Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trà Vinh: Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín trong cộng đồng

Kim Đạt - 07:51, 13/11/2022

Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào vùng DTTS, theo đó lực lượng Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, tuyên truyền, nêu gương để đồng bào học tập, làm theo.

Ông Kiên Ninh Trưởng Ban Dân tộc thăm tặng quà cho Người có uy tín xã Đôn Châu, huyện Duyên Hả
Ông Kiên Ninh -Trưởng Ban Dân tộc thăm tặng, quà cho Người có uy tín xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

Quan tâm thực hiện Chính sách cho Người có uy tín

Trà Vinh là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố với 106 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh trên 1 triệu người với 3 dân tộc chính: Kinh, Khmer, Hoa cùng chung sống, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 31,53% dân số. Đồng bào dân tộc Khmer đại đa số theo Phật giáo Nam tông Khmer, toàn tỉnh có 143 chùa Khmer, với 3.303 vị sư (Hòa thượng 22, Thượng tọa 57, Tỳ kheo 1.592, Sadi 1.632).

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Một trong những nhiệm vụ đó là xây dựng lực lượng Người có uy tín mẫu mực, tin cậy, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào DTTS.

Quán triệt thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS”. Giai đoạn 2018 - 2022, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 433 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Thành phần Người có uy tín chủ yếu ở 4 dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa và Chăm (trong đó Trưởng Ban nhân dân ấp 9 người; cán bộ hưu trí 81 người; chức sắc tôn giáo 65 người; nhân sĩ trí thức 3 người; doanh nhân sản xuất giỏi 48 người; thành phần khác 227 người. Trong số này, có 138 người là đảng viên).

Những Người có uy tín được nhân dân tín nhiệm, bầu chọn là những người tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng được cộng đồng tin yêu, mến phục. Do đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp công tác dân tộc, chính sách dân tộc, năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng và thực hiện mô hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” về: “Xây dựng lực lượng Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS làm nòng cốt ở cơ sở thật sự là điểm tựa của cộng đồng dân cư”.

Ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm tặng quà sư cả Chùa Pro khúp, người có tín xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
Ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm tặng quà sư cả Chùa Pro khúp, Người có tín xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà được 861 lượt Người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, Tết Đoan Ngọ, Haji, Lễ Sêne Đôlta, số tiền 430,50 triệu đồng; Thăm hỏi, động viên 38 Người có uy tín ốm đau, hiếu hỉ với số tiền 45 triệu đồng…

Về thực hiện chính sách cung cấp thông tin, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tổ chức cấp được 137.176 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Báo Dân tộc và Phát triển và Báo chữ Khmer của tỉnh. Nhờ đó, Người có uy tín được tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc áp dụng, làm theo.

Bên cạnh đó, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Người có uy tín nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Người có uy tín trong công tác vận động quần chúng Nhân dân. Định kỳ hàng quý, Ban Dân tộc có văn bản định hướng nội dung tuyên truyền cho phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp với Người có uy tín nhằm kịp thời trang bị kiến thức cơ bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham gia tuyên truyền, vận động trong vùng có đông đồng bào DTTS.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc thăm hỏi, tặng quà Người có uy tín tại huyện Càng Long
Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc thăm hỏi, tặng quà Người có uy tín tại huyện Càng Long

Người có uy tín phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ

Qua triển khai thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đội ngũ Người có uy tín thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cộng đồng, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của Nhân dân. Người có uy tín đã đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động bà, con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp, tham gia giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng.

Thượng tọa Thạch Thưa, Sư cả chùa Chac Krôn, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần là người nêu gương vận động người dân, phật tử thực hiện nếp sống văn minh, đóng góp ngày công lao động, xây dựng cầu đường nông thôn, thủy lợi nội đồng...

Hiện nay, chùa Chac Krôn luôn duy trì hoạt động bảo vệ môi trường. Ngày Chủ nhật hằng tuần, các sư sãi cùng phật tử tham gia quản lý 200m đường nông thôn, chăm sóc hoa kiểng tuyến đường hoa, thu gom rác. Năm 2021, Thượng tọa Thạch Thưa còn vận động nhà hảo tâm trao tặng 50 suất học bổng (500.000 đồng/suất), nhận đỡ đầu trực tiếp cho 20 học sinh nghèo cùng nhiều đóng góp vật chất khác cho con em đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Thạch Chu, Người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường nhiều năm liền tích cực vận động xây nhà cho hộ nghèo, hướng dẫn các hộ nghèo chuyển đổi sản xuất hiệu quả. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động người dân hiến đất làm đường. Với uy tín của mình, ông đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động 55 hộ dân hiến hơn 1.500 m² đất để xây dựng tuyến đường bê tông, chiều dài 300m. Nhờ con đường này, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân Nô Lựa B thuận lợi hơn.

Ông Kim Phước, Trưởng Ban quản trị chùa ấp Chợ, Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer xã Long Hiệp, huyện Trà Cú chăm sóc tuyến đường hoa ấp Chợ.
Ông Kim Phước, Trưởng Ban quản trị chùa ấp Chợ, Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer xã Long Hiệp, huyện Trà Cú chăm sóc tuyến đường hoa ấp Chợ.

Tại huyện Trà Cú, Người có uy tín đã tham gia 640 cuộc tuyên truyền chính sách, pháp luật và tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 với 19.723 lượt người dân dự; vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ các khu cách ly, các chốt phòng chống dịch Covid-19 với 26.360 kg gạo, 1.510 kg rau củ, quả; 7.784 phần quà (tiền mặt và nhu yếu phẩm) trị giá 1.836,5 triệu đồng. Chủ động phối hợp với chính quyền để tuyên truyền vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Cùng với các lực lượng công an, quân đội xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững bình yên nơi ấp, khóm.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng, Ban Dân tộc chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn vận động Người có uy tín có am hiểu kiến thức pháp luật cơ cấu vào tổ hòa giải của ấp, khóm. Kết quả, có 304/433 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia vào tổ hòa giải. Với tinh thần trách nhiệm cao, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tích cực tham gia cùng với Ban Nhân dân ấp, khóm hòa giải các vụ việc phát sinh trong cộng đồng được 225 vụ; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 32 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ được tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, phát triển.

Qua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về: “Xây dựng lực lượng Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS làm nòng cốt ở cơ sở thật sự là điểm tựa của cộng đồng dân cư”, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào các DTTS có bước chuyển biến tốt. Tinh thần cộng đồng giữa các dân tộc ngày càng thắt chặt với phương châm “Các dân tộc đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” góp phần quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Người có uy tín một số nơi đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình tốt, nhất là các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mô hình cảm hóa đối tượng. Từ đó đã khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.
Tin nổi bật trang chủ
Kon Tum: Huyện Đăk Hà chỉ đạo xử lý vụ việc ngang nhiên san lấp đất ruộng?

Kon Tum: Huyện Đăk Hà chỉ đạo xử lý vụ việc ngang nhiên san lấp đất ruộng?

Pháp luật - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Sau loạt bài phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và ngang nhiên san đồi, lấp ruộng tại khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Pxi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (Kon Tum), Huyện ủy Đăk Hà đã có văn bản chỉ đạo và UBND huyện Đăk Hà đang xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, yêu cầu UBND xã Đăk Pxi, UBND xã Đăk Long tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

"Ngày hội Gia đình Việt Nam" tôn vinh giá trị truyền thống gia đình

Xã hội - Minh Nhật - 7 giờ trước
Từ ngày 25 đến 29/6, Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố Hải Phòng với sự tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Bình Định, Đắk Lắk, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.
Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 7 giờ trước
Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.
Vinamilk – Đại diện duy nhất từ ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Vinamilk – Đại diện duy nhất từ ngành sữa Việt Nam trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á

Kinh tế - PV - 8 giờ trước
Vinamilk nằm trong nhóm 150 doanh nghiệp đầu tiên của danh sách Fortune 500 Southeast Asia 2024 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu tiên, cũng là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng này.
Nhà trình tường - Nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì

Nhà trình tường - Nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nhì

Media - Trọng Bảo - 8 giờ trước
Đến với vùng cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, du khách không chỉ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hay thưởng thức các món ẩm thực truyền thống dân tộc, mà còn được chiêm ngưỡng những ngôi nhà trình tường độc đáo của người Hà Nhì.
Tin trong ngày - 18/6/2024

Tin trong ngày - 18/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 18/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Có một thảo nguyên xanh giữa lòng Mèo Vạc. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tin trong ngày - 19/6/2024

Tin trong ngày - 19/6/2024

Media - BDT - 11 giờ trước
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đắk Lắk: Tình trạng phá, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp. Đại úy Công an người dân tộc Mông tận tụy phục vụ Nhân dân. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nuôi sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn quý hiếm

Nuôi sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn quý hiếm

Khoa học - Công nghệ - Minh Nhật - 11 giờ trước
Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (SVW) vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương cho sinh sản thành công 10 cá thể cầy vằn con. Đây là dự án nằm trong Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê (CPCP) và là thành công lớn nhất từ trước đến nay trong việc sinh sản bảo tồn loài cầy vằn, đồng thời là một tiền đề quan trọng, đem lại hy vọng tái phục hồi quần thể cầy vằn ngoài tự nhiên…
Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035

Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035

Thời sự - Hoàng Quý - 11 giờ trước
Sáng 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Đăk Glei (Kon Tum): Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Đăk Glei (Kon Tum): Phấn đấu đến cuối năm 2029 có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 11 giờ trước
Sáng 19/6, huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV. Với chủ đề “Các dân tộc huyện Đăk Glei đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2029 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh, huyện và 150 đại biểu đại diện 45.000 người DTTS trên địa bàn huyện.
Kbang (Gia Lai): Tỷ lệ hộ nghèo trung bình hằng năm giảm 2%

Kbang (Gia Lai): Tỷ lệ hộ nghèo trung bình hằng năm giảm 2%

Tin tức - Ngọc Thu - 11 giờ trước
Ngày 19/6, UBND huyện Kbang (Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh, huyện và 100 đại biểu đại diện cho hơn 33.000 đồng bào DTTS trên địa bàn.