Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lang Chánh (Thanh Hóa): Đa dạng hóa hoạt động truyền thông pháp luật và TGPL hướng về thôn, bản đặc biệt khó khăn

Lê Thiết (Phòng Tư Pháp, UBND huyện Lang Chánh) - 15:20, 07/11/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân, tập trung hướng về các thôn, bản đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với vùng DTTS.

Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về pháp luật

 Thực hiện nội dung số 02 về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL) và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, thuộc tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện năm 2023, Phòng Tư pháp được UBND huyện giao là cơ quan chủ trì. Theo đó, Phòng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường đa dạng hóa các hoạt động trong công tác tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch của UBND huyện đề ra.

Việc tuyên truyền pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng, đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, qua đó kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. 

Tính đến ngày 01/11/2023, các đơn vị phối hợp đã triển khai 23/23 lớp tuyên truyền PBGDPL, TGPL bằng hình thức hội nghị cho 2.468 đại biểu. 

Qua công tác tuyên truyền, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo như việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội, cụ thể là các trang facebook, Zalo của các ngành như: Truyền hình huyện Lang Chánh, Tư Pháp, Công an, Quân đội, Tuyên giáo, phụ nữ từ cấp huyện đến cơ sở...; hay các chương trình, chuyên mục, trên đài truyền thanh; tổ chức các hoạt động đối thoại về chính sách, pháp luật giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp...  đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi và thi hành một cách hiệu quả. 

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Lang Chánh cũng đã thường xuyên thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng Phối hợp PBGDPL theo đúng quy định. Đối với thành viên Hội đồng PBGDPL cấp huyện, 100% có trình độ chuyên môn về Luật; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở, cũng là những người có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong thôn, bản và cộng đồng dân cư. Hiện nay, toàn huyện có 78 tổ hòa giải với 512 hòa giải viên.

Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước năm 2023 của huyện Lang Chánh
Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 của huyện Lang Chánh

Ngoài ra, Phòng Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm VHTT,TT&DL huyện xây dựng các nội dung tuyên truyền, đăng tải tin bài về công tác PBGDPL trên các chuyên trang, chuyên mục, Báo Dân tộc và phát triển, Báo Công Thương, Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh và của huyện; Trang fanpage Tư pháp Lang Chánh; tuyên truyền bằng xe lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về các nội dung tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; an toàn giao thông, một số quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, các quy định về kết hôn, hệ lụy của vấn đề ly hôn, tình trạng tảo hôn....

Đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn cấp phát tờ rơi cho các đối tượng theo quy định. Thông qua việc tổ chức TTPBGDPL nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trong tình hình mới.

Nhìn từ mô hình điển hình

Đi đầu trong số các đơn vị cấp xã, thị trấn, chủ động trong công tác tuyền truyền PBGDPL, phải kể đến xã Tân Phúc của huyện Lang Chánh. Công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, cơ bản, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan thiết thực đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những nơi trọng điểm về vi phạm pháp luật. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Lê Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho biết: Xã đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL hòa giải ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên. Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo các nhà trường, trạm y tế, các thôn, bản tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung phổ biến về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

 Ngoài ra, chỉ đạo các nhà trường, trạm y tế, các thôn, bản tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải cơ sở, biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở.

Đến nay, xã đã thành lập được 9/9 Tổ hòa giải ở cơ sở ở 9/9 thôn bản, với 59 hòa giải viên. Các hòa giải viên ở cơ sở đã vận dụng những quy định pháp luật để giải thích, phân tích, hướng dẫn các bên, giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để từ đó ứng xử phù hợp với quy định pháp luật.

 Với cách tuyên truyền PBGDPL phù hợp, nội dung tuyên truyền thiết thực, tình hình an ninh trật tự ở xã Tân Phúc được bảo đảm, ổn định, không xảy ra điểm nóng về vi phạm pháp luật.

Khen thưởng những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở
Xã Tân Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết và Khen thưởng những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở

Từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2023, UBND huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh, tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho gần 300 đại biểu, là đồng bào ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã: Tam Văn, Tân Phúc, Giao Thiện, Lâm Phú, Đồng Lương, Yên Thắng, Yên Khương, thị trấn. Phối hợp với Sở Tư pháp, Cơ quan Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Hạt kiểm lâm huyện, Đồn Biên phòng Yên Khương, Ủy ban Nhân dân, Công an, các xã, thị trấn…tổ chức tuyên truyền tại huyện và cơ sở các nội dung Chương trình MTQG 1719; phối hợp với các ngành triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL và TGPL được 29 hội nghị, cho 3.423 đại biểu tham dự.

Tăng cường các hoạt động và nội dung tuyên truyền 

Đặc biệt, ngày 01/11/2023 vừa qua, huyện Lang Chánh đã tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Phòng chống thiên tai, công tác đấu tranh phòng ngừa các loại hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở.

 Hội nghị có sự tham gia của hơn 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo huyện và báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Người có uy tín, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở trong toàn huyện.

Khen thưởng tập thể xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở
Khen thưởng tập thể xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở tại Hội nghị Hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị này, ông Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh khẳng định vai trò quan trọng của tuyên truyền PBGDPL đối với sự thành công của Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn. Thông qua tuyên truyền PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác tuyên truyền cho cán bộ thôn, bản, người dân huyện Lang Chánh, về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Để hoạt động PBGDPL thực sự hiệu quả, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền, PBGDPL và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, Người uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào DTTS và Nhân dân tại các thôn, bản khó khăn của huyện. Trong đó, công tác TGPL cũng phải được đặc biệt quan tâm, bởi phần lớn đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật, xã hội còn hạn chế, thường quen xử sự theo phong tục tập quán (thậm chí có những phong tục lạc hậu, không phù hợp với pháp luật)... dễ dẫn đến vi phạm pháp luật, dễ bị lợi dụng, lôi kéo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 8 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 8 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 8 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 8 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.