Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hòa Bình: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp

Việt Hà - 08:10, 20/10/2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt mục tiêu, phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động. Trong đó, đẩy mạnh giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp. Hiện, tỉnh Hoà Bình đang nỗ lực cụ thể hoá các mục tiêu này.

Đào tạo theo chiều sâu giúp sinh viên trường nghề đáp ứng yêu cầu công việc tại doanh nghiệp.
Đào tạo theo chiều sâu giúp sinh viên trường nghề đáp ứng yêu cầu công việc tại doanh nghiệp.

Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình xác định, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực DTTS là một trong ba đột phá chiến lược. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề với nhiều chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực. Cùng với đó, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư nâng cấp và hoạt động hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân khu vực lòng hồ hồ Hòa Bình có kiến thức, kỹ năng làm du lịch, thời gian qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở VHTT&DL) tỉnh Hoà Bình đã mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn ở các xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, xã Thung Nai, huyện Cao Phong. Đồng thời, tổ chức lớp tập huấn, đào tạo hướng dẫn viên du lịch lòng hồ cho 31 học viên. 

Ngoài ra, Sở VHTT&DL còn phối hợp với các huyện: Mai Châu, Cao Phong, Đà Bắc, Tân Lạc mở các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch nông thôn cho các hộ làm du lịch trong Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. 

“Nguồn nhân lực làm việc tại các điểm du lịch trong khu vực hồ Hòa Bình đa số là những người nông dân quen với công việc thuần nông, chưa có kiến thức, kỹ năng về du lịch. Vì vậy, việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thực sự cần thiết và quan trọng để đáp ứng sự hài lòng, tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất, con người vùng hồ sông Đà”, chị Bùi Thị Phương, xóm Săng Bờ, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc chia sẻ.

  Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 14 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia và các nghề đạt cấp độ khu vực ASEAN như, điện công nghiệp, vận hành máy thi công nền và thanh nhạc. Hiện, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều được đầu tư nâng cấp và hoạt động hiệu quả; các ngành nghề trọng điểm được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản theo yêu cầu đào tạo; gắn với nhu cầu sử dụng lao động nên đã thu hút được số lượng học viên ngày càng nhiều, giúp chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm vượt kế hoạch đề ra. Nhờ vậy, đánh giá kết quả Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, chỉ số đào tạo lao động của tỉnh luôn cao hơn trung bình cả nước.

“Tuy nhiên, một số dự án đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chậm tiến độ; một số cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với một số ngành, nghề yêu cầu trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến; kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo lớn...”, bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình cho biết.

 Tỉnh Hoà Bình sẽ thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho 63.068 người trong giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình MTQG
Tỉnh Hoà Bình sẽ thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho 63.068 người trong giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình MTQG

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động. Trong đó, đẩy mạnh giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 15.000 lao động/năm; tạo việc làm mới cho 16.000 lao động/năm.

Với những thành tựu đang có, kể từ nay đến năm 2025, Hoà Bình xác định mục tiêu cụ thể là, tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, vùng Thủ đô và hội nhập quốc tế.

Ông Lưu Tùng Lâm, Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình cho rằng: “Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa đào tạo nghề. Quan trọng hơn, cần định hướng cho các trường mở rộng thêm ngành nghề mới, mở rộng hình thức đào tạo nghề, có thể khuyến khích nhân rộng mô hình doanh nghiệp thành lập trung tâm đào tạo tại chỗ, nhận sinh viên về đào tạo và thực tập. Đồng thời, tổ chức tốt mạng lưới cung ứng dịch vụ lao động, xây dựng ngân hàng dữ liệu và cung cầu lao động”.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hoà Bình: Đến nay, Hòa Bình đã xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia đầu ngành có khả năng tư vấn hoạch định, triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển ở các ngành, lĩnh vực trọng yếu. Đến nay, nguồn lao động tại tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo không chỉ tăng từng năm, mà còn bảo đảm chất lượng tay nghề”.     

Để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tỉnh Hòa Bình xác định, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa đào tạo nghề, định hướng cho các trường mở rộng thêm ngành nghề mới, cũng như hình thức đào tạo. Đồng thời, tổ chức tốt mạng lưới cung ứng dịch vụ lao động, xây dựng ngân hàng dữ liệu và cung cầu lao động.

Phụ nữ Cao Phong phân loại cam đặc sản.
Phụ nữ Cao Phong phân loại cam đặc sản.

Đặc biệt, với Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; (giai đoạn I; từ năm 2021-2025), tỉnh Hòa Bình chú trọng triển khai Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi, tỉnh Hoà Bình đã đề ra mục tiêu: Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế; phấn đấu đến năm 2025 đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên khoảng 63%, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hỗ trợ lao động là người DTTS tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; Hỗ trợ thanh niên DTTS sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào DTTS và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo; thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho 63.068 người; Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người DTTS.

Tỉnh Hoà Bình đề tra mục tiêu tiếp tục hỗ trợ thanh niên DTTS tìm được việc làm.
Tỉnh Hoà Bình đề tra mục tiêu tiếp tục hỗ trợ thanh niên DTTS tìm được việc làm.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Làng chài Cửa Vạn và làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long từng được bình chọn là một trong những làng chài cổ đẹp nhất thế giới. Theo thời gian, hiện nay 2 làng chài này đang có hiện tượng xuống cấp nhiều. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của địa phương vẫn còn đang loay hoay phương án để sửa chữa.
Tin nổi bật trang chủ
Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Trang địa phương - Mỹ Dung - 23:19, 01/10/2023
Làng chài Cửa Vạn và làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long từng được bình chọn là một trong những làng chài cổ đẹp nhất thế giới. Theo thời gian, hiện nay 2 làng chài này đang có hiện tượng xuống cấp nhiều. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của địa phương vẫn còn đang loay hoay phương án để sửa chữa.
Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023

Khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023

Tin tức - Thanh Nguyên - 23:06, 01/10/2023
Tối 30/9, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), đã diễn ra Chương trình khai mạc Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ Nhất.
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vùng lũ

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vùng lũ

Xã hội - Thùy Trang - Mai Hương - 23:03, 01/10/2023
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cùng với Công đoàn các cơ sở kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ đối với các xã bị thiệt hại nặng nề và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ.
Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Tin tức - Mỹ Dung - 22:52, 01/10/2023
Ngày 1/10, tại Tp. Hạ Long, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ năm 2023. Lãnh đạo Bộ Công an, một số bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng tham dự buổi diễn tập.
Yên Bái: Du khách

Yên Bái: Du khách "no bụng, đã mắt" tại Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Thúy Hồng - 22:50, 01/10/2023
Hàng loạt món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc kết hợp cùng cách thức trang trí, tiểu cảnh độc đáo đã làm nhiều du khách "no bụng, đã mắt" khi đến với Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2023 tại quảng trường Bông Lúa (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Điều chuyển giáo viên túm áo kéo học sinh làm công việc khác và chờ hình thức xử lý

Điều chuyển giáo viên túm áo kéo học sinh làm công việc khác và chờ hình thức xử lý

Tin tức - Hương Trà - 22:43, 01/10/2023
Liên quan đến clip một giáo viên có hành động túm áo nữ sinh, kéo từ hành lang vào lớp học xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tại công văn số 3548/SGDĐT-CTTT-KHCN, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường Trung học phổ thông Đa Phúc kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm), báo cáo lại sở trước ngày 2/10/2023.
Tổ chức thành công giải leo núi đầu tiên dành cho phóng viên, nhà báo tại vùng DTTS

Tổ chức thành công giải leo núi đầu tiên dành cho phóng viên, nhà báo tại vùng DTTS

Tin tức - Vàng Ni - 22:40, 01/10/2023
Trong ngày 30/9-1/10, gần 100 nhà báo có mặt tại chân núi thuộc chòm Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ để chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù.
Đắk Lắk: Giải cứu 2 mẹ con sau 5 năm bị bán ra nước ngoài

Đắk Lắk: Giải cứu 2 mẹ con sau 5 năm bị bán ra nước ngoài

Pháp luật - Lê Hường - 22:32, 01/10/2023
Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 mẹ con sau hơn 5 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Media - Thuý Hồng - Tào Đạt - 18:02, 01/10/2023
Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Sắc màu 54 - Anh Trúc - 09:41, 01/10/2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã tổ chức trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I - 2022 và công bố giai đoạn II - 2023 Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia” với sự tham dự của trên 200 khách mời.