Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: viết đơn xin thoát nghèo

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Văn hóa và đạo đức trong mục tiêu giảm nghèo (Bài 4)

Giảm nghèo bền vững - Nhìn lại một chặng đường: Văn hóa và đạo đức trong mục tiêu giảm nghèo (Bài 4)

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 11:26, 17/07/2020
Những lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo, hay những trường hợp cố tìm cách để trở thành hộ nghèo, là hai khía cạnh trong văn hóa tiếp nhận chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Vậy, làm thế nào để khuyến khích ý thức vươn lên của người nghèo, hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách là vấn đề cần được quan tâm.
Hộ gia đình người Đan Lai đầu tiên viết đơn xin thoát nghèo

Hộ gia đình người Đan Lai đầu tiên viết đơn xin thoát nghèo

Công tác Dân tộc - Minh Thứ - 10:05, 18/05/2020
Đối với 40 hộ dân người Đan Lai (thuộc nhóm dân tộc Thổ) ở bản Cửa Rào và bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), cuộc hành trình “ly sơn” từ bản Khe Còn - nơi thượng nguồn sông Giăng là không hề đơn giản. Nhưng nay, cơ bản các hộ dân đã ổn định cuộc sống, trong đó có hộ vươn lên mức khá.