Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Triển khai Dự án 8 Chương trình MTQG 1719 ở Nghệ An: Nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn đã được tổ chức

An Yên - 06:16, 22/11/2023

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tập huấn là những phần việc, nội dung đã và đang được Hội LHPN tỉnh Nghệ An tập trung triển khai trong thời gian qua, kể từ khi thực hiện Dự án 8, Chương trình MTQG 1719 về thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Tiểu phẩm tuyên truyền xóa bỏ định kiến khuôn mẫu giới, xây dựng gia đình hạnh phúc ở huyện Con Cuông
Tiểu phẩm tuyên truyền xóa bỏ định kiến khuôn mẫu giới, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thực hiện ở huyện Con Cuông

Nhiều nội dung thuộc Dự án 8 đã được triển khai

Ngay từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và ban hành 12 kế hoạch, 1 hướng dẫn, 4 công văn về triển khai chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Dự án 8 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, từ đầu năm 2023, Hội LHPN tỉnh đã ban hành thêm 7 kế hoạch, 1 công văn triển khai chỉ đạo hoạt động.Theo đó, có 11 địa bàn được thụ hưởng dự án đã tham mưu cho UBND cấp huyện về Kế hoạch tổ chức Dự án 8 giai đoạn I của chương trình MTQG 1719. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh cũng đã ký kết công tác phối hợp hoạt động với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai Dự án.

Từ những kế hoạch được ban hành, xác định rõ nội dung Dự án 8, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động đã được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ. Cụ thể, ở cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã; Tổ chức 4 lớp tập huấn Chương trình 3 về phát triển năng lực lồng ghép giới trong cộng đồng là cán bộ thôn bản, Người có uy tín trong thôn/bản.

Một buổi tập huấn do Hội LHPN Nghệ An tổ chức về Dự án 8, Chương trình MTQG 1719
Một buổi tập huấn do Hội LHPN Nghệ An tổ chức về Dự án 8, Chương trình MTQG 1719

Hội cũng đã triển khai 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực và ra mắt 2 Tổ truyền thông tại 2 xã điểm chỉ đạo của tỉnh (Yên Na, huyện Tương Dương và xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn). Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ truyền thông tại 2 tổ truyền thông. Tổ chức 3 lớp tập huấn cho các thành viên tổ truyền thông cộng đồng tại huyện Anh Sơn, Nghĩa Đàn và Quỳ Châu. 

Tổ chức 2 Hội nghị tập huấn triển khai sổ tay đối thoại chính sách cấp cơ cở theo sổ tay hướng dẫn của Trung ương Hội tại huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp. Đáng chú ý, đã có 9 cuộc truyền thông về giáo dục nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế được tổ chức tại 3 huyện và 6 xã.

Hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho đồng bào DTTS cũng được triển khai ứng dụng với các mô hình “Tổ nhóm sinh kế chăn nuôi lợn ở xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp” và mô hình “HTX Thủ công mỹ nghề và Dịch vụ tổng hợp xã Môn Sơn, huyện Con Cuông”, thu hút 84 người dân tham gia.

Những chia sẻ, gợi mở về bình đẳng giới tại các lớp tập huấn
Những chia sẻ, gợi mở về bình đẳng giới tại các lớp tập huấn

Trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng phiếu khảo sát và tiến hành phỏng vấn 100 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, để từ đó nắm bắt tình hình phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh con tại nhà; kết hợp triển khai hỗ trợ gói chi phí cho bà mẹ sinh đẻ an toàn. 

Cùng với đó, các hoạt động liên quan đến mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng cũng đã được thành lập tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu và xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Tại mỗi địa chỉ tin cậy, người dân đã được tập huấn kỹ năng phát hiện, lên tiếng hỗ trợ người bị bạo lực, hỗ trợ mua sắm một số vật dụng cần thiết để phục vụ cho hoạt động…

Để tăng hiệu quả tuyên truyền, Hội cũng đã dây dựng 1 phóng sự bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tại các cuộc truyền thông và nhiều bài viết tuyên truyền trên loa phóng thanh của xã phát 5 ngày/tuần về nội dung tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết; phòng chống mua bán người.

Đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở

Tại 11/11 đơn vị cấp huyện có đối tượng được thụ hưởng chính sách từ Dự án 8, đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án 8 trên địa bàn và tổ chức được 25 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, bản tại huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu; 8 lớp tập huấn đánh giá và giám sát bình đẳng giới cho cán bộ thôn, bản tại huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Quế Phong.

Ra mắt địa chỉ tin cậy cộng đồng và tập huấn phòng chống báo lực gia đình ở huyện Anh Sơn
Ra mắt địa chỉ tin cậy cộng đồng và tập huấn phòng chống bạo lực gia đình ở huyện Anh Sơn

Hội LHPN các huyện cũng tiến hành khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và thành lập tổ truyền thông tại cộng đồng với sự tham gia của các thành viên là những Người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn/bản, mỗi tổ đều có sự tham gia của cả nam và nữ.

 Đến nay. đã thành lập được 84 tổ truyền thông cộng đồng tại Quỳ Hợp, Quế Phong, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương.

Đặc biệt, triển khai Dự án 8, các huyện đã tổ chức 81 cuộc truyền thông về hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Thanh hương, Tương Dương và 55 cuộc truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới tại huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Con Cuông và Quỳ Châu.

Tổng hợp từ 11 huyện, thị cũng cho thấy, thời gian qua, đã xây dựng được 2 mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại huyện Nghĩa Đàn; thành lập 10 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại huyện Quỳ Châu, Anh Sơn, Quỳ Hợp và Quế Phong; tổ chức được 9 cuộc đối thoại chính sách về giảm nghèo, bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS tại huyện Quỳ Châu, Kỳ Sơn và Quỳ Hợp.

Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn
Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn

Phụ nữ, trẻ em sẽ được tiếp cận đầy đủ nội dung dự án

Dẫu đã triển khai được nhiều phần việc đảm bảo tiến độ, và  đạt được nhiều kết quả ban đầu, tuy nhiên việc triển khai Dự án 8 trên địa bàn Nghệ An cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định.

Theo ý kiến của một số đại diện các cấp Hội LHPN ở Nghệ An thì, hiện nay, nội dung chi hỗ trợ khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS (theo khoản 1, Điều 37, thông tư 55/BTC) chưa có hướng dẫn cụ thể, chi tiết các mục chi nên khó xây dựng dự toán để triển khai thực hiện cho phù hợp.

 Mặt khác, việc thành lập các địa chỉ tin cậy, tổ truyền thông cộng đồng và câu lạc bộ thủ lĩnh, có sự thay đổi so với mức hỗ trợ trọn gói theo quy định trong Thông tư 55/BTC. Trên thực tế các mô hình này, cần có kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả thì lại chưa được quy định. Riêng nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng và câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, là từ nguồn đối ứng địa phương, song đối với một số huyện nghèo thì, việc bố trí nguồn đối ứng là không đơn giản.

Định hướng hoạt động trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội, phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai các nội dung của Dự án 8 theo hướng dẫn cũng như theo tình hình thực tế địa phương. “Quan trọng nhất là phụ nữ, trẻ em, các đối tượng thụ hưởng của Dự án 8 được tiếp cận đầy đủ, đúng các nội dung của dự án này. Đó là mục tiêu cao nhất để phụ nữ, trẻ em vùng DTTS được phát triển đầy đủ, toàn diện, được quan tâm, chăm sóc… nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong cuộc sống hiện nay, góp phần kéo gần khoảng cách vùng miền, nâng cao vị thế người phụ nữ”, đại diện Hội LHPN tỉnh Nghệ An nhấn mạnh./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.