Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Góp phần xây dựng những chính sách dân tộc hợp lòng dân

Trọng Bảo - 08:04, 03/05/2023

Lào Cai là tỉnh có trên 60% dân số là đồng bào DTTS, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt việc tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về công tác dân tộc. Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai về nội dung này.

Ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.
Ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

PV: Thưa ông, là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, thời gian qua Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò là cơ quan tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc cho tỉnh như thế nào?

Ông Nông Đức Ngọc: Trong những năm qua, ngành Công tác dân tộc tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; tổ chức, phối hợp nghiên cứu tham gia xây dựng các chính sách liên quan tới vấn đề dân tộc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách đang triển khai có vướng mắc trong quá trình thực hiện để các chính sách đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, Ban Dân tộc đã xây dựng được bộ dữ liệu các DTTS tỉnh Lào Cai góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh; thông qua Đại hội đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí vui vẻ phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, công tác dân tộc… Hiện nay, Ban Dân tộc là cơ quan thường trực đang phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực tham mưu triển khai thực hiện các chính sách của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Với trên 120 chính sách hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi đang được triển khai đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng DTTS. Việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên kiểm tra, thanh tra. Từ đó, có cơ sở tham mưu đề xuất UBND các cấp chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở, chấn chỉnh những tồn tại trong thực hiện các chính sách dân tộc. Kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung những chính sách dân tộc còn bất cập, xây dựng những chính sách mới, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực giúp đồng bào DTTS phát triển.

PV: Bên cạnh các cơ chế, chính sách về công tác dân tộc của Trung ương, ông có thể nêu một số các chính sách dân tộc đặc thù mà tỉnh Lào Cai đã ban hành trong thời gian qua?

Ông Nông Đức Ngọc: Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư vào vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tỉnh đã ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Có thể nêu ở đây một số chính sách mà tỉnh Lào Cai đã ban hành, như: Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người DTTS vùng khó khăn; Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 7/12/2022 hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và người DTTS; Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND tiếp tục hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai…

Các chính sách của tỉnh đã lấp đầy các chính sách mà Trung ương chưa đầu tư; giảm bớt áp lực về ngân sách cho cấp huyện; đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách và các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Nhiều chính sách hỗ trợ vùng DTTS, vùng ĐBKK đã và đang phát huy hiệu quả.
Nhiều chính sách hỗ trợ vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn đã và đang phát huy hiệu quả

PV: Những chính sách này đã góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai ra sao, thưa ông?

Ông Nông Đức Ngọc: Các chính sách dân tộc được triển khai với sự đồng thuận cao của người dân đã góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, đưa Lào Cai từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,02%; tỷ lệ giảm nghèo 5,82%...

Riêng đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Thống kê cho thấy, năm 2022 có 25/29 chỉ tiêu thực hiện Chương trình đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch, như: Có 4 xã ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn (vượt chỉ tiêu 4 xã), tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 7%, vượt 1 điểm % so kế hoạch Trung ương giao…

PV: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ có những định hướng như thế nào để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình?

Ông Nông Đức Ngọc: Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; nắm chắc tình hình an ninh - chính trị trong vùng đồng bào DTTS. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh sẽ làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, quyết liệt, chủ động tham mưu phân bổ nguồn vốn bảo đảm nguồn lực để triển khai các dự án thành phần đạt kết quả tốt; phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát. Từ đó, có những hướng dẫn, định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện chương trình; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

PV: Xin cảm ơn ông!

Việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và của địa phương, cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt

Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt

Tin tức - Như Tâm - Lê Vũ - 21:06, 11/12/2023
Tối 10/12, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2023. Festival Tôm Cà Mau là sự kiện có quy mô khu vực và lần đầu tiên được tỉnh Cà Mau tổ chức.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thời sự - PV - 21:05, 11/12/2023
Ngày 11/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thân mật tiếp Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Hậu Giang: Khai mạc Triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam

Hậu Giang: Khai mạc Triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam

Du lịch - Như Tâm - Lê Vũ - 21:04, 11/12/2023
Sáng 11/12, Bộ NN&PTNT cùng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức khai mạc Triển lãm con đường lúa gạo Việt Nam với chủ đề “Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt” và đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam: Không gian triển lãm, sắp đặt con đường lúa gạo, chủ đề “Hành trình ngàn năm lúa gạo Việt” dài nhất - Phá Kỷ lục; Mô hình Bản đồ Việt Nam ghép từ các giống lúa đặc sản của các tỉnh, thành nhiều nhất
Khai mạc Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V

Khai mạc Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V

Khoa học - Công nghệ - Mỹ Dung - 21:01, 11/12/2023
Ngày 11/12, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V với chủ đề “Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.
Thanh Hóa: Nâng cao kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Thanh Hóa: Nâng cao kiến thức dân tộc cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Ngày 11/12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc - Học viện Dân tộc khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 cho 150 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 48): Xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS – Còn nhiều gian nan!

Thưa quý vị, bạo lực gia đình trong cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS là câu chuyện chưa bao giờ cũ. Vấn nạn này đang đẩy một bộ phận phụ nữ DTTS ngày càng trở nên bị tách biệt, tụt hậu trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay. Chương trình Vấn đề sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển hôm nay sẽ bàn về: Xóa bỏ vấn nạn bạo lực gia đình ở vùng đồng bào DTTS - -Còn nhiều gian nan!
Sớm hoàn thành việc nâng cấp lối mở A Pa Chải lên cửa khẩu Việt - Trung

Sớm hoàn thành việc nâng cấp lối mở A Pa Chải lên cửa khẩu Việt - Trung

Tin tức - Thanh Nguyên - Biên Cương - 20:49, 11/12/2023
Đoàn đại biểu của Đảng ủy, Chính phủ nhân dân trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành (Trung Quốc) sang thăm, tiến hành hội đàm và giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đảng ủy, UBND 2 xã Sín Thầu, Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha

Thời sự - PV - 20:35, 11/12/2023
Chiều 11/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thời sự - PV - 20:05, 11/12/2023
Chiều 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia do Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Manet dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Việt Nam, Campuchia phấn đấu đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương

Việt Nam, Campuchia phấn đấu đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương

Thời sự - PV - 17:10, 11/12/2023
Sáng 11/12, sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Sơn Dương (Tuyên Quang): Tiếp thêm động lực cho người dân thoát nghèo bền vững

Sơn Dương (Tuyên Quang): Tiếp thêm động lực cho người dân thoát nghèo bền vững

Kinh tế - Việt Hà - 12:17, 11/12/2023
Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ về vốn phát triển sản xuất, làm nhà ở, giải quyết việc làm... mà công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả tích cực. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển.