Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tăng cường phối hợp về công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thanh Huyền - 13:37, 25/05/2024

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, truyền thông vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ngày 24/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT giai đoạn 2024-2030.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Lễ ký kết
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm ký kết chương trình phối hợp

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Lễ ký kết. Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc hai cơ quan.

Chương trình phối hợp quy định mục đích, nguyên tắc, phạm vi, nội dung phối hợp giữa Bộ TT&TT và UBDT trong công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT.

Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT
Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc lĩnh vực TT&TT

Nội dung Chương trình phối hợp trước hết về công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Hai bên phối hợp, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương truyền thông về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; thành tựu bảo đảm quyền của người DTTS và miền núi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới. Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 752 /QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Xây dựng dữ liệu truyền thông, thông tin đối ngoại về 53 DTTS; nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền của người DTTS…

Đồng thời hai bên phối hợp Chuyển đổi số, an toàn thông tin trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025. Cùng với đó, phối hợp công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua khen thưởng sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà tin tưởng rằng sau lễ ký kết, các nội dung trong chương trình sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà tin tưởng rằng sau lễ ký kết, các nội dung trong chương trình sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà khẳng định nội dung ký kết là những vấn đề rất quan trọng. Việc thực hiện tốt các nội dung này sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển các chiến lược tuyên truyền đa dạng, sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống và số để tiếp cận các đối tượng đa dạng, cũng như tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại để tạo ra sự nhận thức và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế; giúp cải thiện việc tiếp cận công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS; đào tạo kỹ năng công nghệ cho cộng đồng, đồng thời tăng cường an ninh mạng để bảo vệ in cá nhân và quyền riêng tư; giúp đẩy mạnh các hoạt động kinh hội trong các cộng đồng DTTS và miền núi.

Việc ký kết phối hợp giữa hai cơ quan sẽ bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự hợp tác, trao đổi thông tin nhằm đạt được hiệu quả cộng tác dân tộc thuộc lĩnh vực TT&TT. Quan trọng hơn, thông qua sự hợp tác sẽ đạt được những bước tiến lớn đáng kể trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, công tác thông tin và truyền thông trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa ngày nay.

Thứ trưởng BpNguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà tin tưởng rằng sau lễ ký kết, các nội dung trong chương trình sẽ được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mặt khác, sẽ ngày càng có thêm những nội dung mới được bổ sung vào chương tình phối hợp giữa hai cơ quan để hai bên cùng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tham mưu hoàn thiện các chủ trương, chính sách, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ vui mừng cùng với UBDT đưa mối quan hệ của hai cơ quan lên một tầm cao mới, thông qua việc ký kết và tiến tới cụ thể hóa các hoạt động trong Quy chế phối hợp. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và UBDT đánh dấu một bước phát triển mới trên nền móng quan hệ vốn có trên lĩnh vực thông tin, truyền thông trước đây.

Toàn cảnh Lễ ký kết
Toàn cảnh Lễ ký kết

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ, trong thời gian qua, hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan đã triển khai trên hầu khắp các lĩnh vực công tác và đạt được hiệu quả cao, tuy nhiên cần đổi mới để theo kịp yêu cầu thực tiễn; đáp ứng yêu cầu phương hướng nhiệm vụ của hai cơ quan, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, bảo vệ an ninh quốc gia và tăng cường thông tin đối ngoại.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tin tưởng, Chương trình phối hợp sẽ tiếp tục được cụ thể hóa sau Lễ ký kết, góp phần phát huy thế mạnh của hai bên trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực, kỹ năng số cho các cán bộ làm công tác dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia của nước ta. Việc triển khai Chương trình phối hợp này cũng là tiền đề quan trọng, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng thông tin, cơ hội tiếp cận các nguồn lực và phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS

Khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đồng bào các DTTS vô cùng thương tiếc và có những cảm xúc đặc biệt, chân thành đối với “Người học trò ưu tú của Bác Hồ”. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi nhận một số ý kiến và tình cảm của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ carbon – Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Kinh tế - An Yên - 23:31, 21/07/2024
Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong tóp lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ carbon – một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.
Dòng sông khát vọng...

Dòng sông khát vọng...

Phóng sự - Nguyễn Thanh - 23:28, 21/07/2024
Mỗi một lần đi ngang đất Quảng Trị, lại thấy vang vọng đâu đó những ca từ rất đỗi diết da: Bên ven bờ Hiền Lương/ Chiều nay ra đứng trông về/ Mắt đượm tình quê/ Đôi mắt đượm tình quê… Nỗi niềm ấy, một thời, không chỉ của đời sông mà còn là của đời người - Khắc khoải một khát vọng sống còn vì hòa bình, hòa hợp và thống nhất.
Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Lễ cấp sắc của người Tày ở Định Hoá

Trang địa phương - Mỹ Dung - CTV - 23:18, 21/07/2024
Trải qua thời gian, mặc dù hiện nay Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Tày của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, song những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Do vậy, Lễ cấp sắc trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Tày nơi đây.
Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Nậm Nhùn (Lai Châu): Bớt nỗi lo cho người dân vùng có nguy cơ cao về thiên tai

Xã hội - Trọng Bảo - 23:11, 21/07/2024
Nậm Nhùn là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, trên địa bàn thường xuyên xảy ra các sự cố mưa lũ sạt, trượt đất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Trước thực tế này, thời gian qua, huyện đã rất nỗ lực trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với các điểm bố trí, sắp xếp dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao về thiên tai nhằm ổn định đời sống người dân.
Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS

Công tác Dân tộc - Khánh Ngân - 23:02, 21/07/2024
Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã có nhiều thay đổi tích cực. Với việc đầu từ cơ sở hạ tầng, hỗ trợ mô hình sinh kế, nhà ở, nước sinh hoạt…, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Nam Đông hiện nay còn 18%...
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Mạnh Cường - 22:54, 21/07/2024
Thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông đã tổ chức 3 lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình.
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với bão số 2, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Tin tức - Minh Nhật - 19:39, 21/07/2024
Để ứng phó với bão số 2, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy gần 1.000 con lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Tin tức - Vũ Mừng - 16:53, 21/07/2024
Từ đầu tháng 7 đến hết ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Giang có 122 hộ, 23 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn 4/11 huyện, thành phố ghi nhận có lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lượng lợn đã tiêu hủy là 968 con với trọng lượng 35.073kg.
Vươn tới chân trời ước mơ

Vươn tới chân trời ước mơ

Giáo dục - Giang Lam - 16:52, 21/07/2024
Sinh ra với hình hài bé nhỏ, chân tay mềm yếu, đi lại khó khăn, tuổi thơ của Nguyễn Đức Long, thôn 14, xã Kim Phú, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) là những ngày tháng ngược xuôi chữa bệnh. Chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ nhưng chàng trai bé nhỏ ấy đã nỗ lực vươn lên, tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa Công nghệ thông tin, trở thành Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hành trình “thoát kén” của chàng trai ấy như nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho mỗi bạn trẻ vươn tới chân trời ước mơ.
Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Bắc Kạn: Đánh thức tiềm năng, mở lối trồng dược liệu theo công nghệ cao

Kinh tế - Minh Nhật - 16:49, 21/07/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt triển khai Đề án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Đây là lần đầu tiên địa phương này triển khai một dự án trồng dược liệu quy mô lớn nhằm đánh thức tiềm năng đã nhiều năm chưa được khai phá.