Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tăng cường truyền thông phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS Sóc Trăng

Mộc Nhi - 09:15, 22/11/2023

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống, nhiều năm qua Sóc Trăng đã luôn chú trọng công tác truyền thông về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, tình trạng thiếu niên ở độ từ 13-17 tuổi bỏ học về “ở với nhau” rồi sinh con vẫn còn xảy ra.

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm lan tỏa thông điệp ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến mọi tầng lớp nhân dân.
Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm lan tỏa thông điệp ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Với nỗ lực đẩy lùi nạn tảo hôn, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng thường xuyên phối hợp với các Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các ngành đoàn thể, địa phương thực hiện truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, hội diễn văn nghệ... Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Người có uy tín trong đồng bào DTTS qua các cuộc hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức…

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức 8 cuộc Hội nghị tuyên truyền, vận động ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023 cho 800 đại biểu là Người có uy tín, các vị Archa, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, thành viên các hội đoàn người Hoa, phụ nữ, thanh niên, vị thành niên là người DTTS và người dân vùng đồng bào DTTS tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là nội dung thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719).

Thông qua các hội nghị tuyên truyền, vận động, tư vấn đã có tác động hiệu quả tích cực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân tuân thủ pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS theo đúng các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, phù hợp với phong tục tập quán, văn hoá của đồng bào DTTS, nhằm ngăn chặn, xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn Sóc Trăng.

Huyện Phước Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…
Huyện Phước Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…

Ngoài ra, các tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các cơ sở giáo dục cũng tích cực tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong việc triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Tính đến nay, có 95% cán bộ, hội viên phụ nữ tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền; 100% cán bộ, hội viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền…

Hàng năm, Tỉnh hội đều tổ chức 11 cuộc nói chuyện chuyên đề dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật, hướng dẫn các em thực hành những kỹ năng cơ bản để phòng, tránh và bảo vệ an toàn cho bản thân.

Tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS và miền núi tại xã Quảng Lâm năm 2023
Tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS và miền núi tại xã Quảng Lâm năm 2023

Đồng thời cũng lắp đặt 10 bản Pano có nội dung tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đặt tại 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Cấp phát 3.200 cuốn sách Luật Hôn nhân và Gia đình, 3.200 cuốn sách Luật Phòng chống bạo lực gia đình và 3.200 cuốn sách Luật Bình đẳng giới cho các em học sinh tại 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 10 cuộc Hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho trên 3.200 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh của 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Em Thạch Anh Thư, học sinh lớp 9A2 Trường Phổ thông DTNT và THCS Trần Đề, chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá chúng em được tìm hiểu và phổ biến về pháp luật. Đặc biệt là từ khi trong khuôn viên trường được lắp đặt Pano có nội dung tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, em cùng các bạn được tìm hiểu kỹ hơn về những vấn đề liên quan đến pháp luật hôn nhân, gia đình, hiểu rõ hơn về những tác tại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Từ sự linh hoạt, đổi mới, đa dạng trong cách truyền thông, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về kiến thức pháp luật Hôn nhân và gia đình, những hệ luỵ từ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từ đó nêu cao nhận thức pháp luật và có ý thức tuyên truyền để bảo vệ gia đình, người thân.

Màn tiểu phẩm giúp phụ nữ hiểu hơn về bình đẳng giới do Hội liên hiệp nữ huyện Thạnh Trị tổ chức
Màn tiểu phẩm giúp phụ nữ hiểu hơn về bình đẳng giới do Hội liên hiệp nữ huyện Thạnh Trị tổ chức

Tăng cường công tác giám sát

Nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lý Rotha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng thuận của toàn xã hội nên việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trong đó có Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đã đạt kết quả khả quan, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS.

“Qua các hội nghị, tập huấn tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án về hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và kết hôn cận huyết thống mang lại, cán bộ tham gia Đề án, các vị Sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, Người có uy tín trong đồng bào DTTS cũng như người dân đã nhận thức được vai trò của mỗi cá nhân trong công tác ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào trên từng địa bàn từng nơi cũng có giảm” – ông Lý Rotha cho biết thêm.

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh tại Thạnh Trị
Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho các em học sinh tại Thạnh Trị

Thời gian tới, Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Luật Hôn nhân và Gia đình, nhất là những tác hại, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện các đối tượng có nguy cơ tảo hôn; phối hợp với gia đình, Người có uy tín trong đồng bào DTTS và các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động, thuyết phục đồng bào DTTS thực hiện đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tảo hôn và cán bộ, đảng viên vi phạm, thiếu gương mẫu đảm bảo kịp thời, không né tránh, không bao che, không ngại va chạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Từ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ chức sắc tôn giáo, Người có uy tín hy vọng rằng tình trạng tảo hôn trên địa bàn Sóc Trăng sẽ sớm được chấm dứt.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.
Tin nổi bật trang chủ
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Sơn Tùng - 9 giờ trước
Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…
Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và gương khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 9 giờ trước
Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, tại Tp. Sầm Sơn. Tham dự Hội nghị có 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái

Tin tức - Trọng Bảo - 9 giờ trước
Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” để điều tra làm rõ.
Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Khép lại chuỗi hoạt động đặc sắc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Nghệ An

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 9 giờ trước
Tối 23/4, tại Quảng trường Hậu phương hướng về tiền tuyến huyện Tân Kỳ đã diễn ra Lễ bế mạc các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Nghệ An.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trang địa phương - Như Tâm - 9 giờ trước
Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, sáng 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu phía Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân Khu 9.
Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Loại trái cây trồng khắp Việt Nam "chống được ung thư ruột"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư ruột - còn gọi là ung thư đại trực tràng - là loại ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới, chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư. Bên cạnh đó, nó là nguyên nhân gây tử vong do ung thư xếp hàng thứ hai. Mới đây, một nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã chỉ ra tác dụng bất ngờ của quả xoài đối với bệnh ung thư ruột
Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ trăm tuổi

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - Minh Đức - 9 giờ trước
Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2024 đang cận kề. Cùng với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, những ngày qua, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để đón du khách đến tham dự sự kiện quan trọng này.
Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà

Sống khỏe - Như Ý - 10 giờ trước
Ngộ độc thực phẩm là một loại bệnh hay gặp trong mùa hè, bạn có thể nhiễm bệnh do ăn uống phải thực phẩm bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn hoặc biến chất, chứa chất phụ gia hay chất bảo quản quá liều lượng, bị ôi thiu... Vậy phải làm thế nào để thải độc cho cơ thể khi chẳng may nạp chất độc vào người? Bạn hãy tham khảo cách trị ngộ độc thực phẩm bằng rau củ trong vườn nhà sau đây nhé.
Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, người dân lo lắng

Pháp luật - Ngọc Chí - 10 giờ trước
Đường ĐH22, nối từ thị trấn Đăk Rờ Ve đến xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) được khởi công từ tháng 9/2022 trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Đăk Pne. Thế nhưng, với sự chậm trễ của nhà thầu thi công, đến nay đường ĐH22 vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời hạn hợp đồng. Điều này làm cho người dân lo lắng khi mùa mưa sắp đến.
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Quyết liệt đấu tranh đẩy lùi “tà đạo” (Bài 2)

Phóng sự - Thúy Hồng-Thanh Thuận - 10 giờ trước
Với đặc thù là vùng đất biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế... nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ các thế lực thù địch thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động tà đạo, tệ nạn xâm nhập. Do vậy, việc kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các hoạt động sinh hoạt đạo trái pháp luật...luôn được hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an chú trọng ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS hiểu rõ cái xấu, không theo đạo lạ, chung tay giữ gìn bản làng bình yên.
Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Khánh Hòa: Quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Trang địa phương - T.Nhân - 10 giờ trước
Nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại cuộc họp, ông Trần Hòa Nam đề nghị các địa phương nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.