Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nghề nghiệp - Việc làm

Tp. Phổ Yên (Thái Nguyên): Kịp thời cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm cho lao động nghèo

Lan Anh - 07:29, 23/12/2023

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đặc biệt quan tâm công tác hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thuát nghèo thông qua các hoạt động tổ chức Ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm lưu động để kịp thời cung cấp thông tin thị trường lao động và kết nối việc làm.

Đồng chí Đồng Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên phát biểu khai mạc Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối khởi nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố
Ông Đồng Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên phát biểu khai mạc Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối khởi nghiệp năm 2023 trên địa bàn thành phố

Thành phố Phổ Yên nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội. Phổ Yên có hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường sông, kết nối khá thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng. Thành phố có diện tích tự nhiên là 258,87 km2, dân số trên 219.000 người, trong đó dân tộc thiểu số là 15.174 người, chiếm 0,88%. Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 5 xã.

Trên địa bàn thành phố hiện có 03 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Yên Bình, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Khu công nghiệp Nam Phổ Yên và có 05 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Cụm Công nghiệp Tân Phú 2, Vân Thượng, Bãi Bông, Cụm cảng Đa Phúc, 02 khu công nghệ thông tin tập trung, với tổng số 419 doanh nghiệp. Các Tập đoàn, Công ty lớn đã đầu tư mạnh mẽ về Phổ Yên góp phần giải quyết việc làm cho trên 80 nghìn lao động. Về lao động, toàn thành phố có 128.206 lao động, chiếm 55,41% dân số. Số lao động tham gia vào các ngành kinh tế là 128.133 lao động. Do có chính sách thu hút đầu tư tốt nên nhiều tập đoàn, công ty lớn đã chọn Phổ Yên là nơi xây dựng nhà máy sản xuất quy mô vừa và lớn. Nhờ đó, một lực lượng lớn lao động nông nghiệp trước đây đã chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp, đưa tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn thành phố lên 86,34%.

Tại Ngày hội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển dụng
Tại Ngày hội, nhiều đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thông tin tuyển dụng

Theo rà soát, thành phố Phổ Yên có số hộ nghèo là 983 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 2,25%. Hộ cận nghèo là 1.319 hộ, tỷ lệ 3,02%. Trong đó xã có hộ nghèo cao nhất là xã Thành Công với số hộ nghèo 362 hộ, tương đương với 8,3%; Phường có hộ nghèo thấp nhất là phường Đồng Tiến với 4 hộ, tương đương 0,22%. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của Phổ Yên còn dưới 2%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, thành phố cũng đặc biệt quan tâm hỗ công tác thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm bền vững cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Triển khai Kế hoạch về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 19/4/2023 về việc tổ chức Ngày hội việc làm, kết nối khởi nghiệp; các phiên giao dịch việc làm lưu động và các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm lưu động năm 2023. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, thành phố có 242 hộ thoát nghèo (giảm 214/163 hộ nghèo so với kế hoạch tỉnh giao), đạt 131,29% kế hoạch tỉnh giao, đạt 165,89% so với kế hoạch thành phố giao; có 359 hộ thoát cận nghèo (giảm 156/111 hộ cận nghèo so với kế hoach tỉnh), đạt 140,54% kế hoạch tỉnh giao, đạt 120,93% so với kế hoạch thành phố giao. Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến thời điểm hiện nay, thành phố còn 769 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,74%; 1.163 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,63%. Hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. Ở chiều thiếu hụt về việc làm, có 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

Người lao động đặc biệt quan tâm thông tin thị trường lao động
Người lao động đặc biệt quan tâm thông tin thị trường lao động

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn thành phố Phố Yên là 5.744 triệu đồng (trong đó năm 2023, được phân bổ kinh phí 4.673 triệu đồng, năm 2022 chuyển sang 2023 là 1.071 triệu đồng). Trong đó đối với Tiểu dự án Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án Phát triển nghề nghiệp, việc làm bền vững, năm 2023, tổng kinh phí là 667 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương: 580 triệu; Ngân sách địa phương: 87 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, thành phố đã triển khai các hoạt động như: Tổ chức Ngày hội việc làm, kết nối khởi nghiệp thành phố Phổ Yên năm 2023. Ngày hội đã thu hút 1.100 người lao động, 16 doanh nghiệp tham gia với trên 70 nghìn vị trí tuyển dụng. Tại Ngày hội đã triển khai tư vấn nhiều nội dung văn bản pháp lý liên quan đến đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm; chính sách pháp luật lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; thông tin tuyển sinh; tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; thị trường lao động trong và ngoài nước. Thông qua Ngày hội tiếp tục góp phần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin, tư vấn, hỗ trợ kết nối việc làm, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cho đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện tăng cường thông tin, kết nối, phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, cung ứng lao động, dịch vụ việc làm.

Cùng với đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023 tại phường Hồng Tiến vào ngày 24/6/2023. Tại Phiên giao dịch việc làm, gần 100 người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, người lao động đang hưởng chính sách thất nghiệp, học sinh cuối cấp trung học phổ thông được tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; Giới thiệu Luật Việc làm và chính sách pháp luật liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp; Cung cấp các thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trong nước, làm việc ở nước ngoài; Tuyển sinh học nghề. Đồng thời, các doanh nghiệp, các đơn vị trực tiếp thực hiện tư vấn, phỏng vấn tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề; Tiếp nhận hồ sơ xin việc làm, đi xuất khẩu lao động... Thông qua phiên giao dịch việc làm nhằm đẩy mạnh công tác định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo cơ hội cho tất cả các công dân trong độ tuổi lao động được tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, lựa chọn cho mình một việc làm thích hợp với trình độ, năng lực, ổn định thu nhập. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong năm 2022, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 21/9/2022 về tổ chức Sàn giao dịch việc làm lưu động và hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm thành phố Phổ Yên năm 2022. Tổ chức 06 Hội nghị tư vấn việc làm tại các xã, phường, 01 ngày hội việc làm thành phố tại Trường THPT Bắc Sơn thu hút trên 1.000 lao động tham gia.

Bà Dương Thị Ngọc Mỹ, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Phổ Yên cho biết: Những năm qua, thành phố Phổ Yên được xem là một trong những điểm sáng của tỉnh về giải quyết việc làm, trung bình mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 12.000 lao động, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Thành phố luôn xác định công tác giải quyết việc làm, nhất là việc làm cho lao động nghèo là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đến sản xuất của không ít các doanh nghiệp trên địa bàn, số người bị mất việc làm, số người nộp đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao. Chính vì vậy, việc tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo lao động cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đó, đã mở ra cơ hội giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, các doanh nghiệp cũng tuyển dụng được nguồn nhân lực có tay nghề.

Trong năm 2024, thành phố Phổ Yên đặt ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3% trở lên so với năm 2023; Hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững. Trên cơ sở kết quả đạt được, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2024 đảm bảo kịp thời, sát thực, đúng quy định. Đối với công tác hỗ trợ việc làm bền vững, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số; Hướng dẫn các địa phương chỉ đạo, triển khai các hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nâng cao năng lực dự báo và thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; tăng cường các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bàn giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bàn giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tỷ lệ lao động (LĐ) chưa qua đào tạo còn cao, là rào cản lớn trong việc cải thiện việc làm, thu nhập ở khu vực nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh thị trường LĐ ngày càng yêu cầu cao về tay nghề, bên cạnh mở rộng quy mô để tăng tỷ lệ LĐ qua đào tạo thì cũng cần tăng đào tạo kỷ năng mềm, trọng tâm là kỹ năng khởi sự kinh doanh.
Tin nổi bật trang chủ
Quảng Yên (Quảng Ninh): Đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân vụ lật thuyền

Quảng Yên (Quảng Ninh): Đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân vụ lật thuyền

Trang địa phương - Mỹ Dung - 11 phút trước
Chiều 25/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân trong vụ tai nạn chìm thuyền trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 11 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 11 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 11 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 11 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 11 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 11 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 12 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 12 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Phóng sự - Thúy Hồng-Thanh Thuận - 12 giờ trước
Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.