Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc ở Quảng Ninh: Đột phá từ cách làm sáng tạo

Xuân Phú - 14:58, 28/10/2019

Trong những năm qua, Quảng Ninh được biết đến là địa phương tiên phong, sáng tạo trong việc ban hành cơ chế, đề án, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. Từ đó, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), biên giới, hải đảo.

 Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Các chính sách sáng tạo riêng có

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương có nghị quyết riêng về công tác dân tộc. Cụ thể ngày 29/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 07 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Nghị quyết 07 có ý nghĩa mở đường các đề án, chương trình, với cơ chế, cách làm sáng tạo riêng tạo đột phá trong thực hiện công tác dân tộc ở địa phương này.

Từ Nghị quyết 07, UBND tỉnh đã thể chế hóa chiến lược công tác dân tộc bằng các cơ chế, chính sách cụ thể để chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch, trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển đối với vùng DTTS&MN và trong đồng bào DTTS trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, dân số, phát triển nhân lực DTTS, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó chú trọng địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Điển hình là UBND tỉnh xây dựng đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 27/12/2016 về bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 (Đề án 196) phê duyệt nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Đề án 196 khẳng định sự sáng tạo và cách làm riêng của Quảng Ninh trong thực hiện Chương trình 135, tạo cơ chế, nguồn lực cụ thể để thúc đẩy phát triển KT-XH, thực hiện mục tiêu giảm nghèo vùng ĐBKK.

Đột phá công tác giảm nghèo

Nghị quyết 07 có một cơ chế, hằng năm tỉnh dành 30% nguồn kinh phí từ Chương trình xây dựng Nông thôn mới, để đầu tư cho vùng ĐBKK.

Từ nguồn lực này, cộng với sự vào cuộc điều hành chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, vùng ĐBKK của Quảng Ninh thay đổi bứt phá rõ rệt về kết cấu hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK giảm nhanh. Sau 3 năm (2016 - 2018), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến hết năm 2018: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 1,2% (4.248 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 2,42% (8.532 hộ).

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Quảng Ninh (thứ năm từ trái sang) trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bình Liêu.
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Quảng Ninh (thứ năm từ trái sang) trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bình Liêu.

Đối với 113 xã, phường, thị trấn vùng DTTS&MN tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hiện có 3.179 hộ nghèo, chiếm 1,99%, giảm bình quân 2%/năm; số hộ cận nghèo là 5.656 hộ, chiếm 3,54%. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 8.717 hộ năm 2015 (26,4% tổng số hộ DTTS, chiếm 56,83%) xuống còn 2.125 hộ năm 2018 (chiếm 5,6% tổng số hộ DTTS, chiếm 50,02% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).

Sau 5 năm (2014 - 2019), thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt là kết cấu hạ tầng vùng DTTS&MN bằng các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135, nông thôn mới và các nguồn lực khác cũng đã tạo chuyển biến rõ rệt...

Hoàn thành Chương trình 135 trước 1 năm

Quảng Ninh đã dành cơ chế, nguồn lực ưu tiên đặc biệt, riêng có của tỉnh để thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn, nhất là thông qua thực hiện Chương trình 135, Đề án 196, Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Từ đó, kinh tế vùng DTTS&MN có sự chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp được duy trì và phát huy hiệu quả, chú trọng đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá, bước đầu đáp ứng nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao. Công tác giao đất, giao rừng; Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cũng được thực hiện tốt, tạo điều kiện cho người dân các xã ĐBKK, đồng bào DTTS có quỹ đất để phát triển sản xuất. Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng và thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng DTTS&MN.

Công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, bố trí sử dụng cán bộ người DTTS được chú trọng; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS&MN được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được bảo vệ vững chắc.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 tại các xã vùng DTTS&MN giảm 6,0% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS&MN năm 2018 tăng 2 lần so với năm 2014. Có 18 xã vùng khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Quảng Ninh phấn đấu hết năm 2019, cả 17/17 xã khu vực III (xã ĐBKK) của tỉnh đủ điều kiện ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành Chương trình 135 về sớm trước lộ trình 1 năm.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh: 

"Tỉnh Quảng Ninh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững, gắn kết việc tăng trưởng nhanh với đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền và phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của Quảng Ninh thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Thực hiện mục tiêu này, nhiệm kỳ từ năm 2015 đến nay, tỉnh Quảng Ninh tập trung rất nhiều giải pháp với khoảng 3.000 tỷ đồng từ các chương trình, dự án đầu tư trực tiếp vào các công trình thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và đời sống Nhân dân. Đến nay, bức tranh chung về điều kiện hạ tầng của các xã, thôn ĐBKK cải thiện rất lớn. Từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo đã đạt hiệu quả cao. Hiện có hơn 400 hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo; tỷ lệ giảm nghèo chung cả tỉnh giảm rất sâu. Đây là kết quả của cả quá trình triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp...”


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Sắc mới trên vùng tái định cư ở Thanh Chương

Sắc mới trên vùng tái định cư ở Thanh Chương

Nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ, hàng ngàn hộ đồng bào Thái, Khơ Mú đã di dời từ huyện Tương Dương về định cư ở vùng đất mới Thanh Chương (Nghệ An). 18 năm trên vùng đất mới, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nhìn vào kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu DTTS lần thứ III của huyện cho thấy, giai đoạn 2019-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 5%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 tăng gần gấp đôi so với năm 2019...
Sắc mới trên vùng tái định cư ở Thanh Chương

Sắc mới trên vùng tái định cư ở Thanh Chương

Xã hội - Nguyễn Thanh - 5 giờ trước
Nhường đất cho công trình thủy điện Bản Vẽ, hàng ngàn hộ đồng bào Thái, Khơ Mú đã di dời từ huyện Tương Dương về định cư ở vùng đất mới Thanh Chương (Nghệ An). 18 năm trên vùng đất mới, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên nhìn vào kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu DTTS lần thứ III của huyện cho thấy, giai đoạn 2019-2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 5%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 tăng gần gấp đôi so với năm 2019...
Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Người có uy tín - Văn Hoa - 5 giờ trước
Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 56%. Mặc dù thuộc địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiều cách làm hay, vận động khéo của Người có uy tín Trần Văn Hoàn nên bản ngày càng có nhiều đổi mới.
Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp đối với Người có công

Tin tức - T.H - 22:43, 13/07/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
BIDV - Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

BIDV - Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh

Kinh tế - Sơn Khánh - 22:42, 13/07/2024
Vừa qua, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) long trọng tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và doanh nghiệp do nữ làm chủ trong quá trình chuyển đổi xanh” được tổ chức tại Hà Nội. Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia hội thảo và chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp thiết thực.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thời sự - PV - 16:30, 13/07/2024
Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia Hun Manet thống nhất cao về những định hướng lớn, nổi bật là tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị; hợp tác chặt chẽ để gìn giữ và phát huy đoàn kết hai nước.
Tin trong ngày - 12/7/2024

Tin trong ngày - 12/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 12/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Ngày 12/7, cảnh báo mưa lớn cục bộ gây lũ quét, sạt lở ở nhiều khu vực. Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân người DTTS trong tình trạng nguy kịch. Hút khách bằng nhạc điệu dân gian Chăm bên tháp cổ nghìn tuổi. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tây Ninh

Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Tây Ninh

Kinh tế - Hoàng Bửu - Đông Dư - 16:24, 13/07/2024
Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội ở tỉnh Tây Ninh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 18.700 lượt hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo, gần 19.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập và hơn 67.000 lao động có việc làm
Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200 km cao tốc cho ĐBSCL

Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200 km cao tốc cho ĐBSCL

Thời sự - PV - 15:13, 13/07/2024
Kiểm tra công trường tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm trong nhiệm kỳ này hoàn thành khoảng 600 km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và nhiệm kỳ sau tiếp tục hoàn thành khoảng 600 km, để ĐBSCL có khoảng 1.200 km cao tốc theo quy hoạch và cơ bản giải quyết vấn đề giao thông cho vùng.
Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Thêm nạn nhân tử vong, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu

Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Thêm nạn nhân tử vong, nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu

Tin tức - Vũ Mừng - 15:06, 13/07/2024
Tới 15h ngày 13/7, đã ghi nhận 11 người tử vong trong vụ sạt lở thương tâm tại thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Tại hiện trường xuất hiện nhiều vết nứt mới, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Thời sự - PV - 14:55, 13/07/2024
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nỗ lực tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất có thể

Vụ sạt lở vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nỗ lực tìm kiếm người bị nạn nhanh nhất có thể

Thời sự - Vũ Mừng - Hoàng Tuyến - 11:12, 13/07/2024
Tại hiện trường vụ sạt lở vùi lấp xe khách thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang cùng các lực lượng cứu hộ khác đang chạy đua từng giờ, từng phút để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.