Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả

PV - 10:33, 18/03/2019

Tháng 3/2009, một Quyết tâm thư đặc biệt của đại biểu già làng các DTTS khu vực Tây Nguyên được ra đời. Việc ra đời và thực hiện Quyết tâm thư đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư (được tổ chức ngày 18-19/3), Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam . Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Thưa ông, Quyết tâm thư của các già làng Tây Nguyên được ra đời trong bối cảnh như thế nào?

Trước năm 2009, tình hình an ninh trật tự xã hội tại một số địa phương khu vực Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các thế lực thù địch trong nước và quốc tế không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, âm mưu chia rẽ dân tộc; thậm chí là xúi giục, ép buộc bà con bỏ buôn làng, bỏ ruộng nương, bỏ sản xuất,… ra đi, dẫn đến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Xác định cần phải phát huy vai trò của các già làng trong đồng bào DTTS để tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, Trung ương Hội Người cao tuổi đã tham mưu và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Hội phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương các già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên được tổ chức từ 29-31/3/2009. Tại Hội nghị này, đại biểu già làng tham dự đã bày tỏ tâm niệm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đất Tây Nguyên là đất của đất Việt Nam, người Tây Nguyên là người của người Việt Nam, Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên. Các đại biểu già làng đã nhất trí thông qua Quyết tâm thư khẳng định tư tưởng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với Đảng và quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện. Quyết tâm thư được gửi Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện, Quyết tâm thư đã đạt được những kết quả nổi bật nào và vai trò của Hội Người cao tuổi các cấp trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư là gì, thưa ông?

Trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, Hội đã đóng vai trò trụ cột giúp phát huy vị trí, vai trò của già làng các dân tộc Tây Nguyên, qua đó phát động nhiều hoạt động, phong trào để các già làng tổ chức tại các địa phương. Các già làng đã tổ chức thành công 10.567 buổi tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương.

Già làng Tây Nguyên giáo dục con cháu giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Già làng Tây Nguyên giáo dục con cháu giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiều phong trào, hoạt động sáng tạo được tổ chức, như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới”; “Khu dân cư an toàn, lành mạnh”; “Tuổi cao-Gương sáng”… Những phong trào này đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, các già làng đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa... xây dựng buôn làng ngày càng ổn định, phát triển.

Sau Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, Trung ương Hội Người cao tuổi sẽ có những hoạt động gì để phát huy hơn nữa vai trò của các hội viên là Người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào DTTS, thưa ông?

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát động phong trào già làng các dân tộc Tây Nguyên phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm trong tuyên truyền, giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc ở các buôn làng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là những lời dạy trong Thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 1946 gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các bộ, ngành có kế hoạch để các già làng Tây Nguyên tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, cơ sở nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động, cách làm hay hiệu quả của già làng đã được triển khai trong 10 năm qua.

Đặc biệt, tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các già làng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng. Qua đó, có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ già làng, Người có uy tín thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội…. qua đó phát huy vai trò của các già làng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngày 18 và 19/3/2019, tại Gia Lai diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên, do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc và các ban, ngành liên quan tổ chức. Hội nghị sẽ vinh danh 220 già làng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các DTTS Tây Nguyên cho thấy, già làng, Người có uy tín là ngọn cờ đầu, là lực lượng cốt cán trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các buôn, làng. Đội ngũ Người có uy tín trong DTTS là già làng ở Tây Nguyên ngày càng được bổ sung về số lượng, chất lượng và phát huy được tác dụng to lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Các già làng đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại buôn làng, góp phần tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Cùng với đó, tuyệt đại đa số già làng đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức tuyên truyền cho bà con, dòng họ, buôn làng mình thực hiện các phong trào ở địa phương, tích cực lao động sản xuất, đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

HOÀI DƯƠNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sau thời gian triển khai khẩn trương, nghiêm túc về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 20/3, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã ký ban hành Báo cáo số 648/BC-MTTW-BTT về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề cập nội dung các chính chăm lo cho đồng bào DTTS.
Tin nổi bật trang chủ
Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính chăm lo cho đồng bào DTTS tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính sách dân tộc - Văn Hoa - 2 giờ trước
Sau thời gian triển khai khẩn trương, nghiêm túc về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 20/3, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã ký ban hành Báo cáo số 648/BC-MTTW-BTT về Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề cập nội dung các chính chăm lo cho đồng bào DTTS.
Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng

Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng

Sự kiện - Bình luận - PV - 2 giờ trước
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21 - 29/3/1975) là 1 trong 3 chiến dịch lớn của quân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tạo ra sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy nhanh tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Yên Bái: Huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực “Đặc sắc vùng đất Quế” năm 2023

Yên Bái: Huyện Văn Yên sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực “Đặc sắc vùng đất Quế” năm 2023

Ẩm thực - Văn Hoa - 2 giờ trước
Nhằm bảo tồn và quảng bá các món ăn đặc sắc của các dân tộc, ngày 26/3 tới đây, huyện Văn Yên (Yên Bái) sẽ tổ chức Lễ hội ẩm thực “Đặc sắc vùng đất Quế” và Ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Văn Yên năm 2023.
Quảng Nam: Đề xuất hơn 28 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin

Quảng Nam: Đề xuất hơn 28 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin

Xã hội - PV - 3 giờ trước
Ngày 21/3, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh (khóa X) sẽ xem xét ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Bắc Giang: Kiên quyết xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên đê

Bắc Giang: Kiên quyết xử lý xe quá tải trọng lưu thông trên đê

Pháp luật - Thiên An - 3 giờ trước
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đê điều, xử lý xe quá tải trọng và tình trạng khai thác cát, sỏi ảnh hưởng đến hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.
"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

Sau khi Quyết định 861 có hiệu lực, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp không ít khó khăn do nguồn hỗ trợ của Nhà nước không còn. “Cái khó ló cái khôn”, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các trường học đã kịp thời tháo gỡ nút thắt. Một trong những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đó là mô hình "Lương thực cho em" được Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo duy trì 2 năm nay. Mô hình đã giúp cho hoạt động bán trú cũng như các hoạt động giáo dục khác của nhà trường ổn định trong thời gian vừa qua.
Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào”

Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào”

Sắc màu 54 - Anh Trúc - 3 giờ trước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh “Các Di sản Thế giới của Việt Nam và Lào” tại Lào từ ngày 20 - 30/4/2023.
Viện Nghiên cứu Hán Nôm thất lạc hơn 100 sách quý

Viện Nghiên cứu Hán Nôm thất lạc hơn 100 sách quý

Pháp luật - Anh Trúc - 3 giờ trước
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh xác nhận đã cử người xác minh thông tin thất lạc hơn 100 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Sơn La: Phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Sơn La: Phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Người có uy tín - Minh Thu - 3 giờ trước
Theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.
Lào Cai: Hơn 200 hộ dân sẽ được bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng thiên tai

Lào Cai: Hơn 200 hộ dân sẽ được bố trí, sắp xếp ra khỏi vùng thiên tai

Tin tức - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 20/3/2023 về việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn năm 2023 theo Quyết định 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng Tháp: Sẽ tổ chức Lễ hội Xoài quy mô cấp tỉnh trong năm 2023

Đồng Tháp: Sẽ tổ chức Lễ hội Xoài quy mô cấp tỉnh trong năm 2023

Sản phẩm - Thị trường - M.Triết - 3 giờ trước
Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Phước Thiện đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và UBND Tp. Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh về tổ chức Lễ hội này.