Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chương trình MTQG 1719 Quỳ Châu (Nghệ An): Đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đúng quy định, đối tượng thụ hưởng

Nguyễn Thanh - 21:06, 31/10/2023

Đối tượng thụ hưởng ít, người dân không có nhu cầu, thời gian thực hiện quá ít, chưa có doanh nghiệp liên kết thực hiện… cũng đang là những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Cũng bởi vậy mà huyện đã kiến nghị, xin điều chuyển trả nguồn vốn nhiều dự án trong năm 2023 không giải ngân hết, nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 đúng quy định, đối tượng

Nhiều dự án thuộc chương trình MTQG 1719 ở huyện Quỳ Châu không giải ngân hết do gặp một số khó khăn vướng mắc - Trong ảnh: một góc thị trấn Tân Lạc huyện Quỳ Châu
Nhiều dự án thuộc chương trình MTQG 1719 ở huyện Quỳ Châu không giải ngân hết do gặp một số khó khăn vướng mắc - Trong ảnh: một góc thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu

Trao đổi với Báo Dân tộc và Phát triển, bà Lê Thị Ngọc, Trưởng phòng dân tộc huyện Quỳ Châu (Nghệ An) chia sẻ: Có 2 nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG 1719, thì vốn đầu tư phát triển sẽ giải ngân hết và hoàn thành kế hoạch vốn giao; riêng vốn sự nghiệp sẽ phải chuyển trả vì nhiều hạng mục không triển khai được.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương phân bổ năm 2022-2023 cho huyện là 75,688 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 46 công trình thuộc 4 dự án (dự án 1, dự án 4, dự án 5, dự án 6) và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 33 nhà ở thuộc dự án 1. 

Đến 22/9/2023, tổng kinh phí giải ngân là hơn 35,351 tỷ đồng. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2023, huyện Quỳ Châu sẽ hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn giao.

Tuy nhiên, đối với nguồn vốn sự nghiệp thì không đạt mục tiêu giải ngân.Cụ thể, trong 2 năm 2022-2023, huyện được giao nguồn vốn sự nghiệp là 106,781 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án của Chương trình MTQG 1719. Đến ngày 22/9/2023, tổng kinh phí đã giải ngân chỉ được là 5,69 tỷ đồng. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2023, kinh phí phân bổ của một số tiểu dự án, dự án sẽ không giải ngân hết như: Tiểu dự án 1 và 2 của Dự án 3; tiểu dự án 3 của Dự án 5; Dự án 6; Dự án 8. Vì vậy, huyện Quỳ Châu cũng đã đề nghị chuyển trả nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết về tỉnh để kéo dài sang năm 2024.

Thi công xây dựng chợ Châu Hạnh
Thi công xây dựng chợ Châu Hạnh từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719

Theo báo cáo của huyện Quỳ Châu, trong số 4 dự án đề nghị chuyển trả nguồn vốn sự nghiệp, thì số tiền đề nghị chuyển trả năm 2022 là 6,708 tỷ đồng và năm 2023 là 56,527 tỷ đồng. Gồm, dự án 3 kinh phí được bố trí năm 2022 là 21,367 tỷ đồng, năm 2023 là 63,124 tỷ đồng,  kinh phí đề nghị điều chuyển trả lần lượt theo các năm là 6,708 tỷ đồng và 51,601 tỷ đồng. 

Dự án 5 kinh phí được bố trí năm 2022 là 1,021 tỷ đồng, năm 2023 là 5,316 tỷ đồng, kinh phí đề nghị điều chuyển trả năm 2023 là 3,1 tỷ đồng. Dự án 6, kinh phí bố trí năm 2023 là 488 triệu đồng và kinh phí đề nghị điều chuyển trả năm 2023 là 438 triệu đồng. Dự án 8, kinh phí được bố trí năm 2023 là 2,106 tỷ đồng, kinh phí đề nghị điều chuyển trả năm 2023 là 1,388 tỷ đồng.

Nguyên nhân huyện đề nghị chuyển trả vốn sự nghiệp, theo lãnh đạo huyện Quỳ Châu thì: Đối với tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, do đối tượng thụ hưởng trên địa bàn không còn nhiều, do vậy nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết trong năm 2023; 

Đồng thời, huyện cũng đã đề nghị UBND tỉnh sửa đổi quyết định 833 ngày 29/3/2023 về quy định và ủy quyền trợ cấp gạo, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị lên các bộ, ngành sửa đổi bổ sung quy định đối tượng hỗ trợ gạo tham gia khoán bảo vệ rừng, bảo vệ rừng theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay của Bộ LĐTB&XH. Cho phép huyện lấy kết quả hồ sơ thiết kế năm 2023 làm cơ sở giải ngân nguồn năm 2022.

Xây dựng trường mầm non huyện Quỳ Châu
Nguồn kinh phí triển khai nội dung 1, Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đang được triển khai ở nhiều xã. (Trong ảnh: Trường mầm non huyện Quỳ Châu đang được thi công)

Đối với tiểu dự án 2, thuộc dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thì, với nội dung 1 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện trên 9 xã đặc biệt khó khăn cũng gặp vướng mắc, là năm đầu thực hiện dự án nên UBND các xã gặp khó khăn, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện. Trên cơ sở này, huyện Quỳ Châu đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 sang năm 2024. 

Còn nội dung 2 về đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; do chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã chủ trì liên kết về dược liệu tại địa bàn, quy hoạch đất để đầu tư vùng dược liệu nên đề nghị chuyển trả nguồn vốn dự kiến không giải ngân được trong năm 2023 về tỉnh. Huyện cũng đề nghị UBND tỉnh giới thiệu các doanh nghiệp về dược liệu có đủ năng lực, uy tín đầu tư vào phát triển tại huyện.

Đối với tiểu dự án 3 của Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN, công tác tuyển sinh học nghề cũng không thực hiện được dó có rất ít người dân không có nhu cầu; ngoài ra, các đối tượng còn trùng với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nên đề nghị chuyển trả nguồn vốn dự kiến không giải ngân hết năm 2023 về tỉnh.

Nội dung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS theo dự án 6 chưa triển khai - Trong ảnh: một tiết mục văn hóa văn nghệ tại lễ hội Hang Bua của huyện
Nội dung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS theo Dự án 6 chưa triển khai do hoạt động này thường diễn ra vào ngày 19/4 hằng năm, nhưng kinh phí phân bổ muộn nên không triển khai được (Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Hang Bua của huyện)

Với nội dung tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS theo Dự án 6, do các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS chủ yếu tổ chức vào ngày 19/4 hàng năm, nhưng kinh phí phân bổ muộn nên chưa kịp triển khai. Vì vậy, nội dung này, huyện Quỳ Châu đề nghị chuyển trả kinh phí sang năm 2024 để triển khai thực hiện; và đề nghị có cơ chế hỗ trợ cho các đơn vị xã, thị trấn tham gia giải thi đấu thể thao. 

Riêng nội dung hỗ trợ nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS theo Dự án 6, do không có quy định về nội dung chi “tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể” nên huyện cũng không thể hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân. Do đó, huyện đề nghị chuyển trả kinh phí sang năm 2024 để triển khai thực hiện và đề nghị bổ sung thêm nội dung “tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể”, để có cơ sở tổ chức lớp cho các nghệ nhân trong công tác truyền dạy.

Với Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, kinh phí được cấp nhiều, nhưng nguồn vốn được phân bổ chậm nên thời gian thực hiện quá ít (3 tháng cuối năm) không đủ để thực hiện hết tất cả các nội dung, huyện cũng đề nghị chuyển trả số kinh phí còn lại về tỉnh hoặc kéo dài thời gian để Hội LHPN huyện tổ chức các hoạt động./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Quảng Ninh: 150 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024

Quảng Ninh: 150 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đầm Hà lần thứ IV-2024

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 3 phút trước
Ngày 24/6, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV-2024. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, huyện Đầm Hà và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 14.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn.
Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế

Đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động của việc chuyển mặt hàng phân bón từ không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế

Thời sự - Hoàng Quý - 7 phút trước
Đây là một trong những nội dung được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Gia Lai: Các dân tộc huyện Chư Prông đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững

Gia Lai: Các dân tộc huyện Chư Prông đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững

Công tác Dân tộc - Ngọc Thu - 15 phút trước
Ngày 24/6, huyện Chư Prông (Gia Lai) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và 150 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đồng bào DTTS trên địa bàn.
Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh (Bình Định) lần thứ IV năm 2024: Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn 2024 - 2029

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Canh (Bình Định) lần thứ IV năm 2024: Nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giai đoạn 2024 - 2029

Chính sách dân tộc - T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Vân Canh, Bình Định lần thứ IV, năm 2024 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/6, với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13.400 đồng bào DTTS trên toàn huyện.
Quảng Nam: Triệt xóa nhóm sinh hoạt

Quảng Nam: Triệt xóa nhóm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Pháp luật - T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước
Ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên phối hợp với Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh vừa phát hiện, triệt xóa điểm nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.
Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Giáo dục - Hương Trà - 4 giờ trước
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 là kỳ thi lớn, huy động khoảng 200.000 cán bộ được điều động tham gia công tác tổ chức thi, như cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng Công an, Quân đội, y tế, điện lực… Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được triển khai chu đáo, trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi, đặc biệt là thí sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế khó khăn hay gặp cách trở về giao thông mà không được dự thi.
Phát hiện 200 viên sỏi trong khớp vai - cảnh báo bệnh hiếm gặp

Phát hiện 200 viên sỏi trong khớp vai - cảnh báo bệnh hiếm gặp

Sức khỏe - T.H - 4 giờ trước
Một bệnh nhân nữ 42 tuổi ở Phú Quốc (Kiên Giang) vừa được các bác sĩ một bệnh viện tư nhân trên địa bàn mổ nội soi lấy ra hơn 200 viên sỏi từ khớp vai.
Thừa Thiên Huế: Ngôi chùa cổ bốc cháy trong đêm

Thừa Thiên Huế: Ngôi chùa cổ bốc cháy trong đêm

Tin tức - Khánh Ngân - 4 giờ trước
Đến sáng nay (24/6), lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy ở chùa Thuyền Lâm, tại địa chỉ số 50 đường Điện Biên Phủ (Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Giồng Riềng (Kiên Giang): Phấn đấu giai đoạn 2024 - 2029 thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS đạt 62 triệu đồng/người/năm

Giồng Riềng (Kiên Giang): Phấn đấu giai đoạn 2024 - 2029 thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS đạt 62 triệu đồng/người/năm

Tin tức - Như Tâm - 4 giờ trước
Sáng 24/6, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024.
Cảnh báo cá độ, lừa đảo trong mùa Euro 2024

Cảnh báo cá độ, lừa đảo trong mùa Euro 2024

Pháp luật - T.H - 4 giờ trước
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo các tổ chức cờ bạc đang lợi dụng không gian mạng và giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2024), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024 (Copa America 2024) để lập nhiều Website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài.