Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

PV - 20:37, 21/04/2022

Chiều 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng thời gian tới, giới luật sư, Liên đoàn Luật sư sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng thời gian tới, giới luật sư, Liên đoàn Luật sư sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III và một số đề xuất, kiến nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, pháp lý được Đảng và Nhà nước giao, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực góp ý, xây dựng chính sách, pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý miễn phí, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thủ tướng chúc mừng Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III theo đúng chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã thông qua danh sách uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ III; Hội đồng Luật sư toàn quốc đã bầu ra 21 uỷ viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ III. Đại hội đã bầu luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III, cùng với 5 Phó Chủ tịch.

Các thành tích của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói riêng, đội ngũ luật sư nói chung được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương các thành tích mà giới luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng thời gian tới, giới luật sư, Liên đoàn Luật sư sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, nhất là trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng tán thành các đánh giá về thành công, hạn chế trong các hoạt động của luật sư, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian qua cũng như phương hướng tổ chức và hoạt động của Liên đoàn trong thời gian tới như được nêu trong báo cáo.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niện với đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng chụp ảnh lưu niện với đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và đội ngũ luật sư; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị-pháp lý do Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền giao phó; xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư luôn ý thức tinh thần phục vụ lợi ích chung, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, góp phần xây dựng thể chế, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với đó, xây dựng bộ máy hoạt động có tính chuyên môn hóa và chuyên nghiệp; xây dựng cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan đơn vị trực thuộc Liên đoàn với ban chủ nhiệm, hội đồng khen thưởng, kỷ luật của các đoàn luật sư..., bồi dưỡng luật sư, động viên khuyến khích luật sư tham gia đóng góp vào những hoạt động chung của đoàn luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Nhà nước và của xã hội, của nhân dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất; tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức liêm chính, trong sáng của luật sư; nâng cao chất lượng vụ pháp lý cho khách hàng và cộng đồng xã hội; đặc biệt quan tâm công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng yếu thế, các gia đình khó khăn…

Có chiến lược và kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, yêu cầu cải cách tư pháp, bảo vệ lợi ích công và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát triển nghề luật sư, tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư gắn với chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng hội nhập quốc tế theo tinh thần Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho ý kiến cụ thể về các kiến nghị, đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trên cơ sở thực hiện đúng các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, Thủ tướng giao các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để cụ thể hóa chủ trương tại Kết luận của Bộ Chính trị về hội quần chúng. Vấn đề hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động hành chính của các đoàn luật sư địa phương (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung và nghiêm túc triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, trong đó quan tâm đến chính sách sử dụng đội ngũ luật sư ngay từ khi bắt đầu các dự án kinh tế-xã hội của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, bảo đảm lợi ích công.

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách với luật sư khi tham gia các hoạt động bảo vệ lợi ích công, bảo đảm thu hút được luật sư có trình độ cao, có kỹ năng và kinh nghiệm trong đàm phán, tranh tụng, tham gia nhiều hơn vào việc bảo vệ lợi ích công trong đầu tư, thương mại cũng như tranh tụng quốc tế.

Tin nổi bật trang chủ
Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Chiều 3/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã họp Phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS và miền núi) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, năm 2022.
Trải nghiệm Bạc Liêu

Trải nghiệm Bạc Liêu

Media - Kim Anh-Duy Ly - 2 giờ trước
Không chỉ nổi tiếng với giai thoại về công tử Bạc Liêu và bài ca Dạ Cổ Hoài Lang mà Bạc Liêu còn nổi tiếng bởi những điểm du lịch hấp dẫn như chùa Xiêm Cán, cánh đồng quạt gió, vườn chim Bạc Liêu… cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Hoa, Khmer, Chăm… Nếu có cơ hội, bạn hãy đến với miền Tây sông nước Bạc Liêu để khám phá thêm nhiều điều thú vị mà vùng đất này mang lại nhé.
Trao cơ hội thoát nghèo cho Mường Lát

Trao cơ hội thoát nghèo cho Mường Lát

Chính sách dân tộc - Quỳnh Trâm - CTV - 3 giờ trước
Trong hai ngày 3 - 4/10, tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức hội thảo với chủ đề: “Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới ". Hội thảo đã thu hút đông đảo đại biểu ở các cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cùng rất nhiều
Nobel 2022: Những ứng cử viên tiềm năng của giải thưởng Vật lý

Nobel 2022: Những ứng cử viên tiềm năng của giải thưởng Vật lý

Khoa học - Công nghệ - PV - 3 giờ trước
Theo kế hoạch, 16h45 chiều 4/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2022.
Chờ Futsal Việt Nam quật ngã “gã khổng lồ” Iran

Chờ Futsal Việt Nam quật ngã “gã khổng lồ” Iran

Thể thao - Hoàng Minh - 4 giờ trước
Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng Tứ kết giải Futsal châu Á 2022 là Iran, trận đấu diễn ra vào 15h chiều nay (4/10). Chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi tỏ rõ sự quyết tâm để giành chiến thắng.

"Hành trình công lý": Phim mới được "Việt hóa" từ kịch bản của Mỹ

Thể thao - Giải trí - PV - 5 giờ trước
Từ kịch bản gốc “The Good Wife” (Người vợ tốt) của Đài truyền hình CBS (Mỹ), nhóm biên kịch đã trao đổi nhiều lần với các luật sư, chuyên gia của Viện kiểm sát nhân dân tối cao để 'Việt hóa' bộ phim.
Trải nghiệm Bạc Liêu

Trải nghiệm Bạc Liêu

Không chỉ nổi tiếng với giai thoại về công tử Bạc Liêu và bài ca Dạ Cổ Hoài Lang mà Bạc Liêu còn nổi tiếng bởi những điểm du lịch hấp dẫn như chùa Xiêm Cán, cánh đồng quạt gió, vườn chim Bạc Liêu… cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Hoa, Khmer, Chăm… Nếu có cơ hội, bạn hãy đến với miền Tây sông nước Bạc Liêu để khám phá thêm nhiều điều thú vị mà vùng đất này mang lại nhé.
Đắk Lắk: Mở lối để các hợp tác xã phát triển

Đắk Lắk: Mở lối để các hợp tác xã phát triển

Kinh tế - Minh Thu - 7 giờ trước
Những tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong suốt 2 năm qua, khiến hầu hết hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn, buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường… để thích ứng và phát triển. Tuy nhiên, trên lộ trình thực hiện điều chỉnh này, xuất hiện nhiều bất cập cần có cơ chế, lối mở khắc phục.
Hơn 6,5 triệu người tử vong do COVID-19 trên thế giới

Hơn 6,5 triệu người tử vong do COVID-19 trên thế giới

Nhìn ra thế giới - PV - 7 giờ trước
Tính đến sáng 4/10, thế giới ghi nhận 623.634.662 ca nhiễm COVID-19 và 6.551.360 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 nhiều nhất (+33.431 ca) trong khi Nga có số người tử vong do dịch bệnh này (+91 ca) nhiều nhất thế giới.
Giá cà phê hôm nay 4/10: Cà phê Robusta tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay 4/10: Cà phê Robusta tăng trở lại

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 8 giờ trước
Giá cà phê hôm nay 4/10 tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tăng trở lại. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 46.500 - 46.900 đồng/kg.
HLV Park Hang Seo và mối duyên kỳ lạ với đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang Seo và mối duyên kỳ lạ với đội tuyển Việt Nam

Thể thao - Giải trí - PV - 8 giờ trước
HLV Park Hang Seo coi 5/10 như là ngày sinh nhật thứ 2 của mình và cột mốc 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chính thức được ông xác nhận thời điểm này. Mối duyên kỳ lạ giữa ông Park cùng bóng đá Việt Nam sẽ khép lại hay mở ra một chu kỳ mới, câu trả lời hiện chưa có.
Trên hành trình thoát nghèo của đồng bào Tà Ôi ở A Roàng

Trên hành trình thoát nghèo của đồng bào Tà Ôi ở A Roàng

Phóng sự - Khánh Ngân - 9 giờ trước
Trên hành trình thực hiện giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Tà Ôi ở A Roàng, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã kiên trì thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể và lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc.., đã mang lại hiệu quả tích cực. Theo đó, bộ mặt nông thôn ở xã A Roàng, đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm, đời sống của người Tà Ôi không ngừng được nâng lên.