Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn

PV - 17:43, 22/04/2023

Dự khai mạc Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch đất Tổ 2023, tối 21/4, tổ chức tại TP. Việt Trì, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định giá trị văn hóa chỉ trường tồn khi trở thành nét truyền thống, một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội Việt Nam.

Bảo tồn di sản văn hoá, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thể hiện lòng tự hào về cội nguồn và khát vọng thống nhất, minh triết độc đáo của quốc gia, dân tộc Việt Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm gian trưng bày của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023 - Ảnh: VGP

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các nghệ sĩ, nghệ nhân Dân ca quan họ Bắc Ninh - ẢNh: VGP

Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023 đúng vào dịp 10 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhắc lại câu ca dao "Con người có tổ, có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn", Phó Thủ tướng khẳng định truyền thống đạo hiếu của dân tộc đã được đúc kết qua hàng nghìn năm, để mỗi dịp giỗ Tổ Hùng Vương, triệu triệu con tim người Việt trong và ngoài nước lại cùng hướng về đất Tổ thiêng liêng, khởi nguồn của Tổ quốc, thành kính tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng.

Bảo tồn di sản văn hoá, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 2.

Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành địa phương và đông đảo người dân TP. Việt Trì dự lễ khai mạc Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch đất Tổ 2023 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương thể hiện lòng tự hào về cội nguồn và khát vọng thống nhất, minh triết độc đáo của quốc gia, dân tộc Việt Nam, gắn liền với truyền thống nông nghiệp lúa nước, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm, thiên tai, làm nên sức mạnh Việt Nam. Với ý nghĩa đó, cùng với 14 giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.

Bảo tồn di sản văn hoá, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; đồng thời giới thiệu 15 loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh của 13 tỉnh, thành phố- Ảnh: VGP

Lễ hội đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2023 với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" là nơi hội tụ của các tinh hoa di sản văn hóa của mọi miền Tổ quốc, mang đến cho du khách và nhân dân hành hương về với cội nguồn đất Tổ những trải nghiệm sâu sắc, để hiểu thêm, yêu hơn và càng tự hào về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Lễ hội là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong triển khai các Chương trình hành động về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần của Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Các di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn; góp phần đưa văn hiến Việt Nam cùng tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Bảo tồn di sản văn hoá, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 4.

Ảnh: VGP/Minh Khôi

 Theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ giữ gìn, xây dựng, và phát triển hệ giá trị văn hóa dân tộc là vấn đề sống còn, như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thông điệp của tiền nhân tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: "Văn hóa còn thì dân tộc còn".

Với 15 di sản phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, Việt Nam là một trong số những quốc gia giàu tài nguyên văn hóa cộng đồng hết sức độc đáo trên thế giới.

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 7.

Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể "Nhã nhạc cung đình Huế" - Ảnh: VGP

Các di sản văn hóa này cùng với hệ giá trị đậm đà bản sắc đã được hun đúc, định hình nên hồn cốt dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước với bao thăng trầm.

"Tự hào được kế thừa những di sản văn hóa quý báu từ các thế hệ tiền nhân, mỗi người Việt Nam cũng ý thức được trách nhiệm trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng thiết chế văn hóa truyền thống cộng đồng, bởi giá trị văn hóa chỉ trường tồn khi trở thành nét truyền thống, một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội Việt Nam", Phó Thủ tướng nói.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu, phục hồi, phục dựng và trùng tu các di sản văn hóa; kêu gọi con cháu Lạc Hồng trên mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào ở nước ngoài cùng chung tay, góp sức phát huy các giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và các di sản phi vật thể khác.

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 8.

Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể "Đờn ca tài tử Nam Bộ" - Ảnh: VGP

Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện chủ trương, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, đưa tài nguyên văn hóa trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Bảo tồn di sản văn hoá, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 5.

Ảnh: VGP/Minh Khôi

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa quốc gia và con người Việt Nam, phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp Việt Nam cùng với tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Xây dựng và triển khai Chương trình tổng thể mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam.

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 10.

Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ" - Ảnh: VGP

Thực hiện kiểm kê di sản văn hóa và dữ liệu hóa di sản văn hóa; lập bản đồ di sản trên nền tảng số nhằm bảo tồn các giá trị, di sản văn hóa, phục vụ cho phát triển, chuyển đổi số.

Tiếp tục đầu tư nguồn lực nhà nước, thu hút nguồn lực xã hội để bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đồ sộ, phong phú, đa dạng.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu cơ bản về văn hóa, cán bộ văn hóa tầm chiến lược, văn hóa nghệ thuật đỉnh cao; chương trình giáo dục văn hóa, nghệ thuật trong nhà trường các cấp.

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 11.

Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên" - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao và biểu dương tỉnh Phú Thọ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu; đặc biệt đã cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UNESCO có sáng kiến kết nối các di sản văn hóa phi vật thể nhân dịp Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Phú Thọ bảo đảm điều kiện tốt nhất để các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian có không gian sáng tạo, biểu diễn; du khách có thời gian trải nghiệm, khám phá những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời để đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 12.

Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể "Dân ca Quan họ Bắc Ninh" - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn UNESCO, các tổ chức và đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong bảo tồn, công nhận, vinh danh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

"Hướng về Ngày giỗ Tỗ Hùng Vương với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp tự ngàn đời, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, nhân dân ấm no, hạnh phúc, phồn vinh", Phó Thủ tướng nói.

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 13.

Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" - Ảnh: VGP

* Tại lễ khai mạc, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng 400 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, nghệ nhân dân gian của 6 tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam biểu diễn các di sản như: Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ thuật Xoè Thái, dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh, Nhã nhạc cung đình Huế, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên…

Bảo tồn di sản văn hóa, lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn - Ảnh 14.

Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2023 sẽ diễn ra một số hoạt động đáng chú ý: Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Hội nghị - Hội thảo "Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch"; Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam; Liên hoan Văn hoá ẩm thực Đất Tổ,...

 


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Những chuyến đi về cơ sở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên khắp các bản làng, phum sóc

Những chuyến đi về cơ sở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trên khắp các bản làng, phum sóc

“Thực tiễn đã cho chúng ta bài học thật sâu sắc, rằng bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, toàn dân đồng thuận…”. Kinh nghiệm quý báu cùng những câu chuyện giản dị về phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa trên khắp bản làng, phum sóc trên mọi miền Tổ quốc, trở thành tài sản quý giá, tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.
Phát huy giá trị kiến trúc nhà sàn của người Tày - Nùng ở Cao Bằng

Phát huy giá trị kiến trúc nhà sàn của người Tày - Nùng ở Cao Bằng

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 4 giờ trước
So với nhà sàn của một số dân tộc khác, nhà sàn của người Tày - Nùng ở Cao Bằng có nét độc đáo và mang vẻ đẹp, đặc trưng riêng. Bởi vậy, việc gìn giữ, bảo tồn nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày - Nùng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế du lịch, qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thu nhập của đồng bào.
Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: Nhiều chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cần được cải thiện (Bài 2)

Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: Nhiều chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cần được cải thiện (Bài 2)

Sự kiện - Bình luận - Sỹ Hào - 4 giờ trước
Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, đời sống của đại bộ phân dân cư trong năm 2023 đã được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tiếp tục giảm. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống của người dân thì nhiều chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản cần cải thiện, nhất là chỉ số “Việc làm”.
Chung tay hành động vì bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em DTTS: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS (Bài 2)

Chung tay hành động vì bình đẳng giới cho phụ nữ, trẻ em DTTS: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 4 giờ trước
Với sự đồng hành của Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp, bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo mô hình sinh kế, học nghề,... đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ DTTS tích cực phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ DTTS trong gia đình và xã hội.
Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

Kinh tế - Như Quỳnh-Huy Khuyến - 4 giờ trước
Mảnh đất Điện Biên với cánh đồng Mường Thanh rộng lớn xung quanh được bao bọc bởi núi đồi không những thuận lợi cho việc phát triển những giống lúa đặc sản nổi tiếng mà còn thuận lợi để phát triển cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là phát triển cây công nghiệp có múi.
Lần đầu tiên sản phẩm xuất khẩu Việt Nam được quảng bá tại Croatia

Lần đầu tiên sản phẩm xuất khẩu Việt Nam được quảng bá tại Croatia

Sản phẩm - Thị trường - Minh Nhật - 5 giờ trước
Trong khuôn khổ “Ngày Văn hoá Việt Nam tại Croatia”, vừa qua, Thương vụ Hungary đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức buổi trưng bày, quảng bá, giới thiệu hàng xuất khẩu Việt Nam tại thủ đô Zagreb. Đây là lần đầu tiên buổi trưng bày, quảng bá, giới thiệu hàng xuất khẩu Việt Nam được tổ chức tại Croatia.
Tin trong ngày - 22/7/2024

Tin trong ngày - 22/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 22/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Niềm thương tiếc lớn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều chính trị gia trên thế giới đánh giá cao vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sơn La: Nhà máy thủy điện ảnh hưởng tới đời sống người dân
Thức cùng mưa ngàn xứ Huế

Thức cùng mưa ngàn xứ Huế

Xã hội - Hoàng Trung - 5 giờ trước
Gần 25 năm đóng quân thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn KT-QP 92 (Quân khu 4) đã cống hiến tuổi thanh xuân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hình ảnh các anh bộ đội cần mẫn đến các bản làng xa xôi để vận động, tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục... đã in đậm trong tâm trí của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Kon Tum: Cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS

Kon Tum: Cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum tuy đã giảm dần qua hằng năm. Nhưng để đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS theo mục tiêu đề ra thì địa phương còn rất nhiều việc cần làm.
Sơn La: Phát triển điểm du lịch đạt hạng OCOP

Sơn La: Phát triển điểm du lịch đạt hạng OCOP

Du lịch - Minh Nhật - 5 giờ trước
Sơn La đã có những sản phẩm OCOP du lịch đầu tiên, góp phần đa dạng sản phẩm đặc trưng của địa phương, tạo thêm điểm du lịch hấp dẫn cho người dân và du khách.
Pờ Nhù Nu - Người đánh thức giá trị nghệ thuật múa dân tộc

Pờ Nhù Nu - Người đánh thức giá trị nghệ thuật múa dân tộc

Sắc màu 54 - Thuỳ Giang - 5 giờ trước
Là người dân tộc Hà Nhì đầu tiên trở thành nghệ sĩ, biên đạo múa chuyên nghiệp, nghệ sĩ múa Pờ Nhù Nu đã đánh thức giá trị, nghệ thuật múa dân tộc qua nhiều tác phẩm do chính cô sáng tác, dàn dựng. Coi chất liệu dân gian của các DTTS trên quê hương Lai Châu là kho báu đầy sức sống, nghệ sĩ Pờ Nhù Nu đã khai thác, tìm tòi để chuyển tải những cái hay, cái đẹp trong đời sống đưa vào các tác phẩm múa đặc sắc.
Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

Sắc màu 54 - Tiêu Dao - Thanh Bình - 5 giờ trước
Hàng trăm năm qua, qua bàn tay khéo léo của những người thợ tài hoa, từ những bậc thầy nề, nghõa (thợ thủ công xây dựng cung đình Huế) đã biến những mảnh sành, mảnh thủy tinh vỡ thành những tác phẩm kiến trúc nghệ thuật độc đáo trên lăng tẩm, đền đài có một không hai ở cố đô Huế.