợp - 3 giờ trước
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/3, tại khu vực Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực.
Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc

Chống diễn biến hòa bình - PV - 4 giờ trước
Cứ mỗi dịp xuân về, khi các địa phương tổ chức ngày hội tòng quân thì trên không gian mạng lại xuất hiện các thông tin sai trái, bôi nhọ việc tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an (NVQS, CA), đả kích môi trường quân ngũ. Đây là luận điệu nhằm bôi nhọ hình ảnh, truyền thống của người chiến sĩ Quân đội và Công an, tạo dư luận xấu, gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Từ đó, tác động đến giới trẻ, nhất là những người trong độ tuổi thực hiện NVQS, CA, gieo rắc tâm lý tiêu cực, thoái thác về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.
Quảng Nam: Củ sâm nặng 0,36 kg sẽ được chào bán tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3

Quảng Nam: Củ sâm nặng 0,36 kg sẽ được chào bán tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3

Sản phẩm - Thị trường - T.Nhân - 21:28, 29/02/2024
Theo UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), từ ngày 1 đến ngày 3/3, phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng dược liệu, nông sản đặc trưng của huyện sẽ mở cửa trở lại để đón du khách tham quan, mua sắm.
Đặc sắc Lễ hội Nàng Hai

Đặc sắc Lễ hội Nàng Hai

Sắc màu 54 - Tào Đạt - 20:48, 29/02/2024
Lễ hội Nàng Hai (hay còn gọi là Mẹ Trăng) của người Tày ở tỉnh Cao Bằng là một trong những lễ hội dân gian truyền thống, mang đậm tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ. Lễ hội này được sáng tạo từ chính cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người nông dân miền núi.