Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chương trình MTQG 1719 Quỳ Châu (Nghệ An): Đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đúng quy định, đối tượng thụ hưởng

Nguyễn Thanh - 21:06, 31/10/2023

Đối tượng thụ hưởng ít, người dân không có nhu cầu, thời gian thực hiện quá ít, chưa có doanh nghiệp liên kết thực hiện… cũng đang là những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Cũng bởi vậy mà huyện đã kiến nghị, xin điều chuyển trả nguồn vốn nhiều dự án trong năm 2023 không giải ngân hết, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 đúng quy định, đối tượng

Nhiều dự án thuộc chương trình MTQG 1719 ở huyện Quỳ Châu không giải ngân hết do gặp một số khó khăn vướng mắc - Trong ảnh: một góc thị trấn Tân Lạc huyện Quỳ Châu
Nhiều dự án thuộc chương trình MTQG 1719 ở huyện Quỳ Châu không giải ngân hết do gặp một số khó khăn vướng mắc - Trong ảnh: một góc thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu

Trao đổi với Báo Dân tộc và Phát triển, bà Lê Thị Ngọc, Trưởng phòng dân tộc huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chia sẻ: Có 2 nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG 1719, thì vốn đầu tư phát triển sẽ giải ngân hết và hoàn thành kế hoạch vốn giao; riêng vốn sự nghiệp sẽ phải chuyển trả vì nhiều hạng mục không triển khai được.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương phân bổ năm 2022-2023 cho huyện là 75,688 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 46 công trình thuộc 4 dự án (dự án 1, dự án 4, dự án 5, dự án 6) và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 33 nhà ở thuộc dự án 1. 

Đến 22/9/2023, tổng kinh phí giải ngân là hơn 35,351 tỷ đồng. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2023, huyện Quỳ Châu sẽ hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn giao.

Tuy nhiên, đối với nguồn vốn sự nghiệp thì không đạt mục tiêu giải ngân.Cụ thể, trong 2 năm 2022-2023, huyện được giao nguồn vốn sự nghiệp là 106,781 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án của Chương trình MTQG 1719. Đến ngày 22/9/2023, tổng kinh phí đã giải ngân chỉ được là 5,69 tỷ đồng. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2023, kinh phí phân bổ của một số tiểu dự án, dự án sẽ không giải ngân hết như: Tiểu dự án 1 và 2 của Dự án 3; tiểu dự án 3 của Dự án 5; Dự án 6; Dự án 8. Vì vậy, huyện Quỳ Châu cũng đã đề nghị chuyển trả nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết về tỉnh để kéo dài sang năm 2024.

Thi công xây dựng chợ Châu Hạnh
Thi công xây dựng chợ Châu Hạnh từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Theo báo cáo của huyện Quỳ Châu, trong số 4 dự án đề nghị chuyển trả nguồn vốn sự nghiệp, thì số tiền đề nghị chuyển trả năm 2022 là 6,708 tỷ đồng và năm 2023 là 56,527 tỷ đồng. Gồm, dự án 3 kinh phí được bố trí năm 2022 là 21,367 tỷ đồng, năm 2023 là 63,124 tỷ đồng,  kinh phí đề nghị điều chuyển trả lần lượt theo các năm là 6,708 tỷ đồng và 51,601 tỷ đồng. 

Dự án 5 kinh phí được bố trí năm 2022 là 1,021 tỷ đồng, năm 2023 là 5,316 tỷ đồng, kinh phí đề nghị điều chuyển trả năm 2023 là 3,1 tỷ đồng. Dự án 6, kinh phí bố trí năm 2023 là 488 triệu đồng và kinh phí đề nghị điều chuyển trả năm 2023 là 438 triệu đồng. Dự án 8, kinh phí được bố trí năm 2023 là 2,106 tỷ đồng, kinh phí đề nghị điều chuyển trả năm 2023 là 1,388 tỷ đồng.

Nguyên nhân huyện đề nghị chuyển trả vốn sự nghiệp, theo lãnh đạo huyện Quỳ Châu thì: Đối với tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, do đối tượng thụ hưởng trên địa bàn không còn nhiều, do vậy nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết trong năm 2023; 

Đồng thời, huyện cũng đã đề nghị UBND tỉnh sửa đổi quyết định 833 ngày 29/3/2023 về quy định và ủy quyền trợ cấp gạo, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị lên các bộ, ngành sửa đổi bổ sung quy định đối tượng hỗ trợ gạo tham gia khoán bảo vệ rừng, bảo vệ rừng theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay của Bộ LĐTB&XH. Cho phép huyện lấy kết quả hồ sơ thiết kế năm 2023 làm cơ sở giải ngân nguồn năm 2022.

Xây dựng trường mầm non huyện Quỳ Châu
Nguồn kinh phí triển khai nội dung 1, Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đang được triển khai ở nhiều xã. (Trong ảnh: Trường mầm non huyện Quỳ Châu đang được thi công)

Đối với tiểu dự án 2, thuộc dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thì, với nội dung 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện trên 9 xã đặc biệt khó khăn cũng gặp vướng mắc, là năm đầu thực hiện dự án nên UBND các xã gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở này, huyện Quỳ Châu đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 sang năm 2024. 

Còn nội dung 2 về đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; do chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã chủ trì liên kết về dược liệu tại địa bàn, quy hoạch đất để đầu tư vùng dược liệu nên đề nghị chuyển trả nguồn vốn dự kiến không giải ngân được trong năm 2023 về tỉnh. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh giới thiệu các doanh nghiệp về dược liệu có đủ năng lực, uy tín đầu tư vào phát triển tại huyện.

Đối với tiểu dự án 3 của Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN, công tác tuyển sinh học nghề cũng không thực hiện được dó có rất ít người dân không có nhu cầu; ngoài ra, các đối tượng còn trùng với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nên đề nghị chuyển trả nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết năm 2023 về tỉnh.

Nội dung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS theo dự án 6 chưa triển khai - Trong ảnh: một tiết mục văn hóa văn nghệ tại lễ hội Hang Bua của huyện
Nội dung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS theo Dự án 6 chưa triển khai do hoạt động này thường diễn ra vào ngày 19/4 hằng năm, nhưng kinh phí phân bổ muộn nên không triển khai được (Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Hang Bua của huyện)

Với nội dung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS theo Dự án 6, do các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS chủ yếu tổ chức vào ngày 19/4 hàng năm, nhưng kinh phí phân bổ muộn nên chưa kịp triển khai. Vì vậy, nội dung này, huyện Quỳ Châu đề nghị chuyển trả kinh phí sang năm 2024 để triển khai thực hiện; và đề nghị có cơ chế hỗ trợ cho các đơn vị xã, thị trấn tham gia giải thi đấu thể thao. 

Riêng nội dung hỗ trợ nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS theo Dự án 6, do không có quy định về nội dung chi “tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể” nên huyện cũng không thể hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân. Do đó, huyện đề nghị chuyển trả kinh phí sang năm 2024 để triển khai thực hiện và đề nghị bổ sung thêm nội dung “tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể”, để có cơ sở tổ chức lớp cho các nghệ nhân trong công tác truyền dạy.

Với Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, kinh phí được cấp nhiều, nhưng nguồn vốn được phân bổ chậm nên thời gian thực hiện quá ít (3 tháng cuối năm) không đủ để thực hiện hết tất cả các nội dung, huyện cũng đề nghị chuyển trả số kinh phí còn lại về tỉnh hoặc kéo dài thời gian để Hội LHPN huyện tổ chức các hoạt động./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.
Tin nổi bật trang chủ
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.
Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Tin tức - Vũ Mừng (T/h) - 3 giờ trước
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có 27 thôn trắng sóng và 155 thôn tương ứng với khoảng 11.000 hộ dân ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia.
Kon Tum: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS ở xã Đăk Pxi

Kon Tum: Báo động tình trạng gom mua đất của đồng bào DTTS ở xã Đăk Pxi

Pháp luật - Ngọc Chí - 3 giờ trước
Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Kon Tum) xảy ra tình trạng các đối tượng môi giới (cò đất) gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS, có trường hợp đặt cọc một số tiền nhỏ và giữ lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân. Đặc biệt, sau khi mua đất các đối tượng còn ngang nhiên san đồi, lấp diện tích đất trồng lúa nước.
Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 100 bánh Heroin

Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 100 bánh Heroin

Pháp luật - Minh Nhật - 3 giờ trước
Qua đấu tranh, lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 đối tượng người Lào, thu giữ 100 bánh Heroin cùng nhiều tang vật liên quan
Giai đoạn 2024 - 2029, huyện Bát Xát (Lào Cai) phấn đấu mỗi năm giảm trên 7,2% hộ nghèo

Giai đoạn 2024 - 2029, huyện Bát Xát (Lào Cai) phấn đấu mỗi năm giảm trên 7,2% hộ nghèo

Công tác Dân tộc - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Đây là mục tiêu đưa ra tại Đại hội đại biểu DTTS huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lần IV, năm 2024, được tổ chức ngày 28/5. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc ở 21 xã, thị trấn trong huyện.
Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV: Tạo động lực, khí thế thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS

Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV: Tạo động lực, khí thế thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Như Tâm - 9 giờ trước
Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV - năm 2024 là sự kiện chính trị quan trọng đã được các cấp ngành, địa phương lên kế hoạch tổ chức chu đáo, từ đó tạo không khí thi đua mới trong vùng đồng bào DTTS, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Hậu Giang lần thứ IV - năm 2024 xung quanh nội dung này.
Tin trong ngày - 27/5/2024

Tin trong ngày - 27/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần. Lễ hội Vì hòa bình: Tri ân, tôn vinh giá trị hòa bình trên “vùng đất lửa” Quảng Trị. Người đưa sản phẩm mo cau ra thế giới. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Sự kết hợp độc đáo giữa hai tinh hoa Việt “Sâm và hương dược liệu”

Sự kết hợp độc đáo giữa hai tinh hoa Việt “Sâm và hương dược liệu”

Xã hội - Minh Nhật - 9 giờ trước
Văn hóa trà như dòng chảy xuyên suốt từ ngàn xưa đến nay và gắn liền với cuộc sống người Việt. Văn hóa trà Việt chính là đại diện sống động nhất về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Có thể nói, đối với người Việt, trà là Quốc ẩm. Trong khi đó, sâm Ngọc Linh được xem là Quốc bảo. Sự kết hợp tài tình giữa hai tinh hoa này tạo nên bản giao hưởng của hương, sắc, vị, dược.
Để những nương gừng… thêm “ngọt”

Để những nương gừng… thêm “ngọt”

Phóng sự - An Yên - 9 giờ trước
Cây gừng ở Kỳ Sơn (Nghệ An) đã thành cây thoát nghèo và nay đang khiến bao người dân ấp ủ giấc mơ làm giàu. Kể từ khi có chỉ dẫn địa lý, gừng Kỳ Sơn như càng thêm nức tiếng; và càng "ngọt ngào" hơn khi sản phẩm miền biên viễn này đã vượt núi, vượt rừng để đến với nhiều nước trên thế giới.
Để không còn những câu chuyện thương tâm do đuối nước ở trẻ em

Để không còn những câu chuyện thương tâm do đuối nước ở trẻ em

Sức khỏe - Minh Thu - 9 giờ trước
Dù mới vào đầu Hè nhưng thời gian gần đây, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em. Dù đã có nhiều cảnh báo từ phía nhà trường, chính quyền địa phương, nhưng do sự lơ là, chủ quan, bất cẩn… những vụ việc đau lòng vẫn xảy ra. Do đó, ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính trị, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, giám sát từ chính mỗi gia đình.
Quảng Nam: Trao sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Quảng Nam: Trao sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Kinh tế - T.Nhân - H.Trường - 10 giờ trước
Nhờ lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các cấp chính quyền, cơ quan chuyên ngành tỉnh Quảng Nam đã thực hiện hỗ trợ cây, con giống cho người dân sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm... Đến nay, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Lào Cai: Huyện Bảo Yên có 3 nghề truyền thống được công nhận

Lào Cai: Huyện Bảo Yên có 3 nghề truyền thống được công nhận

Sắc màu 54 - Trọng Bảo - 10 giờ trước
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 công nhận 3 nghề truyền thống trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2024.