Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phối hợp thực hiện thật tốt các hoạt động của Quốc hội, ưu tiên những vấn đề cấp bách

PV - 18:15, 03/04/2024

Chiều 3/4, tại Nhà Quốc hội, chủ trì Hội nghị giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng các công việc và những vấn đề hạn chế, tồn tại để kịp thời tháo gỡ, khắc phục, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II/2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH

Tham dự họp có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ hàng quý giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tăng cường chức năng điều hòa, phối hợp thực hiện các hoạt động của Quốc hội.

Tại Hội nghị lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và quý I/2024 của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mục tiêu cơ bản là đánh giá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền, công tác đối ngoại, công tác dân nguyện, thông tin, truyền thông, công tác điều hòa, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bao gồm cả phối hợp bên trong giữa các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp bên ngoài với các cơ quan Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc, Kiểm toán Nhà nước và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH

Đề cập Phiên họp thứ 32, 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần ưu tiên các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, các nội dung cấp bách và nội dung có khả năng chuẩn bị kịp, bảo đảm về tiến độ và chất lượng.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: trong tháng 3/2024, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai toàn diện các công việc để sớm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 ngay từ quý I; đồng thời, xử lý kịp thời, hiệu quả những công việc gấp, mới phát sinh.

Các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 Kỳ họp bất thường của Quốc hội, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 2 luật, 4 nghị quyết của Quốc hội, 66 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV; và 5 hội nghị của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội.

Công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động lập pháp tiếp tục được ưu tiên, chú trọng, chất lượng tiếp tục được nâng lên; rà soát, bổ sung 19 nhiệm vụ lập pháp mới vào Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH

Để đạt được những kết quả vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ: Đảng đoàn Quốc hội đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát chương trình toàn khóa, hàng năm, hàng quý, đồng thời, tổ chức giao ban đánh giá thường xuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động, linh hoạt giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các cơ quan thống nhất cao, tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, sự chỉ đạo cụ thể, sát sao, điều hòa công việc hợp lý và phát huy vai trò người đứng đầu của Chủ tịch Quốc hội, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, đơn vị.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: DUY LINH

Tổng Thư ký cũng nhấn mạnh sự chủ động, chuyên sâu, chuyên nghiệp, chuyên cần, chuyên tâm, chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật, thường xuyên đổi mới sáng tạo, chuẩn bị “từ sớm, từ xa” trong mọi công việc và luôn bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu của cuộc sống.

Về dự kiến nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II/ 2024, các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội và giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Triển khai và đẩy nhanh thực hiện các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác quý II năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác tháng 3 và quý I; đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024. Ảnh: DUY LINH
Quang cảnh cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác tháng 3 và quý I; đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024. Ảnh: DUY LINH

Theo báo cáo, dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 30 nội dung trong chương trình chính thức (có 2 nội dung cho ý kiến bằng văn bản) và 9 nội dung dự phòng; Phiên họp thứ 33 sẽ xem xét 9 nội dung trong chương trình chính thức và 3 nội dung dự phòng...

Tập trung nghiên cứu giải trình, khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 đối với 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội cho ý kiến về 11 dự án luật...

Triển khai các hoạt động chuẩn bị Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, nghiên cứu đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”, cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “50 năm quan hệ Quốc hội Việt Nam-Lào”; biên soạn Sách Lịch sử Quốc hội tập 5; tổ chức Hội thảo Văn hóa 2024 về Chính sách và nguồn lực cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; Diễn đàn Thanh niên 2024 về Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện…

(Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường)

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
8 kỳ thủ sẽ tham gia tranh tài tại Giải cờ tướng Bát Kiệt - Hương trà Thái Nguyên

8 kỳ thủ sẽ tham gia tranh tài tại Giải cờ tướng Bát Kiệt - Hương trà Thái Nguyên

Thể thao - Tào Đạt - 18:40, 22/04/2024
Ngày 22/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Giải cờ tướng Bát Kiệt - Hương trà Thái Nguyên lần thứ Nhất, năm 2024.
BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

BIC chi trả hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Trà Vinh

Xã hội - Khánh Sơn - 18:11, 22/04/2024
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh) vừa tổ chức gặp gỡ và trao số tiền hơn 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình An) cho thân nhân khách hàng không may qua đời do tai nạn.
Thông tin chính thức vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1

Thông tin chính thức vụ việc cô giáo đánh học sinh lớp 1

Xã hội - Minh Nhật - 18:09, 22/04/2024
Ngày 22/4, ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã thông tin chính thức về vụ việc giáo viên bị tố đánh bé gái lớp 1 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở La Pán Tẩn.
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thi đua đánh tỉa quân địch tại mặt trận

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Thi đua đánh tỉa quân địch tại mặt trận

Sự kiện - Bình luận - PV - 14:45, 22/04/2024
Tròn 70 năm trước, ngày 22/4/1954, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có Thư động viên đẩy mạnh cuộc thi đua đánh tỉa quân địch tại mặt trận Điện Biên Phủ.
Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Tin tức - T.Hợp - 14:15, 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 16): Biến tướng trào lưu chữa lành

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 16): Biến tướng trào lưu chữa lành

Xuất phát từ những tổn thương về mặt tâm lý, áp lực trong cuộc sống, học tập, gia đình... mong muốn tìm một “điểm tựa”, nhiều người đã chọn các biện pháp để “chữa lành”. Hiểu đơn giản, đây là thuật ngữ chỉ các biện pháp giúp phục hồi về mặt cảm xúc, cải thiện về tâm hồn lẫn thể chất theo hướng tích cực hơn dựa vào các phương pháp khác nhau. Khái niệm này đã có từ lâu trong ghi chép của các tôn giáo, trong thời gian gần đây, đang phổ biến do sự ưa chuộng của giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng việc chữa lành này để trục lợi, khiến nạn nhân tiền mất tật mang. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về Biến tướng trào lưu chữa lành.
Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID

Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID

Tin tức - T.Hợp - 13:15, 22/04/2024
Từ ngày 22/4/2024, Hà Nội bắt đầu thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Ngành Điện lực miền Bắc: Làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Ngành Điện lực miền Bắc: Làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy

Tin tức - PV - 07:58, 22/04/2024
Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của Nhân dân. Trước tình hình trên, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền bắc đã bám sát địa phương, nỗ lực khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện phục vụ Nhân dân
Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Quảng Ngãi: Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS bằng cơ sở dữ liệu điện tử

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 06:13, 22/04/2024
Có thể nói, ngôn ngữ là “hồn cốt” của mỗi dân tộc. Hầu hết các dân tộc đều có ngôn ngữ riêng, nhiều dân tộc có chữ viết riêng. Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại là ngôn ngữ của DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang có nguy cơ bị mai một. Vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ ngôn ngữ các DTTS là vấn đề cấp thiết.
Tây Nguyên oằn mình trong nắng hạn

Tây Nguyên oằn mình trong nắng hạn

Thời sự - Minh Thu - 06:07, 22/04/2024
Tháng 4, các tỉnh Tây Nguyên đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô, dự báo hạn hán năm nay khốc liệt hơn mọi năm. Mực nước và lưu lượng trên các sông suối giảm dần và thấp hơn trung bình nhiều năm. Hàng ngàn ha cây trồng héo rũ vì thiếu nước.
Đắk Lắk: Khám, chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho 40 trẻ bại não

Đắk Lắk: Khám, chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho 40 trẻ bại não

Sức khỏe - Lê Hường - 06:05, 22/04/2024
Ngày 19/4, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam tổ chức chương trình nhân đạo “Khám, chữa bệnh và tư vấn chăm sóc răng miệng cho trẻ bại não năm 2024”.