Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Minh Thu - 19:20, 07/10/2021

Ngày 7/10/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông. Về phía Trung ương Hội LHPN Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Minh Hương.

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình công tác giai đoạn 2014 - 2020 chỉ rõ: Thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất. Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp là: Tuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng DTTS; hoạt động phối hợp trong tổ chức hội thảo, nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách mà điểm nhấn là đề xuất lồng ghép giới vào Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (viết tắt là Chương trình MTQG).

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan đã được Hội LHPN và Ban Dân tộc các tỉnh/thành triển khai đến địa phương với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Phát huy kết quả đạt được từ Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2014 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025, UBDT và Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động phụ nữ DTTS tích cực tham gia bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia; chủ động ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo phụ nữ vào các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta và chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình phụ nữ DTTS tiêu biểu nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tích, đóng góp và lan tỏa tinh thần nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên của phụ nữ.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về xóa đói giảm nghèo phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT-XH của từng vùng, chú trọng mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ 4.0 hỗ trợ phụ nữ DTTS kết nối, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp sạch; củng cố, xây dựng mới mô hình địa chỉ an toàn, mô hình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm hỗ trợ phụ nữ DTTS xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Hội các cấp; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giới, lồng ghép giới cho cán bộ là người DTTS và công chức, viên chức làm công tác dân tộc các cấp. Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ DTTS tạo nguồn cán bộ kế cận đáp ứng được các yêu cầu về trình độ, phẩm chất, năng lực đảm nhiệm công tác tại vùng DTTS và miền núi, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục triển khai các đề án, quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018 - 2025”; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS...

Các hoạt động phối hợp đảm bảo cụ thể, thực chất, hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức cho phụ nữ; tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại cấp cơ sở trong phát triển KT-XH, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ DTTS. Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai  hiệu quả Chương trình mục MTQG giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là các dự án, tiểu dự án về phụ nữ DTTS và các nội dung khác của Chương trình có liên quan tới đối tượng được ưu tiên là phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hai bên thống nhất giao Ban Dân tôc - Tôn giáo thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Văn phòng điều phối Chương trình MTQG thuộc UBDT làm đầu mối tham mưu giúp việc, triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp. Chỉ đạo Ban Dân tộc và Hội LHPN các tỉnh/thành ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan và phù hợp với tình hình địa phương; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình phối hợp. Phối hợp tổng hợp tình hình, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động trong Chương trình MTQG nói chung và của Dự án 8 gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả lồng ghép giới và đảm bảo các chỉ tiêu về giới trong trong các Dự án thành phần nói riêng. 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 là sự tích hợp, tiếp cận công tác ở mức độ cao hơn, đặc biệt là Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ của UBDT đối với Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Bà Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng rằng hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả, góp phần đem lại hạnh phúc cho phụ nữ nói chung, phụ nữ DTTS nói riêng. Làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng, Nhà nước thực hiện cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, về bình đẳng giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định, trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã đồng hành với UBDT thực hiện tốt quy chế phối hợp. Đây là kết quả quan trọng để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, phát triển vùng DTTS và miền núi, góp phần giúp đời sống bà con ngày càng khởi sắc, nhất là phụ nữ DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng rằng, trong giai đoạn tới, sự phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đồng thời, đề nghị ngay sau Hội nghị, đầu mối hai bên tiếp thu toàn bộ ý kiến của đại biểu dự Hội nghị để hoàn thiện Chương trình phối hợp, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần bắt tay xây dựng ngay kế hoạch 2022, đặc biệt là phối hợp thực hiện tốt Chương trình MTQG.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc với bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Về phía UNICEF có bà Esley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và các chuyên gia của UNICEF.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc với bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Về phía UNICEF có bà Esley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và các chuyên gia của UNICEF.
Australia mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới

Australia mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới

Thời sự - PV - 21:00, 15/10/2021
Australia hết sức coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới trong tương lai gần.
Thanh Hóa: Hơn 8.500 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thanh Hóa: Hơn 8.500 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tin địa phương - PV-CĐ - 20:54, 15/10/2021
Ngày 15/10, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua rà soát, thống kê, năm 2021 trên địa bàn tỉnh còn hơn 8.500 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Đưa cây lúa nước lên ngàn

Đưa cây lúa nước lên ngàn

Phóng sự - Khánh Ngân - 19:39, 15/10/2021
Khi bưng bát cơm dẻo thơm, bà con đồng bào Chứt, Bru Vân Kiều… dọc tuyến biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Bình lại rưng rưng, nhớ đến những người lính Biên phòng. Các anh đã đào đất, đắp đập, cầm tay chỉ cho đồng bào trồng lúa nước. Từ bỡ ngỡ với cây lúa dưới xuôi, đến nay người Chứt, Bru Vân Kiều trên ngàn đã biết ủ giống, gieo trồng, chăm sóc cây lúa để có những mùa vàng bội thu trên đỉnh Trường Sơn.
Cần quyết tâm cao để giảm một cách bền vững cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Cần quyết tâm cao để giảm một cách bền vững cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Tin tức - PV - 19:30, 15/10/2021
Đây là tinh thần chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, diễn ra chiều ngày 15/10.
Tân Sơn (Bắc Kạn): Chuyển đổi cơ cấu kinh tế để giảm nghèo

Tân Sơn (Bắc Kạn): Chuyển đổi cơ cấu kinh tế để giảm nghèo

Kinh tế - Lý Dũng - Minh Thu - 19:19, 15/10/2021
Để từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm từ 70% (năm 2018) xuống còn 50% (cuối năm 2020).
Ngày 15/10: Việt Nam có 3.797 ca mắc COVID-19 và 918 ca khỏi bệnh

Ngày 15/10: Việt Nam có 3.797 ca mắc COVID-19 và 918 ca khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 18:55, 15/10/2021
Ngày 15/10, Việt Nam có 3.797 ca mắc mới COVID-19 tại TP HCM, Sóc Trăng và 45 địa phương khác. Trong ngày có 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Doanh nhân người Tày thực hiện xuất sắc

Doanh nhân người Tày thực hiện xuất sắc "mục tiêu kép" trong những ngày đại dịch

Doanh nhân dân tộc - Uông Thái Biểu- Kim Anh - 18:43, 15/10/2021
Nỗ lực trong khó khăn chung vì đại dịch COVID-19, Lưu Lập Đức - chàng trai người Tày vẫn vững vàng chèo lái Công ty Agri Đức Tiến của mình không để đứt gãy công việc sản xuất - kinh doanh và thị trường tiêu thụ. Đồng thời, anh góp sức giải cứu nông sản cho hàng chục nông hộ, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 40 thanh niên địa phương. Có thể nói, doanh nhân Lưu Lập Đức đã thực hiện xuất sắc mục tiêu kép: vừa duy trì hoạt động ổn định cho công ty, vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong những ngày đại dịch.
Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu

Thời sự - PV - 18:10, 15/10/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đẩy mạnh cải cách tư pháp là xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền; đồng thời cải cách tư pháp là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng.
Nông dân Lào Cai vẫn trong vòng luẩn quẩn “trồng rồi chặt, chặt rồi lại trồng”

Nông dân Lào Cai vẫn trong vòng luẩn quẩn “trồng rồi chặt, chặt rồi lại trồng”

Sản phẩm - Thị trường - Trọng Bảo - 17:37, 15/10/2021
Xuất phát từ một số nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cây trồng hàng hóa, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian gần đây, bà con nông dân ở các địa phương đang phá bỏ một số cây trồng từng được xác định là hàng hóa, tìm các loại cây trồng khác thay thế với hy vọng có thu nhập.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Giám đốc Công nghệ Công ty NG Biotech

Chủ tịch Quốc hội tiếp Giám đốc Công nghệ Công ty NG Biotech

Thời sự - PV - 17:30, 15/10/2021
Chiều 15/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Milovan Stankov, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ Công ty NG Biotech tại Hà Nội.