Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Quảng Nam: Vì sao tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp?

T.Nhân-H.Trường - 14:27, 11/06/2024

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình phân bổ và giải ngân vốn để thực hiện nhiều công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, trên thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên tỷ lệ giải ngân vốn của đa số các địa phương trong tỉnh đạt rất thấp so với kế hoạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam vừa có đợt làm việc với các huyện miền núi về việc phân bổ vốn và tình hình giải ngân vốn các Chương trình MTQG. Qua làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương phải có sự linh hoạt trong quá trình giải ngân vốn, bởi hiện nay một số địa phương có  tỷ lệ giải ngân để thực hiện các dự án, các tiểu dự án còn khá khiêm tốn.

Hạ tầng các huyện miền núi Quảng Nam được đầu tư nhờ nguồn vốn các Chương trình MTQG
Hạ tầng các huyện miền núi Quảng Nam được đầu tư nhờ nguồn vốn các Chương trình MTQG

Theo báo cáo mới đây của tỉnh Quảng Nam, năm 2024, tổng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là gần 3.646 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2022 - 2023 chuyển sang năm 2024 hơn 1.423 tỷ đồng và vốn bố trí năm 2024 gần 2.223 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế trong quý I, tỷ lệ giải ngân vốn của các chương trình chỉ đạt bình quân 5%, trong đó vốn đầu tư giải ngân đạt 6% và vốn sự nghiệp giải ngân đạt 4%.

Đơn cử như tại huyện miền núi Đông Giang, năm 2024, tổng nguồn vốn đã phân bổ thực hiện các Chương trình MTQG hơn 361 tỷ đồng/gần 370 tỷ đồng (vốn năm 2022 và 2023 chuyển sang gần 157 tỷ đồng đồng; vốn năm 2024 hơn 204 tỷ đồng), đạt 97,6% kế hoạch vốn. 

Tuy nhiên, tính đến gần cuối tháng 5/2024, tổng vốn đã giải ngân chỉ đạt 42 tỷ đồng/gần 370 tỷ đồng, đạt 11,44%. Trong đó, vốn đầu tư đã giải ngân gần 30 tỷ đồng/gần 192 tỷ đồng, đạt 15,61% kế hoạch vốn giao; vốn sự nghiệp đã giải ngân hơn 14,6 tỷ đồng/hơn 169 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch vốn giao.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đông Giang, trong quá trình thực hiện phân bổ vốn và giải ngân, địa phương gặp một số khó khăn. Cụ thể, vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG không được phân bổ theo giai đoạn 2021-2025 mà phân theo từng năm, mức giao không ổn định nên khó cho việc chủ động tham mưu đề xuất kế hoạch các nội dung theo giai đoạn. Hơn nữa, mỗi năm phải trình các cấp nên tốn thời gian và thiếu tính liên kết dẫn đến tiến độ thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Nhiều mô hình kinh tế được triển khai từ nguồn vốn Chương trình MTQG ở Đông Giang
Nhiều mô hình kinh tế được triển khai từ nguồn vốn Chương trình MTQG ở Đông Giang

Đối với việc hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG về Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng gặp một số khó khăn. Nhiều dự án, nội dung các Chương trình MTQG có sự trùng lắp nội dung, đối tượng giữa các chương trình, chưa sát với yêu cầu thực tế dẫn đến vốn giao nhiều nhưng không thể thực hiện do không có đối tượng hoặc có đối tượng nhưng không đảm bảo điều kiện để hỗ trợ.

Còn tại Tây Giang, tỷ lệ giải ngân vốn các Chương trình MTQG đến nay chỉ đạt gần 21%. Cụ thể, năm 2024 tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc các chương trình (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 - 2023 chuyển sang) hơn 195,5 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 20/5, địa phương đã phân bổ hơn 106 tỷ đồng, nhưng giải ngân chỉ được gần 31 tỷ đồng, đạt gần 16% kế hoạch vốn giao. Riêng nguồn sự nghiệp, tổng vốn được giao thực hiện các chương trình gần 119 tỷ đồng (trong đó hơn 51,5 tỷ đồng từ nguồn vốn kéo dài năm 2022 và 2023 chuyển sang) và chỉ mới giải ngân được gần 5%.

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Mạc Như Phương, cho biết: Vốn kế hoạch năm 2024 chưa phân bổ còn khá lớn, khoảng hơn 89 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do vướng đất rừng hoặc quy hoạch đất rừng, một số dự án trong quá trình thẩm định chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở phân bổ vốn. Mặt khác, một số dự án mới được bổ sung nên cần thời gian khảo sát, lập hồ sơ dẫn đến tiến độ phân bổ vốn chậm.

“Về tỷ lệ giải ngân vốn thấp, nguyên nhân chính là không thể đấu thầu; một số nhà đầu tư, chủ thầu chậm hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng, thu hồi tạm ứng dẫn đến việc giải ngân thực tế thấp. Riêng với vốn sự nghiệp, hiện nay việc phân bổ vốn gặp khó khăn vì qua khảo sát, đánh giá một số mô hình hỗ trợ sản xuất đã triển khai chưa đem lại hiệu quả như mong đợi. Do đó cần thời gian đánh giá, rà soát cụ thể trước khi phân bổ để triển khai mô hình phù hợp”, ông Phương cho biết thêm.

Quảng Nam yêu cầu các huyện đẩy mạnh giải ngân vốn các Chương trình MTQG
Quảng Nam yêu cầu các huyện đẩy mạnh giải ngân vốn các Chương trình MTQG

Cũng tương tự, tại huyện Nam Trà My, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn huyện gần 158,5 tỷ đồng, đến nay giải ngân hơn 28,8 tỷ đồng (18,2%). Trong khi đó, kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2024 hơn 137 tỷ đồng, đến nay giải ngân gần 3,4 tỷ đồng (2,47%).

Còn tại huyện Bắc Trà My, tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024 trên địa bàn huyện gần 493 tỷ đồng. Tính đến 25/5, địa phương đã phân bổ các nguồn vốn gần 144 tỷ đồng, giải ngân được gần 46 tỷ đồng, đạt 9% (trong đó vốn đầu tư 12% và vốn sự nghiệp 5%).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện những phần việc, dự án và giải ngân vốn của các Chương trình. 

“Yêu cầu đặt ra đối với các địa phương là cuối tháng 6/2024 phải giải ngân hết nguồn vốn của năm 2022 kéo dài sang năm 2023; cuối tháng 8/2024 giải ngân hết nguồn vốn của năm 2023; cuối tháng 12/2024 giải ngân hết nguồn vốn của năm 2024. Trong đó, ưu tiên tập trung giải ngân dứt điểm vốn ngân sách Trung ương, sau đó đến ngân sách tỉnh và tiếp theo là vốn đối ứng của ngân sách địa phương”, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Quảng Ninh: Xác định “nguồn” phát triển Đảng (Bài 2)

Công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Quảng Ninh: Xác định “nguồn” phát triển Đảng (Bài 2)

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS, đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS không chỉ góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền của địa phương. Nhận diện khó khăn về công tác phát triển đảng viên, nhất là nguồn phát triển đảng để có giải pháp, cách làm phù hợp nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đảng viên cho các tổ chức cơ sở Đảng, là cách mà tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện.
Tin nổi bật trang chủ
Chuyện về những cây nghiến di sản

Chuyện về những cây nghiến di sản

Tuyên Quang vừa vinh dự có 3 cây nghiến được công nhận Cây Di sản Việt Nam, trong đó 2 cây thuộc thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang và 1 cây thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình. Rễ của những cây nghiến này đã luồn lách qua từng kẽ đá hàng trăm, hàng nghìn năm để ăn sâu vào lòng đất và vươn mình lên bầu trời xanh.
Công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Quảng Ninh: Xác định “nguồn” phát triển Đảng (Bài 2)

Công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Quảng Ninh: Xác định “nguồn” phát triển Đảng (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 7 phút trước
Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS, đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS không chỉ góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền của địa phương. Nhận diện khó khăn về công tác phát triển đảng viên, nhất là nguồn phát triển đảng để có giải pháp, cách làm phù hợp nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đảng viên cho các tổ chức cơ sở Đảng, là cách mà tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện.
Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Lễ hội Khô già già của dân tộc Hà Nhì

Media - BDT - 17 phút trước
Người Hà Nhì sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao Tây Bắc. Cho đến nay, đồng bào dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nhiều nét văn hóa riêng, đậm đà bản sắc, trong đó có Lễ hội Khô già già. “Khô già già” theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là “bội thu”. Đây là lễ hội cầu mùa, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì.
Một nhiệm kỳ với quyết tâm “đồng sức, đồng lòng, đồng tâm, đồng ý” ở Con Cuông

Một nhiệm kỳ với quyết tâm “đồng sức, đồng lòng, đồng tâm, đồng ý” ở Con Cuông

Phóng sự - Thanh Hải - 19:57, 23/06/2024
Từ ý chí thống nhất “đồng sức, đồng lòng, đồng tâm, đồng ý” xây dựng chính quyền, xây dựng bản làng ngày một no ấm, hạnh phúc. Qua 5 năm (2019-2024), thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Con Cuông lần thứ III, 2019, phát huy tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và đồng bào các DTTS trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội của Con Cuông đã từng bước phát triển. Trong đó, nổi bật là tỷ lệ giảm nghèo ở vùng đất khó khăn đặc biệt này mỗi năm đạt hơn 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn là gần 7%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đã đạt hơn 41 triệu đồng…
Cẩn trọng với chiêu trò thu mua nông sản “lạ”

Cẩn trọng với chiêu trò thu mua nông sản “lạ”

Pháp luật - Minh Nhật - 19:40, 23/06/2024
Những năm gần đây, thương lái nước ngoài luôn có chiêu trò thu mua các nông sản "lạ", như: Đỉa, ốc bươu vàng, giun đất, lá bàng khô, lá điều khô, hạt na, cam non, búp thanh long, bọ xít đen… Chưa rõ động cơ của các thương lái có nhằm phá hoại kinh tế hay không, nhưng dễ thấy là họ đã kiếm lợi rất lớn bằng chiêu trò như vậy.
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm - Giải pháp đột phá nâng cao đời sống đồng bào DTTS ở Krông Ana

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm - Giải pháp đột phá nâng cao đời sống đồng bào DTTS ở Krông Ana

Công tác Dân tộc - Lê Hường - 19:26, 23/06/2024
Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân được huyện chú trọng, là ưu tiên cho công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhờ được học nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nhiều người đồng bào DTTS có trên địa bàn huyện thu nhập ổn định, đời sống nâng cao.
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 25): Luật Đất đai 2024 và vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 25): Luật Đất đai 2024 và vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua. Trong kỳ họp lần thứ 7 này, Chính phủ đề xuất cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm 5 tháng so với quyết nghị của Quốc hội. Luật Đất đai 2024 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất.
Quản Bạ (Hà Giang):

Quản Bạ (Hà Giang): "Thức dậy" những tiềm năng du lịch

Kinh tế - Vũ Mừng - Hoàng Chính - 19:20, 23/06/2024
Trong những năm gần đây, Quản Bạ được xem là một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đối với khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với Hà Giang, bởi sự kết hợp hài hòa giữa sơn thủy hữu tình, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với những nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương.
Công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Quảng Ninh: Nhận diện khó khăn (Bài 1)

Công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Quảng Ninh: Nhận diện khó khăn (Bài 1)

Công tác Dân tộc - Mỹ Dung - 19:02, 23/06/2024
Trong quá trình thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là đối với địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, đội ngũ đảng viên người DTTS đang đóng vai trò then chốt, là lực lượng "nòng cốt" trong các phong trào thi đua. Nhìn từ thực tế ở Quảng Ninh, do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan, việc phát triển đảng viên là người DTTS không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi mỗi địa phương cần có cách làm, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt ở Lào Cai

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt ở Lào Cai

Media - Trọng Bảo - 18:51, 23/06/2024
Trong năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 3 người bị thương. Còn đầu tháng 4 năm nay, trên tuyến đường sắt qua địa phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu goòng và xe đạp điện, khiến 2 người tử vong.
Hiệu quả từ một dự án giúp trẻ thoát thấp còi, suy dinh dưỡng

Hiệu quả từ một dự án giúp trẻ thoát thấp còi, suy dinh dưỡng

Xã hội - PV - 18:33, 23/06/2024
Nhằm góp phần giảm thiểu tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng trên địa bàn các huyện miền núi khó khăn Hướng Hóa và Đakrông (tỉnh Quảng Trị), thời gian qua, Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (World Vision International tại Việt Nam) đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương và Tập đoàn Nhân Sâm Hàn Quốc KGC triển khai Dự án “Phục hồi dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi”. Đến nay, dự án đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non cũng như thay đổi tư duy, nhận thức và cách chăm sóc trẻ của phụ huynh.
Mùa sen...

Mùa sen...

Giải trí - Ngô Thế Lâm - 18:29, 23/06/2024
Hiếm có nơi nào như đất nước ta, khi thiên nhiên hào phóng ban tặng cả bốn mùa ngập tràn hương sắc của các loài hoa. Và mỗi khi mùa hạ về, chúng ta lại được chiêm ngưỡng một loài hoa thanh cao, cao quý, tượng trưng cho quốc hồn, quốc tuý của dân tộc: Hoa sen!