Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quế Phong (Nghệ An): Cần tính đến yếu tố thời tiết khi triển khai thực hiện hỗ trợ sinh kế

An Yên - 11:27, 18/11/2023

Nhiều loại cây, con giống đã được phê duyệt danh sách để hỗ trợ cho người dân huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) làm sinh kế phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hiện nay, các dự án đang được thẩm định chờ bàn giao cho người dân được thụ hưởng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đề xuất, khi triển khai hỗ trợ, chính quyền địa phương và đơn vị được giao cũng cần tính đến thời điểm, thời tiết để cấp phát cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, tránh bị gây thiệt hại.

Người dân nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na ở Quế Phong
Người dân nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na ở Quế Phong

Tại quyết định 514 ngày 13/10/2023, UBND huyện Quế Phong đã phê duyệt kế hoạch phân bổ, giao nhiệm vụ thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 3 nguồn vốn sự nghiệp về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, huyện Quế Phong giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì, thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái địa phương, bò cái lai sind, trâu cái sinh sản, trồng quế bản địa, trồng mét.

Theo đó, gói hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái địa phương, được thực hiện tại các xã Nậm Giải, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ, Châu Kim, Tri Lễ; gói hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sind, được thực hiện tại xã Tiền Phong, Châu Thôn; gói hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi trâu cái sinh sản được thực hiện tại các xã Thông Thụ, Quang Phong, Căm Muộn; gói hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng cây quế được thực hiện tại các xã Châu Kim, Đồng Văn, Thông Thụ; gói hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng cây mét được thực hiện tại xã Đồng Văn. 

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và trồng trọt kể trên là 8 tỷ 984 triệu đồng.

Người dân xã Thông Thụ chăm sóc cây mét
Người dân xã Thông Thụ chăm sóc cây mét

Trước đó, UBND huyện Quế Phong cũng đã có quyết định 395 ngày 28/8/2023 về việc điều chỉnh danh mục tiểu dự án 2, dự án 3 nguồn vốn sự nghiệp về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN theo chương trình MTQG 1719. 

Tổng vốn bố trí năm 2022 kéo dài sang năm 2023, là 3 tỷ 031 triệu đồng để thực hiện dự án hỗ trợ bò giống địa phương sinh sản cho các xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng; thực hiện hỗ trợ nuôi trồng thủy sản tại xã Thông Thụ và Đồng Văn; thực hiện hỗ trợ phát triển vịt bầu quỳ cho xã Cắm Muộn. Phương thức thực hiện là hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tại quyết định 411 ngày 11/9/2023, UBND huyện Quế Phong đã phân bổ, giao hơn 5 tỷ 777 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giống lợn đen địa phương tại các xã Nậm Giải, Châu Kim, Nậm Nhoóng, Tri Lễ; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giống vịt bầu quỳ tại các xã Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giống cây quế tại các xã Nậm Giải, Hạnh Dịch, Nậm Nhoóng; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giống đẳng sâm ở xã Thông Thụ; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giống bò cái địa phương sinh sản tại các xã Mường Nọc, Tiền Phong, thị trấn Kim Sơn, Cắm Muộn, Quang Phong; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng giống bò cái lai sind sinh sản tại xã Châu Thôn.

Người dân xã Nậm Giải nuôi lợn đen cho hiệu quả kinh tế cao
Người dân xã Nậm Giải nuôi lợn đen cho hiệu quả kinh tế cao

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay các địa phương đang thẩm định, khảo sát, phê duyệt đối tượng hỗ trợ để lập danh sách phân bổ cây, con giống. Ông Nông Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Châu Thôn cho biết: trong việc hỗ trợ sinh kế, địa phương được hỗ trợ 56 con bò cái lai sind sinh sản theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 49 con bò cái lai sind theo Chương trình MTQG 1719.

Còn Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng Lữ Trung Thành nói thêm: Hiện nay, địa phương đang làm hồ sơ cấp bò giống bản địa với số lượng 54 con; dự kiến một thời gian ngắn nữa sẽ cấp. Còn hỗ trợ cây quế và lợn thì phải sang năm mới cấp được.

Liên quan đến việc hỗ trợ sinh kế cho đồng bào, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Phong xác nhận, đang hoàn thiện hồ sơ, chờ phê duyệt kết quả. Phương án là sẽ giao cho ban quản lý cộng đồng thôn bản triển khai thực hiện. Theo đó, cộng động tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về con giống, loại giống, phương thức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Trong khi phương án đấu thầu thì mất rất nhiều thời gian, sợ không kịp giao cây, con giống cho bà con trong năm nay.

Tại sao huyện không chọn thời điểm thích hợp, ít ra là trách mùa đông giá rét để giao cây, con giống cho bà con, phòng trường hợp có thể chưa thích nghi thời tiết và bị chết? – chúng tôi hỏi và ông Phạm Hoàng Mai, Giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Phong nói: Chúng tôi cũng không muốn triển khai vào vụ đông, vì sợ thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến cây, con giống khi cấp. Nếu mua cây, con giống bản địa thì đỡ hơn, trường hợp phải mua ngoài thì cũng rất lo. Nếu không triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế này thì quyền lợi người dân bị mất.

Cũng theo ông Mai, do Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG 1719 ban hành muộn. Cụ thể, đến 11/9/2023, HĐND tỉnh Nghệ An mới ban hành Nghị quyết số 13 quy định nội dung này. Thành ra, căn cứ để các địa phương triển khai chậm.

Cách đây chừng mươi năm, cũng ở huyện Quế Phong, khi tiến hành hỗ trợ cấp con giống gia cầm cho bà con các xã TĐC thủy điện Hủa Na. Do cấp vào thời điểm vụ đông giá rét nên nhiều con giống đã bị chết, gây thiệt hại nặng nề, làm mất niềm tin trong nhân dân.

Từ thực tế trên, huyện Quế Phong cần tính toán thời điểm để thực hiện hỗ trợ sinh kế là cây, con giống cho bà con một cách hợp lý. Để làm sao hiệu quả của sinh kế phát huy ở mức cao nhất.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Lấp đầy “khoảng trống” chính sách (Bài 2)

Một trong những yêu cầu khi xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi là phải giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế trong thực chính sách dân tộc của giai đoạn trước, nhất là xóa “khoảng trống” chính sách do tư duy nhiệm kỳ. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
Tin nổi bật trang chủ
Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Thành phố Lạng Sơn: Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong cộng đồng

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 18:00, 06/12/2023
UBND thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2023.
TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) : Sửa chữa nhà ở cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 17:58, 06/12/2023
Mới đây, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả tổ chức bàn giao công trình sửa chữa nhà ở cho ông Bàn Sinh Vượng, ở tổ 6, khu 10 - Bến Ván, là Người có uy tín trong đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Mở hướng thoát nghèo từ cây quế

Nhờ phát huy thế mạnh từ cây quế mà tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 20,6% (năm 2022), giảm hơn 12% so với năm 2020. Nhiều hộ gia đình có thu nhập khá từ 50 - 100 triệu đồng/năm, chủ yếu là từ bán quế.
Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực từ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho đồng bào vùng DTTS

Xã hội - Như Tâm - CTV - 17:51, 06/12/2023
Là tỉnh có hơn 35% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh, thời gian qua, Sóc Trăng đã tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án... hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Phát huy vai trò các tổ truyền thông trong công tác phòng, chống tảo hôn ở Lào Cai

Thời gian qua, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giảm rõ rệt. Có được kết quả này, bên cạnh việc triển khai các chính sách của Nhà nước về phòng, chống tảo hôn, thì vai trò của các tổ truyền thông cộng đồng là rất quan trọng.
Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc – Tôn giáo - 5/12/2023

Bản tin Dân tộc - Tôn giáo của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 5/12, có những thông tin đáng chú ý sau: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp thân mật Đoàn nữ tu Dòng Thánh Phao-lô thành Charters. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Điện Biên - Tây Bắc tại TP. Hồ Chí Minh. Sống tốt đời đẹp đạo để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cùng các tin tức thời sự khác.
HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

HTX Đông Hải nâng cao thu nhập cho diêm dân

Kinh tế - Phương Nghi - 17:40, 06/12/2023
Với mô hình sản xuất muối sạch chất lượng cao, HTX sản xuất & dịch vụ chế biến muối công nghệ cao Đông Hải (HTX) xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đã giúp các thành viên và diêm dân yên tâm sản xuất muối, nâng cao thu nhập.
Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Chư Păh (Gia Lai): Rộn ràng Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS

Trong 2 ngày (5 - 6/12/2023), tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, Gia Lai) diễn ra Phiên chợ giao lưu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Diện mạo mới trên các bản làng (Bài 3)

Phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh vùng Tây Bắc không chỉ đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch, mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi khu vực Tây Bắc bền vững.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Khoa học - Công nghệ - Hoàng Quý - 17:33, 06/12/2023
Sáng 6/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lào Cai: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tin tức - Trọng Bảo - 17:28, 06/12/2023
Ngày 6/12, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.