Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

“Đại đoàn kết, đại thành công” chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ

GS.TS Hoàng Chí Bảo - 07:05, 11/02/2021

Đoàn kết và đại đoàn kết là tư tưởng lớn, có tầm chiến lược trong đường lối và phương pháp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản sắc văn hóa các dân tộc được Đảng, Nhà nước quan tâm giữ gìn, phát huy.
Bản sắc văn hóa các dân tộc được Đảng, Nhà nước quan tâm giữ gìn, phát huy.

Suốt đời vì nước vì dân là phẩm chất cao quý, nổi bật và nhất quán trong cuộc đời và sự nghiệp của Người. Hồ Chí Minh đã từng nói, phục vụ Nhân dân là phục tùng một chân lý cao nhất. Tin tưởng mãnh liệt vào vai trò to lớn và sức sáng tạo của dân, Người dày công gây dựng và phát triển các phong trào quần chúng để tạo nên sức mạnh toàn dân dựa trên sức mạnh của lòng yêu nước thương nòi, truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc, sức cố kết cộng đồng, giá trị cao quý của đạo đức, văn hóa Việt Nam.

Người khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của Nhân dân. Và, thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn, để thực hiện mọi nhiệm vụ.

Người nhiều lần nhắc lại câu ca dao bình dị trong đời sống thường nhật của dân mà có ý nghĩa như đúc kết một chân lý.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu

Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Một trong những tổng kết thực tiễn lớn đồng thời là một kết luận khoa học chính xác nhất mà Người nêu lên là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Vượt qua mọi thử thách của thời gian, tư tưởng đó của Người trở thành một giá trị bền vững như quy luật tồn tại và phát triển của muôn đời.

Trong các tác phẩm, văn kiện chính trị, thư từ và lời kêu gọi cổ vũ đồng bào đoàn kết đánh đuổi thực dân đế quốc, cứu nước cứu nhà, khởi nghĩa giành chính quyền, gây dựng chế độ mới… tư tưởng chủ đạo của Người là “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Muốn vậy phải đoàn kết lại, đồng tâm nhất trí, đồng sức đồng lòng để thực hiện mục tiêu, lý tưởng. Người luôn nhấn mạnh phải dựa vào sức mạnh đông đảo của Nhân dân. Chiến lược đoàn kết, đại đoàn kết được Người khéo léo và tinh tế chuyển thành đường lối, phương pháp và chính sách, thành khẩu hiệu tuyên truyền, thành các biện pháp cụ thể, thiết thực mà Người gọi là “cách làm”, vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Người định nghĩa chính trị nổi bật ở hai điều cốt yếu: Đoàn kết và thanh khiết.

Mùa cà phê ở Tây Nguyên.
Mùa cà phê ở Tây Nguyên.

Cách mạng muốn thành công phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà nhân hòa là quyết định. “Nhân hòa” là kết quả do dân chủ - đoàn kết - đồng thuận mà thành. Để dân chúng ủng hộ cách mạng phải làm cho dân hiểu mục đích cần làm, phương pháp cần theo, phương châm cần thực hiện, quan điểm, nguyên tắc cần giữ vững, từ đó dân tin, dân giúp đỡ, dân ủng hộ, dân bảo vệ. Người nhấn mạnh, không chỉ có quyết tâm mà phải giữ được tín tâm, nên cán bộ, đảng viên phải có đức hy sinh, gương mẫu và tiên phong, luôn biết cách làm dân vận cho đúng, cho khéo. Bảo đảm lợi quyền chính đáng của dân là điều mấu chốt để đoàn kết dân, củng cố mối liên hệ máu thịt giữa dân với Đảng, giữa dân với nước, làm sao cho dân thấy rõ, cảm nhận trực tiếp đức Trung - Hiếu, tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, mang trọng trách lớn.

Những chỉ dẫn đó của Người giản dị, thiết thực mà vô cùng sâu sắc.

Ở cương vị người đứng đầu Chính phủ, là Chủ tịch nước - nguyên thủ quốc gia trong một thời gian dài - 24 năm liền, Người hết lòng chăm lo củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, nhất là khi Đảng đã cầm quyền. Trong Di chúc, Người căn dặn bao điều hệ trọng, trước hết nói về Đảng, mà trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết là vấn đề đoàn kết trong Đảng. Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, từ Trung ương tới chi bộ như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đẩy mạnh thường xuyên tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng, làm gương mẫu cho sự đoàn kết dân tộc và đoàn kết xã hội. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Nước ta là nước đa dân tộc nên sức mạnh đoàn kết phải làm cho các dân tộc đa số cũng như thiểu số trong đại gia đình dân tộc Việt Nam thương yêu, đoàn kết, tôn trọng, tin cậy, bình đẳng giúp đỡ nhau cùng phát triển. Phải có chính sách dân tộc đúng đắn để chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi và ở những vùng đặc biệt khó khăn bằng cách phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo giáo dục, y tế cho đồng bào, chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết các tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, động viên thuyết phục đồng bào khắc phục những tập tục lạc hậu, lỗi thời.

Không chỉ chú trọng đoàn kết trong nước, Hồ Chí Minh còn nỗ lực thực hiện đoàn kết quốc tế. Một trong những thông điệp ngoại giao sớm nhất mà Người nêu lên là “Việt Nam mong muốn là bạn bè của tất cả các nước dân chủ”. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, Người luôn chủ trương “thêm bạn bớt thù”, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bầu bạn quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân ta.

Tư tưởng và đường lối đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, nhất là phương châm và phương pháp thực hành đoàn kết của Người đã có ảnh hưởng và hiệu ứng to lớn, sâu sắc ở trong nước và trong đời sống chính trị thế giới ở thế kỷ XX, sẽ còn được mãi mãi nhắc đến như một cống hiến xuất sắc của Người vào kho tàng văn hóa nhân loại với những đặc sắc của văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung như một đặc trưng nổi bật của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh./.

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền năm 2022

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 28/3/2022 về tổ chức hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2022, từ ngày 9 - 12/5, Ban Dân tộc Sơn La đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho các đại biểu là bí thư, phó bí thư, trưởng bản, phó trưởng bản các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tin nổi bật trang chủ
Không ngừng củng cố và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Không ngừng củng cố và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam theo lời mời của đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản (Saysomphone Phomvihan), Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 16/5, ngay sau Lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Đoàn Việt Nam dẫn đầu với cách biệt lớn

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Đoàn Việt Nam dẫn đầu với cách biệt lớn

Thể thao - Giải trí - Việt Hùng - 23:22, 16/05/2022
Tính đến 22h00 ngày 16/5, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 20 tấm Huy chương Vàng (HCV). Hiện tại Đoàn thể thao Việt Nam đang đứng ở vị trí số 1 với 86 HCV
Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam và nữ SEA Games 31

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nam và nữ SEA Games 31

Thể thao - Giải trí - T.Hợp - 22:05, 16/05/2022
Sau khi vòng bảng kết thúc, môn bóng đá nam và nữ SEA Games 31 đã xác định được các cặp đấu bán kết. Trong đó, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia, còn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Myanmar ở bán kết.
Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tài chính hàng đầu của Hoa Kỳ

Thời sự - PV - 21:58, 16/05/2022
Sáng ngày 16/5, theo giờ địa phương, tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Chủ tịch Tập đoàn Visa và một số CEO tài chính của Hoa Kỳ.
Thiêng liêng Hội thề

Thiêng liêng Hội thề

Phóng sự - Nguyễn Thanh - 20:57, 16/05/2022
Dưới chân núi Coc Tăng (Cooc La Phăng Xông) gần 80 năm trước, người Pa Cô, Vân Kiều nơi đại ngàn Trường Sơn đã tổ chức Hội thề thiêng liêng. Những người già đã thề với Giàng, với rừng núi trọn đời theo Đảng, theo Bác Hồ; nguyện lấy họ Bác Hồ làm họ chung cho cả hai dân tộc. Với họ, hội thề thiêng liêng ấy đã trở thành niềm tin son sắt, thành mạch nguồn cuộc sống cho hôm nay và mãi mãi mai sau.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan

Tin tức - PV - 20:46, 16/05/2022
Chiều 16/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan Prawit Wongsuwon nhân dịp sang Việt Nam và dự một số hoạt động SEA Games 31.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh với Vụ Hợp tác Quốc tế; chuyến công tác của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh khảo sát, lấy ý kiến, lắng nghe tâm tư của đồng bào các DTTS tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) về việc hoàn thiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam” và một số tin tức nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu 2 bài viết: “Trên vùng mây trắng Chư Tan Kra” của tác giả Tiêu Dao- Bảo Anh và bài viết “Thổ cẩm kể chuyện” của tác giả Hồng Minh.
SEA Games 31: VĐV Đinh Phương Thành xuất sắc bảo vệ thành công Huy chương Vàng

SEA Games 31: VĐV Đinh Phương Thành xuất sắc bảo vệ thành công Huy chương Vàng

Thể thao - Giải trí - Việt Hùng - 20:45, 16/05/2022
Trong ngày thi đấu 16/5, ở nội dung xà kép môn Thể dục dụng cụ, vận động viên Đinh Phương Thành đã xuất sắc đánh bại nhà vô địch thế giới người Philippines Carlos Yulo, bảo vệ thành công Huy chương Vàng.
Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp

Thời sự - PV - 20:27, 16/05/2022
Ngày 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia

Hai nhà khoa học được trao Giải thưởng Kovalevskaia

Tin tức - Hiếu Anh - 20:14, 16/05/2022
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tham dự Lễ trao giải có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch ủy ban giải thưởng Kovalevska; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.
Điện Biên: Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 20 năm trốn truy nã

Điện Biên: Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 20 năm trốn truy nã

Pháp luật - Hoàng Khánh - 20:12, 16/05/2022
Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Công an Thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bắt giữ thành công một đối tượng nguy hiểm phạm tội về ma túy lẩn trốn 20 năm tại nước bạn Lào.
Lai Châu: Sạt lở đường, xã Tà Tổng bị cô lập với trung tâm huyện Mường Tè

Lai Châu: Sạt lở đường, xã Tà Tổng bị cô lập với trung tâm huyện Mường Tè

Tin địa phương - Trọng Bảo - 20:11, 16/05/2022
Sáng 16/5, tại Km 11+200 trên tuyến đường từ xã Nậm Khao, xã Tà Tổng (Lai Châu) đi huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), thuộc địa phận bản Xám Láng, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu ghi nhận điểm sạt lở ta luy dương và ta luy âm, làm mất đường, khiến xã Tà Tổng bị cô lập với trung tâm huyện Mường Tè.