Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Miền biên viễn vào Xuân

Thùy Như - 09:46, 22/02/2024

Là tỉnh miền núi, biên giới, khép lại năm 2023, Cao Bằng trở thành một trong những địa phương đạt thành tựu giảm nghèo ấn tượng, cao hơn mức bình quân chung của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cùng với các chính sách khác thì Chương trình MTQG 1719 là “đòn bẩy” để Cao Bằng giảm nghèo bền vững, giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Chương trình MTQG 1719 đang tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng
Chương trình MTQG 1719 đang tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng

Động lực ở vùng “4 nhất”

Huyện Bảo Lâm được xem là vùng đất “4 nhất” (nghèo nhất, xa xôi nhất, hẻo lánh nhất và có đông đồng bào DTTS nhất) của tỉnh Cao Bằng. Tại thời điểm cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ở mức 49,09% (cuối năm 2021 là 55,91%); nhiều vấn đề cấp thiết trong đồng bào DTTS của huyện cần được quan tâm giải quyết.

Với thực trạng kinh tế - xã hội (KT – XH) đó, Bảo Lâm là một trong những địa phương được ưu tiên bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), nhất là Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1719 (Chương trình MTQG 1719) để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của vùng đồng bào DTTS, góp phần giảm nghèo bền vững. Năm 2023, huyện được phân bổ hơn 339,3 tỷ đồng để thực hiện 3 Chương trình MTQG; trong đó vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719 là hơn 203,1 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, ông Mã Gia Hãnh cho biết, nhờ chủ động kịp thời giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn lực, việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Huyện đã cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống dân cư nông thôn; 100% các xã của huyện đã có đường ô tô đến trung tâm; các hoạt động văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng.

“Với việc triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719, Bảo Lâm sẽ có động lực để vươn lên phát triển kinh tế, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn”, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh chia sẻ.

Cũng như huyện Bảo Lâm, nguồn lực từ các chương trình MTQG là “đòn bẩy” quan trọng để các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững. Riêng Chương trình MTQG 1719, theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, tổng số vốn ngân sách Trung ương thực hiện trong năm 2023 là hơn 2.095,448 tỷ đồng (gồm cả vốn năm 2022 chuyển tiếp sang). Đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã giải ngân được 1.510,739 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư công giải ngân được 91% kế hoạch vốn giao.

Theo ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, việc triển khai chính sách dân tộc đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, kịp thời và được đồng bào các dân tộc tích cực tham gia. Các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS đã được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, có trọng tâm, không bị thất thoát... góp phần quan trọng giúp đồng bào vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống để vươn lên thoát nghèo.

 Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Bảo Lâm
Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đi kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Bảo Lâm

Niềm vui trong Xuân mới

Hiệu quả của các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719 đã góp phần quan trọng để Cao Bằng trở thành một trong những địa phương có thành tựu ấn tượng về giảm nghèo trong năm 2023, với mức giảm trên 4%, cao hơn mức bình quân chung vùng đồng bào DTTS và miền núi (3,2%). Không chỉ giảm nghèo đạt kết quả khả quan mà tỉnh Cao Bằng đã và đang tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh, tạo nền tảng giúp đồng bào phát triển kinh tế.

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bế Văn Hùng, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong quá trình triển khai chính sách dân tộc, Cao Bằng chú trọng ưu tiên đầu tư ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, từ đó kéo gần khoảng cách phát triển giữa các địa bàn, các dân tộc. Trên địa bàn tỉnh có đồng bào Lô Lô là một trong các dân tộc có khó khăn đặc thù. Vì vậy, khi triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh quan tâm bố trí vốn để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9.

“Trong năm 2023, tỉnh tiếp tục thực hiện đầu tư 14 công trình cơ sở hạ tầng cho đồng bào dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm; Các công trình hạ tầng được đầu tư đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Lô Lô”, ông Hùng chia sẻ.

Nguồn lực được ưu tiên bố trí đầu tư, hỗ trợ cho các địa bàn vùng “trũng” đã góp phần thúc đẩy toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2023 - năm giữa nhiệm kỳ 2021-2015, năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, theo giá hiện hành, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 22.747 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 41,52 triệu đồng, tăng 1,93 triệu đồng so với năm 2022.

Đón Xuân mới 2024, niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng về một bước phát triển mới của tỉnh càng được củng cố từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Theo Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao vốn ngân sách Trung ương năm 2024, Cao Bằng được phân bổ 775,172 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG 1719; cùng với đó là 440,677 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; 55,830 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần tạo “đòn bẩy” để tỉnh Cao Bằng giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa

Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa

Là người con của đồng bào Mông, ông Lầu Minh Pó (sinh năm 1961) ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, là Người có uy tín tiêu biểu đã góp phần quan trọng giúp đồng bào mình có những chuyển biến lớn về nhận thức. Ông Pó luôn tâm niệm, bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc cần lưu giữ thì những hủ tục phải được loại bỏ để xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh, hiện đại.
Tin nổi bật trang chủ
Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa

Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa

Là người con của đồng bào Mông, ông Lầu Minh Pó (sinh năm 1961) ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, là Người có uy tín tiêu biểu đã góp phần quan trọng giúp đồng bào mình có những chuyển biến lớn về nhận thức. Ông Pó luôn tâm niệm, bên cạnh những nét văn hóa đặc sắc cần lưu giữ thì những hủ tục phải được loại bỏ để xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh, hiện đại.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại huyện Thới Bình

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại huyện Thới Bình

Chính sách dân tộc - Như Tâm - 18:05, 15/04/2024
Ngày 15/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạọ các sở, ban ngành của tỉnh.
Đồng bào Tày ở Đông Đằng giữ rừng như giữ nhà

Đồng bào Tày ở Đông Đằng giữ rừng như giữ nhà

Xã hội - Mỹ Dung-CTV - 06:37, 15/04/2024
Ấn tượng với khách khi đến bản người Tày, thôn Đông Đằng, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) là cánh rừng bạt ngàn cây gỗ nghiến. Bao năm qua, người dân nơi đây thuộc lòng những quy định mà bản làng đã đề ra, đặc biệt là các nội dung trong hương ước về bảo vệ rừng, giữ rừng như giữ nhà...
Ngoại hạng Anh: Tottenham mất Top 4 sau khi thua Newcastle

Ngoại hạng Anh: Tottenham mất Top 4 sau khi thua Newcastle

Thể thao - Hoàng Minh - 06:33, 15/04/2024
Tâm điểm vòng 33 Ngoại hạng Anh là trận cầu giữa Tottenham và Newcastle. Tuy nhiên, Tottenham đã có một trận đấu đáng quên khi để thua 4 bàn không gỡ và tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Gia Lai: Trình diễn các trò chơi truyền thống dân tộc

Gia Lai: Trình diễn các trò chơi truyền thống dân tộc

Tin tức - Ngọc Thu - 06:31, 15/04/2024
Ngày 14/4, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III - năm 2024, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp. Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra các trò chơi truyền thống dân tộc như đi cà kheo, giã gạo chày đôi, nhảy bao bố tiếp sức.
Khai mạc triển lãm Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam

Khai mạc triển lãm Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam

Tin tức - Trí Phương - 06:26, 15/04/2024
Ngày 14/4, tại Tp. Hạ Long, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh đã phối hợp với Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam khai mạc Triển lãm Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam tại Quảng Ninh.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 15): Thực phẩm bẩn: Nỗi lo “treo” trước cổng trường

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 15): Thực phẩm bẩn: Nỗi lo “treo” trước cổng trường

Hàng quán ăn vặt xung quanh cổng trường luôn có sức hấp dẫn với học sinh. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra, đó là dù đã được cảnh báo về những nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng những loại kẹo bánh, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn bủa vây xung quanh trường học. Gần đây, liên tiếp các vụ việc xảy ra đã dấy lên những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm học đường, là những hồi chuông cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm học đường. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và phát triển hôm nay sẽ bàn về Vệ sinh an toàn thực phẩm: Nỗi lo “treo” trước cổng trường!
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “Tết Quân – Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại “Tết Quân – Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Tin tức - Nguyệt Anh - 06:21, 15/04/2024
Trong 3 ngày diễn ra các hoạt động “Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2024, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lực lượng các sở, ban, ngành, đoàn thể của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã đồng hành cùng bà con đồng bào dân tộc Khmer tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.
Hội đồng dân tộc của Quốc hội chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

Hội đồng dân tộc của Quốc hội chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

Công tác Dân tộc - Nguyệt Anh - 06:17, 15/04/2024
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình kinh tế - xã hội và chúc Tết cổ truyền tại địa phương.
Hà Giang: Tổ chức ngày hội Không gian văn hóa huyện Yên Minh lần thứ II năm 2024

Hà Giang: Tổ chức ngày hội Không gian văn hóa huyện Yên Minh lần thứ II năm 2024

Sắc màu 54 - Vũ Mừng - 06:15, 15/04/2024
Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thông tin, Ngày hội Không gian văn hóa huyện Yên Minh lần thứ II sẽ được tổ chức từ ngày 19 - 20/4 tới đây.
Ngoại hạng Anh: Man City lên đầu bảng sau chiến thắng tưng bừng trước Luton

Ngoại hạng Anh: Man City lên đầu bảng sau chiến thắng tưng bừng trước Luton

Thể thao - Hoàng Minh - 06:10, 15/04/2024
Vòng 33 Ngoại hạng Anh, Man City đã đè bẹp Luton với tỷ số 5-1 để tạm thời leo lên vị trí thứ nhất trên Bảng xếp hạng.
Hàng nghìn người đổ về Đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ

Hàng nghìn người đổ về Đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ

Tin tức - Minh Nhật - 06:07, 15/04/2024
Ngày 14/4, trước ngày Giỗ Tổ (10/3 Âm lịch), lượng người đổ về Khu di tích Đền Hùng tăng đột biến, cảnh tượng chen chúc, ùn tắc xuất hiện tại các lối lên đền thờ các vua Hùng.