Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: phát triển đảng viên

Ba Chẽ (Quảng Ninh): Chú trọng phát triển đảng trong thanh niên DTTS

Ba Chẽ (Quảng Ninh): Chú trọng phát triển đảng trong thanh niên DTTS

Công tác Dân tộc - Nghĩa Hiệp - 10:35, 26/11/2019
Huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) là địa phương có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, nên công tác phát triển đảng trong thanh niên trên địa bàn huyện Ba Chẽ thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đang nỗ lực xây dựng đội ngũ đảng viên là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) để phát triển tổ chức đảng cơ sở ngày một lớn mạnh.