Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2023

Thúy Hồng - 15:26, 11/02/2023

Sáng nay, 11/2 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc Xuân Quý Mão 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự và chia vui cùng đồng bào.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuânvà lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương về dự Ngày hội
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuânvà lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương về dự Ngày hội

Tham dự Ngày hội còn có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương.

Về phía Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tham dự Ngày hội.

Đồng bào các dân tộc phấn khởi đón các vị khách quách quý về dự Ngày hội
Đồng bào các dân tộc phấn khởi đón các vị khách quách quý về dự Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Mỗi dân tộc có lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

“Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung và trải qua một lịch sử lâu đời cùng nhau lao động và đấu tranh để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng giúp nhau phát triển”, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chào mừng Ngày hội
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chào mừng Ngày hội

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho hay trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Nhiều vùng dân tộc đã trở thành căn cứ địa cách mạng, đùm bọc nuôi giấu, chở che bộ đội. Nhân dân các dân tộc anh em đã hiến dâng sức người, sức của để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đi đến thắng lợi cuối cùng; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đồng bào các dân tộc đã quyết tâm vươn lên mạnh mẽ; đồng tâm, hiệp lực, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Công tác dân tộc đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng - kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi được quan tâm, đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Ngày hội
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Ngày hội

Quyền Chủ tịch nước cũng cho rằng, trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa; đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào tháng 11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa và tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.

Văn hóa các dân tộc Việt Nam mang tính đặc sắc, riêng có của Việt Nam; vừa thống nhất, vừa đa dạng. Đây là công lao, kết quả sáng tạo, gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của 54 dân tộc anh em. Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân nhưng đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm cho đại diện đồng bào DTTS
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm cho đại diện đồng bào DTTS

Nhân dịp này, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương Bộ VHTT&DL và các bộ, ngành liên quan, các địa phương, bà con DTTS vì có nhiều sáng kiến, nỗ lực bền bỉ duy trì và phát triển các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt 13 năm qua. Sự kiện quan trọng lần này cùng nhiều hoạt động ý nghĩa của Làng thời gian qua đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc và đoàn kết dân tộc; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng và sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung.

 Quyền Chủ tịch nước trao quà lưu niệm cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Quyền Chủ tịch nước trao quà lưu niệm cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc cũng cần kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên; cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các vị già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ. Từ đó, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa chung không khí phấn khởi, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, thiết thực triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, VHTT&DL long trọng tổ chức Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2023.

 Đại diện đồng bào DTTS tặng nón lá cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
Đại diện đồng bào DTTS tặng nón lá cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bộ trưởng một lần nữa khẳng định trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp. Tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, cần cù, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất là “mạch nguồn” của sức mạnh Việt Nam.

Trong chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước, văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngay từ khi chưa giành được chính quyền, trong Đề cương văn hóa năm 1943, Đảng ta đã xác định: Văn hóa là một trong ba mặt trận trọng tâm (kinh tế - chính trị - văn hóa), thể hiện ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa theo hướng dân tộc - khoa học - đại chúng.

Đại diện đồng bào DTTS chia sẻ cảm nghĩ tại Ngày hội
Đại diện đồng bào DTTS chia sẻ cảm nghĩ tại Ngày hội

“Từ ánh sáng và những giá trị vượt thời gian của bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn chỉnh hơn. Từ Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tới Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đều xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển văn hóa theo quan điểm mà Đảng ta đã đề ra luôn hướng đến sự toàn diện và hài hòa. Trong đó, nhân tố con người nắm giữ vị trí then chốt. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em đươc lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, xây dựng, hoạt động theo phương châm để “chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” là một minh chứng sống động”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng tham gia trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng tham gia trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại

Bộ trưởng đánh giá, bằng văn hóa và từ văn hóa, thông qua các sự kiện lớn được tổ chức thường niên cùng các hoạt động hằng ngày của cộng đồng các dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày càng được Nhân dân và du khách biết đến nhiều hơn, như là một "địa chỉ đỏ" về bảo tồn, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc là dịp để đồng bào các dân tộc chia sẻ tình cảm gắn bó keo sơn một nhà; cùng ước vọng về một năm mới may mắn, mùa màng tốt tươi, cuộc sống hạnh phúc đến với cộng đồng 54 dân tộc anh em, cho đất nước phát triển ngày càng phồn vinh. Với sự đổi mới về hình thức và nội dung qua từng năm, Ngày hội đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người thực hành văn hóa, đồng bào từng dân tộc đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình; củng cố sức mạnh của khối Đại đoàn kết, đồng thời là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Mông tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2023 diễn ra trong 2 ngày 11 - 12/2, với sự tham gia của hơn 200 đồng bào DTTS, những chủ nhân của văn hóa đến từ cộng đồng 25 dân tộc thuộc 14 tỉnh/thành phố. Đến với Ngày hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đậm màu sắc với chương trình giao lưu Xuân về trên Đền, Tháp tại quần thể tháp Chăm; không gian di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO vinh danh; cồng chiêng Tây Nguyên vang nên giữa đại ngàn, hưởng ứng Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại… Hòa với sắc vàng hoa cải, sắc đào Tây Bắc… Tất cả những hoạt động đó đã tạo nên âm thanh đa sắc màu, các loại hình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc được quyện hòa.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đồng bào
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đồng bào

Đồng bào, du khách, người dân cùng nhau thưởng thức ẩm thực, tham gia các trò chơi dân gian tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Tày, Nùng, Ba Na... Đây cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của 25 cộng đồng dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng.

Vòng xòe Ngày hội
Vòng xòe Ngày hội

Đại diện cho đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội, bà Nguyễn Thị Xuyến (dân tộc Tày) thể hiện sự xúc động, hạnh phúc vì thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm xây dựng “Ngôi nhà chung” để đồng bào 54 dân tộc anh em được về đây tái hiện, giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương. Đồng bào các dân tộc sẽ tục phát huy vai trò, trách nhiệm để cùng nhau bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; khơi dậy ý thức tự hào về văn hóa dân tộc.

“Chúng tôi hứa một lòng theo Đảng, Bác Hồ, cố gắng gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, bà Nguyễn Thị Xuyến bày tỏ.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Thời sự - PV - 21:45, 25/09/2023
Sáng 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.
Quản Bạ (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá

Quản Bạ (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá

Kinh tế - Phạm Văn Phú - 21:38, 25/09/2023
Những năm gần đây, chính quyền huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ. Hiệu quả từ chăn nuôi gia súc đã góp phần thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo cho địa phương.
Đắk Lắk: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín

Đắk Lắk: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín

Người có uy tín - Lê Hường - 21:33, 25/09/2023
Ngày 25/9, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Lắk đợt 2, năm 2023. Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Hà Huy Quang tham dự Hội nghị.
Nghệ An: Tặng quà cho học sinh DTTS vùng tái định cư

Nghệ An: Tặng quà cho học sinh DTTS vùng tái định cư

Nhịp cầu nhân ái - Khánh Ngân - 21:29, 25/09/2023
Ngày 25/9, các thành viên Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An tổ chức thăm, tặng quà cho các em học sinh người DTTS ở xã tái định cư Thanh Sơn (Thanh Chương, Nghệ An) và các cháu tại Trung tâm mồ côi khuyết tật mẹ Terexa, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An).
Dông lốc tại Huế khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 6 người bị thương

Dông lốc tại Huế khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, 6 người bị thương

Trang địa phương - Tào Đạt - 21:27, 25/09/2023
Chiều 25/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn Tp. Huế sáng cùng ngày đã khiến 46 nhà bị tốc mái và 6 người bị thương.
Bí quyết vàng để có giấc ngủ sâu

Bí quyết vàng để có giấc ngủ sâu

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của con người. Một giấc ngủ sâu sẽ mang lại một tinh thần phấn chấn, thư giãn, thoải mái, đồng thời giúp tái tạo và phục hồi sức lực cho cơ thể. Nếu bạn đang thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngủ không ngon giấc, ngủ không sâu mỗi tối thì sau đây là bí quyết vàng giúp bạn có giấc ngủ sâu.
Cà Mau: Mang Tết Trung thu cho học sinh khó khăn khu vực biên giới

Cà Mau: Mang Tết Trung thu cho học sinh khó khăn khu vực biên giới

Trang địa phương - H. Tá - M. Triết - 21:26, 25/09/2023
Ngày 25/9, tại 02 điểm trường Tiểu học 2 Đông Hưng (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) và trường Tiểu học 2 Tam Giang Tây (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức tặng quà Tết Trung thu cho các cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Hòa Bình: Nhân rộng những điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS

Hòa Bình: Nhân rộng những điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 21:20, 25/09/2023
Trong những năm qua, đời sống của đồng bào DTTS và miền núi tại tỉnh Hòa Bình có nhiều khởi sắc, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo… Kết quả đó một phần nhờ sự đóng góp tích cực của các điển hình tiên tiến người DTTS, là những cán bộ cốt cán, nhân sĩ tri thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu… trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Lê Vũ - 20:53, 25/09/2023
Tánh Linh là huyện đi đầu của Bình Thuận trong việc thực hiện Dự án 1 về xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình MTQG 1719. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí xây dựng nhà ở vẫn chưa được giải ngân, hoặc giải ngân chậm do vướng các quy định, thủ tục hành chính..
Trao sinh kế cho đồng bào khu vực biên giới

Trao sinh kế cho đồng bào khu vực biên giới

Kinh tế - Hoàng Trung - 20:31, 25/09/2023
Những ngày này, đến sân vận động UBND các xã Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong trong Khu Kinh tế Quốc phòng A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi được hoà vào niềm vui của bà con nơi đây. Bởi những ngày này, bà con Nhân dân nơi biên cương xứ Huế phấn khởi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Đoàn 92), Quân khu 4 hỗ trợ trâu, bò sinh sản.
Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Thanh Hóa: Triển khai nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến vùng DTTS và miền núi

Thực hiện Chương trình MTQG 1719 ở Thanh Hóa: Triển khai nhiều hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến vùng DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 20:27, 25/09/2023
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý (TGPL), là một mục tiêu của Tiểu dự án 1, Dự án 10 trong Chương trình MTQG 1719. Theo đó, từ nguồn kinh phí của Chương trình, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai được nhiều hoạt động, với nhiều hình thức, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của các tầng lớp Nhân dân ở các địa bàn vùng DTTS và miền núi.