Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nhiều thành tựu trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số

Khánh Linh - 10:33, 12/10/2023

Chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Cùng với xu thế phát triển của các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển CĐS một cách đồng bộ với ba trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số, xem đây là bước
Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số

Những con số ấn tượng

Theo đó, thời gian qua, thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, CĐS đã được triển khai đồng bộ, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm từ Trung ương đến địa phương theo 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, vấn đề hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho CĐS được chú trọng, là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện CĐS.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, thể chế số, Chính phủ đã yêu cầu cụ thể từng bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, CĐS quốc gia. Cùng với đó, Ủy ban quốc gia về CĐS và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nỗ lực hành động quyết liệt, hiệu quả để thúc đẩy tiến trình CĐS quốc gia.

Nhờ vậy, công tác CĐS bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt như: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, an toàn, an ninh thông tin... Từ đó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy CĐS quốc gia, phát triển Chính phủ số.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về CĐS quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ diễn ra mới đây, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến với trên 7,77 triệu tài khoản, tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022, với hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao, tiết kiệm cho Nhà nước khoảng 2.505 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/8/2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 8 năm 2023 là 41.864.961 giao dịch; trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP đạt 372.108.890 giao dịch.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số quốc gia đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số (Ảnh: TL)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số quốc gia đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số (Ảnh: TL)

Cùng với đó, việc xây dựng các CSDL tạo nền tảng Chính phủ điện tử cũng đạt được nhiều kết quả tích cực: CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 15 đơn vị bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin, 21 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử; toàn quốc đã có 30.809.508 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai xây dựng CSDL đất đai; CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với trên 95% các cơ quan, đơn vị…

Về nguồn nhân lực số, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khóm, ấp dân cư với hơn 74.818 Tổ CNSCĐ và 351.159 thành viên, trong đó 52/63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã…

Về nội dung kinh tế số, xã hội số, ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số/GDP trong Quý II năm 2023 đạt khoảng 14,96%. Đến hết ngày 11/8/2023, số lượt doanh nghiệp SME tiếp cận Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS là 925.268 doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng của Chương trình là 149.338 doanh nghiệp…

Thúc đẩy CĐS quốc gia

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác CĐS được xác định còn tồn tại nhiều bất cập, là rào cản cho sự phát triển xã hội số. Phần lớn các bộ, ngành chưa hoàn thành việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về quản lý dân cư; việc chia sẻ, mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước chưa phát huy hết hiệu quả; công tác an toàn, an ninh mạng nhiều nơi còn chưa được bảo đảm; kinh tế số vẫn còn hạn chế và kết nối giữa các nền tảng chưa đáp ứng yêu cầu; xã hội số còn nhiều vướng mắc…

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu được đặt ra tại chương trình CĐS quốc gia, công cuộc CĐS cần khắc phục những hạn chế còn tồn động, đồng thời cần có quyết tâm và đột phá với cách làm mới, tiếp thu thành tựu thế giới và vận dụng phù hợp với bối cảnh thực tiễn tại nước ta.

Phát triển đồng bộ cả ba trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số
Phát triển đồng bộ cả ba trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số

Trong đó, nhiệm vụ CĐS phải tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong xây dựng CSDL quốc gia, xây dựng hạ tầng số phải đồng bộ để tạo cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp thực hiện, đề cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện CĐS.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung để hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về CĐS năm 2023, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CĐS của bộ, ngành, địa phương năm 2023 và Kế hoạch CĐS năm 2023 của bộ, ngành, địa phương. Tập trung ưu tiên CĐS các lĩnh vực có thế mạnh, tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ phải nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt quá trình CĐS quốc gia, CĐS mọi mặt kinh tế - xã hội trên cơ sở tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn xã hội. Từ đó tạo nền móng cho CĐS, phát triển đồng bộ cả ba trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng​

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng​

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tựa đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean

Trang địa phương - Mỹ Dung - 16:43, 23/02/2024
Ngày 23/2, tại siêu du thuyền Celebrity Solstice (trên Vịnh Hạ Long), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Châu Á Wendy Yamazaki - đại diện hãng tàu, để thống nhất các nội dung tăng cường hợp tác, phát triển du lịch tàu biển.
Đậm truyền thống dân ca trong Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối

Đậm truyền thống dân ca trong Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối

Photo - Vàng Ni - 16:11, 23/02/2024
Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024 diễn ra tại Khu di tích lịch sử Lăng Văn Sơn và Miếu Voi Phục (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội) trong 2 ngày 23-24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Đổi pin lấy sách và cây xanh, cùng nhau bảo vệ môi trường

Đổi pin lấy sách và cây xanh, cùng nhau bảo vệ môi trường

Xã hội - Lê Hường - 16:04, 23/02/2024
Ngày 23/2, Thành Đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Ban quản lý Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình “Ngày hoạt động vì môi trường”. Đây là một trong những hoạt động khởi đầu cho Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
Ngẫu hứng cùng Dagout Đoát

Ngẫu hứng cùng Dagout Đoát

Thể thao - Giải trí - Tường San - 15:28, 23/02/2024
Không chỉ nổi tiếng với chuyện tình huyền thoại nàng Ka Lang và chàng Ha Biang, bên triền núi Lang Biang hùng vĩ còn có một “làng hát”. Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều nhạc sĩ, ca sĩ người DTTS đã thành danh như Krajan Dick, Krajan Plin, Bonneur Trinh… Trong mùa Xuân mới này, tôi có cơ duyên được gặp gỡ, trò chuyện cùng Dagout Đoát, chàng trai người Lạch (thuộc dân tộc Cơ Ho) - một ngôi sao mới trên bầu trời âm nhạc Tây Nguyên.
Người Dao ở Khe Lấp thoát khỏi thế “ốc đảo”

Người Dao ở Khe Lấp thoát khỏi thế “ốc đảo”

Xã hội - Mỹ Dung - 15:16, 23/02/2024
Điểm dân cư Khe Lấp, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), với hơn chục hộ dân người Dao bao đời nay phải sống trong cảnh biệt lập với nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà con nơi đây hân hoan qua lại trên đường mới, ngầm tràn mới chấm dứt tình trạng sống trong “ốc đảo” mỗi lần có mưa lũ tràn về.
Tin trong ngày - 22/2/2024

Tin trong ngày - 22/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 22/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Từ 25 - 27/2, thanh niên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2024. Người giữ “lửa” văn hóa truyền thống Cơ Tu. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đắk Lắk: Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại toàn diện

Đắk Lắk: Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại toàn diện

Trang địa phương - Hoàng Thùy - 15:11, 23/02/2024
Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch cố 16-KH/BCĐ về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Quảng Nam: Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Quảng Nam: Kịp thời cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Xã hội - T.Nhân-H.Trường - 14:54, 23/02/2024
Sáng 23/2, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã kịp thời cứu được 7 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 50730TS bị chìm trên biển do bị sóng lớn.
Quảng Ngãi: Tàu cá va chạm tàu hàng làm 1 người tử vong và 2 người mất tích

Quảng Ngãi: Tàu cá va chạm tàu hàng làm 1 người tử vong và 2 người mất tích

Xã hội - T.Nhân-H.Trường - 14:46, 23/02/2024
Sáng 23/2, UBND TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá dẫn đến chìm tàu, làm 2 người mất tích, 1 người tử vong và 3 người bị thương.
Hà Nội triển khai đồng bộ 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Hà Nội triển khai đồng bộ 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - T.Hợp - 14:05, 23/02/2024
Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra. Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 5 giải pháp tổ chức tốt kỳ thi.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Thời sự - BDT - 13:15, 23/02/2024
Ngày 23/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp này.