Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bao giờ khắc phục những tồn tại, vi phạm tại các dự án thủy điện ở Lai Châu?

Doãn Kiên - 10:52, 10/05/2022

Đã hơn 1 năm trôi qua, kể từ khi thanh tra tỉnh Lai Châu chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm tại các dự án thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Cấu 2, Nậm Nghẹ... nhưng đến nay, việc xử lý, giải quyết về những nội dung này vẫn giẫm chân tại chỗ.


Triển khai dự án thủy điện tại huyện Mường Tè
Triển khai dự án thủy điện tại huyện Mường Tè

Hàng loạt tồn tại, vi phạm

Ngay từ những ngày đầu tháng 1/2021, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã ra thông báo công khai kết luận thanh tra số 14/KL-TTr về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về đầu tư tại một số dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cụ thể tại 4 dự án thủy điện: Nậm Na 1 (Công ty Cổ phần Điện lực Tây Bắc làm chủ đầu tư); Nậm Ban 2 (Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Ban 2 làm chủ đầu tư); Nậm Nghẹ (Công ty Điện lực Lai Châu làm quản lý A phần xây lắp); Nậm Cấu 2 (Công ty Cổ phần Kinh doanh xi măng Miền Bắc làm chủ đầu tư).

Trong kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ các tồn tại, vi phạm trong việc lập hồ sơ thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện của các chủ đầu tư; quy trình gửi hồ sơ cho các cơ quan chức năng thẩm định còn chưa đầy đủ; nội dung còn phải chỉnh sửa, bổ sung; tiến độ thực hiện một số dự án còn kéo dài.

Tại Dự án thủy điện Nậm Cấu 2, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn chậm. Dự án hoàn thành và phát điện thương mại nhưng chưa hoàn thiện xong hồ sơ nghiệm thu để Sở Công thương ban hành thông báo theo quy định.

Bên cạnh đó, việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động của Chủ đầu tư Dự án thủy điện Nậm Na 1 còn có nội dung chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, trong công tác quản lý, vận hành khai thác công trình thủy điện, chủ đầu tư chưa lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện (thủy điện Nậm Na 1, Nậm Ban 2, Nậm Cấu 2); Chưa lắp đặt quan trắc khí thượng thủy văn (thủy điện Nậm Na 1, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2). Chưa cắm các biển cảnh báo trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước và vùng hạ du (thủy điện Nậm Cầu 2). Phương án ứng phó thiên tai và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp còn có nội dung chưa đảm bảo so với quy định (thủy điện Nậm Ban 2).

Đối với việc quản lý, sử dụng đất tại một số dự án cũng chưa đảm bảo theo quy định; chủ đầu tư đưa nhà thầu vào thi công các hạng mục công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định. Sử dụng diện tích đất đã giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng khi chưa hoàn tất thủ tục mua bán tải sản và xin thuê đất theo quy định...

Đáng chú ý là, việc xác định nghĩa vụ tài chính của một số dự án còn có sai sót: áp sai giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Kê khai, nộp và thực hiện các thủ tục về miễn, giảm tiền thuê đất chưa bảo đảm dẫn đến tổng số tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải truy thu theo quy định là 595.835.129 đồng.

Việc nộp tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Ban 2, còn chưa đảm bảo thời gian theo hợp đồng ủy thác đã ký kết. Theo văn bản xác nhận của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu ngày 10/12/2020, đơn vị còn nợ tiền DVMTR quý III/2020 trên 1,8 tỷ đồng.

Công tác phối hợp của chủ đầu tư dự án thủy điện Nậm Na 1, Nậm Cấu 2 với chính quyền địa phương trong việc xem xét giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án còn chưa kịp thời...

Công trường Thủy điện Nậm Na 1
Công trường Thủy điện Nậm Na 1

Ai chịu trách niệm?

Bên cạnh việc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, sai phạm nêu trên, thanh tra tỉnh Lai Châu cũng đã nêu, trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, cơ quan chức năng cụ thể: trách nhiệm trước hết thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các đơn vị thi công, đơn vị quản lý điều hành của dự án. Trách nhiệm liên quan thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các dự án thủy điện tại địa bàn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu nộp ngân sách số tiền tính thiếu về cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền thuê đất phát hiện qua thanh tra hơn 590 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng đất, nhất là trong việc đảm bảo an toàn hồ, đập chứa nước. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc triển khai, thực hiện dự án thủy điện.

Đồng thời cũng kiến nghị UBND các huyện Phong Thổ, Mường Tè phối hợp với chủ đầu tư trong việc, giải quyết các kiến nghị của 7 hộ dân xã Ma Ly Pho liên quan đến thực hiện Dự án Thủy điện Nậm Na 1. Cùng với 53 hộ dân bản Nậm Cấu, xã Bum Tở liên quan thực hiện Dự án Thủy điện Nậm Cấu 1, 2 về việc đề nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, hoa màu, tài sản bị ảnh hưởng.

Đối với chính quyền địa phương cơ sở nơi thực hiện dự án, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng khi thực hiện quy định pháp luật của các chủ đầu tư; phối hợp giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của nhân dân, cũng như kiến nghị, phản ánh, đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua sau thông báo công khai kết luận của thanh tra tỉnh Lai Châu, nhưng những tồn tại, vi phạm nêu trên vẫn chưa được khắc phục, xử lý. Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.


Tin cùng chuyên mục
Các tỉnh Duyên hải miền Trung: Nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Các tỉnh Duyên hải miền Trung: Nỗ lực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thời gian qua, các tỉnh Duyên hải miền Trung đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng tàu cá vượt ra khỏi kết nối sơ đồ, chưa lắp đặt thiết bị giám sát, hoặc để mất hoạt động kết nối... gây khó khăn cho công tác giám sát hành trình, cần được các cơ quan chức năng, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở ngăn ngừa vi phạm.
Tin nổi bật trang chủ
Bức tranh “Hà Nội rong” được “chốt” giá 8.000 USD

Bức tranh “Hà Nội rong” được “chốt” giá 8.000 USD

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 7 phút trước
Bức tranh “Hà Nội rong” của tác giả Đặng Thái Tuấn (SN 2000, Hà Nội), sinh viên năm thứ 4 ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội được định giá tới 8.000 đô la Mỹ (184,7 triệu đồng).
Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet

Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet

Xã hội - T.Hợp - 1 giờ trước
Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thí điểm cấp hộ chiếu "điện tử" từ 15/5/2022 . Người dân chỉ cần truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an để làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mà không cần đến tận nơi như hiện nay.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường nhiều biện pháp bình ổn thị trường

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường nhiều biện pháp bình ổn thị trường

Sản phẩm - Thị trường - Quỳnh Trâm - 4 giờ trước
Nhằm ổn định thị trường, bình ổn giá, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá hàng hóa, tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt nguồn tin nâng cao chất lượng quản lý.
Giới thiệu văn hóa, ẩm thực Argentina tại Hà Nội

Giới thiệu văn hóa, ẩm thực Argentina tại Hà Nội

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 4 giờ trước
Tuần lễ Argentina tại Hà Nội lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 23 – 28/5/2022, tiếp tục đưa văn hóa, ẩm thực Argentina đến gần hơn với đất nước và người dân Việt Nam.
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa

Bạn của nhà nông - Như Ý - 4 giờ trước
Cây vú sữa từ lâu đã là loại cây được nhiều người yêu thích. Không chỉ mang lại những giá trị kinh tế cao khi cho ra những trái chín thơm ngọt mà nó còn là loại thuốc chữa bệnh hiệu quả được nhiều người tin dùng. Hiện nay để trồng vú sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao bà con nên tham khảo kỹ thuật trồng và chăm sóc cây vú sữa dưới đây.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 15/5/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh với Vụ Hợp tác Quốc tế; chuyến công tác của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh khảo sát, lấy ý kiến, lắng nghe tâm tư của đồng bào các DTTS tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) về việc hoàn thiện Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam” và một số tin tức nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu 2 bài viết: “Trên vùng mây trắng Chư Tan Kra” của tác giả Tiêu Dao- Bảo Anh và bài viết “Thổ cẩm kể chuyện” của tác giả Hồng Minh.
Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin tức - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Từ ngày 11 đến 19/5, Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm mỹ thuật “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
Châu Á đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới COVID-19

Châu Á đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới COVID-19

Tin tức - PV - 5 giờ trước
Tính đến sáng 16/5, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 521.138.550 ca nhiễm và 6.288.134 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 304.634 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Á đứng đầu với 152.818 trường hợp.
Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Hòa Phát lọt Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Doanh nhân dân tộc - Cát Tường - 5 giờ trước
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2022 bao gồm 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Trong số 5 đại diện của Việt Nam ở Global 2000, Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất và là doanh nghiệp sản xuất duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.
Trồng 2.000 cây xanh tại các huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk

Trồng 2.000 cây xanh tại các huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk

Tin địa phương - NA - 6 giờ trước
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức trồng 2.000 cây xanh tại các huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk)
Có

Có "lá bùa hộ mệnh", đồng bào giã từ tàn hương, nước thánh…

Sức khỏe - Hiếu Anh - 6 giờ trước
Nếu như trước đây, người DTTS khi ốm đau chỉ biết mời thầy mo về nhà để cúng , thì nay nhờ có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cùng sự tuyên truyền của cán bộ, người dân đã biết đến trạm xá, bệnh viện để khám chữa bệnh.