Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em ở Nghệ An: Công tác tuyên truyền, vận động được ưu tiên hàng đầu

Minh Thanh - 10:21, 10/03/2023

Thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em được các cấp hội phụ nữ ở Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt; bám sát các văn bản, chủ trương của cấp trên để chỉ đạo sâu sát, kịp thời đến cơ sở. Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, để các vấn đề triển khai có hiệu quả, thì việc được ưu tiên hàng đầu là công tác tuyên truyền, vận động để từ đó làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của toàn xã hội.

Diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong - ảnh CTV
Diễu hành hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái tại huyện Quế Phong - ảnh CTV

Ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động

Năm 2022, Dự án 8 về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thực hiện tại Nghệ An được bố trí hơn 9 tỷ đồng vốn sự nghiệp; trong đó, phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh hơn 2,7 tỷ đồng, phân bổ cho 11 huyện thuộc dự án 8 là hơn 6,3 tỷ đồng.

Để giải ngân vốn kịp thời, cũng như triển khai thực hiện dự án có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã chú trọng và ưu tiên cho công tác tuyên truyền, vận động để từ đó làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành động của toàn xã hội về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng phóng sự bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc tại các cuộc truyền thông. Nhờ vậy, việc tuyên truyền đã sát từng đối tượng hơn, mỗi người đều dễ dàng hiểu, nhớ và thấy được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, Hội LHPN cấp tỉnh cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho 100 cán bộ cấp tỉnh, huyện là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội LHPN tỉnh, UBND, các phòng và Hội LHPN các huyện; tổ chức 3 lớp tập huấn về nội dung này cho 320 cán bộ cấp xã là công chức văn hóa - xã hội, Tư pháp, Hội LHPN các xã tại 11 huyện.

 Đáng chú ý, tỉnh hội đã mở 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ truyền thông, cũng như ra mắt 2 Tổ truyền thông tại 2 xã điểm chỉ đạo của tỉnh là xã Yên Na, huyện Tương Dương và xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Các buổi truyền thông về giáo dục nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế đã được tập huấn, triển khai tại huyện Nghĩa Đàn, xã Tri Lễ (Quế Phong), xã Châu Thái (Quỳ Hợp) thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

 Với địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi nhiều chị em phụ nữ, cũng như nhận thức chung về chăm sóc sức khỏe trẻ em, làm mẹ an toàn còn nhiều hạn chế thì công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều phương án, linh hoạt sáng tạo thông qua nguồn lực từ Chương trình MTQG luôn mang lại những hiệu quả thiết thực.

Các chị em phụ nữ tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp
Các chị em phụ nữ tham gia hoạt động truyền thông tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp

Phát huy vai trò Người uy tín 

Trên cơ sở yêu cầu của Dự án 8 và những định hướng, chỉ đạo từ tỉnh hội, Hội LHPN các huyện cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, với mục đích góp phần làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của mọi người về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em. Theo đó, một số huyện như Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu đã tổ chức được 16 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn,  bản.

Vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín cũng đã được phát huy, “tận dụng” triệt để trong công tác tuyên truyền. Hội LHPN các huyện đã tiến hành khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và thành lập tổ truyền thông tại cộng đồng với sự tham gia của các thành viên là những Người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn/bản, mỗi tổ đều có sự tham gia của cả nam và nữ. Tính đến hết năm 2022, đã thành lập được 32 tổ truyền thông cộng đồng tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Quỳ Châu.

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em đã thực hiện đã dạng, phong với với rất nhiều nội dung bổ ích, thiết thực. Tại các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu đã tổ chức 17 cuộc truyền thông về hỗ trợ chị em DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện; tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và Quỳ Châu đã tổ chức 12 cuộc truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới. 

Nghệ An là địa bàn tiềm ẩn nhiều phúc tạp về hoạt động mua bán người, trước tình hình ấy, các huyện cũng đã xây dựng được những mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người. Hoạt động này như thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng xấu sớm từ bỏ ý định “kiếm tiền, làm giàu” bằng hình thức mua bán người vẫn còn lẩn khuất trong mỗi bản làng.

Hội LHPN Nghệ An sơ kết dự án 8 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023
Hội LHPN Nghệ An sơ kết Dự án 8 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023

Đẩy mạnh các hoạt động xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

Theo đại diện Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Dự án 8 được thiết kế và triển khai bám sát yêu cầu định hướng; vừa mang tính toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, Hội LHPN và các cấp chính quyền, các ngành liên quan đã nỗ lực, trách nhiệm thực hiện đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Các hoạt động triển khai đã được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Để thực hiện hiệu quả Dự án 8 về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em, Tỉnh hội sẽ tổ chức đánh giá, sơ kết giữa kỳ gắn với đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả dự án trong những năm tiếp theo. Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát triển khai dự án tại các địa phương và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Trong năm 2023, hội LHPN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng trên các kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp; Tổ chức các hội thi/liên hoan chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào DTTS&MN. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tại các cấp và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, Người có uy tín. 

Đặc biệt, hướng dẫn, giám sát thực hiện hiệu quả 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và tuyên truyền, tư vấn và vận động nhóm phụ nữ DTTS sinh con tại nhà cao tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; triển khai mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường học và các mô hình, hoạt động can thiệp tại các địa phương theo kế hoạch chỉ đạo điểm của tỉnh./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
"Chìa khóa" giảm nghèo bền vững cho thanh niên DTTS

"Chìa khóa" giảm nghèo bền vững cho thanh niên DTTS

Theo số liệu thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Lào Cai có hơn 70% lao động là người DTTS tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, công tác đào tạo nghề gắn với thực tế vùng miền và việc làm, chính là chìa khóa cho công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023

Văn bản chính sách mới - T.Hợp - 2 giờ trước
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành công văn hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023. Theo đó, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bình đẳng giới trong năm 2023.
Kinh nghiệm đăng kiểm xe ở các nước trên thế giới

Kinh nghiệm đăng kiểm xe ở các nước trên thế giới

Xã hội - PV - 2 giờ trước
Các nước trên thế giới có những thủ tục đăng kiểm xe khác nhau, tùy thuộc vào quy định và tiêu chuẩn an toàn đường bộ của từng quốc gia.
Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường Dân tộc nội trú

Thông tư 04 gỡ khó cho hệ thống trường Dân tộc nội trú

Giáo dục dân tộc - Thuý Hồng - 3 giờ trước
Để mô hình trường nội trú phát triển, phát huy được chức năng, hiệu quả giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT. Nội dung thông tư mới được đánh giá sẽ khắc phục được những khó khăn bất cập về chế độ chính sách trong giai đoạn mới.
Tin trong ngày - 20/3/2023

Tin trong ngày - 20/3/2023

Media - BDT - 3 giờ trước
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản Tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin hôm nay có những thông tin chính sau: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát; Nhiều hoạt động ý nghĩa của UBDT tại Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2023; Ứng dụng công nghệ số chống buôn lậu, gian lận thương mại; cùng các tin tức thời sự khác. Sau đây là thông tin chi tiết.
Ứng dụng công nghệ số chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng công nghệ số chống buôn lậu, gian lận thương mại

Pháp luật - BĐT - 4 giờ trước
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không.
"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

"Lương thực cho em" - Mô hình hiệu quả cần được nhân rộng

Sau khi Quyết định 861 có hiệu lực, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp không ít khó khăn do nguồn hỗ trợ của Nhà nước không còn. “Cái khó ló cái khôn”, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các trường học đã kịp thời tháo gỡ nút thắt. Một trong những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế đó là mô hình "Lương thực cho em" được Trường Tiểu học và THCS Bản Xèo duy trì 2 năm nay. Mô hình đã giúp cho hoạt động bán trú cũng như các hoạt động giáo dục khác của nhà trường ổn định trong thời gian vừa qua.

"Chìa khóa" giảm nghèo bền vững cho thanh niên DTTS

Nghề nghiệp - Việc làm - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Theo số liệu thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay tỉnh Lào Cai có hơn 70% lao động là người DTTS tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chính vì vậy, công tác đào tạo nghề gắn với thực tế vùng miền và việc làm, chính là chìa khóa cho công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
Cộng đồng dân tộc Cống nỗ lực bảo tồn trang phục truyền thống

Cộng đồng dân tộc Cống nỗ lực bảo tồn trang phục truyền thống

Sắc màu 54 - Diệp Chi - 4 giờ trước
Nằm yên bình bên dòng Nậm Núa, bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên có 54 hộ dân, với hơn 250 nhân khẩu đồng bào Cống - một trong những dân tộc rất ít người sinh sống tại tỉnh Điện Biên. Với sự tiếp sức của các cấp, ngành, người Cống nơi đây đang nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, trong đó có trang phục truyền thống.
Tự hào khi được tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Tự hào khi được tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Pháp luật - Lê Hường - 4 giờ trước
Định kỳ hằng quý, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk lại cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk tuần tra biên cương, mốc giới. Đây là một trong những hoạt động phối hợp thiết thực, thường xuyên giữa quân và dân nơi biên giới nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.
Bình Thuận: Phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

Bình Thuận: Phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - L.Phương - 4 giờ trước
Tỉnh Bình Thuận có 34 dân tộc thiểu số (DTTS) với hơn 100.000 người, chiếm khoảng 8% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Gia Lai: Gia tăng tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên DTTS

Gia Lai: Gia tăng tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên DTTS

Pháp luật - Ngọc Thu - 4 giờ trước
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai, trong tổng số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian qua có tới 70% số vụ liên quan đến độ tuổi trẻ em là người DTTS. Trước diễn biến phức tạp về trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống.