Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phát triển nông nghiệp thịnh vượng-nông dân giàu có-nông thôn hiện đại

PV - 17:48, 26/01/2021

Người nông dân trong thời đại mới đã nhận ra rằng cần phải học để có kiến thức, thực hiện đúng định hướng của Đảng là phát triển nông nghiệp, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về những thành tựu mà Hội Nông dân đã đạt được trong thời gian qua; những tâm tư, kỳ vọng của người nông dân cả nước muốn gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Hội Nông dân đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Có thể tự hào thấy rằng một trong những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới nói chung và 5 năm vừa qua là nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn về năng suất, chất lượng và giá trị.

Tuy kết quả chưa đồng đều giữa các vùng, nhưng nhìn tổng thể trong mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, rõ ràng nền nông nghiệp của Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia xuất siêu về nông nghiệp.

Đó là kết quả phản ánh phong trào nông dân mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua yêu nước sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Năm 2020 khép lại với thắng lợi của "mục tiêu kép," vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, uy tín và vị thế như hiện nay.

Với sự tăng trưởng gần 3%, trong đó có sự góp phần quan trọng mang tính quyết định chính là nông nghiệp. Người nông dân rất tự hào vì dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia mới gắn với giảm nghèo bền vững, người nông dân đã thực sự đóng vai trò nổi bật là chủ thể.

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức được Đảng giao để tập hợp, vận động giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng kinh tế nông thôn; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc.

Trong giai đoạn vừa qua, thành tựu nổi bật, rất đáng trân trọng chính là hình thành một thế hệ nông dân mới giàu lòng yêu nước, đoàn kết và giữ vững giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, có đủ năng lực để kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là phải liên kết 6 nhà.

Có thể thấy, sau 35 năm đổi mới, một trong những thay đổi quan trọng giúp người nông dân đứng vững trên mảnh đất của mình, thậm chí trở thành tỷ phú, chính là tư duy kinh tế.

Đường làng được mở rộng, trường làng khang trang, sạch đẹp hơn, tạo được không khí xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đường làng được mở rộng, trường làng khang trang, sạch đẹp hơn, tạo được không khí xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chúng ta đang có hơn 3,5 triệu phú nông dân, đặc biệt trong số đó có rất nhiều chi hội trưởng có trình độ cao đẳng, đại học, trực tiếp tham gia giám sát, điều hành những công ty dịch vụ, thương mại ở nông thôn được coi là đội ngũ tiên phong. Chúng ta mong muốn giải quyết được 3 đột phá, đó là thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

Chúng ta đã có 63% tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh cơ sở hạ tầng, vật chất, chúng ta còn đạt được nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp với ba tiêu chí: Năng suất cao, chất lượng cao, giá trị cao.

Người nông dân trong thời đại mới đã nhận ra rằng cần phải học để có kiến thức, thực hiện đúng định hướng của Đảng là phát triển nông nghiệp, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Để làm điều đó, nông dân đã đổi mới một bước về hình thức tổ chức Hội Nông dân ở cơ sở bằng cách xây dựng các tổ, hội nghề nghiệp và nông nghiệp theo nguyên tắc 5 tự (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và 5 cùng (cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ).

- Ông đánh giá thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua?

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Chúng ta đều biết trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, trong đó có Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung triển khai, cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi, rất toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Một trong những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta là đổi mới, trong đó có mặt trận hàng đầu là nông nghiệp. Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có được thành quả như hiện nay.

Nhiệm kỳ qua, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã giúp phát triển nông nghiệp và dịch vụ, đưa tới những thành tựu như ngày nay. Bên cạnh đó, Đảng lãnh đạo, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội nhằm phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đồng bào theo giới tính, giai tầng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh đồng bộ; phát huy những giá trị văn hóa như yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thông minh, luôn luôn mong muốn hợp tác với bạn bè quốc tế để cùng phát triển.

Tất cả những giá trị văn hóa này có từ hàng nghìn năm dựng nước nhưng được phát huy đỉnh cao qua việc thực hiện đường lối đổi mới này.

Năm 2020, Đảng đã lãnh đạo, đưa ra một phương châm rất đúng trong công tác chống dịch COVID-19 là "chống dịch như chống giặc" rất gần gũi với người nông dân; được người dân cả nước ủng hộ.

- Là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân, xin ông cho biết những tâm tư, nguyện vọng của người nông dân trên cả nước gửi gắm đến Đại hội XIII của Đảng?

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng: Phải khẳng định rằng, hội viên nông dân Việt Nam muốn gửi tới Đại hội XIII của Đảng sự tin tưởng tuyệt đối.

Tư tưởng của Bác Hồ là lấy công nông là gốc, là người làm chủ đất nước này, coi đó là sứ mệnh đã được đề ra theo đường lối chiến lược trong Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Bên cạnh đó, giai cấp nông dân cũng mong muốn các đại biểu dự Đại hội hãy tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, vì sự phát triển của dân tộc Việt Nam để quyết định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, trong đó bổ sung giải pháp về phát triển nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là dạy nghề cho người nông dân có trình độ kinh doanh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nước ta đã tham gia nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, tạo cơ hội cho người nông dân mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức.

Chính vì vậy, hội viên cả nước mong muốn, thông qua Đại hội, nhiều cơ chế, chính sách sẽ được thay đổi để nông dân có thể huy động được các nguồn lực đầu tư vào hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng để liên kết 6 nhà tạo thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng.

Hội viên nông dân cả nước rất tin Đại hội XIII sẽ thành công tốt đẹp, mang tính toàn diện, chiến lược trên tất cả lĩnh vực với một tâm thế, cách nhìn mới trong xây dựng, bảo vệ đất nước.

Cụ thể trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác với các nước có cùng trình độ, năng lực; từ đó tăng cường hợp tác với nhau thông qua các tổ chức nông dân quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng thị trường, vươn ra thế giới.

Toàn thể hội viên nông dân mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo để đưa dân tộc ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc như Bác Hồ từng mong muốn.

Để thực hiện điều đó, cả dân tộc cần đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp, mà chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có vai trò lãnh đạo, thực hiện được sứ mệnh này.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Tận tâm với cuộc sống của người dân nghèo

Ngày 2/3/2023, tại Nhà Quốc hội, trong phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã xin mượn câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu để nói thay lòng mình về cam kết với Quốc hội, đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước trong chặng đường sắp tới: Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/Của triệu người yêu dấu gian lao...
Tin trong ngày - 1/3/2024

Tin trong ngày - 1/3/2024

Media - BDT - 20:00, 01/03/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 1/3, có những thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam trong Top 10 điểm đến tốt nhất năm 2024 cho sinh viên tốt nghiệp. Quảng bá phở Việt qua Festival Phở 2024. Sầu riêng OCOP giữa vùng sâu Hang Ka. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Đội đua thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đứng đầu phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia

Thể thao - T.Nhân - 19:58, 01/03/2024
Thông tin từ Ban Tổ chức giải, ngày đua đầu tiên (1/3), đội thuyền máy F1 H2O Bình Định - Việt Nam đã giành được thành tích đáng nể ở ngày đua phân hạng UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia đang diễn ra ở hồ Toba. Trong đó, Đội trưởng Jonas Andersson giữ vững phong độ của đương kim vô địch mùa giải 2023, khi là tay đua đứng đầu bảng xếp hạng. Đứng sau là các tay đua Erik Stark của đội Victory (U.A.E) và Rusty Wyatt đội Sharjah (U.A.E).
Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Sơn La: Miền quê cổ tích Ngọc Chiến sẵn sàng cho Ngày hội hoa Sơn Tra

Tin tức - Minh Nhật - 19:55, 01/03/2024
Theo Kế hoạch của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ngày hội hoa Sơn Tra năm 2024, sẽ diễn ra vào ngày 9, 10/3, tại bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, với các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Gia Lai: Tổ chức Trưng bày áo dài và Hội thi dân vũ

Xã hội - Ngọc Thu - 19:44, 01/03/2024
Sáng 1/3, tại Nhà Thiếu nhi Tp. Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Trưng bày Áo dài “Tôi yêu Áo dài Việt”; đồng diễn dân vũ và Hội thi dân vũ “Phụ nữ Gia Lai duyên dáng, khỏe, đẹp” nhằm chào mừng Kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2024).
Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Phú Yên: Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Pháp luật - T.Nhân - 19:41, 01/03/2024
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, Tp. Tuy Hòa) là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu.
Tin trong ngày - 29/2/2024

Tin trong ngày - 29/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt được nhận giải thưởng Thành phố lễ hội của châu Á. Chiêm ngưỡng tòa thành độc nhất vô nhị tại xứ Thanh. Những lá đơn “đặc biệt” ở Hàm Yên. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Hà Giang: Gần 1.000 lao động là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm

Nghề nghiệp - Việc làm - Vũ Mừng - 19:36, 01/03/2024
Sáng 1/3, UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp và gần 1.000 lao động, học sinh là con em đồng bào DTTS tham gia Hội chợ việc làm trên địa bàn.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2024 đánh dấu 10 năm phát triển

Tin tức - Minh Nhật - 19:33, 01/03/2024
Sáng 1/3, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài lần thứ 10 năm 2024.
Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Quảng Nam: Khẩn trương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 19:29, 01/03/2024
Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án số 7258/PA-UBND xác định phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Phương án đã được Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đồng thời thăm dò ý kiến Nhân dân tại các địa phương có liên quan.
Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Ngãi: Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kinh tế - T.Nhân - 19:27, 01/03/2024
Theo Kế hoạch Xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 5 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ NTM.
Triển lãm ảnh “Mẹ yêu con” kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Triển lãm ảnh “Mẹ yêu con” kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tin tức - Thanh Thuận - 19:21, 01/03/2024
Ngày 1/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với nhiếp ảnh gia Lê Bích tổ chức triển lãm Mẹ yêu con nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024).