Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa 2022: Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam

Kim Anh - Tuấn Ninh - 14:53, 19/11/2022

Tối 18/11, tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Nam” năm 2022.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao quà cho đồng bào DTTS tham dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao quà cho đồng bào DTTS tham dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua đó tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cùng các vị đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022

Phát biểu khai mạc Chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Trên lĩnh vực văn hóa, đường lối, chủ trương phát triển văn hóa của Đảng tiếp tục có sự đổi mới sâu sắc về vai trò của văn hóa trên cơ sở kế thừa nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và xu thế tất yếu, khách quan của thời đại. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực bền vững phát triển đất nước, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

“Tuần Đại đoàn kết - Di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022” với chuỗi các hoạt động hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang lại một bầu không khí tươi vui đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương văn hóa dân tộc, mang lại sự trải nghiệp quý báu với Nhân dân và du khách, để những thế hệ trẻ đi sau biết trân quý giá trị văn hóa của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua hệ thống di tích, di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Đoàn kết để có khát vọng cháy bỏng, đoàn kết và nỗ lực cao để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc

Phát biểu chào mừng và chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng xây dựng củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng các tầng lớp Nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng Tháng 8 lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối Đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động phong trào thi đua triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, động viên đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa đang được lưu giữ bằng trí nhớ, bằng chữ viết của các dân tộc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mặt trận các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc.

Đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tham dự chương trình khai mạc Tuần đại đoàn kết
Đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tham dự chương trình khai mạc Tuần đại đoàn kết

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nươc ngoài, chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ những người dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào các DTTS, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khích lệ cổ vũ tinh thần tự lực tự cường của mọi người dân vượt qua khó khăn thử thách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ VHTT&DL triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, làm cho các giá trị văn hóa truyền thống ngấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Chương trình văn nghệ khai mạc
Chương trình văn nghệ khai mạc

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các DTTS Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022 với chủ đề Khát vọng Việt Nam. Các tiết mục được chia làm 2 chương: Những sắc màu di sản các dân tộc Việt Nam và Đại đoàn kết các dân tộc, thành công lớn và khát vọng Việt Nam.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm góp phần tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ mới; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa đồng bào các dân tộc. 

                           Một số tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc                                    Tuần Đại đoàn kết - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa 2022: Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam 5
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa 2022: Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam 6
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa 2022: Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam 7
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa 2022: Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam 8
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa 2022: Tôn vinh, phát huy giá trị di sản 54 dân tộc Việt Nam 9
Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS

Lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS

Tối 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm Giao lưu chào đón các em học sinh, sinh viên, thanh niên (HSSV-TN) về dự Lễ Tuyên dương HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa góp phần tiếp thêm động lực cho HSSV-TN DTTS trên mọi miền đất nước trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Tin nổi bật trang chủ
Thái Nguyên: Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thái Nguyên: Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tin địa phương - Thiên An - Mỹ Dung - 17:02, 09/12/2022
Ngày 9/12, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cao Bằng: Ban hành Quyết định bổ sung, thay thế Người có uy tín huyện Bảo Lạc giai đoạn 2023 - 2027

Cao Bằng: Ban hành Quyết định bổ sung, thay thế Người có uy tín huyện Bảo Lạc giai đoạn 2023 - 2027

Người có uy tín - Minh Thu - 16:54, 09/12/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vừa ký Văn bản số 1776/QĐ-UBND ban hành Quyết định về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách Người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để công nhận Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2027.
Bắc Giang: Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2022

Bắc Giang: Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2022

Kinh tế - Thiên An - Mỹ Dung - 16:46, 09/12/2022
Ngày 9/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm trồng trọt trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin địa phương - Quỳnh Trâm - 16:35, 09/12/2022
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp thứ 11, khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thái Nguyên: Trên 22 tỷ đồng đăng ký ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Thái Nguyên: Trên 22 tỷ đồng đăng ký ủng hộ “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”

Nhịp cầu nhân ái - Thiên An - Mỹ Dung - 16:13, 09/12/2022
Ngày 9/12, Ban Chỉ đạo thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023”.
Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch từ các thực phẩm từ thiên nhiên

Ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch từ các thực phẩm từ thiên nhiên

Sống khỏe - Như Ý - 15:51, 09/12/2022
Bệnh tắc nghẽn động mạch là tình trạng tích tụ cholesterol trong thành mạch máu. Tắc nghẽn động mạch gây ra rất nhiều bệnh về mạch máu nguy hiểm như bệnh động mạch cảnh, động mạch vành, động mạch thận, động mạch ngoại vi, xơ cứng động mạch… Để giúp giảm thiểu các nguy cơ gây tắc nghẽn động mạch bạn cần lựa chọn các thực phẩm ăn hàng ngày phù hợp để tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh một cách tốt nhất.
Đồng Tháp- Dấu ấn vùng đất sen hồng

Đồng Tháp- Dấu ấn vùng đất sen hồng

Du lịch - Uyển Nhi - 15:49, 09/12/2022
Với diện tích trải rộng ở cả hai bờ sông Tiền, Đồng Tháp nổi tiếng với các cánh đồng lúa trù phú chạy dọc theo những con kênh hiền hòa cùng những cánh rừng nguyên sinh và hồ sen thơm ngát. Không chỉ có thiên nhiên rực rỡ, vùng đất miền Tây Nam Bộ này còn thu hút du khách bởi những phong tục tập quán đầy thú vị và độc đáo khiến cho bạn đã đến một lần không thể nào quên.
World Cup 2022: Trận chung kết sớm giữa Hà Lan và Argentina

World Cup 2022: Trận chung kết sớm giữa Hà Lan và Argentina

Thể thao - Hoàng Minh - 15:11, 09/12/2022
Rạng sáng 10/12, Hà Lan sẽ dụng độ Argentina tại Tứ kết World Cup 2022. Giới chuyên môn nhận định cuộc đọ sức này sẽ vô cùng hấp dẫn, khi cả 2 đội đều đang có phong độ rất tốt tại giải đấu năm nay.
Gia Lai: Tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Tin tức - Thùy Dung - 14:49, 09/12/2022
Sáng 9/12, tại Tp. Pleiku, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Luxembourg

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Luxembourg

Thời sự - PV - 14:38, 09/12/2022
Sau hơn 12 giờ bay, vào 7h ngày 9/12 giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Findel, bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.