Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng DTTS: Đổi mới nội dung, tăng cường trợ giúp pháp lý

Lê Hường -CĐ - 17:01, 12/12/2021

Đắk Lắk có 49 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 35,7%. Những năm qua, Ban Dân tộc phối hợp các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong vùng DTTS. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk về vấn đề này.

Bà Y’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk
Bà Y’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ -TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021, công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS đã đạt kết quả như thế nào, thưa bà?

Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk H’Yâo Knul: Thực hiện Quyết định 1163/QĐ- TTg, trong những năm qua Ban Dân tộc đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, UBND các huyện và UBND các xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS, với 850 lượt người tham gia; biên soạn, cấp phát 9.785 cuốn sổ tay Hỏi - Đáp pháp luật; cấp phát 20.000 tờ rơi về Luật Hôn nhân và Gia đình bằng hai thứ tiếng Việt-Ê đê tại các xã có số đông người đồng bào DTTS sinh sống.

Ngoài ra, Ban Dân tộc Đắk Lắk còn phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS. Tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi, sổ tay tuyên truyền pháp luật, lắp đặt nhiều pa no, áp phích và tổ chức 2 mô hình điểm về “nói không với bạo lực gia đình” tại xã Đắk Phơi, huyện Lắk và xã Yang Mao, huyện Krông Bông.

Một khu dân cư xã vùng sâu Yang Mao, huyện Krông Bông
Một khu dân cư xã vùng sâu Yang Mao, huyện Krông Bông

Theo bà, đội ngũ cán bộ cơ sở, Người có uy tín có vai trò như thế nào trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật ở vùng DTTS?

Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk H’Yâo Knul: Đội ngũ cán bộ cơ sở đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì thế, Ban Dân tộc đã chú trọng nâng cao kiến thức cho cán bộ cơ sở thông qua các hội thảo, lớp tập huấn và cấp phát các tài liệu như sổ tay hỏi đáp pháp luật…

Hằng năm, thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín, các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cộng đồng, qua đó kịp thời trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ Người có uy tín, cán bộ cơ sở,... đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS.

Đến nay, 100% cán bộ làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến cơ sở đã được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; trên 90% đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi được cung cấp, cập nhật tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; thông qua nhiều kênh thông tin, tuyên truyền trên 85% đồng bào DTTS được phổ biến giáo dục pháp luật.

Cán bộ cơ sở đến từng nhà dân tuyên truyền về phòng chống Covid-19
Cán bộ cơ sở đến từng nhà dân tuyên truyền về phòng chống Covid-19

Bà đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong những năm qua?

Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk H’Yâo Knul: Công tác tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS được triển khai thực hiện nghiêm túc, có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở ban, ngành cấp tỉnh với chính quyền cơ sở. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phù hợp với từng giai đoạn và đặc điểm từng vùng đồng bào DTTS; đặc biệt chú trọng các nội dung thiết thực thiết thực như: Luật đất đai, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống bạo lực gia đình… đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới.

Qua đó, kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sác pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tạo điều kiện cho người dân hiểu đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực thi pháp luật. Giúp cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn; xây dựng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.

Giải pháp nào mà Ban Dân tộc Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai để tăng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng DTTS và miền núi?

Trưởng Ban Dân tộc Đăk Lăk H’Yâo Knul: Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khi thực hiện nhiệm vụ; chú trọng phát huy vai trò của Già làng, Người có uy tín; đặc biệt quan tâm triển khai các văn bản Luật mới, chính sách mới liên quan đến đồng bào DTTS. Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn, buôn có đông đồng bào DTTS. Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa sản phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán của từng vùng DTTS với phương châm: “Ngắn gọn, súc tích, dể hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và đúng quy định pháp luật.

Duy trì thường xuyên các chuyên mục phổ biến pháp luật cho người DTTS; tăng cường biên soạn, dịch sang tiếng Ê Đê, Gia Rai… các tài liệu tuyên truyền pháp luật…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719: Những điểm sáng tích cực từ cơ sở (Bài 1)

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719: Những điểm sáng tích cực từ cơ sở (Bài 1)

Mặc dù là Chương trình mới, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng sau hơn 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ủy ban Dân tộc (UBDT) cùng với các bộ, ngành Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã có nhiều chuyển động tích cực tại cơ sở.
Tin nổi bật trang chủ
Phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững : Cần tháo gỡ những bất cập về chính sách (Bài 2)

Phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững : Cần tháo gỡ những bất cập về chính sách (Bài 2)

Các chính sách phát triển lâm nghiệp được ban hành thời gian qua đều có quy định ưu tiên tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ DTTS sinh sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn có thu nhập ổn định từ rừng. Nhưng cơ chế, chính sách không “bắt nhịp” được với thực tế nên hiệu quả giảm nghèo không đạt như kỳ vọng.
Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho giới trẻ - Nhìn từ hoạt động của CLB Nắng

Nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho giới trẻ - Nhìn từ hoạt động của CLB Nắng

Giáo dục - Thuỳ Giang - 16:11, 28/05/2023
Sau gần 2 năm triển khai, toàn tỉnh Lai Châu đã thành lập được 45 Câu lạc bộ (CLB) bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong các trường phổ thông. CLB Nắng của Trường THCS Sùng Phài, Tp. Lai Châu, là một trong những mô hình tiêu biểu trên hành trình nuôi dưỡng tình yêu văn hóa cho các em học sinh.
Sắc màu Việt Nam bừng sáng trong Lễ hội các dân tộc thiểu số tại Czech

Sắc màu Việt Nam bừng sáng trong Lễ hội các dân tộc thiểu số tại Czech

Sắc màu 54 - Anh Trúc - 13:57, 28/05/2023
Ngày 27/5, Festival các dân tộc thiểu số với chủ đề "Prague - Trái tim của các dân tộc" đã được tổ chức tại thủ đô Prague, Cộng hòa Czech.
Giải chạy Marathon “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”

Giải chạy Marathon “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”

Thể thao - Hồng Phúc - 13:19, 28/05/2023
Sáng 28/5 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội đã diễn ra Giải chạy Marathon, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá năm 2023.
Tỉnh Hà Giang có thêm điểm nhấn mới về văn hóa, du lịch

Tỉnh Hà Giang có thêm điểm nhấn mới về văn hóa, du lịch

Thời sự - PV - 13:00, 28/05/2023
Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh Hà Giang.
Gia Lai: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân vùng khó khăn

Gia Lai: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân vùng khó khăn

Xã hội - Ngọc Thu - 12:15, 28/05/2023
Sáng 28/5, tại trụ sở UBND xã Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang, Gia Lai), Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tiên phong trong chuyển đổi số, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Then King Pang – Nghi lễ tạ ơn quan trọng của người Thái

Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần, Then Kin Pang là lễ hội không thể thiếu trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Thái trắng ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được tổ chức vào 10/3 Âm lịch hằng năm. Trong đó nghi lễ cúng then là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và diễn xướng... đã góp phần gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật cổ truyền của người Thái ở Lai Châu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Thời sự - PV - 11:45, 28/05/2023
Sáng 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sĩ.
An toàn vệ sinh thực phẩm: Vấn đề cũ nhưng chưa bao giờ hết “nóng”

An toàn vệ sinh thực phẩm: Vấn đề cũ nhưng chưa bao giờ hết “nóng”

Sức khỏe - Sỹ Hào - 08:49, 28/05/2023
An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã được nói không ít lần, từ nhiều năm nay, trên báo chí và trên cả diễn đàn Quốc hội. Nhưng đây là vấn đề chưa bao giờ hết “nóng”, trong khi thuốc giải độc để cấp cứu kịp thời vẫn còn khan hiếm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người rất cao.
Già Y Kông phục hồi trống cổ của người Cơ Tu

Già Y Kông phục hồi trống cổ của người Cơ Tu

Tìm trong di sản - Nguyễn Văn Sơn - 08:32, 28/05/2023
Già làng Y Kông (98 tuổi) là Người có uy tín được người dân trong thôn Tống Coói (xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) kính trọng. Ông cũng là một trong những nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đặc biệt là kỹ thuật chế tác những chiếc trống, nhạc cụ của người Cơ Tu.
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719: Những điểm sáng tích cực từ cơ sở (Bài 1)

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719: Những điểm sáng tích cực từ cơ sở (Bài 1)

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - Thanh Hải - 08:29, 28/05/2023
Mặc dù là Chương trình mới, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng sau hơn 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ủy ban Dân tộc (UBDT) cùng với các bộ, ngành Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã có nhiều chuyển động tích cực tại cơ sở.
Lào Cai: Triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lào Cai: Triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - Trọng Bảo - 08:25, 28/05/2023
Thông tin từ Công an Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá, bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của các tiểu thương trên địa bàn.