Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ủy ban Dân tộc: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Mạnh Cường - 20:06, 11/01/2021

Chiều ngày 11/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh; Lê Sơn Hải; Y Thông chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT Cùng toàn thể công chức UBDT

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự thảo báo cáo nêu rõ: Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới KT-XH, quốc phòng - an ninh của cả nước, trong đó có vùng DTTS và MN, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, công tác dân tộc.

Trong năm 2020, UBDT được giao xây dựng 07 chương trình, đề án: Tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia); Tổng hợp, phân tích, công bố số liệu điều tra, thu thập thông tin tình hình KT-XH của 53 DTTS năm 2019; Xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 499/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và Phát triển các DTTS rất ít người giai đoạn 2021-2030”; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về “Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025”; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS đến năm 2025”; Đề án xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT.

Cũng trong năm 2020, UBDT đã hoàn thành 23 nhiệm vụ được được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương tập trung phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

UBDT đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020; Công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2021, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14; Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS&MN, thôn ĐBKK theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg; Xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trình Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Đề án Tổ chức Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân DTTS tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2022;

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn DTTS&MN, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Đồng tình, nhất trí cao với Dự thảo báo cáo công tác dân tộc năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nhiều đại biểu dự Hội nghị bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của công tác dân tộc năm 2020. Những kết quả đáng khích lệ trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã góp phần nâng cao vị thế của cơ quan UBDT. Đây là tiền đề cho việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc những năm tiếp theo, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị, một số đại biểu đề xuất, kiến nghị việc thi tuyển, tiếp nhận công chức về làm việc; việc sắp xếp, luân chuyển công chức; quan tâm hơn nữa đến các Chương trình phối hợp giữa UBDT với các bộ, ngành. Chú trọng các kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, năm 2020, UBDT đã hoàn thành tốt 7 việc quan trọng: Hoàn thành và phân tích sâu sắc điều tra thực trạng tình hình KT-XH 53 DTTS; Trình Quốc hội Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 Quyết định liên quan đến chính sách dân tộc; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020; Tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các tỉnh vùng DTTS và MN và Hoàn thành báo cáo quốc gia về nhân quyền, bảo vệ thành công với Liên hợp quốc.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT và với tình cảm cá nhân, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công sức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBDT; cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để công tác dân tộc có được những kết quả mong đợi, vượt qua năm 2020 đầy thử thách, tạo niềm tin mới cho công tác dân tộc.

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Trong năm 2021, UBDT sẽ tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4 quyết định quan trọng (Quyết định về Chương trình MTQG; Hoàn thành xây dựng Chiến lược công tác dân tộc; Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về thành phần tên gọi, danh mục các dân tộc Việt Nam; Nghị định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT. Do vậy, đòi hỏi các vụ, đơn vị phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đảm bảo hoàn thành chất lượng tốt nhất.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực; Nắm vững tình hình đời sống KT-XH vùng DTTS và MN; Chuẩn bị các điều kiện cho Chương trình KHCN cấp quốc gia về vùng DTTS và MN trong giai đoạn mới. Thay mặt Chính phủ để săn sóc cho đồng bào, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ “Không để nhà nào không có Tết”, chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý: Các vụ, đơn vị tiếp tục chú trọng hoàn thiện phương pháp công tác có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp công tác.

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho các cán bộ lãnh đạo cấp vụ thuộc UBDT.

Tin nổi bật trang chủ
Hoàn thành tiêm thử nghiệm liều thứ nhất Nanocovax 75 mcg

Hoàn thành tiêm thử nghiệm liều thứ nhất Nanocovax 75 mcg

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Thêm 10 tình nguyện viên được tiêm liều 75 mcg Nanocovax ngày 15/1. Như vậy, toàn bộ 60 người nghiệm vaccine Covid-19 giai đoạn một đã tiêm ít nhất một liều.
Trưng bày áo dài truyền thống trong lòng phố cổ Hà Nội

Trưng bày áo dài truyền thống trong lòng phố cổ Hà Nội

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 4 giờ trước
Ngày 16/1, tại Ngôi nhà di sản (87 phố Mã Mây, Hà Nội), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Áo dài truyền thống Đình làng Việt tổ chức trưng bày, giới thiệu áo dài truyền thống.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021

Video - PV - 4 giờ trước
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 2010-2020.
Bộ Y tế hướng dẫn ứng phó rét đậm, rét hại, nhất là với người già, trẻ em

Bộ Y tế hướng dẫn ứng phó rét đậm, rét hại, nhất là với người già, trẻ em

Sức khỏe - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Người dân cần che chắn nhà cửa, giữ ấm cơ thể, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nước uống; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; không ăn thức ăn bị nhiễm khuẩn, để lâu ngày.

"Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"

Sự kiện - Bình luận - PV - 5 giờ trước
Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về Đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.
Dưới mái nhà chung

Dưới mái nhà chung

Chiều 28/12/2020, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã gặp mặt Đoàn HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Cùng dự gặp mặt có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT và 145 HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu tham dự Lễ Tuyên dương.
Cô gái Việt trở thành viên chức chính quyền tiểu bang Mỹ

Cô gái Việt trở thành viên chức chính quyền tiểu bang Mỹ

Dân tộc hội nhập - PV - 8 giờ trước
Từ một thợ làm nail, cô gái Việt Nguyên Nguyễn đã giành vé tới trường đại học rồi trở thành kế toán tại một văn phòng chính phủ tiểu bang ở Mỹ. Câu chuyện và hành trình phi thường được Nguyên Nguyễn kể lại đã xuất sắc giành giải Ba cuộc thi “Hành trình nước Mỹ” trong khuôn khổ sự kiện “Vòng tay nước Mỹ 8” do Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ tổ chức.
Bác sĩ Lá Văn Khôi: Tấm gương điển hình của thanh niên

Bác sĩ Lá Văn Khôi: Tấm gương điển hình của thanh niên

Tin tức - Mai Hương - 8 giờ trước
Bác sĩ Lá Văn Khôi, dân tộc Thái, là con út trong một gia đình có 3 anh em ở xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Bằng ý chí và nghị lực của bản thân, bác sĩ Lá Văn Khôi đã vượt khó đi lên, trở thành tấm gương điển hình của tầng lớp trẻ, thanh niên học tập và noi theo.
22/1 khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

22/1 khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tin tức - Như Ý - 9 giờ trước
Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ khai trương vào ngày 22/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự và thông báo tại cuộc họp của Ban Tổ chức Trung tâm Báo chí vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Người Việt Nam về nước qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung

Người Việt Nam về nước qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung

Tin tức - PV - 9 giờ trước
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Người Việt Nam từ nước ngoài về nước qua đường bộ không phải trả phí cách ly tập trung.
Danh sách các tuyến phố tạm cấm giao thông trong dịp Đại hội XIII của Đảng

Danh sách các tuyến phố tạm cấm giao thông trong dịp Đại hội XIII của Đảng

Tin tức - PV - 9 giờ trước
Xe ô tô tải có trọng tải từ 500kg trở lên, xe khách hợp đồng từ 24 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường phục vụ Đại hội XIII của Đảng.