Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thành phố Vị Thanh (Hậu Giang): Củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Như Tâm - 20:20, 07/06/2024

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, tại Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024, diễn ra vào ngày 7/6.

Cùng tham dự Đại hội còn có ông Trần Hoàng Triệu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện, Tp. Vị Thanh. Đặc biệt là sự có mặt của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.000 đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố về dự Đại hội. Đại hội có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 60 đại biểu khách mời tham dự Đại hội đại biểu các DTTS TP. Vị Thanh ( Hậu Giang)
Ngoài 150 đại biểu chính thức, còn có hơn 60 đại biểu khách mời tham dự Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh (Hậu Giang)

Tp. Vị Thanh có tổng số dân 73.322 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm 6,18% (4.535 người); người Hoa chiếm 4,72% (3.462 người), còn lại là dân tộc khác. Toàn Thành phố có 17 cơ sở thờ tự tôn giáo, 4 cơ sở tín ngưỡng, với 215 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 22.391 tín đồ các tôn giáo chiếm 21,35%, một số ít người DTTS sinh hoạt đạo Công giáo và Tin lành.

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh lần thứ III,  các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực và đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ở những nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống; quan tâm hỗ trợ vốn, nhà ở, đất ở, tư liệu sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc… cho bà con DTTS ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Các Cháu thiếu nhi tặng hoa đến Đoàn chủ tịch
Các Cháu thiếu nhi tặng hoa đến Đoàn chủ tịch

Công tác giảm nghèo luôn được lãnh đạo Thành phố quan tâm, thường xuyên tổ chức đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của người dân; qua đối thoại, Thành phố đã trợ giúp kịp thời các hộ nghèo thông qua các chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng, hỗ trợ cây con giống, kỹ thuật phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền điện... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua hằng năm. 

Nếu như năm 2019 Thành phố có 188 hộ nghèo, 166 hộ cận nghèo thì đến nay còn 110 hộ hộ nghèo và 111 hộ cận nghèo. Năm 2019 có 3 phường, xã (2 ấp, 3 khu vực) đặc biệt khó khăn. Từ năm 2021 đến nay thành phố không còn phường, xã đặc biệt khó khăn; đời sống vật chất, tinh thần bà con đồng bào DTTS từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, Thành phố được Trung ương, tỉnh đầu tư kinh phí thực hiện Chương trình trong 2 năm (2023 2024) là 3.360 triệu đồng, với 5 dự án ở vùng DTTS.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hâu Giang lần thứ IV, năm 2024 cho biết, Đại hội Đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh lần thứ IV năm 2024, đã tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các DTTS đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đây là sự kiện chính trị xã hội đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng các DTTS.

“Thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTS tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của đồng bào các DTTS Tp. Vị Thanh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong suốt thời gian qua”, ông Tuyên nhấn mạnh 

Ban tổ chức Đại hội trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Vị Thanh đến các cá nhân
Ban Tổ chức Đại hội trao Giấy khen của Chủ tịch UBND Tp. Vị Thanh đến các cá nhân

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029, Phó Chủ tịch Thường trực đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân Tp. Vị Thanh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác dân tộc trong tình hình mới; xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; củng cố và kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới....

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS. Giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng về tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa, lễ hội của đồng bào các DTTS đúng quy định của pháp luật... Coi trọng việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nêu gương “Người tốt việc tốt”, điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc.

“Chủ động tận dụng hiệu quả nguồn lực và các nội dung chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, cho mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS của Thành phố. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp về công tác dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách chênh lệnh, nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS.

Các đại biểu được đề cử đi dự Đại hội cấp tỉnh ra mắt Đại hội
Các đại biểu được đề cử đi dự Đại hội cấp tỉnh ra mắt Đại hội

Đại hội đã xem xét và đề cử 40 đại biểu chính thức tham dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu Tp. Vị Thanh lần thứ IV năm 2024.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Tp. Vị Thanh lần thứ IV năm 2024 đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 7 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Tỉnh Hậu Giang có 5 đơn vị đủ điều kiện tổ chức Đại hội gồm: Thành phố Vị Thanh, các huyện (Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành A và Vị Thủy ) và 3 đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch gồm: Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành. Thành phố Vị Thanh là đơn vị được Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, năm 2024 chọn tổ chức điểm của tỉnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III ở huyện biên giới Tràng Định

Dấu ấn thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III ở huyện biên giới Tràng Định

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lạng Sơn, đời sống đồng bào các DTTS còn nhiều khó khăn. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Nhân dân đã phát huy sức mạnh thực hiện hiệu quả Quyết tâm tư Đại hội DTTS lần thứ III năm 2019. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Tràng Định đã có nhiều sự khởi sắc.
Tin nổi bật trang chủ
Xuất hiện đàn khỉ 50 con phá hoa màu của người dân

Xuất hiện đàn khỉ 50 con phá hoa màu của người dân

Tin tức - T.H - 21:43, 17/06/2024
Ngày 17/6, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết đã nhận được báo cáo của xã Tân Lang về việc một đàn khỉ 50 con thường xuyên phá hại hoa màu của người dân.
“Phát huy vai trò của các nhóm cộng đồng trong chăm sóc, phát triển trẻ thơ toàn diện và phòng chống bạo lực gia đình”

“Phát huy vai trò của các nhóm cộng đồng trong chăm sóc, phát triển trẻ thơ toàn diện và phòng chống bạo lực gia đình”

Chính sách dân tộc - Minh Thu - 21:22, 17/06/2024
Là chủ đề của Hội thảo do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị tổ chức ngày 17/6. Tham dự Hội thảo có 100 đại biểu là lãnh đạo Hội LHPN các xã thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh và Gio Linh; chủ “Địa chỉ tin cậy” các thôn; ban điều hành Plan các xã tham dự.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả 2 vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Bắc Giang

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả 2 vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Bắc Giang

Thời sự - Hương Trà - 20:38, 17/06/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 17/6/2024 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Thời sự - PV - 18:35, 17/06/2024
Ngày 17/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Khám phá Bảo tàng Dân tộc học

Khám phá Bảo tàng Dân tộc học

Du lịch bốn phương - BDT - 12:36, 17/06/2024
Tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Đây là điểm đến văn hóa không thể bỏ qua đối với du khách.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 24): Nghịch lý ở xã nông thôn mới vùng DTTS, miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 24): Nghịch lý ở xã nông thôn mới vùng DTTS, miền núi

Nhờ triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, đã có hàng trăm xã vùng đồng bào DTTS và miền núi được đưa ra khỏi danh sách vùng đặc biệt khó khăn. Nhưng ở một số địa phương, việc được công nhận nông thôn mới cũng đồng nghĩa với cắt giảm một số chế độ hỗ trợ với học sinh và giáo viên, khiến công tác giảng dạy và học tập gặp rất nhiều khó khăn. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này bàn về những nghịch lý ở xã nông thôn mới vùng DTTS, miền núi.
Cảnh báo ma túy tiếp cận giới trẻ theo cách trộn trong thực phẩm

Cảnh báo ma túy tiếp cận giới trẻ theo cách trộn trong thực phẩm

Pháp luật - Minh Nhật - 12:26, 17/06/2024
Ngành chức ở các thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội… vừa phát đi thông tin cảnh báo xuất hiện các loại ma túy núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên.
Cao Bằng đầu tư gần 400 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục

Cao Bằng đầu tư gần 400 tỷ đồng cho các cơ sở giáo dục

Giáo dục - Minh Thu - 12:23, 17/06/2024
Tỉnh Cao Bằng vừa có kế hoạch bố trí gần 400 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.
Quốc hội thảo luận về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

Quốc hội thảo luận về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

Thời sự - Hoàng Quý - 12:22, 17/06/2024
Sáng 17/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về “chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tin tức - Hương Trà - 12:19, 17/06/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Tin tức - T.H - 12:18, 17/06/2024
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa thông tin, một nhóm thám hiểm của Công ty TNHH Jungle Boss (ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa phát hiện một loài sinh vật lạ trong hang Hùng, một hang động nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.