Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả

PV - 10:33, 18/03/2019

Tháng 3/2009, một Quyết tâm thư đặc biệt của đại biểu già làng các DTTS khu vực Tây Nguyên được ra đời. Việc ra đời và thực hiện Quyết tâm thư đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư (được tổ chức ngày 18-19/3), Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam . Ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Thưa ông, Quyết tâm thư của các già làng Tây Nguyên được ra đời trong bối cảnh như thế nào?

Trước năm 2009, tình hình an ninh trật tự xã hội tại một số địa phương khu vực Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các thế lực thù địch trong nước và quốc tế không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, âm mưu chia rẽ dân tộc; thậm chí là xúi giục, ép buộc bà con bỏ buôn làng, bỏ ruộng nương, bỏ sản xuất,… ra đi, dẫn đến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Xác định cần phải phát huy vai trò của các già làng trong đồng bào DTTS để tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, Trung ương Hội Người cao tuổi đã tham mưu và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Hội phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Ủy ban Dân tộc và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương các già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên được tổ chức từ 29-31/3/2009. Tại Hội nghị này, đại biểu già làng tham dự đã bày tỏ tâm niệm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đất Tây Nguyên là đất của đất Việt Nam, người Tây Nguyên là người của người Việt Nam, Tây Nguyên vì cả nước, cả nước vì Tây Nguyên. Các đại biểu già làng đã nhất trí thông qua Quyết tâm thư khẳng định tư tưởng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với Đảng và quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện. Quyết tâm thư được gửi Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sau 10 năm thực hiện, Quyết tâm thư đã đạt được những kết quả nổi bật nào và vai trò của Hội Người cao tuổi các cấp trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư là gì, thưa ông?

Trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, Hội đã đóng vai trò trụ cột giúp phát huy vị trí, vai trò của già làng các dân tộc Tây Nguyên, qua đó phát động nhiều hoạt động, phong trào để các già làng tổ chức tại các địa phương. Các già làng đã tổ chức thành công 10.567 buổi tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương.

Già làng Tây Nguyên giáo dục con cháu giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Già làng Tây Nguyên giáo dục con cháu giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiều phong trào, hoạt động sáng tạo được tổ chức, như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới”; “Khu dân cư an toàn, lành mạnh”; “Tuổi cao-Gương sáng”… Những phong trào này đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra, các già làng đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa... xây dựng buôn làng ngày càng ổn định, phát triển.

Sau Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư, Trung ương Hội Người cao tuổi sẽ có những hoạt động gì để phát huy hơn nữa vai trò của các hội viên là Người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào DTTS, thưa ông?

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát động phong trào già làng các dân tộc Tây Nguyên phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm trong tuyên truyền, giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc ở các buôn làng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là những lời dạy trong Thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 1946 gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các bộ, ngành có kế hoạch để các già làng Tây Nguyên tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, cơ sở nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan; tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động, cách làm hay hiệu quả của già làng đã được triển khai trong 10 năm qua.

Đặc biệt, tiếp tục quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các già làng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng. Qua đó, có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ già làng, Người có uy tín thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội…. qua đó phát huy vai trò của các già làng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngày 18 và 19/3/2019, tại Gia Lai diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên, do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc và các ban, ngành liên quan tổ chức. Hội nghị sẽ vinh danh 220 già làng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các DTTS Tây Nguyên cho thấy, già làng, Người có uy tín là ngọn cờ đầu, là lực lượng cốt cán trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các buôn, làng. Đội ngũ Người có uy tín trong DTTS là già làng ở Tây Nguyên ngày càng được bổ sung về số lượng, chất lượng và phát huy được tác dụng to lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Các già làng đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại buôn làng, góp phần tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

Cùng với đó, tuyệt đại đa số già làng đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức tuyên truyền cho bà con, dòng họ, buôn làng mình thực hiện các phong trào ở địa phương, tích cực lao động sản xuất, đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

HOÀI DƯƠNG

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 2023 diễn ra từ 6 - 16h ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Năm nay, Lễ hội được chuẩn bị và tổ chức công phu.
Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thời sự - PV - 20:10, 26/01/2023
Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), sau khi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tại ga Tháp Chàm, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ ra quân Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn và chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia Dự án và các bộ, nhân viên ga Tháp Chàm.
Quảng Ninh: Hàng vạn du khách thập phương về Đền Cửa Ông đầu năm

Quảng Ninh: Hàng vạn du khách thập phương về Đền Cửa Ông đầu năm

Tin địa phương - Mỹ Dung - 19:09, 26/01/2023
Trong những ngày đầu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng vạn lượt du khách thập phương về Đền Cửa Ông, Tp. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cầu an, xin lộc đầu năm.
Lễ chùa đầu năm, nét đẹp văn hóa của người Việt

Lễ chùa đầu năm, nét đẹp văn hóa của người Việt

Tìm trong di sản - PV - 16:06, 26/01/2023
Tết Nguyên đán là lễ tết quan trọng nhất của người Việt. Từ bao đời nay, Tết là dịp để mọi người hướng về nguồn cội, đoàn tụ sum vầy, nghỉ ngơi vui chơi sau một năm làm việc nhọc nhằn, vất vả.
Phú Yên: Cùng người Tày, Nùng đón Tết vui Xuân

Phú Yên: Cùng người Tày, Nùng đón Tết vui Xuân

Xã hội - PV - 15:49, 26/01/2023
Theo phong trào kinh tế mới, nhiều cộng đồng DTTS phía Bắc chọn xã Ea Ly, huyện Sông Hinh (Phú Yên) là nơi an cư lạc nghiệp. Tập quán, văn hóa có nhiều nét tương đồng, người Tày, Nùng ở đây sống xen kẽ nhau và đón tết Nguyên đán theo phong tục truyền thống của dân tộc.
Tự hào nữ sinh dân tộc thiểu số

Tự hào nữ sinh dân tộc thiểu số

Đường đến ước mơ - PV - 15:35, 26/01/2023
Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước. Trong đó, em Chu Thị Huyền, dân tộc Nùng, học sinh lớp 12D, Trường THPT chuyên Quang Trung (Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là 1 trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 được Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương vào đầu tháng 12/2022.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về: Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch nước tham dự chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào DTTS tại các địa phương… cùng một số thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người dân ở Đăk Pao thoát nghèo nhờ từ bỏ "ma men" của tác giả Tiêu Dao
Mang mùa Xuân đến với đồng bào DTTS

Mang mùa Xuân đến với đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - PV - 15:11, 26/01/2023
Xuân này, đồng bào DTTS đang sinh sống tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi, vì các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, qua đó góp phần giúp đồng bào DTTS và miền núi ổn định cuộc sống.
Thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023

Thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023

Văn bản chính sách mới - Như Ý - 14:15, 26/01/2023
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, người dân trên cả nước khi đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ sẽ đóng cùng mức lệ phí, từ 5.000 – 20.000/lượt.
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tin tức - PV - 14:05, 26/01/2023
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 2023 diễn ra từ 6 - 16h ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Năm nay, Lễ hội được chuẩn bị và tổ chức công phu.
Tuyển sinh 2023: Những điểm mới thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh 2023: Những điểm mới thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - T.Hợp - 13:56, 26/01/2023
Kỳ tuyển sinh năm 2023 sẽ có một số thay đổi so với năm 2022. Rút ngắn thời gian xét tuyển đại học, quy định mới về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên là hai điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023.
Các cơ quan báo chí đóng góp vào thành công của Quốc hội và sự phát triển chung của đất nước

Các cơ quan báo chí đóng góp vào thành công của Quốc hội và sự phát triển chung của đất nước

Thời sự - PV - 22:59, 25/01/2023
Chiều tối 25/1, phát biểu khi đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động hai đơn vị tiếp tục đoàn kết, tương trợ lẫn nhau bởi sự phát triển của hai cơ quan đóng góp cho thành công của Quốc hội, và thành công của Quốc hội sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.