Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc Lạng Sơn: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chính sách dân tộc trong gia đoạn mới

Thúy Hồng (thực hiện) - 17:21, 10/01/2022

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021 Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn xung quanh nội dung này.

Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Thưa ông, trong năm vừa qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống KT-XH của Nhân dân cả nước, trong đó có Lạng Sơn. Ông có thể đánh giá về tình hình phát triển KT-XH của vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh?

Những năm qua, từ các chương trình đầu tư hỗ trợ của Nhà nước cũng như của tỉnh, KT-XH vùng đồng bào DTTS đã có bước phát triển. Đời sống của đồng bào ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng DTTS. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 7,88% năm 2020 xuống còn 5,76% năm 2021 (tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 là 12,20%). 

Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào DTTS, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được tập trung đầu tư, xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đến nay, có 75/181 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 82 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn; chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng DTTS, vùng ĐBKK tiếp tục được chú trọng…

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bào DTTSvà miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn chậm phát triển, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Việc nhân rộng các mô hình sản xuất mới gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19, nên việc làm, thu nhập của đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn.

Đời sống của đồng bào các DTTS của Lạng Sơn đã từng bước được nâng cao
Đời sống của đồng bào các DTTS ở Lạng Sơn đã từng bước được nâng cao

Để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG), với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, Ban Dân tộc đã xây dựng chương trình hành động như thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình?

Để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG, với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tích cực,  phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xây dựng dự thảo nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc đã chủ động, tham mưu ban hành văn bản phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện đề nghị rà soát đối tượng, phạm vi, địa bàn thụ hưởng, nội dung thực hiện, danh mục công trình, dự án, quy mô đầu tư, nhu cầu vốn, tổng hợp kế hoạch đầu tư hàng năm và 5 năm theo thứ tự ưu tiên đối với Chương trình MTQG. Sau khi các đơn vị báo cáo, đề xuất, Ban Dân tộc đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, còn có những khó khăn vướng mắc gì? Ban Dân tộc có đề xuất cơ chế đặc thù nào hỗ trợ vùng đồng bào các DTTS và miền núi trên địa bàn.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, công tác phối hợp chưa thực sự chặt chẽ, còn lúng túng. Đồng bào DTTS ở khu vực đặc biệt khó khăn có trình độ dân trí thấp, địa bàn sinh sống biệt lập, ít có cơ hội giao lưu, trao đổi, hội nhập; khả năng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Một bộ phận nhỏ không muốn thoát nghèo, không muốn ra khỏi vùng ĐBKK để tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Một số chính sách giai đoạn 2016 - 2020 đã kết thúc, trong khi đó các chính sách mới bắt đầu thực hiện từ năm 2021 chưa được phân bổ vốn, như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển KT-XH bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, dẫn đến việc triển khai gặp nhiều khó khăn và chưa bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, định mức các nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào DTTS của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các thôn, xã ĐBKK còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đã tác động phần nào đến thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Về cơ cấu tổ chức của cơ quan công tác dân tộc, chưa thực sự đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới có diện tích rộng, địa hình chia cắt, tỷ lệ đồng bào DTTS sinh sống rất đông (chiếm 84%), nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở tại Lạng Sơn còn mỏng, chưa thực sự tương xứng với nhu cầu và khối lượng công việc thực tế. Cần có cơ chế đặc thù về cơ cấu tổ chức, biên chế cũng như các chính sách đãi ngộ riêng cho đội ngũ thực hiện công tác dân tộc đối với các tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS như Lạng Sơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên: Tự tin đón vận hội

Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên: Tự tin đón vận hội

Khép lại năm 2021, cùng với các thành tựu trong thực hiện mục tiêu “kép” của tỉnh, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thái Nguyên “cán đích” với những dấu ấn đột phá. Đây là nền tảng để Thái Nguyên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 ngay trong năm mới này.
Tin nổi bật trang chủ
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1, thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1, thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không để "tháng Giêng là tháng ăn chơi", có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả trong Tết.
Đào Nhật Tân “ngóng” người mua

Đào Nhật Tân “ngóng” người mua

Kinh tế - Đào Quỳnh Anh - 14 phút trước
Từ Tết Dương lịch, với thời tiết “chiều lòng người” đào Nhật Tân đã bắt đầu nở rộ. Dù được mùa, nhưng thị trường vẫn kém sôi động, một phần do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, phần khác do nhu cầu của người tiêu dùng không cao vì phải thắt chặt chi tiêu.
Thủ tướng yêu cầu mạnh dạn mở cửa, không để lỡ nhịp phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Thủ tướng yêu cầu mạnh dạn mở cửa, không để lỡ nhịp phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Thời sự - PV - 16 phút trước
Tình hình kinh tế xã hội trong tháng 1 chuyển biến tích cực và tiếp tục khởi sắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp trên tinh thần không chủ quan, lơ là nhưng tự tin mở cửa trở lại, không để lỡ nhịp phát triển, phục hồi nhanh, phát triển bền vững.
Đắk Lắk: Công an TP. Buôn Ma Thuột phá vụ án ma túy lớn

Đắk Lắk: Công an TP. Buôn Ma Thuột phá vụ án ma túy lớn

Pháp luật - Hoàng Thùy - CTV - 22 phút trước
Sáng 28/1, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng đưa ma túy từ Nghệ an vào TP. Buôn Ma Thuột tiêu thụ.
Đắk Nông: Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Đắk Nông: Chính sách hỗ trợ lãi suất giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Kinh tế - Phan Trọng - 7 giờ trước
Những ngày cuối năm, không khí mùa vụ thu hoạch cà phê rộn ràng khắp Tây Nguyên. Một mùa cà phê thắng lợi cuối năm 2021, mang niềm vui đến thôn, bon nghèo có được cái Tết ấm áp đầy đủ.
Triển khai chức năng cảnh báo chống ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu

Triển khai chức năng cảnh báo chống ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu

Kinh tế - Cát Tường (t/h) - 7 giờ trước
Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ, Tổng cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27/1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được chính thức triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Hấp dẫn những trò chơi ngày Tết của trẻ em người Mông

Hấp dẫn những trò chơi ngày Tết của trẻ em người Mông

Khác với đồng bào dân tộc khác trong cả nước, người Mông ở Mộc Châu ăn Tết vào tháng Chạp âm lịch. Tết của người Mông thường diễn ra trong 3 ngày nhưng trước đó cả tháng, khắp các bản làng đã nhộn nhịp không khí đón Xuân với những trò chơi mang đậm tính dân gian truyền thống.
Nguy cơ tuyệt chủng loài voi rừng tại các nước châu Phi

Nguy cơ tuyệt chủng loài voi rừng tại các nước châu Phi

Môi trường sống - Nguyệt Anh (T/h) - 8 giờ trước
Tại cuộc họp trực tuyến ngày 26/1 do "Sáng kiến bảo vệ voi" tổ chức, Bộ trưởng Môi trường các nước châu Phi cho biết, loài voi rừng châu Phi đang bị đe dọa tuyệt chủng do sự gia tăng các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu, tình trạng mất môi trường sống, săn bắn trái phép và xung đột giữa các cộng đồng dân cư địa phương.
Hơn 500 nhà vườn tham gia Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần 2022

Hơn 500 nhà vườn tham gia Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Nhâm Dần 2022

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh (T/h) - 8 giờ trước
Tối 27/1, tại Bến Bình Đông, phường 13, quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh), Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đã chính thức khai mạc. Đây là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quốc hội trong bối cảnh đặc biệt kịp thời đưa ra những quyết sách hợp lòng dân

Quốc hội trong bối cảnh đặc biệt kịp thời đưa ra những quyết sách hợp lòng dân

Thời sự - PV - 8 giờ trước
Chiều 27/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội và khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Sáng 28/1: Cả nước có 1.945.611 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Sáng 28/1: Cả nước có 1.945.611 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 8 giờ trước
Đến sáng 28/1, tính từ đầu dịch, cả nước có 2.203.208 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 1.945.611 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.
Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Giáo dục dân tộc - Cát Tường (t/h) - 8 giờ trước
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/1/2022 phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”.