Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Lai Châu: Phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Hồng Phúc - Bích Nguyên - 16:07, 21/11/2023

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 885 người có uy tín (NCUT), được phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh. Trong những năm qua, NCUT tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần gương mẫu, luôn đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm gương cho Nhân dân noi theo. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu về tình hình thực hiện chính sách và vai trò của NCUT trên địa bàn tỉnh.


(CĐ Ban ĐT) Lai Châu: Phát huy vai trò cầu nối của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS
Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu


Phóng viên: Thưa ông, trong thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai các chính sách như thế nào để phát huy tốt vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS?

Ông Nguyễn Đức Thuận: Đội ngũ NCUT của tỉnh Lai Châu bao gồm nhiều thành phần: Bí thư Chi bộ; trưởng thôn, bản; nhân sỹ, trí thức; cán bộ nghỉ hưu; già làng; trưởng dòng họ; người sản xuất giỏi; người có chức sắc tôn giáo và các thành phần khác. Trong số đó, có 282 người dân tộc Thái; 260 người Mông; 9 người Kinh; 138 người Dao; 51 người Hà Nhì; 33 người Giáy; 19 người Khơ Mú; 1 người Hoa; 38 người La hủ; 17 người Mảng; 15 người Lào; 14 người Lự; 3 người Cống; 2 người Si La; 2 người Tày; và 1 người dân tộc Kháng.

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai thực hiện 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với NCUT là Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tiêu chí lựa chọn, công nhận NCUT và chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS và Quyết định 1719/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, từ năm 2021-2023, ngành công tác dân tộc các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp tết Nguyên đán cho 2.262 lượt người có uy tín; thăm hỏi, hỗ trợ 74 NCUT ốm đau, nằm viện; thăm viếng 17 NCUT, thân nhân NCUT qua đời. Đồng thời tổ chức 6 hội nghị cung cấp thông tin cho 614 người; 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 518 NCUT; đưa 16 đoàn bao gồm 495 người đi giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2021-2023, thực hiện Quyết định 1719/2021/QĐ-TTg, chúng tôi đã tổ chức 6 hội nghị cung cấp thông tin cho 311 người có uy tín; 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 527 NCUT; tổ chức 11 đoàn với 373 NCUT đi giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh NCUT năm 2023 với quy mô 250 đại biểu; đặt Báo Dân tộc và Phát triển cho NCUT trong đồng bào DTTS theo tiểu Dự án 1, Dự án 10 cho 885 NCUT với số kỳ là 78 kỳ thực hiện trong Quý II, III, IV của năm 2023.

(CĐ Ban ĐT) Lai Châu: Phát huy vai trò cầu nối của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS 1
Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu gặp mặt đại biểu NCUT trong đồng bào DTTS huyện Nậm Nhùn tháng 4/2023.

Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vai trò cũng như những đóng góp của NCUT trong đời sống xã hội vùng DTTS và miền núi tỉnh Lai Châu?

Ông Nguyễn Đức Thuận: Trong những năm qua, NCUT thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với người dân. Họ luôn là những người tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời gương mẫu đi đầu trong việc tìm tòi các biện pháp, cách làm hay nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Họ tích cực hướng dẫn giúp đỡ những hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn trong thôn, bản, khu dân cư cách làm kinh tế, nâng cao thu nhập. 

Qua đó, đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn người, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình nhóm hộ, tổ hợp tác, hộ gia đình là NCUT, các vị già làng, trưởng dòng họ làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng; nhiều hộ gia đình có thu nhập trung bình 100 - 200 triệu đồng/năm.

Với mối quan hệ và ảnh hưởng của mình với cộng đồng, những NCUT trong đồng bào các DTTS tại Lai Châu thực sự là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền và tổ chức cho bà con thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tích cực tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp, điểm nóng phát sinh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc. NCUT cũng tích cực vận động Nhân dân các thôn, bản không nghe, không tin theo luận điệu của các thế lực thù địch để chống phá Nhà nước ta. Đồng thời thông qua đó, NCUT đã thực sự phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống.

(CĐ Ban ĐT) Lai Châu: Phát huy vai trò cầu nối của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS 2
Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Lai Châu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Điện Biên tháng 10/2023.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ kinh nghiệm của Lai Châu trong vận động và phát huy vai trò của NCUT trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh?

Ông Nguyễn Đức Thuận: Từ thực tế công tác, chúng tôi rút ra các bài học kinh nghiệm sau: Trước hết, công tác vận động phát huy vai trò NCUT phải được tiến hành thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc thống nhất các tiêu chuẩn của NCUT phải tích cực tìm hiểu, gặp gỡ, vận động họ để phát huy, tranh thủ tối đa khả năng, năng lực và uy tín của họ.

Hai là, thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin, tập huấn, giao lưu, học tập kinh nghiệm cho NCUT để NCUT cập nhật kịp thời đầy đủ thông tin, nắm vững những chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình của địa phương để chủ động tuyên truyền tới đồng bào.

Ba là, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho NCUT phát huy vai trò trong đồng bào DTTS; tổ chức gặp mặt và triển khai nhiệm vụ cho NCUT tham gia công tác cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở.

Bốn là, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, ảnh hưởng của NCUT trong cộng đồng, xác định NCUT là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: “Cú hích” từ Chương trình MTQG 1719 (Bài 5)

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Quan trọng nhất, việc triển khai Chương trình đã góp phần đổi mới tư duy thực hiện chính sách cũng như cách tiếp cận chính sách đầu tư, hỗ trợ của đồng đồng bào các DTTS.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 (Bài cuối)

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Nghị quyết số 88/2019/QH14 cũng đặt những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2030. Do đó, việc thể chế hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 sẽ góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Hà Nội: Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng 2023

Media - Tuấn Ninh - 8 giờ trước
Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 chính thức được tổ chức tại Hà Nội. Ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn các BST thời trang, trình diễn Lễ cấp sắc người Sán Chỉ, biểu diễn nghệ thuật dân gian, trưng bày sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực...
Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Quảng Nam: Công nhận 6 nghề truyền thống năm 2023

Kinh tế - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận nghề truyền thống năm 2023.
Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

Xã hội - T.Nhân - 8 giờ trước
Chiều 9/12, Chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP. Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện này do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và Nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ.
Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Quảng Nam: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức - T.Nhân-H.Trường - 8 giờ trước
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hai Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ quản lý các trường phổ thông vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh (đợt 2).
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 hướng đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thể thao - Giải trí - Hoàng Quý - 8 giờ trước
Giải bóng đá toàn quốc 1983 tranh Cúp Gỗ Tài Anh vì cộng đồng 2023 (PIG Cup 5) quy tụ 14 đội FC 1983 trên toàn quốc, được chia thành 4 bảng thi đấu, tham gia tranh tài tại Sân bóng Ven Đê 3 số 360a Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con DTTS vùng cao Hà Giang

Sức khỏe - Hà Linh - 8 giờ trước
Sáng 9/12, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Bluose trắng và CLB mô tô thể thao (Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con DTTS xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).
Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Kon Tum: Hội thi Người thủ lĩnh tài năng năm 2023

Tin tức - Ngọc Chí - 8 giờ trước
Ngày 9/12, Hội LHPN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi "Người thủ lĩnh tài năng" năm 2023, với mong muốn tạo điều kiện, cơ hội để các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ sở; đồng thời, qua đó tạo cơ hội cho các em cùng nhau chia sẻ các ý kiến, mong muốn và các sáng kiến của mình để nhà trường, gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành có trách nhiệm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh cho chính các em.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Media - BDT - 17:00, 09/12/2023
Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào DTTS (Bài cuối)

Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhiều bản sắc văn hóa đang nguy cơ mai một, các thế lực thù địch không ngừng lôi kéo, kích động,… rất dễ dẫn tới những “khoảng trống” tinh thần trong một bộ phận người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Do đó, việc giúp đồng bào ổn định đời sống tinh thần là vấn đề cần quan tâm khi tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong lĩnh vực công tác dân tộc.