Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

Giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 - dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

PV - 10:50, 28/04/2022

Nhằm giành thế chủ động trên chiến trường, tạo thế có lợi trong đàm phán tại Paris, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường miền Nam, lấy Trị-Thiên làm hướng tiến công chiến lược chủ yếu.


Phút nghỉ ngơi sau trận đánh của phóng viên Đoàn Công Tính cùng các chiến sĩ Trung đoàn 48 và K8 tại Thành cổ Quảng Trị, năm 1972. (Ảnh tư liệu: Đoàn Công Tính)
Phút nghỉ ngơi sau trận đánh của phóng viên Đoàn Công Tính cùng các chiến sĩ Trung đoàn 48 và K8 tại Thành cổ Quảng Trị, năm 1972. (Ảnh tư liệu: Đoàn Công Tính)

Thực hiện chủ trương đó, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng, giải phóng tỉnh Quảng Trị, chống địch tái chiếm, giữ vững thị xã, Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm, góp phần làm xoay chuyển cục diện chiến trường, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, rút quân Mỹ và đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Một là, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng là điều kiện tiên quyết để lần đầu tiên ta giải phóng một tỉnh ở miền Nam. Tháng 5/1971, Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ: Đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị, ngoại giao, phát triển thế chiến lược tiến công mới trên toàn chiến trường miền Nam và trên cả chiến trường Đông Dương, đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, đánh bại một bước quan trọng kế hoạch xâm lược của chúng ở Campuchia và Lào, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972.

Đầu tháng 6/1971, Quân ủy Trung ương họp, dự kiến mở cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam trong năm 1972; xác định hướng phối hợp quan trọng là miền núi Tây Trị-Thiên. Trước thực tế công tác chuẩn bị của ta khó khăn, tình hình địch thay đổi, ngày 11/3/1972, Quân ủy Trung ương quyết định điều chỉnh hướng tiến công chiến lược chủ yếu. Ngày 23/3/1972, Bộ Chính trị phê chuẩn kế hoạch cuộc tiến công chiến lược năm 1972, lấy Trị-Thiên làm hướng tiến công chiến lược chủ yếu, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai hướng phối hợp quan trọng.

Bằng đòn tiến công Trị-Thiên, ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Sự kiện lần đầu tiên ta giải phóng một tỉnh ở miền Nam đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho toàn dân, toàn quân ta giữ vững quyết tâm, đẩy mạnh tiến công địch; đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Kế thừa quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng, toàn quân cần nâng cao năng lực dự báo tình hình, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”; xây dựng củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân. Quán triệt và thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các chiến lược chuyên ngành khác. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hai là, lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, ta tiến hành một chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, dài ngày, đánh dấu bước phát triển của nghệ thuật tác chiến chiến dịch. Quân và dân ta đã kết hợp chặt chẽ giữa tiêu diệt địch và phá thế phòng thủ của chúng, vừa tổ chức đột phá mạnh, vừa tổ chức thọc sâu, vu hồi, chia cắt để tiêu diệt địch, giải phóng tỉnh Quảng Trị và ba xã thuộc huyện Hương Điền tỉnh Thừa Thiên.

Quá trình chiến đấu, bộ đội chủ lực phối hợp với bộ đội địa phương, du kích liên tục tiến công, phá vỡ các tuyến phòng thủ kiên cố của địch. Phối hợp với bộ đội chủ lực, lực lượng vũ trang địa phương liên tục tác chiến ở tây đường 12, tiêu diệt lực lượng bảo an, dân vệ và phá vỡ hệ thống chính quyền tay sai của địch ở địa phương, thúc đẩy phong trào nổi dậy của quần chúng.

Kết quả hoạt động của các lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị đã làm cho chương trình bình định trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” bị thất bại nghiêm trọng. Từ ngày 28/6/1972, địch bắt đầu phản công ồ ạt. Các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương vừa đánh địch vừa tạo thế, vừa điều chỉnh kế hoạch tác chiến, vừa khẩn trương hoàn chỉnh thế trận, đánh bại phản công của địch, giữ vững vùng giải phóng và mở rộng địa bàn chiến lược.

Lực lượng du kích vừa làm nhiệm vụ dẫn đường, vừa đánh địch rộng khắp, vừa đưa nhân dân ở những nơi địch đánh phá ác liệt ra vùng giải phóng. Quân và dân Mặt trận Quảng Trị đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kìm giữ một bộ phận lớn lực lượng cơ động chiến lược của địch, tạo điều kiện cho các mặt trận khác tiến công địch.

Kế thừa truyền thống, kinh nghiệm của cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cần coi trọng xây dựng lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng phối hợp tác chiến cao, làm lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ các cấp vững chắc.

Ba là, lần đầu tiên trên chiến trường miền nam, ta tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch. Sau hơn một tháng từ khi Chiến dịch Trị-Thiên mở màn, ta đã đánh bại những đơn vị tinh nhuệ nhất của địch. Trong phản công tái chiếm thị xã và Thành cổ Quảng Trị, địch phải sử dụng đại bộ phận lực lượng cơ động chiến lược, nhưng vẫn bị ta đánh bại.

Mặc dù sử dụng tối đa lực lượng, nhưng địch chỉ chiếm lại được Thành cổ sau khi ta rút khỏi thị xã (16/9/1972). Lực lượng tổng dự bị chiến lược của địch bị tổn thất nặng nề, buộc phải rút ra hoặc chuyển sang chiếm đóng để củng cố. Chúng ta đã thắng địch trong cuộc đọ sức quyết liệt nhất ở thời điểm quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn quân cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Phát huy thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào nghiên cứu phát triển khoa học-công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Bốn là, cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị đánh dấu sự thành công của việc kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao. Với mong muốn đàm phán trên thế mạnh, địch tập trung tối đa lực lượng để chiếm lại thị xã và Thành cổ bằng mọi giá.

Đối với ta, trụ vững, bảo vệ thị xã và Thành cổ Quảng Trị càng lâu càng tốt là một yêu cầu rất cao đối với các đơn vị giữ Thành. Giữ được thị xã và Thành cổ 81 ngày đêm, ta đã đánh bại ý đồ tái chiếm hoàn toàn tỉnh Quảng Trị của địch, bảo vệ được 85% diện tích của tỉnh cho đến ngày ký Hiệp định Paris, góp phần buộc đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trong thế thua. Đó là thắng lợi của sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả giữa mặt trận quân sự với mặt trận ngoại giao ở giai đoạn quyết định của cách mạng miền Nam.

Thực hiện phương châm chiến lược “vừa đánh vừa đàm” năm 1972 để đi tới ký kết Hiệp định Paris là bài học quý trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại hội XIII của Đảng xác định: Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc. Công tác đối ngoại quốc phòng cần chủ động vừa hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; vận dụng linh hoạt, mềm dẻo sách lược theo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nâng tầm đối ngoại đa phương; gắn đối ngoại quốc phòng với các mặt trận đối ngoại. Chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng Chiến lược Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo, vì lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giải phóng tỉnh Quảng Trị và thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 đã ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, quân và dân Mặt trận Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, làm nên chiến công vang dội, góp phần quan trọng buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, hoàn thành nhiệm vụ chiến lược “đánh cho Mỹ cút”, tạo điều kiện, thời cơ tiến lên “đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Tin cùng chuyên mục
Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Tích cực chuẩn bị cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại, dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2022 tại Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tại sự kiện, sẽ diễn ra màn đại Xòe đoàn kết với 2.022 người tham gia. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
Tin nổi bật trang chủ
Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Không để xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) mãi là điểm nóng về ma túy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng luôn trong tâm thế quyết liệt và bằng nhiều giải pháp để xóa bỏ những câu chuyện buồn, mang lại bình an cho Nhân dân.
Lịch thi đấu vòng loại của đội xe tăng Việt Nam ở Army Games 2022

Lịch thi đấu vòng loại của đội xe tăng Việt Nam ở Army Games 2022

Thể thao - Giải trí - Hoàng Minh - 27 phút trước
Ban tổ chức Hội thao quân sự Army Games 2022 đã công bố lịch thi đấu của các đội tuyển tham gia môn "Xe tăng hành tiến" tại Nga.
Việt Nam đăng cai tổ chức trực tiếp Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022

Việt Nam đăng cai tổ chức trực tiếp Diễn đàn du lịch Mekong năm 2022

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 28 phút trước
Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 nhằm tái thiết, làm mới ngành du lịch, hướng tới thúc đẩy hành động thực tế và xây dựng ngành du lịch Tiểu vùng tự cường, toàn diện, bền vững và thành công hơn.
Hưởng ứng Ngày Voi thế giới 12/8: Tương lai nào cho loài voi Việt Nam?

Hưởng ứng Ngày Voi thế giới 12/8: Tương lai nào cho loài voi Việt Nam?

Tin tức - Minh Hoàng - 33 phút trước
Ngày 12/8 hàng năm được chọn làm Ngày Voi thế giới. Được khởi xướng từ năm 2011, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Đến nay, Ngày Voi thế giới đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nâng cao nhận thức về bảo vệ voi, tìm kiếm các giải pháp giảm xung đột giữa voi và người, cũng như nỗ lực bảo tồn loài này trong tự nhiên.
Thu nhập của lao động nhiều ngành tăng trong 6 năm qua

Thu nhập của lao động nhiều ngành tăng trong 6 năm qua

Kinh tế - Minh Hoàng - 1 giờ trước
Tổng cục Thống kê vừa có Báo cáo Niên giám Thống kê năm 2021, theo đó thu nhập cá nhân bình quân 1 tháng của lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng rõ rệt trong giai đoạn 2015 - 2020.
Cần Thơ: Công an quận Ninh Kiều triệt phá chuyên án mua bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Cần Thơ: Công an quận Ninh Kiều triệt phá chuyên án mua bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Pháp luật - Minh Triết - 1 giờ trước
Ngày 12/8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an quận Ninh Kiều vừa phối hợp triệt phá Chuyên án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong khu vực phía Nam.
Trải nghiệm Trà Vinh

Trải nghiệm Trà Vinh

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh là một gam màu xanh mát bởi những cánh đồng lúa, vườn cây hoa trái, cùng hệ thống kênh, rạch và bãi biển trải dài thơ mộng. Đến với Trà Vinh, bạn còn được được thưởng lãm kiến trúc độc đáo của 150 ngôi chùa Khmer và những lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm vô cùng hấp dẫn.
Đêm rằm tháng 7 thú vị: Siêu Trăng và mưa sao băng Perseids cùng xuất hiện

Đêm rằm tháng 7 thú vị: Siêu Trăng và mưa sao băng Perseids cùng xuất hiện

Khoa học - Công nghệ - PV - 1 giờ trước
Tối 12/8/2022 (tức Rằm tháng 7 Âm lịch), Siêu trăng cuối cùng của năm 2022 và mưa sao băng Perseids - một trong những trận mưa sao băng sáng nhất năm sẽ cùng xuất hiện.
Thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng trở lại V-League

Thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng trở lại V-League

Thể thao - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Chuyện bến đỗ mới của Đặng Văn Lâm đang là chủ đề nóng nhất thời gian gần đây trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam. Nhiều thông tin cho rằng, anh chuẩn bị chia tay CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) để về nước thi đấu ở V-League.
Bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ôtô từ 1/10

Bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ôtô từ 1/10

Kinh tế - Minh Hoàng - 2 giờ trước
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp thứ 3 trong các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp thứ 3 trong các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

Xã hội - Hồng Phúc - 2 giờ trước
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) xếp hạng 3 trong Bảng xếp hạng 17 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công (DVC) với nhiều chỉ số đạt thứ hạng cao như: nhân lực số, hoạt động chuyển đổi số và nhận thức số.
Làn sóng đưa âm nhạc hàn lâm… xuống phố

Làn sóng đưa âm nhạc hàn lâm… xuống phố

Thể thao - Giải trí - PV - 2 giờ trước
Tiếp nối các hoạt động thử nghiệm đưa âm nhạc hàn lâm ra khỏi nhà hát, “xuống đường” hòa nhập với đông đảo công chúng, gần đây nhiều nghệ sĩ đã có những đổi mới phong cách giới thiệu với các dự án đưa nhạc cổ điển tới những không gian mới để kết nối với khán giả nhiều hơn.