Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình

Văn Hoa - 19:22, 20/12/2022

Ngày 20/12, tại Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ; Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đinh Thị Thảo; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố cùng hơn 180 đại biểu chính thức là những tấm gương điển hình tiên tiến người DTTS trong các phong trào thi đua, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ thông tin, Hòa Bình có dân số trên 87 vạn người, với 74,43% dân số là đồng bào các DTTS, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông... Đồng bào các DTTS chủ yếu sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, là khu vực có diện tích tự nhiên rất rộng nhưng bị chia cắt bởi núi đá, sông, suối. Tuy nhiên, đây chính là nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh và có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022

Hội nghị với hơn 230 đại biểu tham dự, trong đó có 180 đại biểu chính thức tiêu biểu cho các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh quốc phòng vùng đồng bào các dân tộc của tỉnh.

Việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền với những đóng góp của tập thể, cá nhân trong giai đoạn vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022

Hội nghị là diễn đàn để đánh giá, biểu dương, tôn vinh và khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2022. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời, đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo để nhân rộng, làm dấy lên phong trào thi đua của cả tỉnh, trở thành động lực quan trọng để góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua

“Hội nghị sẽ tạo ra động lực mới, khí thế mới, quyết tâm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Hoà Bình phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho rằng, Hội nghị biểu dương thể hiện sự quan tâm đặc biệt và cụ thể, nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS đối với sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa IX) “Về công tác dân tộc”; cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cùng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án đối với vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh. Tỉnh Hòa Bình xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. “Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS miền núi theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; nâng cao đời sống của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa miền núi với đồng bằng…

Ghi nhận và biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho rằng, đây chính là những điểm sáng trong hàng vạn điểm sáng được lựa chọn và xứng đáng cần nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS, ổn định ninh quốc phòng, củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo về kết quả việc thực hiện công tác dân tộc tỉnh Hòa Bình trong những năm qua; nghe nhiều tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đặc biệt là chương trình văn nghệ đặc sắc đậm sắc màu các DTTS tỉnh Hòa Bình.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 17 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Hội nghị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công với Bác (tại Tượng đài Bác Hồ, Tp. Hòa Bình).

­­­­­­­­­­

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Gia Lai: Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn cho gần 12.200 người dân vùng đồng bào DTTS

Thực hiện Tiểu Dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Gia Lai đã tổ chức 136 hội nghị tập huấn cho già làng, Người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thôn, làng với gần 12.200 lượt người tham dự và xây dựng các mô hình, phiên tòa giả định, hội thi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Nguy cơ làng chài đẹp nhất thế giới trên vịnh Hạ Long “chìm dần xuống biển”

Trang địa phương - Mỹ Dung - 23:19, 01/10/2023
Làng chài Cửa Vạn và làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long từng được bình chọn là một trong những làng chài cổ đẹp nhất thế giới. Theo thời gian, hiện nay 2 làng chài này đang có hiện tượng xuống cấp nhiều. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của địa phương vẫn còn đang loay hoay phương án để sửa chữa.
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vùng lũ

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân vùng lũ

Xã hội - Thùy Trang - Mai Hương - 23:03, 01/10/2023
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cùng với Công đoàn các cơ sở kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ đối với các xã bị thiệt hại nặng nề và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ.
Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Tin tức - Mỹ Dung - 22:52, 01/10/2023
Ngày 1/10, tại Tp. Hạ Long, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ năm 2023. Lãnh đạo Bộ Công an, một số bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng tham dự buổi diễn tập.
Yên Bái: Du khách

Yên Bái: Du khách "no bụng, đã mắt" tại Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc

Sắc màu 54 - Tào Đạt - Thúy Hồng - 22:50, 01/10/2023
Hàng loạt món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc kết hợp cùng cách thức trang trí, tiểu cảnh độc đáo đã làm nhiều du khách "no bụng, đã mắt" khi đến với Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc năm 2023 tại quảng trường Bông Lúa (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái).
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư thăm hỏi học sinh, giáo viên vùng lũ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư thăm hỏi học sinh, giáo viên vùng lũ

Tin tức - Hương Trà - 22:34, 01/10/2023
Trước những thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh do mưa lũ những ngày qua tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư thăm hỏi tới học sinh, giáo viên cũng như ngành giáo dục tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Đắk Lắk: Giải cứu 2 mẹ con sau 5 năm bị bán ra nước ngoài

Đắk Lắk: Giải cứu 2 mẹ con sau 5 năm bị bán ra nước ngoài

Pháp luật - Lê Hường - 22:32, 01/10/2023
Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 mẹ con sau hơn 5 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Media - Thuý Hồng - Tào Đạt - 18:02, 01/10/2023
Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Hà Giang có 3 món ẩm thực được vinh danh ẩm thực tiêu biểu Việt Nam

Sắc màu 54 - Anh Trúc - 09:41, 01/10/2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã tổ chức trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I - 2022 và công bố giai đoạn II - 2023 Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia” với sự tham dự của trên 200 khách mời.
Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023

Tưng bừng khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023

Tin tức - Tào Đạt - Thúy Hồng - 23:29, 30/09/2023
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023 với chủ đề “Miền di sản” đã chính thức khai mạc vào tối 30/9 tại thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Đây là một trong những sự kiện được tổ chức thường niên, đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng có của thị xã Nghĩa Lộ.
Nghệ thuật múa Xòe - Vũ điệu của tình đoàn kết

Nghệ thuật múa Xòe - Vũ điệu của tình đoàn kết

Media - Tào Đạt - Thúy Hồng - 22:52, 30/09/2023
Múa Xòe là loại hình múa truyền thống đặc sắc, gắn liền với đời sống của đồng bào Thái vùng Tây Bắc trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trung tâm của những điệu múa Xòe phải kể đến là Mường Lò (Yên Bái), Mường So (Lai Châu), Mường Lay và TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Với ý nghĩa và sức sống của điệu Xòe, ngày 15/12/2021, UNESCO đã vinh danh nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.