Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719 (Bài 19)

Thanh Huyền - 15:43, 12/10/2023

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì rà soát, tổng hợp, đề xuất dự kiến điều chỉnh một số nội dung về đối tượng, phạm vi, nội dung, chỉ tiêu cụ thể của các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và các nội dung khác đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho giai đoạn 2021 - 2025.


Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ủy ban Dân tộc hiện nay. Trong ảnh: tại cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các Vụ, đơn vị
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ủy ban Dân tộc hiện nay. Trong ảnh: tại cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chỉ đạo các Vụ, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến Chương trình MTQG 1719

Nghị quyết số 100/2023/QH15 thông qua ngày 24/6/2023 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tại mục 2.2 đối với lĩnh vực dân tộc có nêu: “Trong năm 2023, nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của các Chương trình MTQG để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh lãng phí, tiêu cực”.

Tại công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG; Công văn số 666/TTg-QHĐP ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG; Thông báo số 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị trực tuyến với địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới....cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG 1719.

Để tổ chức triển khai nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719, Ủy ban Dân tộc –với vai trò thường trực Chương trình MTQG 1719, đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719.

Cuối tháng 7/2023, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát khó khăn, bất cập, đề xuất điều chỉnh nội dung sửa đổi Quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình. Ngay từ đầu tháng 8, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Cuối tháng 8, ban hành Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình (gồm thành viên của 27 ban, bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương) và trong tháng 9 đã tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ biên tập để tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Towrr chủ trì họp Ban Soạn thảo xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr chủ trì họp Ban Soạn thảo xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719

Ủy ban Dân tộc cũng đã ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ để thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của ban, bộ, ngành địa phương, Hội đồng thẩm định nội bộ, thành viên Ban Soạn thảo, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình, đã có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719.

Có thể thấy, Chương trình MTQG 1719 có tổng nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước rất lớn, địa bàn trải rộng, do nhiều bộ, ngành tham gia quản lý và tổ chức thực hiện. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện so với yêu cầu còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ, mục tiêu của Chương trình và niềm mong mỏi của Nhân dân.

Đường vào bản làng vùng đồng bào DTTS và miền núi hôm nay. (Ảnh chụp tại thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Ảnh: Văn Hoa
Đường vào bản làng vùng đồng bào DTTS và miền núi hôm nay. (Ảnh chụp tại thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Ảnh: Văn Hoa

Quá trình triển khi Chương trình MTQG 1719 trong thực tiễn cho thấy còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Với vai trò là cơ quan thường trực Chương trình này, nhiệm vụ tham mưu, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hiện nay của Ủy ban Dân tộc, được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Dân tộc quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 và các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc đã và đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Đặc biệt, để Chương trình sát thực tiễn, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719. Theo dự thảo hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719, các nội dung xoay quanh các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Chương trình như: phạm vi và quy mô, đối tượng, tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn. Sau khi điều chỉnh sẽ tính đến các yếu tố dự kiến tiến độ thực hiện và khả năng huy động các nguồn lực sau khi điều chỉnh đối với các dự án thành phần của Chương trình MTQG 1719.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Sáng 24/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để đánh giá kết quả công việc tuần 25, triển khai nhiệm vụ tuần 26 năm 2024. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Nông Thị Hà, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Công tác Dân tộc - Tào Đạt - 1 giờ trước
Sáng 24/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để đánh giá kết quả công việc tuần 25, triển khai nhiệm vụ tuần 26 năm 2024. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Nông Thị Hà, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Kon Tum: Tiêu hủy 148 cây giống giả sâm Ngọc Linh Kon Tum

Kon Tum: Tiêu hủy 148 cây giống giả sâm Ngọc Linh Kon Tum

Pháp luật - Ngọc Chí - 1 giờ trước
Ngày 24/6, tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum) cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum và các phòng, ban huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức tiêu hủy 148 cây sâm giống 1 năm tuổi giả sâm Ngọc Linh. Đây là tang vật trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán 150 cây giống sâm Ngọc Linh giả (có 2 cây bị chết).
Kon Tum: Biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Kon Tum: Biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Xã hội - Ngọc Chí - 1 giờ trước
Chiều 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kon Tum tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 50 cặp mẹ con thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng DTTS và miền núi cấp tỉnh năm 2024.
Yên Minh (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Yên Minh (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 300 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Vũ Mừng - 1 giờ trước
Trong 2 ngày 24 - 25/6, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp UBND huyện Yên Minh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024. Tham dự có 282 đại biểu, là Người có uy tín trên địa bàn huyện.
Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên): Phấn đấu đến 2029 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên): Phấn đấu đến 2029 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trang địa phương - Việt Dũng - Thúy Hồng - 1 giờ trước
Ngày 24/6, Tp. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Điện Biên Phủ lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có: Ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; các sở, ban ngành; cùng 88 đại biểu chính thức đại diện cho đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.
Quảng Ninh: 150 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024

Quảng Ninh: 150 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Ngày 24/6, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV-2024. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, huyện Đầm Hà và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 14.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn.
Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế

Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế

Thời sự - Hoàng Quý - 1 giờ trước
Đây là một trong những nội dung được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Gia Lai: Các dân tộc huyện Chư Prông đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững

Gia Lai: Các dân tộc huyện Chư Prông đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững

Công tác Dân tộc - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Ngày 24/6, huyện Chư Prông (Gia Lai) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và 150 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đồng bào DTTS trên địa bàn.
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh (Bình Định) lần thứ IV năm 2024: Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn 2024 - 2029

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh (Bình Định) lần thứ IV năm 2024: Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn 2024 - 2029

Chính sách dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/6, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.400 đồng bào DTTS trên toàn huyện.
Quảng Nam: Triệt xóa nhóm sinh hoạt

Quảng Nam: Triệt xóa nhóm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 5 giờ trước
Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh vừa phát hiện, triệt xóa điểm nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.