Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Toàn quốc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu

Hoàng Quý - 01:43, 22/04/2022

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDY Y Thông cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu trực tuyến…

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thực hiện 11 nội dung

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy, mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 là: Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu cả nước có khoảng 17 – 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thực hiện 11 nội dung thành phần bao gồm 54 chỉ tiêu cụ thể; trong đó, phân công rõ trách nhiệm của các địa phương, các bộ, ngành trung ương chủ trì, phối hợp thực hiện. Các chỉ tiêu phấn đấu, nội dung thực hiện điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở thực tiễn 10 năm triển khai Chương trình và được cụ thể hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM theo các mức độ và thực hiện ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Chương trình, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết sau 10 năm thực hiện, trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung triển khai 06 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình Mỗi xã một sẩn phẩm (OCOP); Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình giai đoạn 2021-2025, tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách trung ương là 39.632 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 156.700 tỷ đồng.

Đến năm 2025  phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung,  Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Chương trình gồm 7 dự án và 11 tiểu dự án thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 – 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 – 5%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vũng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát hỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách trung ương là 48.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 12.690 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác là 14.310 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố khẳng định việc triển khai các chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn, nhất là những địa bàn khó khăn. Các địa phương kiến nghị Trung ương sớm phân bổ nguồn vốn, các bộ, ngành sớm có văn bản hướng dẫn, tiêu chí cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng, miền.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các Chương trình MTQG

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ thực tiễn các địa phương, trao đổi thẳng thắn của lãnh đạo các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp lý, tiêu chí, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị: Cần quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, đặc biệt là chính quyền ở các tỉnh, huyện, xã trong việc thực hiện 03 Chương trình MTQG; Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về nội dung, yêu cầu, những định hướng trong tổ chức thực hiện từng Chương trình; Quán triệt đẩy mạnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về thực hiện các Chương trình MTQG; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những kết quả tích cực của các Chương trình đến toàn xã hội; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện các Chương trình MTQG…

Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành được giao xây dựng thông tư hướng dẫn sớm hoàn thiện trong tháng 5/2022; Bộ NN&PTNT cùng với các bộ, ngành tiếp thu ý kiến để phê duyệt các chương trình chuyên đề hỗ trợ cho thực hiện Chương trình MTQG; Bộ LĐTB&XH, UBDT chủ trì phối hợp Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn chương ban hành kế hoạch chỉ đạo địa phương lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương được giao cho cả 03 Chương trình MTQG.

 Các bộ, cơ quan trung ương được phân công chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần từng Chương trình MTQG khẩn trương hoàn thành, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện; Các bộ, ngành, địa phương liên quan quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc thực hiện Chương trình MTQG, nhất là quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 của địa phương; Quán triệt tới các cấp, ngành, hệ thống chính trị, Nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025, gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác trên phạm vi cả nước…

Tại Hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Sự kiện - Bình luận - PV - 8 giờ trước
Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...
Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024 tại đền Voi Phục

Tin tức - Minh Nhật - 9 giờ trước
Ngày 23/2 vừa qua, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ hội truyền thống “Tế Khai sắc - Rước khai Xuân” năm Giáp Thìn 2024, khai ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng”.
Bắc Trà My (Quảng Nam): Phấn đấu giảm hơn 7% hộ nghèo trong năm 2024

Bắc Trà My (Quảng Nam): Phấn đấu giảm hơn 7% hộ nghèo trong năm 2024

Kinh tế - T.Nhân - H.Trường - 9 giờ trước
Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn phấn đấu giảm 7,88% và 2,14% hộ cận nghèo trong năm 2024.
Cao Lộc (Lạng Sơn): Lễ hội Chùa Bắc Nga đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Cao Lộc (Lạng Sơn): Lễ hội Chùa Bắc Nga đón nhận Quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Trang địa phương - Mỹ Dung - 9 giờ trước
Vừa qua, UBND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Bắc Nga và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội truyền thống Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Hơn 100 đô vật tranh tài tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội

Hơn 100 đô vật tranh tài tại Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội

Tin tức - Thanh Nguyên - 9 giờ trước
Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Giáp Thìn, thành phố Hà Nội vừa khai mạc tại sới vật Ngô Sài, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 8): Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 8): Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS

Lễ hội của đồng bào DTTS là một nét văn hóa truyền thống, giá trị tinh thần được tích đọng, gìn giữ bao đời, tạo nên bản sắc của cộng đồng dân tộc đó. Nhưng theo thời gian, do nhiều nguyên nhân, có không ít lễ hội đang bị mai một, biến mất, hoặc bị hiện đại hóa, không còn giữ được những giá trị vốn có. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về “Nỗi lo mai một lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS”.
Kon Tum: Tháng Thanh niên năm 2024 với nhiều hoạt động hướng về vùng DTTS

Kon Tum: Tháng Thanh niên năm 2024 với nhiều hoạt động hướng về vùng DTTS

Tin tức - Ngọc Chí - 10 giờ trước
Sáng ngày 24/2 vừa qua, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Lần đầu tiên tổ chức lễ hội Mở cửa biển ở huyện đảo Cô Tô

Trang địa phương - Mỹ Dung - 10 giờ trước
Sáng 24/2 (tức 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) vừa qua, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Lễ hội Mở cửa biển tại xã Thanh Lân. Đây là lần đầu tiên lễ hội diễn ra tại vùng đảo tiền tiêu Đông Bắc, mở đầu cho 1 mùa khai thác thủy sản thắng lợi với tôm cá đầy khoang.
Khánh Hoà: Rộn ràng Lễ hội cúng Bến nước của người Ê Đê ở Buôn Đung

Khánh Hoà: Rộn ràng Lễ hội cúng Bến nước của người Ê Đê ở Buôn Đung

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 10 giờ trước
Ngày 24/2 vừa qua, đồng bào Ê Đê tại Buôn Đung, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hoà) đã tổ chức Lễ hội cúng Bến nước trong niềm hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới.
Quảng Ngãi: Công nhận Lễ hội đua thuyền Tịnh Long là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Ngãi: Công nhận Lễ hội đua thuyền Tịnh Long là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 10 giờ trước
Lễ hội đua thuyền ở xã Tịnh Long, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi là nét văn hóa độc đáo của người dân vùng sông nước sống dọc hai bên sông Trà Khúc, đã tồn tại hàng trăm năm nay và mang ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng sâu sắc.
Quảng Nam: Phân bổ gần 129 tỉ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu

Quảng Nam: Phân bổ gần 129 tỉ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 10 giờ trước
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cấp 128,8 tỷ đồng từ nguồn Trung ương thưởng vượt thu để các địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.