Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào DTTS ở huyện Chi Lăng (Lạng Sơn): Tạo sự đồng thuận giảm thiểu tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS (Bài 4)

Văn Hoa - 11:00, 30/08/2023

Nhằm thực hiệu hiệu quả Tiểu dự án 2, Dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), những năm qua huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã và đang tích cực triển khai các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống TH&HNCHT, từ đó đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng Hoàng Văn Tầm phổ biến quy định về phòng, chống TH&HNCHT cho thanh thiếu niên
Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng Hoàng Văn Tầm phổ biến quy định về phòng, chống TH&HNCHT cho thanh thiếu niên

Quyết liệt giảm tình trạng tảo hôn

 Theo thống kê tình trạng kết hôn trên địa bàn xã vùng III, giai đoạn 2020 - 2023 của UBND huyện Chi Lăng, tính đến tháng 2/2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng có 260 cặp đôi kết hôn. Trong đó, số cặp kết đôi tảo hôn là 16 cặp, tập trung là tại xã Vân An 6 cặp; Hữu Kiên 4 cặp; Chiến Thắng 2 cặp tảo hôn cả vợ và chồng; Lâm Sơn 4 cặp. Không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Để giảm tình trạng TH&HNCHT, ngày 09/02/2021, UBND huyện Chi Lăng cũng đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Giai đoạn 2020 - 2023, huyện Chi Lăng có 16 cặp tảo hôn (Ảnh minh họa)
Giai đoạn 2020 - 2023, huyện Chi Lăng có 16 cặp tảo hôn (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG 1719, năm 2022, UBND huyện Chi Lăng đã xây dựng 8 pa nô khổ lớn tại 8 xã khu vực III, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan đến tình trạng TH&HNCHT trên địa bàn huyện.

Năm 2023, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/4/2023 về thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG 1719.  Trong đó, các xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và xây dựng mô hình “Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS".

Cụ thể hóa Kế hoạch số 137 của UBND huyện Chi Lăng, thời gian qua, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện đã tổ chức 8 Hội nghị truyền thông giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tại 8 xã ĐBKK trên địa bàn huyện.Thành phần dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức văn hóa xã hội xã; học sinh lớp 8,9 (năm học 2023-2024); phụ huynh học sinh, đoàn viên thanh niên người dân vùng DTTS.

 Hội nghị truyền thông giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT tại xã Hữu Kiên (Ảnh: Văn Tầm)
Hội nghị truyền thông giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT tại xã Hữu Kiên (Ảnh: Văn Tầm)

Tại các hội nghị, báo cáo viên của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng truyền đạt các nội dung theo 5 chuyên đề. Chuyên đề 1, về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; luật phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng tuyên truyền, cung cấp thông tin kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào DTTS. Chuyên đề 2, tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng, chống TH&HNCHT. Chuyên đề 3, về Luật bình đẳng giới, tác hại của TH&HNCHT. Chuyên đề 4, giới thiệu về Đề án giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và mô hình điểm tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình năm 2022. Chuyên đề 5, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Theo ông Hoàng Văn Tầm, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Chi Lăng , thông qua Hội nghị truyền thông giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ hoặc là nạn nhân của TH&HNCHT; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng DTTS trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, ngăn ngừa tình trạng TH&HNCHT..., góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Các tổ chức chính trị, đoàn thể vào cuộc

Với vai trò là đơn vị thường trực triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 ở cơ sở , Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong phòng chống TH&HNCHT. Đặc biệt là chú trọng từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình;  lựa chọn nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sát với đời sống sinh hoạt của đồng bào DTTS.

Đặc biệt, các đơn vị, tổ chức đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và tổ chức các hoạt động như: Trực tiếp đến từng thôn, từng nhóm hộ, từng nhóm dân tộc để tuyên truyền, vận động; lồng ghép nội dung tuyên truyền tại hội nghị sinh hoạt chi hội hằng tháng; xây dựng tin, bài, phóng sự, ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, tuyên truyền trên loa phát thanh công cộng; tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên phụ nữ; tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các trường học; đưa nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào quy ước, hương ước của thôn; thành lập các mô hình, các câu lạc bộ điểm về “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”…

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, bằng những giải pháp trên, đã giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ hoặc là nạn nhân của TH&HNCHT, từ đó góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số và nguồn nhân lực huyện Chi Lăng nói riêng, vùng đồng bào DTTS nói chung.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Tận dụng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 (Bài 2)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Tận dụng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 (Bài 2)

Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào DTTS, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Tin nổi bật trang chủ
Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Tận dụng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 (Bài 2)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn ODA ở Hòa Bình: Tận dụng nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719 (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Văn Hoa - 3 phút trước
Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), bên cạnh việc thực hiện hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào DTTS, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Di sản Then của người Tày, Nùng, Thái - Tự hào để giữ gìn và trao truyền: Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng tầm di sản Then (Bài cuối)

Thời gian qua, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa các dân tộc đã được bảo tồn, phát huy và nâng tầm, trong đó có di sản Then của người Tày, Nùng, Thái. Ghi nhận từ Lạng Sơn
Hà Nội: Những dấu hiệu bất thường trong việc cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Dương Nội?

Hà Nội: Những dấu hiệu bất thường trong việc cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Dương Nội?

Pháp luật - Nhóm PVĐT - 2 giờ trước
Với diện tích xấp xỉ 200 ha đất, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Dương Nội, là một trong những dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo bạn đọc của Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh và theo xác minh của phóng viên thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (GCN) tại Khu đô thị mới Dương Nội có nhiều dấu hiện bất thường, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, để đảm bảo quyền lợi của hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại nơi này.
Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bắc Kạn: Tăng cường truyền thông bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Bất bình đẳng giới vẫn đang gây trở ngại đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Để hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới, trong những năm qua các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tuyên truyền, vận động đến người dân, nhằm nâng cao ý thức, dần dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.
Gieo chữ ở

Gieo chữ ở "đỉnh trời" Khuôn Vình

Sau hơn ba giờ đồng hồ vừa cuốc bộ, vừa leo trèo, vừa "bò" qua những triền đất lở trơn nhẫy bởi trời mưa, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy xóm Khuôn Vình nằm tít trên “đỉnh trời” ở độ cao hơn 1400m so với mực nước biển. Xóm mấy chục nóc nhà, nằm rải rác trên mấy đỉnh núi xa mờ, mái thâm đen, vách liêu xiêu vì thời gian. Hai thầy cô giáo lên dạy chữ cho bọn trẻ con, khổ quá thành quen, điều trăn trở lớn nhất là làm thế nào để các học sinh dân tộc Mông, Dao, Giáy ở đây sẽ trưởng thành, ra khỏi thôn bản tiếp tục trau dồi kiến thức rồi quay lại giúp bản làng của mình đỡ khổ, đỡ nghèo.
Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 7/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo - 7/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 7/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Giáng sinh năm 2023 tại giáo phận Bắc Ninh và Lạng Sơn. Bắt đối tượng tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc" về tội lừa đảo và làm giả giấy tờ. Dịch giả của sách lễ bằng tiếng Cơ Ho. Cùng các tin tức thời sự khác.
Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Khởi sắc vùng đồng bào Khmer nơi Đất Mũi

Sau 3 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau đã có những thay đổi đáng kể. Đời sống tinh thần, vật chất của bà con dân tộc Khmer nơi đây dần được cải thiện và nâng cao rõ rệt.
Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719 đang phát huy hiệu quả ở Đăk Lăk

Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) có thể nói là một giải pháp hữu hiệu để ngành văn hóa và các địa phương tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo của đồng bào DTTS trong giai đoạn mới một cách hiệu quả. Tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời triển khai các nội dung của Dự án và đạt những kết quả tích cực bước đầu. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển có cuộc phỏng vấn Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại xoay quanh vấn đề này.
Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Yên Sơn (Tuyên Quang): Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để giảm nghèo về thông tin

Công tác Dân tộc - Mai Hương - Việt Hà - 3 giờ trước
Huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) xác định việc phổ cập dịch vụ Internet, mạng di động, tăng cường chuyển đổi số, sẽ là giải pháp tích cực trong việc giảm nghèo về thông tin, giảm nghèo đa chiều. Từ đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Kiên Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên DTTS học nghề và kết nối việc làm

Kiên Giang: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên DTTS học nghề và kết nối việc làm

Trong những năm gần đây, chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp bền vững trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới và cũng là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Giữ hồn quê ở vùng đất mới

Giữ hồn quê ở vùng đất mới

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, theo phong trào làm kinh tế mới, nhiều hộ đồng bào Tày, Nùng rời vùng núi Tây Bắc di dời đến các địa phương trong cả nước để xây dựng cuộc sống mới, trong đó có xã Ea Ly, huyện Sông Hinh (Phú Yên).