Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em ở Nghệ An: Công tác tuyên truyền, vận động được ưu tiên hàng đầu

Minh Thanh - 10:21, 10/03/2023

Thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em được các cấp hội phụ nữ ở Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt; bám sát các văn bản, chủ trương của cấp trên để chỉ đạo sâu sát, kịp thời đến cơ sở. Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, để các vấn đề triển khai có hiệu quả, thì việc được ưu tiên hàng đầu là công tác tuyên truyền, vận động để từ đó làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của toàn xã hội.

Diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong - ảnh CTV
Diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong - ảnh CTV

Ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động

Năm 2022, Dự án 8 về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thực hiện tại Nghệ An được bố trí hơn 9 tỷ đồng vốn sự nghiệp; trong đó, phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh hơn 2,7 tỷ đồng, phân bổ cho 11 huyện thuộc dự án 8 là hơn 6,3 tỷ đồng.

Để giải ngân vốn kịp thời, cũng như triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã chú trọng và ưu tiên cho công tác tuyên truyền, vận động để từ đó làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của toàn xã hội về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng phóng sự bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc tại các cuộc truyền thông. Nhờ vậy, việc tuyên truyền đã sát từng đối tượng hơn, mỗi người đều dễ dàng hiểu, nhớ và thấy được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, Hội LHPN cấp tỉnh cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho 100 cán bộ cấp tỉnh, huyện là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội LHPN tỉnh, UBND, các phòng và Hội LHPN các huyện; tổ chức 3 lớp tập huấn về nội dung này cho 320 cán bộ cấp xã là công chức văn hóa - xã hội, Tư pháp, Hội LHPN các xã tại 11 huyện.

 Đáng chú ý, tỉnh hội đã mở 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ truyền thông, cũng như ra mắt 2 Tổ truyền thông tại 2 xã điểm chỉ đạo của tỉnh là xã Yên Na, huyện Tương Dương và xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Các buổi truyền thông về giáo dục nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế đã được tập huấn, triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, xã Tri Lễ (Quế Phong), xã Châu Thái (Quỳ Hợp) thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

 Với địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều chị em phụ nữ, cũng như nhận thức chung về chăm sóc sức khỏe trẻ em, làm mẹ an toàn còn nhiều hạn chế thì công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều phương án, linh hoạt sáng tạo thông qua nguồn lực từ Chương trình MTQG luôn mang lại những hiệu quả thiết thực.

Các chị em phụ nữ tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp
Các chị em phụ nữ tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp

Phát huy vai trò Người uy tín 

Trên cơ sở yêu cầu của Dự án 8 và những định hướng, chỉ đạo từ tỉnh hội, Hội LHPN các huyện cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, với mục đích góp phần làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của mọi người về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em. Theo đó, một số huyện như Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu đã tổ chức được 16 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn,  bản.

Vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín cũng đã được phát huy, “tận dụng” triệt để trong công tác tuyên truyền. Hội LHPN các huyện đã tiến hành khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và thành lập tổ truyền thông tại cộng đồng với sự tham gia của các thành viên là những Người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn/bản, mỗi tổ đều có sự tham gia của cả nam và nữ. Tính đến hết năm 2022, đã thành lập được 32 tổ truyền thông cộng đồng tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Quỳ Châu.

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em đã thực hiện đã dạng, phong với với rất nhiều nội dung bổ ích, thiết thực. Tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu đã tổ chức 17 cuộc truyền thông về hỗ trợ chị em DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện; tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và Quỳ Châu đã tổ chức 12 cuộc truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới. 

Nghệ An là địa bàn tiềm ẩn nhiều phúc tạp về hoạt động mua bán người, trước tình hình ấy, các huyện cũng đã xây dựng được những mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người. Hoạt động này như thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng xấu sớm từ bỏ ý định “kiếm tiền, làm giàu” bằng hình thức mua bán người vẫn còn lẩn khuất trong mỗi bản làng.

Hội LHPN Nghệ An sơ kết dự án 8 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023
Hội LHPN Nghệ An sơ kết Dự án 8 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023

Đẩy mạnh các hoạt động xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

Theo đại diện Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Dự án 8 được thiết kế và triển khai bám sát yêu cầu định hướng; vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, Hội LHPN và các cấp chính quyền, các ngành liên quan đã nỗ lực, trách nhiệm thực hiện đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Các hoạt động triển khai đã được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Để thực hiện hiệu quả Dự án 8 về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, Tỉnh hội sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết giữa kỳ gắn với đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả dự án trong những năm tiếp theo. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát triển khai dự án tại các địa phương và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Trong năm 2023, hội LHPN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp; Tổ chức các hội thi/liên hoan chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào DTTS&MN. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, Người có uy tín. 

Đặc biệt, hướng dẫn, giám sát thực hiện hiệu quả 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và tuyên truyền, tư vấn và vận động nhóm phụ nữ DTTS sinh con tại nhà cao tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; triển khai mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học và các mô hình, hoạt động can thiệp tại các địa phương theo kế hoạch chỉ đạo điểm của tỉnh./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ngày hội trăng rằm cho thiếu nhi DTTS ở Mù Cang Chải

Ngày hội trăng rằm cho thiếu nhi DTTS ở Mù Cang Chải

Tại bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh và bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Nguyên Khôi cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức Ngày hội trăng rằm cho các bạn nhỏ DTTS tại Trường mầm non xã Mồ Dề.
Tin nổi bật trang chủ
Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Bài toán sắp xếp giáo viên ở Buôn Đôn vẫn chưa có lời giải

Giáo dục - Lê Hường - 1 giờ trước
Những năm gần đây, tình trạng, thừa- thiếu giáo viên cục bộ, nhất là việc thừa giáo viên dạy Âm nhạc, thiếu giáo viên dạy Tiếng Anh..., vẫn tồn tại trong các trường học, khiến ngành Giáo dục huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk gặp khó khăn trong xử lý, bố trí giáo viên đứng lớp để đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp

Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (có địa chỉ phường Đông Cương, TP Thanh Hóa); Nguyễn Giang Quân (SN 1969), kế toán trưởng; Lê Đình Đặng (SN 1989), kế toán viên nhà trường, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đắk Lắk: Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển”

Đắk Lắk: Hơn 1.300 tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển”

Sắc màu 54 - Lê Hường - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và Phát triển” năm 2023 tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển”. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và nhiều tác giải tham gia cuộc thi.
Những loại trái cây nào tốt cho người bị ung thư

Những loại trái cây nào tốt cho người bị ung thư

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 2 giờ trước
Trong quá trình điều trị ung thư, việc chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị bệnh. Trong đó, trái cây là thực phẩm giàu dinh dưỡng đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều trị ung thư, hệ miễn dịch của bạn đã bị suy yếu nên việc lựa chọn và tiêu thụ trái cây cần phải tiến hành thật thận trọng để hỗ trợ tiến trình điều trị mà không làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng. Dưới đây là những loại trái cây bệnh nhân ung thư nên lựa chọn trong quá trình điều trị bệnh.
Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trang địa phương - Như Tâm - 2 giờ trước
Ngày 27/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (SSYN) tỉnh Trà Vinh lần thứ VIII, nhiệm kì 2023 – 2028, với sự tham dự của 320 đại biểu chính thức.
Tin trong ngày - 25/9/2023

Tin trong ngày - 25/9/2023

Bản tin hôm nay, ngày 25/9, có những thông tin đáng chú ý sau: Đoàn công tác của Quốc hội hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng an sinh xã hội tại Yên Bái. Nông dân Hơ Moong chăm sóc sầu riêng bằng điện thoại di động. Gì Thàng - Điểm sáng an ninh trật tự. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không quốc tế

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng không quốc tế

Tin tức - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn HAECO Richard Sell, cùng đoàn công tác đang đến nghiên cứu cơ hội đầu tư vào tỉnh.
Thanh Hóa: Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt

Thanh Hóa: Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở, chia cắt

Tin tức - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Do mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày qua, lũ trên các sông ở Thanh Hóa đang dâng cao, xuất hiện các điểm sạt lở, một số địa phương bị chia cắt cục bộ. Cơ quan chức năng đã có Công điện khẩn chỉ đạo triển khai các phương án sơ tán dân sinh sống sinh sống ở vùng bãi sông, tuần tra canh gác đê và hộ đê...
Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Luận điệu “bẻ lái”, xuyên tạc về đường lối đối ngoại của Việt Nam

Chống diễn biến hòa bình - PV - 2 giờ trước
Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.
Hoa hậu Du lịch Việt Nam: “Lan tỏa yêu thương” đến trẻ em DTTS vùng cao Tây Bắc

Hoa hậu Du lịch Việt Nam: “Lan tỏa yêu thương” đến trẻ em DTTS vùng cao Tây Bắc

Tin tức - Vàng Ni - Tào Đạt - 2 giờ trước
Với mong muốn lan tỏa yêu thương đến trẻ em nghèo vùng cao, Ban Tổ chức (BTC) Hoa hậu Du lịch Việt Nam đã có chuyến thiện nguyện mang tên “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tới thăm và trao quà cho những em học sinh DTTS tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) nhân dịp Tết Trung thu đang cận kề, đồng thời chia sẻ khó khăn đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai do trận lũ quét 12/9 vừa qua….
Đắk Lắk: Nữ sinh tử vong trong giờ học Giáo dục thể chất

Đắk Lắk: Nữ sinh tử vong trong giờ học Giáo dục thể chất

Pháp luật - Lê Hường - 5 giờ trước
Sáng 27/9, Trường THCS Tân Lợi đã có báo cáo gửi UBND và Công an phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về trường hợp học sinh tử vong trong giờ học Giáo dục thể chất.