Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sáng tạo, hội nhập, đưa Tuyên Quang phát triển bền vững

Hồng Phúc - Việt Hà - 22:33, 09/10/2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 15/10. Trước thềm Đại hội, Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh về những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Một góc thành phố Tuyên Quang
Một góc thành phố Tuyên Quang

Thưa đồng chí, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)? 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, bám sát các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, có nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4,3%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn, khai thác và phát huy có hiệu quả một số tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tỉnh đã thu hút được các dự án công nghiệp có quy mô lớn như: Công ty CP Woodsland, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn DABACO, Tập đoàn Mường Thanh... Đặc biệt, môi trường đầu tư của tỉnh có chuyển biến tích cực: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 32 (tăng 16 bậc so với năm 2015); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 16 (tăng 33 bậc so với năm 2015); chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI) xếp thứ 36; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 26 trong 63 tỉnh, thành phố. 

Đồng thời, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được Nhân dân đồng thuận ủng hộ với sự nỗ lực cao và nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập bình quân người dân nông thôn đạt 2,67 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,55 lần so với năm 2015); dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, số tiêu chí bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã.

Trong 5 năm, đã tạo việc làm cho trên 114.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 45% năm 2015 lên 60% năm 2019, trong đó lao động có bằng, có chứng chỉ nghề tăng từ 27% lên 37%. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm trên 3%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả nổi bật gì thưa đồng chí?

Một trong những dấu ấn quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, giao việc, nhất là việc mới, việc khó, việc đột phá. Theo đó, từ năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt 25 việc đột phá cho 25 cán bộ thuộc 21 chức danh cán bộ là người đứng đầu cấp ủy đảng, UBND huyện, Giám đốc các sở, ngành. Đặc biệt, đã thực hiện “đặt hàng” với 10 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí Giám đốc sở, 5 Bí thư Huyện ủy, 4 Chủ tịch UBND huyện. 

Công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt chú trọng và có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Căn cứ lĩnh vực được phân công phụ trách và kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị, người lãnh đạo phải đăng ký ít nhất 1 việc mang tính đột phá hoặc đổi mới, có sản phẩm cụ thể mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa tích cực. Kết quả thực hiện đăng ký này là một nội dung để đánh giá, xem xét mức xếp loại cán bộ hằng năm. 

Với những kết quả đã được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xin đồng chí cho biết những định hướng lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Trong nhiệm kỳ tới, Tuyên Quang sẽ tiếp tục củng cố và giữ vững vị trí tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh ưu tiên thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KT - XH, ưu tiên hạ tầng giao thông và đô thị động lực theo hướng bền vững, liên kết vùng; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển KT-XH, trong đó ưu tiên cho các khâu đột phá. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển KT-XH. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... 

Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khơi dậy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tin cùng chuyên mục
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Quan tâm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Quan tâm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, tạo sức bật cho nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH). Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, Chính phủ xác định, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Tin nổi bật trang chủ
Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Tin tức - PV - 18:17, 27/10/2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1490/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9.
Sẽ có 22 tập thể và 17 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Sẽ có 22 tập thể và 17 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Tin tức - Văn Phong - 17:52, 27/10/2020
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát triển các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của người làm báo Việt Nam lên tầm cao mới.
Thanh Hóa đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Hóa đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tin tức - Quỳnh Trâm - 14:45, 27/10/2020
Chiều 26/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Sầm Sơn (Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và khởi công Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quảng Trị: Khẩn trương di dời hàng chục nghìn người dân để tránh ngập lụt, bão số 9

Quảng Trị: Khẩn trương di dời hàng chục nghìn người dân để tránh ngập lụt, bão số 9

Tin tức - PV - 14:37, 27/10/2020
Ngày 27/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị đã ban hành kế hoạch khẩn trương di dời dân tránh bão số 9.
Khát vọng của chàng trai bỏ phố về quê làm vườn

Khát vọng của chàng trai bỏ phố về quê làm vườn

Nghề nghiệp - Việc làm - Hoàng Quý - 10:56, 27/10/2020
Anh Nguyễn Văn Giang, thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) sinh năm 1993, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Hà Giang. Từng có những cơ hội thuận lợi như đi học nâng cao ở Đài Loan, làm việc ở thành phố… nhưng anh Giang lại quyết định về quê làm bạn với ruộng vườn.
HƯỚNG DẪN phòng chống bão, lũ khẩn cấp

HƯỚNG DẪN phòng chống bão, lũ khẩn cấp

Tin tức - PV - 10:49, 27/10/2020
Nội dung hướng dẫn người dân phòng tránh thiên tai, bão, lũ lụt khẩn cấp và sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cung cấp.
Từ bỏ quá khứ để trở thành “thủ lĩnh”

Từ bỏ quá khứ để trở thành “thủ lĩnh”

Gương sáng giữa cộng đồng - T.Nhân-X.Hướng - 10:42, 27/10/2020
Bị Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tuyên phạt 4 năm tù giam, là cái giá mà Katơr Kinh, dân tộc Raglay ở thôn Hành Rạc 1, xã Phước Bình phải trả cho tội “Hủy hoại rừng” vào năm 2011. Tưởng chừng cú vấp ngã này sẽ đánh gục chàng trai Raglay. Thế nhưng, với quyết tâm thay đổi bản thân, anh đã được trả tự do trước thời hạn 2 năm. Trở về, Katơr Kinh năng nổ làm nhiều việc tốt và có nhiều đóng góp cho địa phương nên được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn.
Các anh về yên vui làng bản

Các anh về yên vui làng bản

Pháp luật - Phương Lê - 10:38, 27/10/2020
Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an (Đề án). Đến nay, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) là một trong những địa phương đã hoàn thành xong Đề án. Sau gần 1 năm thực hiện Đề án, công tác an ninh trật tự (ANTT) đã chuyển biến rất rõ nét, làng bản được yên vui, người dân đồng tình ủng hộ.
Yên Bái: Tín hiệu tích cực từ Đề án sắp xếp trường lớp

Yên Bái: Tín hiệu tích cực từ Đề án sắp xếp trường lớp

Giáo dục - Hoàng Quý - 10:30, 27/10/2020
Thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm điểm lẻ, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý, giảm chi ngân sách, qua đó đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Lai Châu: Triển khai gói kích cầu lần 2 để hỗ trợ du lịch

Lai Châu: Triển khai gói kích cầu lần 2 để hỗ trợ du lịch

Sắc màu 54 - Nghĩa Hiệp - 10:23, 27/10/2020
Du lịch cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đều bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Để đưa du lịch hoạt động quay trở lại, tỉnh Lai Châu đã ban hành gói kích cầu du lịch lần 2, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch.