Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đại hội của niềm tin và kỳ vọng

Sỹ Hào - 09:30, 07/02/2021

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp với những điểm nhấn đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Đại hội mang niềm tin và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Đất nước phát triển thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh là khát vọng của Nhân dân ta, là ý chí của Đảng và Nhà nước ta. Khát vọng ấy đã trở thành động lực, thành đích đến để toàn dân tộc cùng cố gắng thực hiện.

Và sau 35 năm đổi mới (1986 - 2021), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đứng trước cơ hội để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng. Sau 35 năm, không chỉ chính trị, xã hội ổn định, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt mà chúng ta đã trở thành một nước đang phát triển, nằm trong nhóm 4 nước đứng đầu của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những thành tựu đặc biệt. Nhất là trên lĩnh vực kinh tế, trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Trong năm 2021, tác động của đại dịch Covid-19 được dự báo vẫn rất nặng nề nhưng Ngân hàng Thế giới (WB) lạc quan nhận định, mức tăng trưởng kinh tế của nước ta sẽ đạt 6,8%. Còn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - trong “Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới” của mình, dù có thận trọng hơn WB nhưng cũng dự báo, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Việt Nam đạt khoảng 6,5%; tiếp tục nằm trong nhóm có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới…

Những thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XII nói riêng, trong 35 năm đổi mới nói chung đã nâng cao vị thế, uy tín của đất nước ta, của Đảng ta trên trường quốc tế. Đây là nền tảng, là động lực để Đảng ta vạch ra đường lối phát triển mới cho dân tộc ta, đất nước ta trong thời kỳ mới.

Đường lối phát triển này đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua ngày 1/2/2021. Nghị quyết đề ra đường lối phát triển đất nước với tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ 21 chứ không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ sắp tới.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII xác định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; trở thành nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Và đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu lớn, tầm nhìn mới này là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội, sáng 29/1/2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội, sáng 29/1/2021.

Vì hạnh phúc của Nhân dân

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh đất nước có những cơ hội mới, nhưng thách thức cũng không hề nhỏ. Nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ, không phải cứ thu nhập cao, tốc độ tăng trưởng nhanh là sung sướng, mà quan trọng nhất là cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Từ thực tiễn đó, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” của Nhân dân. Đại hội nào Đảng ta cũng đặt Nhân dân là chủ thể và đặc biệt coi trọng vai trò của Nhân dân. Nhưng đến Đại hội XIII, do yêu cầu phát triển đất nước rất cao và trước một bối cảnh rất nhiều thời cơ thuận lợi và đầy thử thách, vai trò của Nhân dân càng lớn. Tiếp tục phát triển tư duy về Nhân dân mà trước đây nói là cơ chế dân chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; nhưng lần này, Nghị quyết Đại hội XIII định hướng thêm vai trò “dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước ta không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân. Vì vậy, vì hạnh phúc của Nhân dân là một điểm nhấn đáng chú ý trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhưng điều quan trọng nhất là làm thế nào để đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ trong phiên bế mạc Đại hội XIII sáng 1/2/2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: “Có làm được hay không, mai kia có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc của Nhân dân hay không đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng là tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân ta, được gửi gắm vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, là những người ưu tú nhất sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21./.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng có số lượng đại biểu dự Đại hội đông nhất từ trước tới nay, với 1.587 đại biểu, đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên. Công tác tổ chức Đại hội rất tốt, chu đáo, tạo điều kiện tối đa cho các đại biểu từ nhiều nơi xa xôi về, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khoa học nên khi bầu Ban Chấp hành chỉ bầu một lần; Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành dự kiến họp một ngày nhưng chỉ họp một buổi đã hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Tuyên truyền

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Tuyên truyền. Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT.
Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Tin tức - PV - 21:53, 07/05/2021
Tối 7/5, thông tin từ Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Công an Yên Bái bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Công an Yên Bái bắt 3 đối tượng vận chuyển 7 bánh heroin

Pháp luật - PV - 19:47, 07/05/2021
Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép 7 bánh heroin.
Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca

Chiều 7/5: Thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện K là 11 ca

Tin tức - PV - 19:24, 07/05/2021
Bản tin chiều ngày 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 40 ca cộng đồng, trong đó riêng Bệnh viện K có 11 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.137 bệnh nhân.
Yên Bái: Căng mình phòng chống Covid - 19 tại các chốt kiểm dịch

Yên Bái: Căng mình phòng chống Covid - 19 tại các chốt kiểm dịch

Xã hội - Trọng Bảo - 19:23, 07/05/2021
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, để tăng cường công tác phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch. Tại đây, lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Mường Lát (Thanh Hóa):

Mường Lát (Thanh Hóa): "Vỡ mộng" với cây thoát nghèo!

Kinh tế - Quỳnh Trâm - 19:12, 07/05/2021
Thực hiện dự án trồng rừng, từ cuối 2011 đến 2019, đồng bào vùng biên Mường Lát đã trồng, chăm sóc lên đến 17.000 ha cây xoan, lát; trong đó chủ yếu là cây xoan. Cây xoan được trồng không chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, mà còn mang kỳ vọng trở thành cây thoát nghèo cho người dân nơi đây. Song, gần 10 năm qua, cây trồng này gần như không phát triển.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Sự kiện - Bình luận - Hiếu Anh - 18:43, 07/05/2021
Vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách này có nhiều ứng cử viên (UCV) người DTTS đến từ các địa phương, đơn vị, lĩnh vực công việc nhau. Tuy nhiên, trong Chương trình hành động họ có chung một điểm là hướng về cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về chia sẻ của một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội người DTTS.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Giáo dục - Phương Ngọc (t/h) - 15:09, 07/05/2021
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các trường cao đẳng sư phạm, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: "Phong tỏa bệnh viện K, nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Tin tức - PV - 11:34, 07/05/2021
"Từ giờ phút này, bắt đầu thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ bệnh nhân đặc biệt mới tiếp nhận", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói khi đến kiểm tra tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Châu Á tiếp tục là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Tin tức - PV - 11:00, 07/05/2021
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 7/5/2021 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận có tổng cộng 156.672.834 ca nhiễm COVID-19, trong đó 3.269.034 ca tử vong và 134.036.491 ca bình phục. Châu Á hiện là tâm dịch của thế giới khi đã có tổng cộng 42.485.041 ca nhiễm và 552.512 ca tử vong.
Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu): Sai lầm trong công tác cán bộ hay “nâng đỡ không trong sáng”? (Bài 2)

Bạn đọc - Sỹ Hào - 10:30, 07/05/2021
Báo Dân tộc và Phát triển ra ngày 23/4/2021 đăng tải bài viết: “Xử lý cán bộ sai phạm ở Mường Tè (Lai Châu) – Tiền hậu bất nhất”. Bài viết phản ánh, các cơ quan chức năng của Mường Tè dù đã có kết luận về những sai phạm của bà Lý Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng San nhưng lại xử lý rất nửa vời. Trong khi đó, những sai phạm của bà Yên, nhất là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước.