Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Thúy Hồng (thực hiện) - 17:21, 10/01/2022

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021 Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn xung quanh nội dung này.

Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Thưa ông, trong năm vừa qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống KT-XH của Nhân dân cả nước, trong đó có Lạng Sơn. Ông có thể đánh giá về tình hình phát triển KT-XH của vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh?

Những năm qua, từ các chương trình đầu tư hỗ trợ của Nhà nước cũng như của tỉnh, KT-XH vùng đồng bào DTTS đã có bước phát triển. Đời sống của đồng bào ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 7,88% năm 2020 xuống còn 5,76% năm 2021 (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 là 12,20%). 

Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được tập trung đầu tư, xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đến nay, có 75/181 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 82 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn; chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS, vùng ĐBKK tiếp tục được chú trọng…

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bào DTTSvà miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn chậm phát triển, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Việc nhân rộng các mô hình sản xuất mới gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19, nên việc làm, thu nhập của đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn.

Đời sống của đồng bào các DTTS của Lạng Sơn đã từng bước được nâng cao
Đời sống của đồng bào các DTTS ở Lạng Sơn đã từng bước được nâng cao

Để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG), với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, Ban Dân tộc đã xây dựng chương trình hành động như thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình?

Để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG, với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tích cực,  phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng dự thảo nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ động, tham mưu ban hành văn bản phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện đề nghị rà soát đối tượng, phạm vi, địa bàn thụ hưởng, nội dung thực hiện, danh mục công trình, dự án, quy mô đầu tư, nhu cầu vốn, tổng hợp kế hoạch đầu tư hàng năm và 5 năm theo thứ tự ưu tiên đối với Chương trình MTQG. Sau khi các đơn vị báo cáo, đề xuất, Ban Dân tộc đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, còn có những khó khăn vướng mắc gì? Ban Dân tộc có đề xuất cơ chế đặc thù nào hỗ trợ vùng đồng bào các DTTS và miền núi trên địa bàn.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, công tác phối hợp chưa thực sự chặt chẽ, còn lúng túng. Đồng bào DTTS ở khu vực đặc biệt khó khăn có trình độ dân trí thấp, địa bàn sinh sống biệt lập, ít có cơ hội giao lưu, trao đổi, hội nhập; khả năng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Một bộ phận nhỏ không muốn thoát nghèo, không muốn ra khỏi vùng ĐBKK để tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Một số chính sách giai đoạn 2016 - 2020 đã kết thúc, trong khi đó các chính sách mới bắt đầu thực hiện từ năm 2021 chưa được phân bổ vốn, như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển KT-XH bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, dẫn đến việc triển khai gặp nhiều khó khăn và chưa bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, định mức các nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào DTTS của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các thôn, xã ĐBKK còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã tác động phần nào đến thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Về cơ cấu tổ chức của cơ quan công tác dân tộc, chưa thực sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới có diện tích rộng, địa hình chia cắt, tỷ lệ đồng bào DTTS sinh sống rất đông (chiếm 84%), nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở tại Lạng Sơn còn mỏng, chưa thực sự tương xứng với nhu cầu và khối lượng công việc thực tế. Cần có cơ chế đặc thù về cơ cấu tổ chức, biên chế cũng như các chính sách đãi ngộ riêng cho đội ngũ thực hiện công tác dân tộc đối với các tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS như Lạng Sơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn “Dân vận khéo” vùng đồng bào DTTS

Dấu ấn “Dân vận khéo” vùng đồng bào DTTS

Bình Thuận hiện có 34 DTTS, chiếm trên 8,3% dân số toàn tỉnh. Vùng đồng bào DTTS được tỉnh xác định là khu vực trọng yếu, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chính bởi vậy, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tin nổi bật trang chủ
Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Không để xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) mãi là điểm nóng về ma túy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng luôn trong tâm thế quyết liệt và bằng nhiều giải pháp để xóa bỏ những câu chuyện buồn, mang lại bình an cho Nhân dân.
Thu nhập của lao động nhiều ngành tăng trong 6 năm qua

Thu nhập của lao động nhiều ngành tăng trong 6 năm qua

Kinh tế - Minh Hoàng - 1 giờ trước
Tổng cục Thống kê vừa có Báo cáo Niên giám Thống kê năm 2021, theo đó thu nhập cá nhân bình quân 1 tháng của lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng rõ rệt trong giai đoạn 2015 - 2020.
Cần Thơ: Công an quận Ninh Kiều triệt phá chuyên án mua bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Cần Thơ: Công an quận Ninh Kiều triệt phá chuyên án mua bán thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Pháp luật - Minh Triết - 1 giờ trước
Ngày 12/8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an quận Ninh Kiều vừa phối hợp triệt phá Chuyên án buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong khu vực phía Nam.
Đêm rằm tháng 7 thú vị: Siêu Trăng và mưa sao băng Perseids cùng xuất hiện

Đêm rằm tháng 7 thú vị: Siêu Trăng và mưa sao băng Perseids cùng xuất hiện

Khoa học - Công nghệ - PV - 1 giờ trước
Tối 12/8/2022 (tức Rằm tháng 7 Âm lịch), Siêu trăng cuối cùng của năm 2022 và mưa sao băng Perseids - một trong những trận mưa sao băng sáng nhất năm sẽ cùng xuất hiện.
Thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng trở lại V-League

Thủ thành Đặng Văn Lâm nhiều khả năng trở lại V-League

Thể thao - Hoàng Minh - 1 giờ trước
Chuyện bến đỗ mới của Đặng Văn Lâm đang là chủ đề nóng nhất thời gian gần đây trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam. Nhiều thông tin cho rằng, anh chuẩn bị chia tay CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) để về nước thi đấu ở V-League.
Bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ôtô từ 1/10

Bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ôtô từ 1/10

Kinh tế - Minh Hoàng - 2 giờ trước
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô.
Trải nghiệm Trà Vinh

Trải nghiệm Trà Vinh

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh là một gam màu xanh mát bởi những cánh đồng lúa, vườn cây hoa trái, cùng hệ thống kênh, rạch và bãi biển trải dài thơ mộng. Đến với Trà Vinh, bạn còn được được thưởng lãm kiến trúc độc đáo của 150 ngôi chùa Khmer và những lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc diễn ra quanh năm vô cùng hấp dẫn.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp thứ 3 trong các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xếp thứ 3 trong các bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

Xã hội - Hồng Phúc - 2 giờ trước
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) xếp hạng 3 trong Bảng xếp hạng 17 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công (DVC) với nhiều chỉ số đạt thứ hạng cao như: nhân lực số, hoạt động chuyển đổi số và nhận thức số.
Làn sóng đưa âm nhạc hàn lâm… xuống phố

Làn sóng đưa âm nhạc hàn lâm… xuống phố

Thể thao - Giải trí - PV - 2 giờ trước
Tiếp nối các hoạt động thử nghiệm đưa âm nhạc hàn lâm ra khỏi nhà hát, “xuống đường” hòa nhập với đông đảo công chúng, gần đây nhiều nghệ sĩ đã có những đổi mới phong cách giới thiệu với các dự án đưa nhạc cổ điển tới những không gian mới để kết nối với khán giả nhiều hơn.
Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á 2022

Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á 2022

Doanh nhân dân tộc - Lam Anh - 3 giờ trước
Generali Việt Nam vừa giành chiến thắng hạng mục “Sáng kiến Tiếp thị của năm” tại Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á (Insurance Asia Awards) 2022 với chiến dịch thương hiệu “Lời cầu hôn thứ 2”.
Phát hiện loại

Phát hiện loại "gene nhảy" kỳ lạ ở chuột có thể giúp con người điều trị bệnh nghiêm trọng

Khoa học - Công nghệ - PV - 3 giờ trước
Chuột được cho là có một “gene nhảy” giúp hệ miễn dịch của chúng chống lại các loại virus. Phát hiện này vừa được các nhà khoa học thuộc Đại học New South Wales (UNSW) của Australia đưa ra trong báo cáo đăng trên tạp chí Nature.
U20 Việt Nam tiếp tục hành trình chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023

U20 Việt Nam tiếp tục hành trình chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023

Thể thao - Hoàng Minh - 3 giờ trước
Tối 12/8, đội tuyển U20 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn để hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023.