Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: mức sinh thấp

Chính sách dân số trong tình hình mới

Chính sách dân số trong tình hình mới

Sức khỏe - Thiên Đức - 00:04, 19/05/2020
Suốt một thời gian dài, chính sách dân số của Việt Nam đồng nghĩa với kế hoạch hóa gia đình, nghĩa là giảm mức sinh. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chính sách này không còn phù hợp. Do đó, chúng ta cần điều chỉnh chính sách dân số nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong tình hình mới.