Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Siết chặt kỷ cương vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững

PV - 13:45, 11/07/2024

Sáng ngày 11/7, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kiểm toán Nhà nước cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tâm, khách quan, sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Kiểm toán Nhà nước, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp quan trọng của Kiểm toán Nhà nước đối với đất nước thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, theo đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chỉ đạo quản lý, điều hành của Chính phủ về ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ; lựa chọn và tập trung ưu tiên thực hiện các mục tiêu trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán Nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nữa là tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan; tổ chức và hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại.

Theo đó, cần xác định mục tiêu, trọng tâm kiểm toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, giám sát tài chính công, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; củng cố, xây dựng toàn ngành Kiểm toán đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng yêu cầu đặt ra là cần chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước; củng cố ngày càng vững chắc vị thế, uy tín của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống các cơ quan nhà nước Việt Nam và trong hệ thống các cơ quan kiểm toán quốc tế.

Theo báo cáo tại Lễ kỷ niệm: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, khởi đầu từ một cơ quan chưa có tổ chức tiền thân và tiền lệ về hoạt động, được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, báo cáo quyết toán, đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều bước chuyển mình đột phá.

Năm 2005, địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đã được luật định và đặc biệt đến năm 2013 đã được hiến định: Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; nâng vai trò, vị thế của Kiểm toán Nhà nước lên một tầm cao mới.

Cùng với đó, hoạt động Kiểm toán Nhà nước đã được ghi nhận trong hơn 35 bộ luật và luật liên quan. Đó là minh chứng, đồng thời là sự khẳng định, ghi nhận thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Kiểm toán Nhà nước trong suốt 30 năm qua đã tạo nên những bước tiến vững chắc, toàn diện; niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Kiểm toán Nhà nước ngày càng tăng.

Đánh giá những thành tựu quan trọng của Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công cuộc đổi mới của đất nước ta gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thật sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp, góp phần làm cho "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đạt được kết quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và các cấp chính quyền; sự đổi mới phù hợp, đúng đắn về nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự ủng hộ của Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, của cộng đồng doanh nghiệp; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế và trong đó có đóng góp tích cực của ngành Kiểm toán Nhà nước.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng về chặng đường phát triển 30 năm qua của ngành, từ những ngày đầu thành lập chỉ có 5 đơn vị, 60 cán bộ, công chức và Kiểm toán viên, đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã phát triển mạnh mẽ với 32 đơn vị trực thuộc, hơn 2.000 cán bộ, công chức, kiểm toán viên; trong đó 100% Kiểm toán viên nhà nước có trình độ đại học trở lên; có trên 55% cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bài bản trong nước và quốc tế.

"Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ Kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước; khẳng định Kiểm toán Nhà nước ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: Ngành Kiểm toán phải “luôn nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phải “đúng vai thuộc bài”, thực sự am hiểu và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, pháp luật, quy chế, quy định, đặc biệt phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục củng cố, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán Nhà nước để đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp thực tiễn hoạt động và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Bế mạc “Lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024”

Bế mạc “Lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024”

Du lịch - T.Nhân - N.Triều - 19 phút trước
Tối 14/7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ bế mạc “Lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024”. Sau 5 ngày diễn ra sự kiện, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách đến với Bình Định.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu

Thời sự - Hương Trà - 27 phút trước
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thời sự - Hương Trà - 28 phút trước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.
Cơ hội cho các dự án kết nối văn hoá giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Cơ hội cho các dự án kết nối văn hoá giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Sắc màu 54 - Hương Trà - 30 phút trước
Hội đồng Anh vừa thông báo chương trình tài trợ "Kết nối thông qua văn hóa" đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. Chương trình tài trợ trị giá 700.000 bảng Anh được thiết kế nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa và nghệ thuật giữa Vương quốc Anh và các nước Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
Chuẩn hóa thanh toán quốc tế: Thế mạnh riêng có của Vietcombank

Chuẩn hóa thanh toán quốc tế: Thế mạnh riêng có của Vietcombank

Kinh tế - PV - 34 phút trước
Trước tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp còn quan ngại mở rộng sản xuất kinh doanh do rủi ro lãi suất còn hiện hữu và căng thẳng... thì Vietcombank vẫn giữ được cho mình nhịp tăng trưởng ổn định. Cụ thể, năm 2023, thị phần thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại của ngân hàng đạt 19,2%. Đồng thời nền tảng khách hàng của Vietcombank đã và đang tiếp tục được mở rộng.
Tin trong ngày - 15/7/2024

Tin trong ngày - 15/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 15/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Từ đầu năm đến nay, thiên tai khiến 68 người chết. Giá tiêu lên cao, cảnh báo tiềm ẩn rủi ro từ việc ồ ạt trồng mới. Cao Bằng đặt mục tiêu đưa điện đến toàn bộ các xóm vùng cao vào năm 2025. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tử vong do uống nước sắc từ rễ cây

Tử vong do uống nước sắc từ rễ cây

Sức khỏe - Hương Trà - 37 phút trước
Ngày 15/7, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, vừa qua bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 46 tuổi (ngụ ở Hà Tĩnh) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn.
Điều kiện cấp sổ hồng cho chung cư mini?

Điều kiện cấp sổ hồng cho chung cư mini?

Xã hội - Hương Trà - 39 phút trước
Từ ngày 1/8, chủ sở hữu căn hộ chung cư mini đáp ứng các điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay thường gọi là sổ hồng) theo pháp luật đất đai, đồng thời cũng sẽ được bán, cho thuê mua, cho thuê. Đây là thông tin được nhiều người dân đặc biệt quan tâm khi Luật Nhà ở 2023 được thông qua.
Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Chuyên đề - Ngọc Chí - 41 phút trước
Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Qua đó, từng bước phát huy được tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân vùng DTTS và miền núi.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm việc tại Bình Định

Công tác Dân tộc - T.Nhân - N.Triều - 1 giờ trước
Sáng 15/7, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, về tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và kết quả việc phối hợp điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
Nhiều địa phương bị thiệt hại về người và của do mưa lớn, sạt lở

Nhiều địa phương bị thiệt hại về người và của do mưa lớn, sạt lở

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Mới đây, một vụ sạt lở đất taluy tại Lâm Đồng làm nhà dân bị vùi lấp, 1 người thiệt mạng. Ở Hà Giang, tính đến ngày 14-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy người thứ 12 trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng.