Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Trà Vinh: Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín trong cộng đồng

Kim Đạt - 07:51, 13/11/2022

Những năm qua, nhờ triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, trong đó có chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào vùng DTTS, theo đó lực lượng Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, tuyên truyền, nêu gương để đồng bào học tập, làm theo.

Ông Kiên Ninh Trưởng Ban Dân tộc thăm tặng quà cho Người có uy tín xã Đôn Châu, huyện Duyên Hả
Ông Kiên Ninh -Trưởng Ban Dân tộc thăm tặng, quà cho Người có uy tín xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

Quan tâm thực hiện Chính sách cho Người có uy tín

Trà Vinh là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố với 106 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh trên 1 triệu người với 3 dân tộc chính: Kinh, Khmer, Hoa cùng chung sống, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 31,53% dân số. Đồng bào dân tộc Khmer đại đa số theo Phật giáo Nam tông Khmer, toàn tỉnh có 143 chùa Khmer, với 3.303 vị sư (Hòa thượng 22, Thượng tọa 57, Tỳ kheo 1.592, Sadi 1.632).

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Một trong những nhiệm vụ đó là xây dựng lực lượng Người có uy tín mẫu mực, tin cậy, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào DTTS.

Quán triệt thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS”. Giai đoạn 2018 - 2022, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 433 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Thành phần Người có uy tín chủ yếu ở 4 dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa và Chăm (trong đó Trưởng Ban nhân dân ấp 9 người; cán bộ hưu trí 81 người; chức sắc tôn giáo 65 người; nhân sĩ trí thức 3 người; doanh nhân sản xuất giỏi 48 người; thành phần khác 227 người. Trong số này, có 138 người là đảng viên).

Những Người có uy tín được nhân dân tín nhiệm, bầu chọn là những người tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng được cộng đồng tin yêu, mến phục. Do đó, để phát huy vai trò, trách nhiệm của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp công tác dân tộc, chính sách dân tộc, năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng và thực hiện mô hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” về: “Xây dựng lực lượng Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS làm nòng cốt ở cơ sở thật sự là điểm tựa của cộng đồng dân cư”.

Ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm tặng quà sư cả Chùa Pro khúp, người có tín xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải
Ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm tặng quà sư cả Chùa Pro khúp, Người có tín xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà được 861 lượt Người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, Tết Đoan Ngọ, Haji, Lễ Sêne Đôlta, số tiền 430,50 triệu đồng; Thăm hỏi, động viên 38 Người có uy tín ốm đau, hiếu hỉ với số tiền 45 triệu đồng…

Về thực hiện chính sách cung cấp thông tin, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tổ chức cấp được 137.176 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS theo Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Báo Dân tộc và Phát triển và Báo chữ Khmer của tỉnh. Nhờ đó, Người có uy tín được tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc áp dụng, làm theo.

Bên cạnh đó, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Người có uy tín nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Người có uy tín trong công tác vận động quần chúng Nhân dân. Định kỳ hàng quý, Ban Dân tộc có văn bản định hướng nội dung tuyên truyền cho phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp với Người có uy tín nhằm kịp thời trang bị kiến thức cơ bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham gia tuyên truyền, vận động trong vùng có đông đồng bào DTTS.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc thăm hỏi, tặng quà Người có uy tín tại huyện Càng Long
Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc thăm hỏi, tặng quà Người có uy tín tại huyện Càng Long

Người có uy tín phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ

Qua triển khai thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đội ngũ Người có uy tín thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cộng đồng, gắn bó với cuộc sống hằng ngày của Nhân dân. Người có uy tín đã đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động bà, con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp, tham gia giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng.

Thượng tọa Thạch Thưa, Sư cả chùa Chac Krôn, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần là người nêu gương vận động người dân, phật tử thực hiện nếp sống văn minh, đóng góp ngày công lao động, xây dựng cầu đường nông thôn, thủy lợi nội đồng...

Hiện nay, chùa Chac Krôn luôn duy trì hoạt động bảo vệ môi trường. Ngày Chủ nhật hằng tuần, các sư sãi cùng phật tử tham gia quản lý 200m đường nông thôn, chăm sóc hoa kiểng tuyến đường hoa, thu gom rác. Năm 2021, Thượng tọa Thạch Thưa còn vận động nhà hảo tâm trao tặng 50 suất học bổng (500.000 đồng/suất), nhận đỡ đầu trực tiếp cho 20 học sinh nghèo cùng nhiều đóng góp vật chất khác cho con em đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Thạch Chu, Người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Nô Lựa B, xã Nhị Trường nhiều năm liền tích cực vận động xây nhà cho hộ nghèo, hướng dẫn các hộ nghèo chuyển đổi sản xuất hiệu quả. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động người dân hiến đất làm đường. Với uy tín của mình, ông đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động 55 hộ dân hiến hơn 1.500 m² đất để xây dựng tuyến đường bê tông, chiều dài 300m. Nhờ con đường này, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân Nô Lựa B thuận lợi hơn.

Ông Kim Phước, Trưởng Ban quản trị chùa ấp Chợ, Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer xã Long Hiệp, huyện Trà Cú chăm sóc tuyến đường hoa ấp Chợ.
Ông Kim Phước, Trưởng Ban quản trị chùa ấp Chợ, Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer xã Long Hiệp, huyện Trà Cú chăm sóc tuyến đường hoa ấp Chợ.

Tại huyện Trà Cú, Người có uy tín đã tham gia 640 cuộc tuyên truyền chính sách, pháp luật và tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 với 19.723 lượt người dân dự; vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ các khu cách ly, các chốt phòng chống dịch Covid-19 với 26.360 kg gạo, 1.510 kg rau củ, quả; 7.784 phần quà (tiền mặt và nhu yếu phẩm) trị giá 1.836,5 triệu đồng. Chủ động phối hợp với chính quyền để tuyên truyền vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Cùng với các lực lượng công an, quân đội xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững bình yên nơi ấp, khóm.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng, Ban Dân tộc chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn vận động Người có uy tín có am hiểu kiến thức pháp luật cơ cấu vào tổ hòa giải của ấp, khóm. Kết quả, có 304/433 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia vào tổ hòa giải. Với tinh thần trách nhiệm cao, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tích cực tham gia cùng với Ban Nhân dân ấp, khóm hòa giải các vụ việc phát sinh trong cộng đồng được 225 vụ; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 32 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ được tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, phát triển.

Qua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về: “Xây dựng lực lượng Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS làm nòng cốt ở cơ sở thật sự là điểm tựa của cộng đồng dân cư”, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào các DTTS có bước chuyển biến tốt. Tinh thần cộng đồng giữa các dân tộc ngày càng thắt chặt với phương châm “Các dân tộc đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” góp phần quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Người có uy tín một số nơi đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình tốt, nhất là các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mô hình cảm hóa đối tượng. Từ đó đã khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Chủ tịch Công Đoàn viên tỉnh Đắk Lắk Phan Minh; Phó trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh và 24/24 đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Sau nửa ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Đắk Lắk kết thúc thành công, tốt đẹp.
Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành công, tốt đẹp

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 5 phút trước
Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Chủ tịch Công Đoàn viên tỉnh Đắk Lắk Phan Minh; Phó trưởng Ban Dân tộc Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh và 24/24 đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc. Sau nửa ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc Đắk Lắk kết thúc thành công, tốt đẹp.
Kích cầu du lịch hướng tới Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Kích cầu du lịch hướng tới Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Du lịch - Trọng Bảo - 25 phút trước
Hướng tới Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa (1903 - 2023), chiều ngày 31/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Sun Group Vùng Tây Bắc tổ chức chương trình Hợp tác kích cầu du lịch. Chương trình có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại thị xã Sa Pa, nhằm cam kết đưa ra các chương trình ưu đãi, giảm giá xuyên suốt năm 2023, thu hút du khách đến với Sa Pa, Lào Cai.
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Tin tức - Mai Hương - 40 phút trước
Ông Đoàn Minh Huấn - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023

Xã hội - Văn Hoa - 1 giờ trước
Ngày 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023.
Nuôi ong rừng trên đỉnh Háng Cháng Lừ

Nuôi ong rừng trên đỉnh Háng Cháng Lừ

Kinh tế - Nguyễn Văn Chiến - 1 giờ trước
Theo chân Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải (Yên Bái) Đào Thị Thu Thủy tới thăm mô hình nuôi ong rừng lấy mật của gia đình anh Sùng A Khày, xã Khao Mang, càng thấy rõ hơn sự quyết tâm thoát nghèo, làm giàu của anh Khày cũng như đồng bào Mông trên đỉnh núi Háng Cháng Lừ.
Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Giữ nghề chạm bạc của đồng bào Mông ở Sa Pa

Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống của dân tộc mình. Với người dân nơi đây, trang sức làm bằng bạc là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần.
Ninh Thuận: Đồng bào Chăm bảo tồn cây thuốc quý

Ninh Thuận: Đồng bào Chăm bảo tồn cây thuốc quý

Sức khỏe - Sơn Ngọc - 1 giờ trước
Từ hàng trăm nay nay, đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận đã biết sử dụng các loại cây có hoạt tính cao để bào chế các loại thuốc Nam chữa bệnh rất hiệu nghiệm. Mỗi gia đình người Chăm đều có một bí quyết bốc thuốc riêng, tuyệt đối không truyền cho người ngoài.
Đắk Lắk: Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

Đắk Lắk: Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

Sắc màu 54 - Lê Hường - 1 giờ trước
Trong 2 ngày, 30 và 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Nâng niu hạt ngọc của trời

Nâng niu hạt ngọc của trời

Sắc màu 54 - Tiêu Dao – Xuân Sang - 1 giờ trước
Vào mùa thu hoạch lúa nương, đồng bào Hrê ở Quảng Ngãi vẫn dùng tay tuốt từng bông lúa, nâng niu những hạt ngọc của trời như tạ ơn cả tạo hóa, và cũng là giữ gìn truyền thống văn hóa lúa rẫy của mình.
Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS

Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS

Trang địa phương - Trang Diệp - 4 giờ trước
Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn ngày càng gia tăng và diễn biến phúc tạp đã và đang đặt gánh nặng lên vai không những của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà còn của cả xã hội.
An cư trong “Mái ấm nghĩa tình”

An cư trong “Mái ấm nghĩa tình”

Chính sách dân tộc - Song An - 4 giờ trước
Mùa mưa năm nay sẽ không còn là nỗi ám ảnh với hàng nghìn gia đình chính sách, khó khăn ở Điện Biên. Những căn nhà nằm trong chương trình hỗ trợ “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” không chỉ hiện thức hóa ước mơ, mà còn giúp đồng bào an cư, yên tâm lạc nghiệp.