Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Tạo sự đồng thuận trong triển khai Chương trình MTQG”

Thanh Huyền - 16:16, 21/01/2022

Đó là ý kiến phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG), ngày 21/1/2022, tại tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2021, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện rất nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực công tác dân tộc của tỉnh đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hàng ngàn người DTTS thông qua các lớp tập huấn cung cấp thông tin; chỉ đạo các địa phương vùng DTTS và miền núi chăm lo ổn định đời sống cho lao động là người DTTS từ các vùng dịch trở về quê hương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và UBND các huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến công tác dân tộc như: Chính sách cán bộ người DTTS, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, chính sách về y tế, truyền thông, văn hóa, chính sách tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển chợ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất….Tập trung chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021 – 2025.

Các chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn theo quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào; đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng DTTS và miền núi mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng kết cấu hạ tầng vẫn còn bất cập; đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 1, 2021-2025. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Kịp thời nắm bắt tình hình vùng DTTS và miền núi để xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện các chính sách ở cơ sở.

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm hỗ trợ tỉnh tháo gỡ một số vấn đề khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc mừng, chia vui với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An trong bối cảnh nhiều khó khăn tác động. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, tỉnh Nghệ An đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính vào cuộc. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã được tỉnh quan tâm đặc biệt.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Nghệ An cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp lý, cơ chế vận hành, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ban, ngành cần tăng cường để đảm bảo mục tiêu, tiến độ của Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị tỉnh quan tâm phát huy vai trò của Người uy tín trong cộng đồng và Nhân dân trong bảo vệ vùng biên giới, giữ gìn phên dậu quốc gia; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào DTTS để người dân được đón Tết an vui.

Về những kiến nghị của tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải đáp và cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn Ủy ban Dân tộc đã quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác dân tộc.

Chia sẻ những khó khăn đặc thù của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và khẳng định, tỉnh sẽ chủ động vào cuộc, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG, đảm bảo việc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi  của tỉnh. 

Vùng DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên 13.745 km vuông, chiếm 83% diện tích toàn tỉnh; dân số trên 1 triệu người, chiếm 41% dân số toàn tỉnh. Trong đó đồng bào DTTS có 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh; có 27 xã biên giới thuộc của 6 huyện vùng DTTS, với 468,281 km đường biên giới. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái. Hiện nay, vùng DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An gồm 131 xã (trong đó 76 xã khu vực III, 55 xã khu vực I, không có xã khu vực II) và 588 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường Dân tộc nội trú

Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường Dân tộc nội trú

Để mô hình trường nội trú phát triển, phát huy được chức năng, hiệu quả giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT. Nội dung thông tư mới được đánh giá sẽ khắc phục được những khó khăn bất cập về chế độ chính sách trong giai đoạn mới.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 2 giờ trước
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành công văn hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023. Theo đó, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bình đẳng giới trong năm 2023.
Kinh nghiệm đăng kiểm xe ở các nước trên thế giới

Kinh nghiệm đăng kiểm xe ở các nước trên thế giới

Xã hội - PV - 2 giờ trước
Các nước trên thế giới có những thủ tục đăng kiểm xe khác nhau, tùy thuộc vào quy định và tiêu chuẩn an toàn đường bộ của từng quốc gia.
Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường Dân tộc nội trú

Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường Dân tộc nội trú

Giáo dục dân tộc - Thuý Hồng - 3 giờ trước
Để mô hình trường nội trú phát triển, phát huy được chức năng, hiệu quả giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT. Nội dung thông tư mới được đánh giá sẽ khắc phục được những khó khăn bất cập về chế độ chính sách trong giai đoạn mới.
Tin trong ngày - 20/3/2023

Tin trong ngày - 20/3/2023

Media - BDT - 3 giờ trước
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát; Nhiều hoạt động ý nghĩa của UBDT tại Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2023; Ứng dụng công nghệ số chống buôn lậu, gian lận thương mại; cùng các tin tức thời sự khác. Sau đây là thông tin chi tiết.
Ứng dụng công nghệ số chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng công nghệ số chống buôn lậu, gian lận thương mại

Pháp luật - BĐT - 4 giờ trước
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không.
"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

Sau khi Quyết định 861 có hiệu lực, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp không ít khó khăn do nguồn hỗ trợ của Nhà nước không còn. “Cái khó ló cái khôn”, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các trường học đã kịp thời tháo gỡ nút thắt. Một trong những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đó là mô hình "Lương thực cho em" được Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo duy trì 2 năm nay. Mô hình đã giúp cho hoạt động bán trú cũng như các hoạt động giáo dục khác của nhà trường ổn định trong thời gian vừa qua.

"Chìa khóa" giảm nghèo bền vững cho thanh niên DTTS

Nghề nghiệp - Việc làm - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Theo số liệu thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Lào Cai có hơn 70% lao động là người DTTS tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, công tác đào tạo nghề gắn với thực tế vùng miền và việc làm, chính là chìa khóa cho công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
Cộng đồng dân tộc Cống nỗ lực bảo tồn trang phục truyền thống

Cộng đồng dân tộc Cống nỗ lực bảo tồn trang phục truyền thống

Sắc màu 54 - Diệp Chi - 4 giờ trước
Nằm yên bình bên dòng Nậm Núa, bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên có 54 hộ dân, với hơn 250 nhân khẩu đồng bào Cống - một trong những dân tộc rất ít người sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Với sự tiếp sức của các cấp, ngành, người Cống nơi đây đang nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, trong đó có trang phục truyền thống.
Tự hào khi được tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Tự hào khi được tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Pháp luật - Lê Hường - 4 giờ trước
Định kỳ hằng quý, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk tuần tra biên cương, mốc giới. Đây là một trong những hoạt động phối hợp thiết thực, thường xuyên giữa quân và dân nơi biên giới nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.
Bình Thuận: Phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

Bình Thuận: Phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - L.Phương - 4 giờ trước
Tỉnh Bình Thuận có 34 dân tộc thiểu số (DTTS) với hơn 100.000 người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Gia Lai: Gia tăng tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên DTTS

Gia Lai: Gia tăng tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên DTTS

Pháp luật - Ngọc Thu - 4 giờ trước
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai, trong tổng số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian qua có tới 70% số vụ liên quan đến độ tuổi trẻ em là người DTTS. Trước diễn biến phức tạp về trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống.