Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg

Thúy Hồng (lược ghi) - 22:16, 12/01/2022

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” (Quyết định 45) giai đoạn 2019 - 2021 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo, đã có nhiều ý kiến đánh giá về hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định 45, những tồn tại hạn chế và hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến của các đại biểu xung quanh vấn đề này.

Ông Lâm Sách, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng:

(TS) Cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 45 trên địa bàn Sóc Trăng, hệ thống bưu điện các cấp đã cấp phát báo, tạp chí đủ số lượng, đúng đối tượng theo, đúng địa bàn theo quy định tại Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của các DTTS. Đồng thời có thể xem là cẩm nang không thể thiếu giúp cán bộ đảng viên, Người có uy tín, sư sãi làm tài liệu tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập: Các ấn phẩm, tạp chí phát qua hệ thống bưu điện vẫn còn chậm. Một số tin bài về các mô hình phát triển mô hình kinh tế, gương điển hình tiên tiến còn ít hình ảnh trực quan sinh động. Bên cạnh đó, các thông tin phản ánh đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn ít, các cơ quan cần đẩy mạnh thông tin thêm.

Ngoài ra, các đơn vị xuất bản bản cần nâng cao chất lượng, đa dạng về nội dung hình thức, thông tin về đồng bào DTTS. Nên có những thông tin về chính sách mới, những chương trình dạy tiếng dân tộc, giải đáp pháp luật để thông tin tới Người có uy tín, tuyên truyền bảo tồn, giữ gìn bẳn sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan… Bên cạnh đó, nên quy định thời gian phát báo đến đối tượng được hưởng thụ để đồng bào kịp thời cập nhập các thông tin.

Ông Đặng Đình Nhiêu, Phó Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang:

(TS) Cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 1

Trong giai đoạn 2019 - 2021, các báo, tạp chí theo Quyết định 45 đã phản ánh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới vùng đồng bào các DTTS. Trong giai đoạn tới, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang đề nghị tiếp tục cung cấp báo, tạp chí cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. Bên cạnh đó đề nghị cấp thêm Báo Dân tộc và Phát triển cho Phòng Dân tộc các huyện, các xã để nắm bắt thông tin.

Trong giai đoạn tới, để thực hiện hiệu quả việc cấp phát báo, các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung thông tin, hình thức, tăng cường thêm nhiều hình ảnh, tăng cỡ chữ để đồng bào dễ hiểu, dễ đọc. Cần tăng kinh phí hỗ trợ cho nhân viên bưu điện cấp xã, để mang lại hiệu quả trong quá trình  phát báo. Các đơn vị báo, tạp chí cũng cần tăng cường phối hợp với các đơn vị tại địa phương kiểm tra hiệu quả cấp phát báo, tạp chí của đơn vị mình sản xuất.

Ông Phí Quốc Tuyên, Phó Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam:

(TS) Cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 2

Để nâng cao chất lượng của báo, tạp chí theo Quyết định 45, các báo tạp chí cần bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; tiếp tục có định hướng để các báo, tạp chí tuyên truyên trúng và đúng đối tượng tuyên truyền. Xây dựng nội dung hình thức phong phú, phù hợp, dễ đọc, dễ hiểu, liên quan đến những vấn đề, đối tượng được thụ hưởng quan tâm; tập trung vào nững bài viết có giá trị thông tin lâu dài, có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tăng cường phản ánh đời sống kinh tế - xã hội và những vấn đề đang đặt ra ở vùng DTTS, miền núi, vùng khó khăn cũng như nỗ lực vươn lên. Định kỳ có phiếu khảo sát đánh giá từ phía bạn đọc để thường xuyên cải thiện hình thức và nội dung.

Đối với các cơ quan quản lý các báo, tạp chí thực hiện ấn phẩm cung cấp cho vùng DTTS và vùng đặc biệt khó khăn cần có định hướng tuyên tuyền, bảo đảm đúng và sát thực tiễn và sinh động. Các cơ quan quản lý cũng cần định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng ấn phẩm từ cơ sở cũng như ghi nhận ý kiến phản ánh từ bạn đọc đối với ấn phẩm.

Bên cạnh đó cần bố trí kinh phí theo hướng tính đúng, đủ để các báo có nguồn lực tổ chức những bài viết mang đậm hơi thở cuộc sống. Những bài viết có chiều sâu, ấn phẩm càng được đầu tư đúng mức để đội ngũ phóng viên, biên tập viên yên tâm khi tìm kiếm, đề tài, suy nghĩ cách thể hiện…

Bà Trần Thị Kiều Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm thông tin Báo Nhân dân:

(TS) Cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 3


Thực tế ở vùng DTTS và miền núi cho thấy việc truyền đạt thông tin đến bà con các dân tộc nhanh nhất, hiệu quả nhất vẫn là thông qua các già làng, trưởng bản, Người có uy tín. Đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín chính là nhịp cầu nối quan trọng gắn kết giữa ý đảng và lòng dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới… Chính vì thế, để tuyên truyền hiệu quả nội dung thông tin trên các báo, tạp chí phải ngắn gọn, dễ hiểu, để đội ngũ Người có uy tín dễ nắm bắt. Nội dung tuyên truyền phải thông tin cần tăng cường tôn vinh, động viên, khích lệ những người có ảnh hưởng, uy tín trong đồng bào các DTTS, tạo động lực để họ thi đua và là diễn đàn trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bước sang giai đoạn mới, khi Đề án cấp một số báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai thực hiện, các cơ quan báo chí sẽ có điều kiện thực hiện Đề án một cách quy mô, bài bản, có chiến lược trong tuyên truyền về lĩnh cực dân tộc và miền núi.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng:

(TS) Cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg 4

Về mặt chủ trương, trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì các sản phẩm báo in. Tuy nhiên bên cạnh đó cần khai thác thêm các kênh thông tin như điện tử, phát thanh, truyền hình là xu thế tất yếu. Các cơ quan báo chí cần triển khai các biện pháp kỹ thuật kết nối hạ tầng kỹ thuật để triển khai những kênh thông tin này.

Về mặt nội dung, thời gian qua 19 tờ báo, tạp chí được cấp theo Quyết định 45 đã mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên trong giai đoạn tới cần có sự điều phối, tổ chức lại việc triển khai thông tin một cách hợp lý theo từng địa bàn, từng dân tộc khác nhau. Ủy ban Dân tộc cần có sự điều phối về nội dung cho phù hợp với từng dân tộc, địa phương.

Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh cần tích cực tham gia phản hồi các thông tin và cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời tới các cơ quan báo chí trên các lĩnh vực như: Công tác dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc… Các đơn vị báo chí cũng cần phối hợp chặt chẽ với các Ban Dân tộc địa phương để nắm được đầy đủ những chính sách triển khai thực tế tại địa phương.

Tin nổi bật trang chủ
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Bình Phước

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Bình Phước

Chiều ngày 28/6, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Phước. Đoàn gồm 40 đại biểu, đại diện cho 364 Người có uy tín của tỉnh, do ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.
Chủ tịch nước tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ

Chủ tịch nước tiếp Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ

Thời sự - PV - 22:40, 28/06/2022
Ngày 28/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Philipp Rosler, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Thụy Sỹ, cùng đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ thăm Việt Nam, tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và hai nước Đức, Thụy Sỹ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc hội Vương Quốc Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc hội Vương Quốc Thái Lan

Thời sự - PV - 22:36, 28/06/2022
Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Quốc hội Vương Quốc Thái Lan (1932 - 2022), Tôi xin chúc mừng Ngài Chủ tịch, các vị Nghị sĩ và nhân dân Vương Quốc Thái Lan về những thành tựu đáng tự hào đã đạt được trong 90 năm qua.
Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về máy, công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại

Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về máy, công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại

Khoa học - Công nghệ - Tuệ An - 22:29, 28/06/2022
Triển lãm và Hội thảo Máy công cụ, cơ khí chính xác và Gia công kim loại – MTA Vietnam 2022 lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại SECC, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn từ ngày 6-9/7.
Đắk Lắk: Kết nối giao thương, thúc đẩy cung - cầu hàng hóa Tây Nguyên

Đắk Lắk: Kết nối giao thương, thúc đẩy cung - cầu hàng hóa Tây Nguyên

Kinh tế - Lê Hường - 20:31, 28/06/2022
Ngày 28/6, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới đây. Đây là Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022.
Bắc Sơn (Lạng Sơn): Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Bắc Sơn (Lạng Sơn): Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Tin địa phương - Thiên An - Mỹ Dung - 20:27, 28/06/2022
Ngày 28/6, Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn đa thực hiện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới?

Có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới?

Là điểm nhấn độc đáo có một không hai, khu phức hợp Jewel được ví như một viên đá quý toạ lạc tại sân bay quốc tế Changi (Singapore) - một trong những sân bay tốt nhất trên thế giới. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng thác nước trong nhà lớn nhất thế giới, khu vườn với hơn 900 loài cây khác nhau và rất nhiều điều thú vị nữa. Hãy xem video để khám phá có gì đặc biệt ở sân bay tốt nhất thế giới này nhé!
Ngoại trưởng Australia ghé thăm Việt Nam và thưởng thức phở gà

Ngoại trưởng Australia ghé thăm Việt Nam và thưởng thức phở gà

Tin tức - Duy Ly - 20:26, 28/06/2022
Vào ngày 26/6 vừa qua, bà Penny Wong đã có chuyến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm thứ hai tới các nước Đông Nam Á sau khi bà Wong nhậm chức Ngoại trưởng cách đây hơn 1 tháng. Trước khi tham gia các hoạt động chính trong chuyến thăm, bà đã có dịp thưởng thức món phở gà Hà Nội.
Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Xã hội - Quỳnh Chi - 20:23, 28/06/2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với các ban, sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2022.
Tọa đàm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Hungary

Tọa đàm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Hungary

Thời sự - PV - 19:49, 28/06/2022
Chiều 27/6, giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội Hungary, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary đã tổ chức toạ đàm lập pháp lần thứ 4 với chủ đề “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László KÖvér đồng chủ trì toạ đàm.
Giới thiệu vở vũ kịch “Chuyện kể 3 nền văn minh cà phê”

Giới thiệu vở vũ kịch “Chuyện kể 3 nền văn minh cà phê”

Giải trí - Nguyệt Anh - 18:59, 28/06/2022
Đây là vở vũ kịch đầu tiên trên thế giới về ba nền văn minh cà phê do Trung Nguyên Legend nghiên cứu và sáng tạo, góp phần nâng cà phê thành văn hóa – nghệ thuật – triết đạo.
Các địa phương trên cả nước kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Các địa phương trên cả nước kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Tin tức - Thành Nam - 18:36, 28/06/2022
Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi.