Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em ở Nghệ An: Công tác tuyên truyền, vận động được ưu tiên hàng đầu

Minh Thanh - 10:21, 10/03/2023

Thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em được các cấp hội phụ nữ ở Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt; bám sát các văn bản, chủ trương của cấp trên để chỉ đạo sâu sát, kịp thời đến cơ sở. Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, để các vấn đề triển khai có hiệu quả, thì việc được ưu tiên hàng đầu là công tác tuyên truyền, vận động để từ đó làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của toàn xã hội.

Diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong - ảnh CTV
Diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong - ảnh CTV

Ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động

Năm 2022, Dự án 8 về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thực hiện tại Nghệ An được bố trí hơn 9 tỷ đồng vốn sự nghiệp; trong đó, phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh hơn 2,7 tỷ đồng, phân bổ cho 11 huyện thuộc dự án 8 là hơn 6,3 tỷ đồng.

Để giải ngân vốn kịp thời, cũng như triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã chú trọng và ưu tiên cho công tác tuyên truyền, vận động để từ đó làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của toàn xã hội về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng phóng sự bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc tại các cuộc truyền thông. Nhờ vậy, việc tuyên truyền đã sát từng đối tượng hơn, mỗi người đều dễ dàng hiểu, nhớ và thấy được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, Hội LHPN cấp tỉnh cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho 100 cán bộ cấp tỉnh, huyện là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội LHPN tỉnh, UBND, các phòng và Hội LHPN các huyện; tổ chức 3 lớp tập huấn về nội dung này cho 320 cán bộ cấp xã là công chức văn hóa - xã hội, Tư pháp, Hội LHPN các xã tại 11 huyện.

 Đáng chú ý, tỉnh hội đã mở 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ truyền thông, cũng như ra mắt 2 Tổ truyền thông tại 2 xã điểm chỉ đạo của tỉnh là xã Yên Na, huyện Tương Dương và xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Các buổi truyền thông về giáo dục nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế đã được tập huấn, triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, xã Tri Lễ (Quế Phong), xã Châu Thái (Quỳ Hợp) thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

 Với địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều chị em phụ nữ, cũng như nhận thức chung về chăm sóc sức khỏe trẻ em, làm mẹ an toàn còn nhiều hạn chế thì công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều phương án, linh hoạt sáng tạo thông qua nguồn lực từ Chương trình MTQG luôn mang lại những hiệu quả thiết thực.

Các chị em phụ nữ tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp
Các chị em phụ nữ tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp

Phát huy vai trò Người uy tín 

Trên cơ sở yêu cầu của Dự án 8 và những định hướng, chỉ đạo từ tỉnh hội, Hội LHPN các huyện cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, với mục đích góp phần làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của mọi người về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em. Theo đó, một số huyện như Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu đã tổ chức được 16 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn,  bản.

Vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín cũng đã được phát huy, “tận dụng” triệt để trong công tác tuyên truyền. Hội LHPN các huyện đã tiến hành khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và thành lập tổ truyền thông tại cộng đồng với sự tham gia của các thành viên là những Người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn/bản, mỗi tổ đều có sự tham gia của cả nam và nữ. Tính đến hết năm 2022, đã thành lập được 32 tổ truyền thông cộng đồng tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Quỳ Châu.

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em đã thực hiện đã dạng, phong với với rất nhiều nội dung bổ ích, thiết thực. Tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu đã tổ chức 17 cuộc truyền thông về hỗ trợ chị em DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện; tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và Quỳ Châu đã tổ chức 12 cuộc truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới. 

Nghệ An là địa bàn tiềm ẩn nhiều phúc tạp về hoạt động mua bán người, trước tình hình ấy, các huyện cũng đã xây dựng được những mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người. Hoạt động này như thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng xấu sớm từ bỏ ý định “kiếm tiền, làm giàu” bằng hình thức mua bán người vẫn còn lẩn khuất trong mỗi bản làng.

Hội LHPN Nghệ An sơ kết dự án 8 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023
Hội LHPN Nghệ An sơ kết Dự án 8 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023

Đẩy mạnh các hoạt động xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

Theo đại diện Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Dự án 8 được thiết kế và triển khai bám sát yêu cầu định hướng; vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, Hội LHPN và các cấp chính quyền, các ngành liên quan đã nỗ lực, trách nhiệm thực hiện đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Các hoạt động triển khai đã được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Để thực hiện hiệu quả Dự án 8 về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, Tỉnh hội sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết giữa kỳ gắn với đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả dự án trong những năm tiếp theo. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát triển khai dự án tại các địa phương và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Trong năm 2023, hội LHPN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp; Tổ chức các hội thi/liên hoan chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào DTTS&MN. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, Người có uy tín. 

Đặc biệt, hướng dẫn, giám sát thực hiện hiệu quả 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và tuyên truyền, tư vấn và vận động nhóm phụ nữ DTTS sinh con tại nhà cao tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; triển khai mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học và các mô hình, hoạt động can thiệp tại các địa phương theo kế hoạch chỉ đạo điểm của tỉnh./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Một năm học khép lại cũng là lúc mạng xã hội tràn ngập hình ảnh giấy khen, bảng điểm, kết quả học tập của con trẻ do chính các bậc phụ huynh chia sẻ. Hành động tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại vô tình “tiếp tay” cho những kẻ lừa đảo thu thập dữ liệu và thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tinh vi sau này.
Tin nổi bật trang chủ
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở vùng DTTS: Tìm giải pháp căn cơ trên lộ trình thực hiện (Bài 3)

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới ở vùng DTTS: Tìm giải pháp căn cơ trên lộ trình thực hiện (Bài 3)

Giáo dục - Thúy Hồng - 4 giờ trước
Đảng và Nhà nước ta khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, chọn khoa học và giáo dục làm khâu đột phá cho phát triển, chọn giáo dục làm tiền đề, làm xương sống của phát triển bền vững. Việc đổi mới toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên đổi mới giáo dục như thế nào để phù hợp với thực tiễn cần phải có giải pháp căn cơ.
Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Chia sẻ thành tích của con trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Xã hội - Trương Vui - 4 giờ trước
Một năm học khép lại cũng là lúc mạng xã hội tràn ngập hình ảnh giấy khen, bảng điểm, kết quả học tập của con trẻ do chính các bậc phụ huynh chia sẻ. Hành động tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại vô tình “tiếp tay” cho những kẻ lừa đảo thu thập dữ liệu và thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tinh vi sau này.
Vân Canh (Bình Định): Cán bộ

Vân Canh (Bình Định): Cán bộ "đá bóng" trách nhiệm, đồng bào DTTS "dài cổ" chờ được cấp đất sản xuất

Bạn đọc - Lê Phương - 4 giờ trước
Xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) là địa phương đặc biệt khó khăn, hầu hết người dân là đồng bào DTTS nghèo cần được hỗ trợ đất sản xuất. Thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 755), từ năm 2015, xã đã lập phương án cấp 30 ha đất sản xuất cho 30 hộ nghèo, đồng thời hỗ trợ thêm mỗi hộ 10 triệu đồng. Trong đó, 9 triệu đồng dành để khai hoang, 1 triệu đồng mua cây giống. Tuy nhiên, khi thực hiện một số cán bộ địa phương thiếu trách nhiệm, cố tình làm khống hồ sơ để trục lợi, gây mất niềm tin trong Nhân dân.
Những ngôi nhà bích họa trên đỉnh Mã Pí Lèng

Những ngôi nhà bích họa trên đỉnh Mã Pí Lèng

Du lịch - Quỳnh Lưu - 4 giờ trước
Từ những bàn tay khéo léo của những họa sĩ tài ba thực hiện, hoàn thành đúng vào dịp diễn ra Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2023, 4 ngôi nhà trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đến chiêm ngưỡng chụp ảnh.
Bắc Giang: Nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao

Bắc Giang: Nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện cao

Tin tức - Trang Diệp - 4 giờ trước
Vừa qua, kết thúc đợt cao điểm vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, toàn tỉnh Bắc Giang có thêm 5.210 người tham gia, vượt 59% kế hoạch đề ra, tăng gấp 3,7 lần so với 4 tháng đầu năm 2023 và cao hơn 371 người so với Tháng cao điểm năm 2022.
Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 3/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã chủ trì cuộc họp lần thứ 3 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Tuyên Quang: Tín dụng chính sách

Tuyên Quang: Tín dụng chính sách "mở lối" thoát nghèo cho người dân

Kinh tế - Phương Linh - 4 giờ trước
Tín dụng chính sách không chỉ là "người bạn" đồng hành thân thiết của đồng bào các dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang mà còn là "trụ đỡ" trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân ở địa phương đã từng bước vươn lên, thoát nghèo bền vững.
“Bán đất như thế khác gì bán vịt trời cho dân”

“Bán đất như thế khác gì bán vịt trời cho dân”

Pháp luật - Việt Thắng – Nguyễn Khánh - 4 giờ trước
25 năm trước, gần 200 hộ dân được mua đất ở do xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bán. Đến nay, những hộ dân này vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) vì…xã bán trái thẩm quyền.
Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Thế giới đối mặt với ô nhiễm nhựa

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Thế giới đối mặt với ô nhiễm nhựa

Môi trường sống - PV - 4 giờ trước
Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.
V-League 2023 và những cuộc chiến ở

V-League 2023 và những cuộc chiến ở "đỉnh" và "đáy"

Thể thao - Giải trí - PV - 4 giờ trước
Vòng 11 V-League 2023 chứng kiến cả chung kết "xuôi" và "ngược". Ở trên đỉnh, Thanh Hóa liệu có bứt đi hay CAHN níu lại. Còn dưới đáy, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương, ai sẽ phát huy bản năng "sinh tồn" để trỗi dậy trước khi quá muộn.
Điện Biên phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Điện Biên phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật - PV - 4 giờ trước
Sáng 5/6, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an các tỉnh Bắc Lào phá thành công một chuyên án chung; bắt giữ ba đối tượng; thu giữ 7 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,5kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.