Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ là nhiệm vụ chiến lược

PV - 15:58, 31/07/2020

Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lực lượng trí thức, văn nghệ sỹ luôn giữ vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt xây dựng nền văn hiến lâu đời và độc đáo của dân tộc, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước ta.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này tại Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, sáng 31/.

Dự Hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Gần 200 đại biểu của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lực lượng trí thức, văn nghệ sỹ luôn giữ vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt xây dựng nền văn hiến lâu đời và độc đáo của dân tộc, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Cha ông ta đã tổng kết cực kỳ cô đọng và sâu sắc: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Ảnh: VGP
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Ảnh: VGP

Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, bằng hoạt động kiên trì, thầm lặng, tâm huyết và đầy sáng tạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, kém phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng cần tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng.

Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Ảnh: VGP/Đình Nam
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Ảnh: VGP/Đình Nam

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, gần nửa thế kỷ qua, đội ngũ văn nghệ sỹ vững bước, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp giải phóng,xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều tác phẩm tâm huyết của các thế hệ văn nghệ sỹ đã đi vào lòng người, trở thành hành trang quý báu của nhân dân ta. Nhà thơ Hữu Thỉnh, việc đi theo lý tưởng của Đảng, đội ngũ văn nghệ sỹ đã tự nguyện ghép mình trong tư thế người chiến sỹ trên mặt trận văn hoá, sống và sáng tạo ở những nơi mũi nhọn của đất nước, những mặt trận gian khổ, ác liệt nhất. Nhiều nghệ sỹ đã anh dũng ngã xuống như những người anh hùng vì nền độc lập tự do của đất nước.

GS, TS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam bày tỏ, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, những trí thức Việt Nam chân chính, yêu nước bao giờ cũng đứng về phía đất nước, chia sẻ số phận với nhân dân mình.

Theo ông, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, những người làm công tác vận động trí thức là người có uy tín, nhiệt huyết, am hiểu mục đích ý nghĩa việc mình làm, thực sự tin điều mình nói. Có như vậy mới có thể động viên, thuyết phục được người khác.

Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy trong đội ngũ trí thức lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, thách thức lớn nhất là cuộc chiến tranh thông tin trên không gian mạng.

Ông cho rằng, biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn thông tin sai sự thật chính là niềm tin của chúng ta vào sự quyết tâm, nghiêm minh của Đảng, Nhà nước trong xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Ảnh: VGP/Đình Nam
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Ảnh: VGP/Đình Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá trong bối cảnh hiện nay, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học văn nghệ sỹ hết sức quan trọng.

Đội ngũ phải là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; xây dựng văn hóa, văn học nghệ thuật thích ứng với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đội ngũ tri thức tích cực tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện xã hội các đề tài, đề án quan trọng góp phần vào sự phát triển nền kinh tế trí thức của Việt Nam.

Đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục sáng tạo các tác phẩm đỉnh cao, phát huy, tôn tạo các giá trị truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân, định hướng cho công chúng, hình thành ý thức thẩm mỹ đúng đắn, tiên tiến.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ phát huy hơn nữa chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; học tập làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, đem sức lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tiết mục biểu diễn trong Hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam
Tiết mục biểu diễn trong Hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam
Ảnh: VGP/Đình Nam
Ảnh: VGP/Đình Nam
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm trưng bày ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ. Ảnh: VGP
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm trưng bày ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ. Ảnh: VGP


Tin cùng chuyên mục
Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để “ổ dịch”

Thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để “ổ dịch”

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19. Tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để “ổ dịch”, các khu vực nguy cơ cao tại thành phố Đà Nẵng; tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Học viện Dân tộc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Học viện Dân tộc

Tin tức - Minh Thu - 1 giờ trước
Ngày 4/8/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Học viện Dân tộc (HVDT) về quy chế làm việc của Học viện. Cùng dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy, một số vụ, đơn vị thuộc UBDT, tập thể Ban Giám đốc, Hội đồng HVDT.
Páo Dung - Tiếng lòng của người Dao

Páo Dung - Tiếng lòng của người Dao

Sắc màu 54 - PV - 1 giờ trước
Những câu hát Páo dung giản dị, mộc mạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đồng bào Dao. Đó chính là tiếng lòng của người Dao mà thông qua đó họ muốn gửi gắm niềm tin, khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bệnh nhân thứ 8 tử vong liên quan COVID-19

Bệnh nhân thứ 8 tử vong liên quan COVID-19

Tin tức - BĐT (T/h) - 1 giờ trước
Sáng 4-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 496 ở Hòa Vang, Đà Nẵng tử vong sáng 4-8 với chẩn đoán suy thận mãn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và COVID-19.
Sáu anh em lần lượt đột ngột qua đời, người đàn ông dân tộc Thái cầu cứu

Sáu anh em lần lượt đột ngột qua đời, người đàn ông dân tộc Thái cầu cứu

Nhịp cầu nhân ái - PV - 3 giờ trước
Nhà có 11 anh em thì 6 người qua đời không rõ nguyên nhân. Lần này anh Lán, người đàn ông dân tộc Thái nhập viện tính mạng hết sức mong manh, anh bất lực vì số tiền phẫu thuật lên đến 200 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Thái, cán bộ phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Tim Hà Nội thay mặt bệnh nhân cầu cứu bạn đọc vì tính mạng người đàn ông này đang mong manh như chỉ mành treo chuông.
Bàn giao rừng từ doanh nghiệp sang Ban Quản lý rừng các huyện ở Lào Cai: Còn nhiều khó khăn

Bàn giao rừng từ doanh nghiệp sang Ban Quản lý rừng các huyện ở Lào Cai: Còn nhiều khó khăn

Môi trường sống - Trọng Bảo - 4 giờ trước
Từ năm 2014, UBND tỉnh Lào Cai đã xin chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao khoán quản lý và bảo vệ rừng (BVR) cho một số doanh nghiệp thủy điện đóng trên địa bàn.
Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT

Giáo dục - Vân Dung - 4 giờ trước
Chỉ còn 1 tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2020 sẽ diễn ra. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, ngành Giáo dục đã chuẩn bị nhiều phương án phù hợp tình hình mới.
Bóc mẽ thủ đoạn đòi nợ thuê

Bóc mẽ thủ đoạn đòi nợ thuê

Pháp luật - Tuấn Trình - 5 giờ trước
Những thủ đoạn mà dân đòi nợ thuê dùng để khống chế con nợ đã khiến bao gia đình tan vỡ; có những con nợ không chịu được sức ép phải bỏ trốn hoặc tự vẫn… Vì thế, khi luật quy định “khai tử” dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê (bắt đầu từ tháng 1/2021), rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ.
Bảo hiểm xã hội chi trả chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người có thẻ BHYT ra sao?

Bảo hiểm xã hội chi trả chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người có thẻ BHYT ra sao?

Tin tức - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thực hiện, kịp thời giám định và thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người có thẻ BHYT.
“Số hoá” để bảo tồn văn hóa thổ cẩm

“Số hoá” để bảo tồn văn hóa thổ cẩm

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Với niềm say mê văn hóa dân tộc và nhận thức rõ hoa văn thổ cẩm là bản sắc riêng, là báu vật của các dân tộc Việt Nam, nhóm 8 sinh viên trẻ của các trường đại học đã xây dựng Dự án Ethnicity, tạo nên thư viện số văn hóa thổ cẩm để dễ dàng ứng dụng các thiết kế hằng ngày của người Việt như: Ấn phẩm văn phòng, thời trang, nghệ thuật, quà lưu niệm...
Nhiều băn khoăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nhiều băn khoăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cùng trao đổi - Hồng Phúc - 5 giờ trước
Hơn 900.000 sĩ tử chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra vào 8 - 10/8 tới. Để phòng tránh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phân loại thí sinh dự thi theo 4 nhóm là F0, F1, F2 và thí sinh khác.