Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự Công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Đắk lắk

Lê Hường - 11:28, 04/05/2024

Ngày 3/5, Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã công bố Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 22/4/2024 về việc thanh tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), tại tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu chia sẻ tại buổi Công bố quyết định thanh tra
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại buổi Công bố quyết định thanh tra

Tham dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông; Thanh tra Ủy Ban Dân tộc. Về phía tỉnh, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn; Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lê Ngọc Vinh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh thông tin tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Tỉnh Đắk Lắk 15 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 huyện nghèo là Ea Súp và M’Đrắk; 184 xã, phường, thị trấn và 2.199 thôn, buôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh có 49 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 34,4%. Đến nay, tổng số hộ nghèo đến cuối năm 2023 là 46.091 hộ, trong đó hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 19,7% số hộ nghèo toàn tỉnh. Tổng số hộ cận nghèo của tỉnh là 34.230, trong đó hộ cận nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 55,4% số hộ cận nghèo toàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Những năm qua, tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đắk Lắk đã có những bước khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực chăm lo sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tích cực. Đặc biệt, kể từ khi triển khai Chương trình MTQG 1719, đời sống vật chất, tinh thần người dân đã có những chuyển biến tích cực hơn.

Toàn tỉnh có 130 xã/15 huyện, thị xã, thành phố thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi được thụ hưởng Chương trình. Sau khi chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên thôn, buôn theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, dự kiến toàn tỉnh còn 472 thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Ngay từ khi triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương. Với cương vị là cơ quan đầu mối chủ trì, Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực phối hợp, bám sát các sở ngành để tháo gỡ, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, đẩy manh tiến độ thực hiện.

Giai đoạn 2021 - 2023, kế hoạch vốn, dự toán ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là hơn 1.485,7 tỷ đồng. Ngân sách địa phương đã bố trí để thực hiện Chương trình hơn 133,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2023, tỉnh Đắk Lắk thực hiện giải ngân gần 775,5 tỷ đồng ngân sách Trung ương; hơn 99,7 tỷ đồng ngân sách địa phương.

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719

Nguồn vốn đã được sử dụng hỗ trợ nhà ở 341 hộ; nước sinh hoạt phân tán cho 7.563 hộ; đầu tư 15 dự án ổn định, sắp xếp dân cư tại chỗ cho đồng bào DTTS tại 7 huyện; 3 dự án chăn nuôi cho 49 hộ; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng cho hơn 1.163 hộ trên địa bàn 29 xã của 5 huyện; đầu tư 157 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống; duy tu bảo dưỡng 174 công trình trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; 18 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú tại 14 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức 7 lớp xóa mù chữ cho người dân tại 6 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi; 15 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; 32 lớp hỗ trợ đào tạo nghề với hơn 845 lượt người tham gia

Nhấn mạnh vai trò của công tác thanh kiểm tra đối với việc thực hiện Chương trình MTQG 1719, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông cho biết: Chương trình MTQG 1719 là chương trình lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều bộ nghành. Đắk Lắk lại là tỉnh có đông thành phần dân tộc, tỷ lệ đồng bào DTTS cao, Chương trình MTQG 1719 có tác động rất lớn đến tỉnh, đến bà con DTTS của tỉnh... Vì vậy, quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ làm cho việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh được tốt hơn, từ đó tác động tích cực đến đối tượng thụ hưởng là người dân các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh: Từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Đắk Lắk luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bộ ngành trong việc triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình. Chương trình được triển khai thực hiện hiệu quả sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sự phát vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng khó khăn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra thực hiện công việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, tỉnh sẽ phối hợp tốt với đoàn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, nội dung liên quan… Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương đoàn thanh tra trực tiếp làm việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để cuộc thanh tra đạt kết quả.

Theo Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 22/4/2024 về việc thanh tra thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra một số nội dung liên quan việc thực hiện Chương trình MTQG 1719. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến hết năm 2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tham dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2 năm 2024

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tham dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2 năm 2024

Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu là các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển, đảo tại Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2 năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại Hà Nội.
Để Luật Căn cước đi vào cuộc sống

Để Luật Căn cước đi vào cuộc sống

Media - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Luật Căn cước sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2024. Đây là luật mới, sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc đi lại, giao dịch của người dân, đăc biệt là người dân tại vùng cao. Để Luật phát huy hiệu quả, Công an các địa phương đang nỗ lực tuyên truyền sâu rộng Luật Căn cước đến người dân, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Mộc Châu: Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế

Mộc Châu: Người có uy tín tiên phong trong phát triển kinh tế

Media - Thuý Hồng - Tuấn Ninh - 2 giờ trước
Bằng uy tín và trách nhiệm của mình, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La luôn tiên phong nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều tấm gương Người có uy tín đã tích cực thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Kiên Giang: Đến tháng 10/2024 truy xuất nguồn gốc thủy sản qua phần mềm eCDT cơ bản thông suốt

Kiên Giang: Đến tháng 10/2024 truy xuất nguồn gốc thủy sản qua phần mềm eCDT cơ bản thông suốt

Kinh tế - Như Tâm - 2 giờ trước
UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) trên địa bàn tỉnh.
Cảnh giác với hiện tượng thu mua bọ xít đen giá “khủng”

Cảnh giác với hiện tượng thu mua bọ xít đen giá “khủng”

Xã hội - Minh Nhật - 2 giờ trước
Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin mua, bán bọ xít đen với giá cao, không kể số lượng. Việc mua bán bọ xít đen thông qua mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài.
TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Giai đoạn 2024-2029, tiếp tục phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi

TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Giai đoạn 2024-2029, tiếp tục phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 2 giờ trước
Ngày 14/6, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ I năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng hội nhập và phát triển bền vững”. Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 23.500 đồng bào của 32 DTTS trên địa bàn.
Tin trong ngày - 13/6/2024

Tin trong ngày - 13/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 13/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam là 1 trong 10 điểm đến hàng đầu ở khu vực Đông Á. Trên 3.000 cuốn sách giáo khoa Khmer ngữ được bàn giao cho các chùa Nam tông Khmer. Thủy triều đỏ xuất hiện tại Kiên Giang: Cảnh báo nguy hiểm!. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đại Từ (Thái Nguyên): Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS giai đoạn 2024-2029 xuống dưới 6,5% theo tiêu chí mới

Đại Từ (Thái Nguyên): Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS giai đoạn 2024-2029 xuống dưới 6,5% theo tiêu chí mới

Tin tức - Hà Anh - 2 giờ trước
Ngày 14/6, huyện Đại Từ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề: “Các dân tộc huyện Đại Từ giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và trở thành thị xã trước năm 2030”. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cùng 150 đại biểu là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn.
Tủa Chùa (Điện Biên): Đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi trong giai đoạn mới

Tủa Chùa (Điện Biên): Đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi trong giai đoạn mới

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 23:56, 14/06/2024
Trong 2 ngày (13-14/6), huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Tủa Chùa; cùng với sự tham gia của 129 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Phú Lương (Thái Nguyên): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV

Phú Lương (Thái Nguyên): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV

Thời sự - Nhật Minh - 23:50, 14/06/2024
Chiều 14/6, huyện Phú Lương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc huyện Phú Lương đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới”. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và 120 đại biểu là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn.
Tin trong ngày - 14/6/2024

Tin trong ngày - 14/6/2024

Media - BDT - 20:00, 14/06/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 14/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Xuất cấp gạo cho 3 địa phương dịp giáp hạt năm 2024. Đak Pơ (Gia Lai) Tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS ở Kon Tum. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện

Lan tỏa tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện

Thời sự - PV - 18:55, 14/06/2024
Chiều 14/6, phát biểu tại cuộc gặp mặt 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chú trọng việc ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý hoạt động hiến máu; kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu thống nhất, liên thông giữa các địa phương, giữa các trung tâm máu, bệnh viện có tiếp nhận máu.