Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Hoàng Quý - 14:36, 10/10/2023

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo phát triển Dữ liệu số trong lĩnh vực công tác dân tộc để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT đồng chủ trì Hội thảo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu tại Hội thảo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết năm 2023 là năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là năm thứ 2, UBDT tổ chức hoạt động Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Năm 2022, UBDT đã tổ chức sự kiện Triển lãm Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và năm nay 2023, UBDT tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển dữ liệu trong lĩnh vực công tác dân tộc” nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Năm 2023 là “Năm Dữ liệu số quốc gia”, theo đó các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số. Với ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác Chuyển đổi số như hiện nay, UBDT đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số. Trong đó, đã ban hành nhiều văn bản để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành và hướng tới Chuyển đổi số thành công".

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết Hội thảo hôm nay diễn ra gồm 2 phần, gồm:

Phần thứ nhất: Tạo lập và khai thác dữ liệu, trong phần này chuyên gia Công nghệ thông tin và cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự sẽ trao đổi, cung cấp thông tin tới các đồng chí về Năm dữ liệu số quốc gia; Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Phần thứ II: Đóng góp ý kiến vào nội dung Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Nhiệm vụ này là thực hiện Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa những quan điểm, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, dự án cụ thể để đạt được các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc; trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đề án: Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống làm cơ quan công tác dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số UBDT công bố Quyết định dữ liệu mở của UBDT. Cụ thể, dữ liệu mở (theo định nghĩa tại Khoản 4 Điều 3, và bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 17 Nghị định 47/2020/NĐ-CP) được cung cấp dưới dạng đóng gói cho tổ chức, cá nhân tải về, hoặc qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu (LGSP) và phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn).

Hiện tại UBDT chưa có dịch vụ chia sẻ dữ liệu (LGSP) nên dữ liệu mở sẽ được cung cấp dưới dạng đóng gói, được công bố trên Cổng dữ liệu mở của UBDT. Cổng dữ liệu mở đã được xây dựng như cổng thành phần của Cổng thông tin UBDT trong Dự án “Xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS”. Trong thời gian Cổng dữ liệu mở được xây dựng, thì dữ liệu mở được công bố trên Cổng thông tin của UBDT dưới dạng 1 chuyên trang.

Theo đó, UBDT đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBDT ngày 21/6/2023 về ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của UBDT giai đoạn 2023 - 2025. Tại Quyết định số 446 có 2 danh mục dữ liệu mở:

Một là: Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS

Hai là: Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT.

Hiện tại UBDT có 4 thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được công bố tại Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 và Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 3/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBDT; hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ thủ tục hành chính đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai theo quy định, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và công dịch vụ công UBDT tại địa chỉ: https://dichvucong.ubdt.gov.vn. 4 thủ tục hành chính của UBDT hiện nay gồm có: Thi đua khen thưởng; Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc; Công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe PGs.Ts. Đỗ Năng Toàn - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam trao đổi và làm rõ hơn nhiều nội dung về Năm dữ liệu quốc gia; Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) trao đổi nội dung của Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau đó, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số trình bày Báo cáo tóm tắt Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống làm cơ quan công tác dân tộc. Đồng thời, Hội thảo đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng trong việc triển khai các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động chuyển số của các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tại đơn vị mình; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin hướng tới mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Để hoạt động chuyển đổi số của UBDT trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh “Chuyển đổi số của UBDT là phải đẩy mạnh chuyển đổi hệ điều hành quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc để chuẩn hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia để kết nối, cung cấp thông tin cho các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi hoạch định chính sách bảo đảm chính xác”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết để nâng cao hiệu quả trong thực hiện Chuyển đổi số đầu tiên là phải chuyển đổi về nhận thức. Thứ hai là phải đánh giá, rà soát và chuẩn hóa lại hạ tầng số đảm bảo bài bản, thống nhất với nhau. Thứ 3 là phải lựa chọn đầu tư các nền tảng số đúng trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

Vấn đề quan trọng nhất theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đó là vấn đề nguồn nhân lực. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị từng cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới sáng tạo, tự học, tự rèn, tự nâng cao để đáp ứng yêu cầu đề ra; đồng thời phải quyết tâm, rành mạch trong thực hiện nhiệm vụ được giao; triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết tại Hội thảo này, các đại biểu đã có rất nhiều đóng góp đến Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống làm cơ quan công tác dân tộc. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện Đề án đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý từ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các nghị định, văn bản liên quan...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Uỷ ban Dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng

Uỷ ban Dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông chủ trì buổi tiếp đón; cùng dự buổi lễ còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 7 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 7 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 7 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 7 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.