Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thường Xuân (Thanh Hóa): Tăng cường quyền tiếp cận thông tin chính sách pháp luật đến đồng bào DTTS

Quỳnh Trâm - 20:59, 08/11/2023

Hiện nay, huyện Thường Xuân đang quyết liệt triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), để Chương trình đạt mục tiêu, ý nghĩa, Thường Xuân xác định công tác thông tin truyền thông về chính sách pháp luật trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS, là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình.

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Trước tiên, huyện đã xác định việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu quan trọng, để các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Qua đó, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động của Nhân dân trong việc chung tay thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Để hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao,các địa phương đã lựa chọn nhiều hình thức PBGDPL cho người dân tại thôn, bản
Để hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao,các địa phương đã lựa chọn nhiều hình thức PBGDPL cho người dân tại thôn, bản

Từ quan điểm thống nhất này, huyện Thường Xuân đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL, với 100% thành viên có trình độ chuyên môn về luật; các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở, cũng là những người có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong thôn, bản và cộng đồng dân cư. Hiện Hội đồng phối PBGDPL huyện Thường Xuân có 27 thành viên, số lượng tuyên truyền viên pháp luật của huyện là 277 người.

Công tác truyền thông được thực hiện qua các hội nghị cung cấp thông tin; hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, cán bộ thôn, Người có uy tín. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được gần 290 hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp, thu hút được gần 7.300 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí gần 1.000 tài liệu.

Tại các hội nghị, các tuyên truyền viên đã thông tin đến các đại biểu những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà ; các chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn; đặc biệt là các quy định của pháp luật có liên quan đến đời sống, quyền, nghĩa vụ của người dân; trách nhiệm của các cấp, các ngành và trách nhiệm công dân đối với công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về chấp hành pháp luật trong vùng đồng bào DTTS, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh

Hiệu quả từ thực tiễn

Từ thực tiễn đã có nhiều mô hình hay, những điển hình đi đầu thực hiện các phong trào hoạt động ở cơ sở để đồng bào làm theo. Như ông Lương Văn Long, dân tộc Thái, Trưởng dòng họ Lương, xã Luận Khê.

Ông Long chia sẻ, được tham dự các hội nghị tập huấn, PBGDPL, ông Long có thêm nhiều thông tin, kiến thức, qua đó tích cực vận động, giáo dục các thành viên trong họ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, các quy định của địa phương, hương ước của thôn. Đồng thời, ông động viên, khuyến khích các gia đình trong dòng họ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động. Những năm qua, từ quỹ đóng góp trong dòng họ đã khen thưởng, động viên cho hơn 100 cháu có thành tích trong học tập; tham gia hòa giải thành công 8 vụ mâu thuẫn, xích mích nhỏ.

Ông Vi Văn Sáng, Bí thư kiêm trưởng thôn Khẹo, xã Bát Mọt, xem Tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn như một người bạn đồng hành
Ông Vi Văn Sáng, Bí thư kiêm trưởng thôn Khẹo, xã Bát Mọt, xem Tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn như một người bạn đồng hành

Hay như ông Vi Văn Sáng, dân tộc Thái, Bí thư kiêm Trưởng thôn Khẹo, xã Bát Mọt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, tích cực nghiên cứu văn bản, tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân, xây dựng kế hoạch sát thực tiễn để lãnh đạo, phân công đảng viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ...Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT của thôn Khẹo được nâng lên rõ rệt.

Ông Phan Văn Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt cho biết: Để hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao, xã đã lựa chọn nhiều hình thức PBGDPL hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản và những Người có uy tín trong dòng họ, trong vùng đồng bào các dân tộc để vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe, không tin theo lời kẻ xấu, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để săn bắt trái phép; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền pháp luật

Những năm qua, bên cạnh việc tăng cường quyền tiếp cận thông tin chính sách pháp luật qua các hội nghị tập huấn đến đồng bào DTTS, huyện Thường Xuân đang tiếp tục duy trì, làm giàu Tủ sách pháp luật tại các thôn đặc biệt khó khăn.

 Tại đây, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu cho UBND cấp xã theo dõi, chỉ đạo việc rà soát sách, tài liệu có nội dung quy định pháp luật hết hiệu lực; luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật tại điểm bưu điện - văn hóa xã hoặc trung tâm học tập cộng đồng với tủ sách tự quản ở cộng đồng và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn thôn, bản.

Huyện Thường Xuân trao Giấy khen của Chủ tịch UBND cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện
Huyện Thường Xuân trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện

Ngoài ra, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm, chú trọng. Các tổ hòa giải đã được kiện toàn bảo đảm đúng quy định, hiện có 124 tổ hòa giải, 756 hòa giải viên hoạt động có hiệu quả trên địa bàn huyện Thường Xuân. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ hoà giải ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò hòa giải viên cơ sở, đã tổ chức hòa giải thành 104/116 vụ, đạt 98,6% số vụ.

Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân khẳng định: Với những biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả của các cấp, ngành thời gian qua đã giúp cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Thường Xuân nâng cao nhận thức pháp luật. Qua bình xét, phân loại khu dân cư trên địa bàn xã có khoảng hơn 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Qua đó, các hành vi vị phạm pháp luật giảm dần, nhiều phong tục lạc hậu được xóa bỏ, giảm thiểu mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Người dân tích cực làm theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 7 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 7 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 7 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 7 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 7 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.