Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

PV - 19:30, 15/06/2022

Thứ tư, ngày 15/6/2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 18 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội ngày 15/6. (Ảnh: Nguyên Linh)
Toàn cảnh phiên họp của Quốc hội ngày 15/6. (Ảnh: Nguyên Linh)

Buổi sáng

(1) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,77% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 453 đại biểu tán thành (bằng 90,96% tổng số đại biểu Quốc hội); có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

(2) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Tại phiên thảo luận đã có 23 ý kiến đại biểu phát biểu, trong đó, nhiều ý kiến thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật Dầu khí nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về dầu khí.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh, tên gọi của dự thảo Luật; chính sách thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức ngoài nước để phát triển ngành dầu khí; công tác tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí; căn cứ pháp lý để điều tra, khai thác các dạng năng lượng mới, các nguồn dầu khí phi truyền thống; phân công phân cấp quản lý nhà nước về dầu khí; phê duyệt, thời hạn hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng dầu khí; lựa chọn nhà thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng dầu khí; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hợp tác quốc tế trong hoạt động dầu khí; thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Kết thúc phiên thảo luận, Thứ trưởng Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Buổi chiều

(1) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,78% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 90,16% tổng số đại biểu Quốc hội); có 14 đại biểu không tán thành (bằng 2,81% tổng số đại biểu Quốc hội); có 4 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

(2) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 437 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 87,75% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 424 đại biểu tán thành (bằng 85,14% tổng số đại biểu Quốc hội); có 5 đại biểu không tán thành (bằng 1% tổng số đại biểu Quốc hội); có 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

(3) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Tại phiên thảo luận đã có 7 ý kiến đại biểu phát biểu, trong đó, đa số các ý kiến nhất trí với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện như Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm sự thống nhất với các luật khác, cụ thể hóa tối đa trong dự thảo Luật những nội dung đã được kiểm nghiệm, áp dụng trong thực tiễn; rà soát, quy định thêm nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, chế tài xử lý vi phạm trong quản lý, phân bổ, sử dụng các khối băng tần, giới hạn tổng độ rộng băng tần để tránh lãng phí hoặc tích tụ độc quyền tần số không hợp lý.

Các ý kiến đề nghị quy định cụ thể, tách bạch giữa phương thức đấu giá, phương thức thi tuyển và phương thức cấp phép trực tiếp; điều kiện, thẩm quyền quyết định việc áp dụng đối với từng phương thức; làm rõ khái niệm băng tần có giá trị thương mại cao để có căn cứ thực hiện đấu giá; giải pháp để thực hiện việc đấu giá; đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá; quy định cụ thể về cấp lại giấy phép sử dụng.

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể để bảo đảm quốc phòng, an ninh chủ quyền số quốc gia đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài khi tham gia đấu giá hoặc thi tuyển băng tần; rà soát, nghiên cứu kỹ chính sách sử dụng tần số vô tuyến điện, phân bổ mục đích quốc phòng, an ninh được kết hợp cho mục đích phát triển kinh tế; có cơ chế giám sát, kiểm tra; quy định rõ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thứ năm, ngày 16/6/2022:

Buổi sáng: Quốc hội biểu quyết thông qua: (1) Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (3) Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); (4) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; (5) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; (6) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; (7) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); (8) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1); (9) Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua: Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 26/6, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
CLB Viettel tự tin hướng đến chiến thắng trước Phnom Penh Crown

CLB Viettel tự tin hướng đến chiến thắng trước Phnom Penh Crown

Thể thao - PV - 15 phút trước
Đánh giá cao CLB Phnom Penh Crown (Campuchia) - đối thủ ở lượt trận thứ 2 bảng I thuộc AFC Cup 2022, tuy nhiên, HLV trưởng Viettel Bae Ji-won cùng các học trò cũng đầy tự tin hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Công ty Mirelite Mirsa

Thời sự - PV - 51 phút trước
Sáng ngày 26/6/2022, theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo thành phố Albertirsa, thăm Công ty Mirelite Mirsa, chuyên chế biến nông sản đông lạnh.
Mưa lũ làm sập trôi 1 nhà, hỏng 3 công trình thủy lợi ở huyện Văn Chấn

Mưa lũ làm sập trôi 1 nhà, hỏng 3 công trình thủy lợi ở huyện Văn Chấn

Tin địa phương - NA - 52 phút trước
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ xảy ra đêm ngày 25/6 rạng sáng 26/6 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

Thời sự - PV - 1 giờ trước
Ngày 26/6/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Media - BDT - 1 giờ trước
Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về chuyến công tác tại Lai Châu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; các hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và một số thông tin nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Vùng đất để rèn nghề” của tác giả Hồng Minh nhân dịp Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam .
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 26/6/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về chuyến công tác tại Lai Châu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; các hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và một số thông tin nổi bật khác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết “Vùng đất để rèn nghề” của tác giả Hồng Minh nhân dịp Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam .
Gia Lai: Tổ chức Chương trình tình nguyện

Gia Lai: Tổ chức Chương trình tình nguyện "Hành quân xanh" 2022

Xã hội - Ngọc Thu - 3 giờ trước
Ngày 26/6, Phòng An ninh Nội địa, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh Gia Lai và Đoàn thanh niên Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) phối hợp Hội từ thiện Hành trình chia sẻ hạnh phúc đã tổ chức Chương trình tình nguyện "Hành quân xanh" năm 2022 tại xã Ia Pết và Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là 2 địa phương có tỷ lệ dân số là người đồng bào DTTS cao, hoàn cảnh khó khăn.
Huế không chỉ có di sản

Huế không chỉ có di sản

Du lịch - Nguyệt Anh - 5 giờ trước
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng của Tuần lễ Festival Huế 2022, từ 20 - 26/6, Sở Du lịch phối hợp Công ty Hexa Media tổ chức hành trình quảng bá điểm đến - Media trip “Visit Hue”. Một số hình ảnh tham quan, trải nghiệm Huế của đoàn Media trip.
Lạng Sơn: Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm 2022

Lạng Sơn: Sôi nổi Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm 2022

Sắc màu 54 - Thiên An - Mỹ Dung - 6 giờ trước
Trong 2 ngày 24 và 25/6, tại Tp. Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với UBND Tp. Lạng Sơn tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm 2022.
Trải nghiệm Buôn Đôn

Trải nghiệm Buôn Đôn

Media - Kim Anh - 8 giờ trước
Buôn Đôn hay còn gọi là Bản Đôn nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 40km về phía Tây Bắc. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, cùng nhiều điều thú vị trong văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực... từ lâu Buôn Đôn đã trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm vui chơi và khám phá.
Sắp có tuyến xe buýt nối Việt Nam - Lào - Thái Lan

Sắp có tuyến xe buýt nối Việt Nam - Lào - Thái Lan

Tin tức - BĐT - 9 giờ trước
Chính phủ Thái Lan đang xúc tiến để mở tuyến xe buýt liên biên giới R12 kết nối với Lào và Việt Nam.